Subhanallah Satu Gereja Masuk islam Gara-Gara Seorang Pemuda Islam di Amerika


Sebuah kisah nyata yang terjadi di negerinya Paman Sam. Patut kita ambil hikmahnya, diantaranya :

1. Kebenaran Islam yang nyata,
2. Sangat beratnya timbangan kalimat syahadat,
3. Pentingnya bagi pemuda Muslim untuk menuntut ilmu,
4.Dsb.

Simak saja kisahnya… Satu gereja masuk Islam benarkah? Semoga ALLAH mengijinkan kita menjadi pemuda seperti beliau, Amiiin….. Kisah Nyata Seorang Pemuda Arab Yang Menimba Ilmu Di Amerika Rabu, 22 Februari 06 Ada seorang pemuda arab yang baru saja me-nyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika.Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani.Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam. Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gerejayang terdapat di kampung tersebut.Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan, namun karena ia terus mendesak akhirnya pemuda itupun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, “Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini.” Pemuda arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, “Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya.” Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta, “Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang muslim.” Pendeta itu menjawab, “Dari tanda yang terdapat di wajahmu.” Kemudian ia beranjak hendak keluar, namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya. Pemuda muslim itupun menerima tantangan debat tersebut. Sang pendeta berkata, “Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat.” Si pemuda tersenyum dan berkata, “Silahkan! Sang pendeta pun mulai bertanya,

1. Sebutkan satu yang tiada duanya,
2. dua yang tiada tiganya,
3. tiga yang tiada empatnya,
4. empat yang tiada limanya
5. lima yang tiada enamnya,
6. enam yang tiada tujuhnya,
7. tujuh yang tiada delapannya,
8. delapan yang tiada sembilannya,
9. sembilan yang tiada sepuluhnya,
10. sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,
11. sebelas yang tiada dua belasnya,
12. dua belas yang tiada tiga belasnya,
13. tiga belas yang tiada empat belasnya.
14. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!
15. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?
16. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?
17. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyu- kainya?
18. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!
19. Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diadzab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?
20. Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yg diadzab dengan batu dan siapakah yang terpelihara
dari ibatu?
21. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!
22. Pohon apakah yang mempu-nyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun
mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?”

Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah ia berkata,

1. Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.
2. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWT berfirman, “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami).” (Al-Isra’:12) .
3. Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir
menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.
4. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur’an.
5. Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu.
6. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ke-tika Allah SWT menciptakan makhluk.
7. Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman, “Yang telah
menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang
Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.” (Al-Mulk:3).
8. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah SWT berfirman,
“Dan malaikat-malaikat berada dipenjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Rabbmu di atas(kepala) mereka.” (Al-Haqah: 17).
9. Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu’jizat yang diberikan kepada Nabi Musa : tongkat,
tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang dan *
10 .Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah kebaikan. Allah SWT berfirman, “Barangsiapa yang
berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat.” (Al-An’am: 160).
11. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf.
12. Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu’jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah,
“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, ‘Pukullah batu
itu dengan tongkatmu.’ Lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air.” (Al-Baqarah: 60).
13. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan
ibunya.
14. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Shubuh. Allah SWT
berfirman, “Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. ” (At-Takwir:18).
15. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus AS.
16. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika
mereka berkata kepada ayahnya,”Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba
dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami,lalu dia dimakan serigala.” Setelah
kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, ” tak ada cercaaan ter-hadap kalian.” Dan
ayah mereka
Ya’qub berkata, “Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah
Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
17. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara keledai. Allah SWT
berfirman, “Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai.” (Luqman: 19).
18. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi
Shalih dan kambing Nabi Ibrahim.
19. Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diadzab dengan api ialah Abu Jahal dan
yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, “Wahai api dinginlah dan
selamatkan Ibrahim.” (Al-Anbiya’: 69).
20. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Shalih, yang diadzab dengan batu adalah
tentarabergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).

21. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana
firman Allah SWT, “Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar.” (Yusuf: 2Cool.

22. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun
mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon
adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah shalat yang lima waktu, tiga dikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.

Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut.Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta.

Pemuda ini berkata, “APAKAH KUNCI SURGA ITU?” mendengar pertanyaan itu lidah sang pendeta menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak.

Mereka berkata, “Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! “

Pendeta tersebut berkata, “Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah. “

Mereka menjawab, “Kami akan jamin keselamatan anda.”

Sang pendeta pun berkata, “Jawabannya ialah: ASHADU AN LA ILAHA ILLALLAH WA ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH.”

Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam. ALLAHU AKBAR! Sungguh Allah telah menganugrahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa.** Subhanallah…!!

(Semua itu tentu dengan Ilmu……)
Sumber: disini

1.968 tanggapan untuk “Subhanallah Satu Gereja Masuk islam Gara-Gara Seorang Pemuda Islam di Amerika

 1. seribu satu jalan menuju roma seribu satu cara pula cara orang islam promosi agar banyak orang memeluk agama islam. walau dng cara yg sangat nista mereka sendiri tdk sadar kalau 75 prosen isi quran itu njiplak alkitab lalu diganti. hai orang-orang yg meninggalkan Kristus ingatlah bahwa engkau sudah menjadi keluarga Allah dan keselamatanmu sudah dijamin oleh Yesus, tetapi mengapa engkau lari dan menjadi kelompok yg mendoakan keselamatan nabi dan keluarga nabi? katanya nabi besar kok masih didoakan dlm setiap even? jadi benar jika tertulis “banyak yg dipanggil ttp sedikit yg dipilih”

 2. alah…. hanya setan berkata menimbulkan pertikai an… tapi kalo orang beriman,,, bukan menjatuhkan orang untuk mengangkat martabat nya….! tapi buat penyembuhan dgn muzijat

 3. coba baca di Al qur’an siapa itu Isa Almasih itu!

 4. orang yang suka menhina agama lain berarti dia bukan orang yang ber agama baik., dan agamanya mangajarkan dia untuk menghakimi agama lain dan menjelekkan agama lain itu sama dengan penghianat yang busuk sama dengan setan ,, orang yang sama sekali tidak memiliki Moral pikirannya seperti binatang liar

 5. Melihat tingkah laku manusia saat ini membuat Tuhan sedih. Bukan hanya peperangan yang tidak berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, tapi bahkan agama yang diturunkanNya telah dipropaganda manusia dengan maksud tertentu. Semoga mereka yang tanpa sadar maupun sadar telah merusak nilai-nilai keTuhanan bisa sedikit demi sedikit kembali kepada sifat manusia yang diharapkan Tuhan kita. Amin

 6. Ps: sikap kita mencerminkan agama kita karna jika anda mengakui bahwa anda adalah seorang yang beragama maka agamamulah yang membentuk sifatmu dan gaya hidupmu! Tuhan juga tidak menyuruh kita untuk menghina agama lain namun untuk menasihati menyadarkan mereka yang berada dijalan yang salah namun dengan masukkan masukkan yang positif dan tentunya dengan kata kata kata yang tidak kasar karna Tuhan adalah kasih dan Kasih itu lemah lembut sabar dan penyayang ❤

 7. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave
  it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell
  to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 8. Amerika mulai tertarik setelah perdebatan antara Syech ahmad Deedat Reverend Jimmy Swaggart yang kala itu kandidat President

 9. @_@
  WARNING!!
  PERINGATAN PEMERINTAH UNTUK ANAK2 BANGSA INDONESIA.

  AJARAN KRISTEN DAPAT MENYEBABKAN ANDA MENJADI HOMO, LESBI, PENYAKIT AIDS, KURAP, KUTU AIR, GATAL-GATAL,GANGGUAN KEJIWAAN , SINTING, STRESSS , PENJAJAH, PEMBUNUH! GILA ,BUTA MATA, TULI TELINGA, BUTA HATI, DAN MASUK NERAKA..!!!!!

  Waspadalah….. Jauhilah!!!!!!…. Tinggalkanlah…. CAMPAKANLAH……

  Selamatkan generasi muda bangsa dari Virus Pagan Kristen agar tidak kembali terjajah dan masuk NERAKA.

  Save the planet from ☞ The Virus ╂ ╈ †☜ !

  Ttd.

  *´¨)
  ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
  (¸.•´ (¸.٠• *•.ღ.•*
  Presiden Dr Susilo Bambang Wiro Yudhoyono.

 10. hihihi…

  terserah apa komentarmu.., yg jelas penampakan si yesus dibokong dan dilobang tinja anjiaang.., adalah bukti konkrit nyata dan tidak meng-ada2, sebagai pernyataan langsung dari si yesus.., bahwa :
  1. dia manusia seperti kita, jadi bukan sosok tuhan,
  2. dia tak sudi disembah dan dipuja sebagai tuhan,
  3. dia menyamakan siapa yg menyembah dia.., berarti penyembah lobang tinja di bokong anjiaang…

  betapa sangat terhina bagi para penyembah lobang tinja dibokong hewan yg haram dalam Islam..,

  khusus utk si jail kulup bejat.., penipu ulung tukang jual nama…
  kalo kamu gentlemen, memang mengerti kristen tulen, lalu :
  – mengapa kamu2 kulup gak sunat…? si yesus aja bersunat.
  – mengapa kalian suka sodomi..?, apa gakmau ikut atau gaktau bunyi dalam alkitab ttg hukuman utk org2 kulup dan sodomi..?, yakni DIBUNUH (DIMUSNAHKAN DARI MUKA BUMI} DARAHNYA SIRAM KE MEREKA…..
  – mengapa org2 kristen sedunia, menampilkan wajah dan sosok si yesus tidak/bukan seperti bunyi wahyu 1:9-17 ..??.

  apakah penampakkan di bokong dan lobang tinja anjiaang itu adalah bentuk protes yg nyata2 membongkar tipuan serta kebohongan kalian hei org2 kristen sedunia…?,
  tipuan dan kebohongan tersebut adalah sama artinya dgn MENIPU DIRI KALIAN SENDIRI….

  hihihi…

 11. ingat lah semua wahai saudara seiman dan saudara sebangsa kita ga perlu saling menjelekan …kita saling mengejek itu sama saja kita mengejek diri kita sendiri contoh ibu orang lain di ejek sama kita ahirnya orang tersebut akan mengejek ibu kita sendiri dan ahirnya kita jadi berdosa karena memberi jalan bagi orang lain untuk berkesempatan untuk mengejek ,sudahlah…..kita fahami tingkah laku kita sendiri ga perlu saling menyakiti ga ada untungnya…….

 12. ee jail kulup bejat penipu ulung…, di blog ini kamu udah memakai puluhan nama yaitu ;
  pengamat, nita & siska, pilipus, satria, MHF, judas iskariot, Nurjali, Prihatin, Mualaf, Lotus, copas, Krislam, tanya-tanya, cewek asli, juri akhir, dst dst dsb….

  dasar kamu memang penipu…, pembaca blog ini pun udah kau tipuuu…!!,

  Kami berdua mantan kristiani.., udah tau dan udah maklum.., krn memang cara2 dalam kehidupan org2 kristen penuh dgn tipu2an kayak model si anak jail yg kulup dan bejat inii.., jadi kami udah gak heran lagii atas kelihayan kepiawiannya dalam tipu menipu….

  tak ada setitikpun warna putih dalam hati org2 model anak jail kulup bejat ini…, hihihi…, ee jail.., kesian deh looo……..

 13. hei jail kulup bejaaat…, kini kamu ngaku bernama mualaf pulaa…,

  sungguh kamu ini manusia yg tak punya maluuu.., bunglon selalu nyamar2 gonta ganti nama…….

  ee jail kulup bejaat…,lebih baik kamu bersikap gentlemen lah…, coba kamu sebutkan bunyi hukuman dalam alkitab bagi kalian yg bangkang tetap kulup gak mau sunat…??,

  trus bunyi alkitab tenteng hukuman utk pelaku2 sodomi….??,

  trus bunyi alkitab tentang wajah dan sosok yesus menurut wahyu 1:9-17.

  trus coba kamu buat, kira2 apa alasan si yesus, maka dia muncul dilobang tinja anjiaang…?,

  dah itu aja dulu.., kami gak usah banyak2 tanyain kamu, sebab otakmu pasti gak sanggup mikir alias kamu tu memang dongok.., tapi sok paten.., hihihi…….

 14. BUKTI aLQURAN sTANDAR SAAT INI TERNYATA PALSU

  Masjid agung di Sanaa, Yaman, ternyata menyimpan banyak naskah Alquran paling tua di dunia yang berasal dari abad pertama Hijriah yaitu abad ke 7 Masehi. Ternyata naskah-naskah Alquran Sanaa sangat berbeda dengan Alquran standar saat ini.

  Makanya Muslim Sunni dan Muslim Shiah berbeda kitab Alquran walaupun sama-sama Islam. Alquran Sunni memiliki 114 surat, sedangkan Alquran Shiah memiliki 115 surat, dimana Surat Al-Wilaya (Pengganti) ditambahkan di dalam Alquran tersebut. *[Dikatakan dalam buku Nabhan Husein: Tinjauan Ahlus Sunnah terhadap paham Syi’ah tentang Alquran dan Hadits, dan juga Hadits Hisyam bin Salim yang diriwayatkan Abi Abdillah, bahwa “Kaum Syi’ah menyatakan bahwa setidak-tidaknya ada 219 ayat-ayat Quran yang palsu.

  Mereka bahkan percaya bahwa jumlah ayat Alquran yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad adalah 17000 ayat”. Jadi yang terhilang hampir 2x yang tersisa. Inilah perselisihan yang tidak terselesaikan sebagai warisan dari Muhammad. Intinya terletak pada kenyataan bahwa Islam telah kehilangan sumber-sumber otentik lainnya yang harus dimusnahkan oleh perintah Utsman.

  Mulai dari bukti berikut ini (bukti pertama)

  The earliest copy of Quran -Yemeni Koran

  Di atas bukan analisa melainkan bukti adanya quran tua dan berbeda dengan yang dipegang muslim sekarang.dimana perbedaannya”

  1. Tulisannya beda, menggunakan Arab Gundul yang punya arti bisa 30 arti berbeda,
  2. Ada gambar juga, yang di pegang muslim sekarang tidak ada.

  The earliest copy of Quran -Yemeni koranIn 1972, a 7th century Koran was found in Yemen during a restoration work of a structure. After 3 decades of examining and investigations, it is found that the Koran is the earliest copy. It is also found out that there are many erasures and alterations to it. Quran yang di pegang muslim sekarang baru distandarisasi tahun 1924 di Mesir, sebelum itu Quran ada banyak versi, banyak versi karena quran tertua itu tersalin dari Arab Gundul, banyak makna yang bisa dikandung. Silahkan baca artikel yang ditulis oleh rekan muslim juga disini.

  Sebagian besar kaum Muslim meyakini bahwa Alquran dari halaman pertama hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara verbatim, baik kata-katanya (lafdhan) maupun maknanya (ma’nan). Kaum Muslim juga meyakini bahwa Alquran yang mereka lihat dan baca hari ini adalah persis seperti yang ada pada masa Nabi lebih dari seribu empat ratus tahun silam.

  Keyakinan semacam itu sesungguhnya lebih merupakan formulasi dan angan-angan teologis (al-khayal al-dini) yang dibuat oleh para ulama sebagai bagian dari formalisasi doktrin-doktrin Islam. Hakikat dan sejarah penulisan Alquran sendiri sesungguhnya penuh dengan berbagai nuansa yang delicate (rumit), dan tidak sunyi dari perdebatan, pertentangan, intrik, dan rekayasa.

  Alquran dalam bentuknya yang kita kenal sekarang sebetulnya adalah sebuah inovasi yang usianya tak lebih dari 89 tahun. Usia ini didasarkan pada upaya pertama kali kitab suci ini dicetak dengan percetakan modern dan menggunakan standar Edisi Mesir pada tahun 1924. Sebelum itu, Alquran ditulis dalam beragam bentuk tulisan tangan (rasm) dengan teknik penandaan bacaan (diacritical marks) dan otografi yang bervariasi.

  Hadirnya mesin cetak dan teknik penandaan bukan saja membuat Alquran menjadi lebih mudah dibaca dan dipelajari, tapi juga telah membakukan beragam versi Alquran yang sebelumnya beredar menjadi satu standar bacaan resmi seperti yang kita kenal sekarang.

  Pencetakan Edisi Mesir itu bukanlah yang pertama kali dalam upaya standarisasi versi-versi Alquran. Sebelumnya, para khalifah dan penguasa Muslim juga turun-tangan melakukan hal yang sama, kerap didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan konflik-konflik bacaan yang muncul akibat beragamanya versi Alquran yang beredar.

  Tapi pencetakan tahun 1924 itu adalah ikhtiyar yang luar biasa, karena upaya ini merupakan yang paling berhasil dalam sejarah kodifikasi dan pembakuan Alquran sepanjang masa. Terbukti kemudian, Alquran Edisi Mesir itu merupakan versi Alquran yang paling banyak beredar dan digunakan oleh kaum Muslim.

  1. Bahwa banyak revisi quran sebelum distandartkan di mesir tahun 1924, apakah muslim masih yakin kalau tidak ada yang berubah isinya? Satu kata saja yg ditulis dalam Arab Gundul, maka artinya bisa lebih dari 20 arti jadi apa ini juga bisa dikatakan bahwa isinya tidak berubah?

  2. Kalau muslim masih yakin quran itu tidak berubah sejak 14 abad lalu, tolong carikan ayat quran yang dimakan kambing (sehingga quran itu tidak lengkap) seperti yang tertulis di hadist Sunan Ibn Maja, Volume 2, Page 39 Ayesha: “When the verses “Rajm” [Stoning] and ayah “Rezah Kabir” descended, they were written on a piece of paper and kept under my pillow. Following the demise of Prophet Muhammad (S) a goat ate the piece of paper while we were mourning.” Terjemahan: Ayesha: “Ketika ayat Rajm dan ayat “rezah kabir” diturunkan, ayat-ayat itu dituliskan pada selembar kertas dan disimpan di bawah bantalku. Setelah kematian nabi muhammad, seekor kambing memakan lembaran kertas itu ketika kami sedang berkabung.” jadi Quran itu ternyata berkurang sejak ada halamannya yg dimakan kambing, tidak seorangpun pengikut Muhammad yang menghapalnya. quran itu.

 15. Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek…
  Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih….

  Kagak bermanfaat ape kagak bise jawab?

 16. yaa.., ayat2 setan itulah yg telah membius dan mendoktrin si jail kulup lagi bejat itu bserta org2 kristen sedunia hingga mereka berprilaku dan kepikiran mesum melulu…, otaknya jadi dongok serta bebal banget…

  untunglah kami cepat bertemu dgn mas cheng ho, yg kini telah resmi menjadi suami kami berdua…..

  alhamdulillah.., sungguh Allah SWT Maha Sempurna…, padahal dulu sewaktu masih kristiani, kami ditugasi untuk menggoda dan memurtadkan beliau.., namun karena kebaikan akhlak mas cheng ho sangat kebalikan dgn moral busuk pendeta dan pemuda gereja, membuat kami berdua sadar sepenuh hati, lalu mualaf masuk Islam menjalani ajaran agama yg benar2 utk rahmatan lil alamin…

  smoga Allah swt tetap melindungi dan menjaga keimanan kaum muslimin sedunia.., amiiin YRA.

 17. ee jail kulup bejat..,

  alkitab mengatakan :
  kulup aja (gak mau sunat) udah wajib dibunuh musnah dari muka bumi…
  apalagi kamu juga pelaku sodomi…, hukumannya dibunuh dan darahnya siramkan kebadan pelakunya.., ingaaat ituuu….

  sangkin marahnya si yesus sama kalian yg tetap kulup dan tukang sodomi, nyoblosi lobang2 tinja.., mungkin juga termasuk lobang tinja anjiaang peliharaanmu.., maka si yesus tampil dgn loyo di lobang tinja anjiiaang mu….

  si yesus jelas2 tidak sudi kalo dia kalian jadikan tuhan…,

  dia tampil di lobang tinja anjiaang seolah dia ingin bilang ngasitau otakmu yg bebal itu, bahwa sapa yg nembah dia.., berarti penyembah lobang tinja anjiiaaang….,

  woow,kereen…, si jail kulup yg bejat serta org2 kristen sedunia…, ternyata dgn otak pasti yg tetap dongok dan bebal adalah penyembah lobang tinja anjiiaaang…, hihihi………

 18. HANYA , Lonte / Pelacur Professional yang hobby menulis kondisi peler kulup atau sunat, karena memang pengalaman untuk kedua barang tersebut menjadi sumber hidupnya seperti si ……….. siapa ya. heheheheh

 19. hihihi…., dasar si Anitarahmani&Siskasantriwati…,doyanannya peler Kulup, yang diomongin kulup terus.

  Anitarahmani&Siskasantriwati. mana lebih enak bagi kamu peler kulup sama peler sunat hehehhe,

 20. hihihi…., dasar si jail kulup bejat anak iblis tetap aja berotak mesum.., tukang sodomi pasti pake gaya anjiaang kawin…, hihihi…

  si yesus tampil di lobang tinja adalah sebagai bentuk protes dan peringatan kepada si jail kulup busuk bejat beserta org2 kristen sedunia.., bahwa dia (si yesus) bukanlah tuhan.., dia tak sudi kalian sembah sebagai tuhan…, sapa yg nyembah dia berarti penyembah lobang2 tinjaa…hahaha.. eh hihihi…

  maaf, ketawa kami agak keras.., karena si jail kulup ini memang otaknya busuk, maka bebalismenya kuat…, hihihi……

 21. GURU NGAJI SODOMI 11 ORANG ANAK DIDIKNYA.
  Seorang guru ngaji harus menjadi contoh tapi apa yang dilakukan seorang guru ngaji di Cimahi, Jawa Barat bukannya memberikan contoh baik. Guru ngaji bernama Opik Sofyan, justru tega mencabuli 11 orang anak didiknya dengan cara sodomi.

  PELACURAN DI PESANTREN ALZAYTUN INDRAMAYU
  Istilah pelacuran jika itu terdapat disebuah Negara yang tidak bersumber dari hkum islam itu merupakan suatu kewajaran karena aturanya bersumber hukum dari aturan manusia, tapi kalau pelacuran itu ditemukan disebuah lembaga pendidikan pesantren yang notabene memakai segel dan symbol Negara Islam seperti di alzaytun itu sangatlah tidak pantas

  Dimana para pengisi al zaytun..disaat salah satu ustadzahnya yang bernama ulfa syahidah melakukan zina didalam pesantren al zaytun hampir setahun..lebih bobroknya lagi dia berzina dengan muridnya sendiri dan salah satu petinggi al zaytun yg sudah ia anggap ayah angkatnya..bukanya di vonis dengan peraturan NII nya tapi malah dibiarkan bebas dan sekarang dinikahkan dengan salah seorang petinggi NII, padahal kalau tidak terkena kasu tersebut ustadzah ulfa tersebuat hendak dinikahkan dengan putra Panji gumilang.

  TANGERANG, RIMANEWS-Pondok pesantren yang sedianya sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan, khususnya agama, justru membawa malapetaka bagi MS, 15, dan NN, 14.
  Kedua siswa setingkat SMP tersebut melaporkan telah disodomi pengurus pesantren tempat mereka belajar di Jalan Kalibaru RT 03/ 06, Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten.

  USTAD CABULI 36 MURIDNYA
  POLRES Jakarta Utara akan terus menyelidiki kasus pencabulan yang dilakukan oleh KH Kosim Cotib (72) seorang guru ngaji terhadap 36 orang muridnya. Hal tersebut dikarenakan keluarga para korban bersedia membuat laporan polisi.
  “Dengan adanya laporan korban, maka kasus ini akan terus kita tindak lanjuti. Memang sebelumnya polisi belum menindak lanjuti kasus tersebut karena para pelapor baru sebatas menyampaikan delik aduan,” ujar Kabaghumas Polres Jakarta Utara, Kompol Maskur B Chaniago, saat dihubungi,

  1. ABAGAIMANAN PENDAPATM WWIRO, KASUS DIATAS KASUS KARENA HASIL AJARAN AGAMA ATAU KARENA KEBEJATAN PRIBADI.

  2. APA BEDANYA YANG TERJADI DI VATIKAN DENGAN YANG TERJADI DI PONPES ATAU TEMPAT LAINNYA OLEH PARA MANUSIA YANG SEHARUSNYA MENJADI PANUTAN .

  jAWAB YA.

 22. hihihihi…
  sosok wajah si yesus dari mexiko yg selama ini hanya terpampang di rumah bordil ,.., supaya lebih mantap maka dia muncul dilobang selangkangan si Anitarahmani&Siskasantriwati., hihihi….

 23. hihihi..,

  ee jail kulup bejat otak mesum gitu juga kpd org2 kristen sedunia…,

  jgn lagi menipu diri sendiri, tampilkanlah sosok wajah yesus itu sesuai wahyu 1:9-17.., yakni seekor Raksasa berdiri dibumi, mampu megang tujuh bintang yg puluhan kali lebih besar dari bumi..,
  (setidaknya kalian akan kami anggap telah patuh pada alkitab….)

  sosok wajah yesus yg selama ini, jelas2 dia protes tidak sudi kalian lantik jadi tuhan.., maka dia muncul dilobang kesayanganmu, yakni lobang tinja anjiaang pulaaa, hihihi….

  ketika kalian melakukan sodomi, maka pelir2 kulup kalian yg penuh kuman itu pasti menghancurkan wajah dia yg ada di-lobang2 tinja dan pasti pula gaya sodomi yg kalian pakai adalah gaya anjiaang sdg kawin…, hihihi…, betapa sangat memalukan tuhan kalian itu….

  SADARLAH hei jail kulup bejat dan semua org2 kristen sedunia….

  YESUS BUKAN TUHAN, DIA SENDIRI TAK SUDI DIJADIKAN TUHAN..!!!.

 24. Subhanallah.., nyata2 bhw agama Islam adalah agama yg benar..

  nyata2 si jail kulup tetap penyembah lobang tinja anjiaaangg…

  nyata2 mas cheng ho suami kami di dunia dan di akhirat.

  jadi semua pelir2 kulup jgn berharap dan bermimpi pun jgn utk dapat nyentuh maupun ngebor vagina kami…, cukup utk mas cheng ho saja.

  urus aja si yesusmu itu.., nyata2 dia gak sudi kalian jadikan sebagai tuhan.., maka dia muncul di lobang tinja anjiaaanggg.., hihihi…

 25. “Konsep dan Formatnya sudah selesai. Perusahaan dan Menajemen sudah siap. Hanya tinggal Teknis Perekrutan Pelanggan dengan target SEJUTA PELANGGAN selama setahun pertama. Ingat! Dengan system kita kuat. Dengan persatuan kita diberkahi. Bila umat Islam bersatu,maka Ummat Islam tak bisa dikalahkan”, tutup Habib. (Fpi/KbrNet/Suara Islam).

  وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (Qs An-Nissa 4:141) dan Allah sekali-kali TIDAK AKAN memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

  قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (Qs Ali-Imran 3:12) Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: “Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya”.

  وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (Qs Ali-Imran 3:104) Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

  وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (Qs Ali-Imran 3:105) Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,

  كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (Qs Ali-Imran 3:110) Kamu adalah UMAT YANG TERBAIK yang dilahirkan untuk manusia, MENYURUH kepada yang MA’RUF, dan MENCEGAH dari yang MUNKAR, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

  لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدُبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ (Qs Ali-Imran 3:111) Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

  ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ (Qs Ali-Imran 3:112) Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan MEMBUNUH PARA NABI tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. `°•.¸¸.•°` `°•.¸¸.•°` `°•.¸¸.•°“°“°•.¸¸.•°

 26. InsyaAllah, TV Islam FPI Akan Segera MENGUDARA.

  Acara-acara televisi saat ini kebanyakan isinya merusak akhlaq dan merusak moral. Tv-tv nasional setiap hari acaranya mengajak masyarakat untuk joged dan lawakan. Demikian keprihatinan yang disampaikan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq saat pengajian bulanan di Markaz Syariah, Petamburan, Jakarta, pada Ahad 2 Februari 2104.

  “Setiap waktu masyarakat diajak joged dari pagi ke pagi, diajak ngelawak kaya topeng monyet. Belum pornografi, paha, puser, ketek, tiap hari ditampilkan di tv, dan tiap hari ditampilkan juga bencong. Mau dibikin apa ini negeri?” ujar Habib Rizieq.

  Habib Rizieq juga prihatin dengan banyaknya blok-blok TV satelit yang meminta masyarakat bayar tapi siarannya merusak khususnya bagi anak-anak dirumah. “Udah gitu kita ada yang disuruh langganan. Begitu kita bayar, kita disajikan dirumah kita tayangan-tayangan untuk merusak anak-anak kita. Ini prihatin, kita disuruh bayar untuk merusak anak-anak kita sendiri,” ungkap Habib Rizieq.

  Berkenaan dengan kondisi tersebut, rencananya FPI yang dibantu oleh para ahli multimedia akan membuat FPI TV. Habib Rizieq pun optimis TV Islam akan bisa dibuat jika umat Islam BERSATU.

  “Sebenarnya mudah jika umat Islam mau bersatu untuk punya TV. Alaykum bil jamaah faina yadallah maal jamaah, wajib atas kaum muslimin berjamaah karena pertolongan Allah akan datang pada kaum yang berjamaah,” terang Habib Rizieq.

  “Kita bisa lakukan jika mau bersatu, mari kita niatkan ikhlas berdakwah untuk menyelamatkan umat. InsyaAllah kedepan TV Islam akan jaya di negeri mayoritas Islam ini,” tegasnya. (Aamiin-Aamiin ya Rabbal Alamin).

  Habib Rizieq melanjutkan, rencananya TV Islam tersebut akan hadir minimal 20 Channel, a.l, yaitu: 1. FPI Al-Qur’an, 2. FPI As-Sunnah, 3. FPI Da’wah, 4. FPI Movie, 5. FPI Music, 6. FPI News, 7. FPI Sport, 8. FPI Cartoon, 9. FPI Sains, 10. FPI Kids, 11. FPI Fashion, 12. FPI University, 13. FPI Dialog, 14. FPI Human Right, 15. FPI Shufi, 16. FPI Bisnis, 17. FPI Woman, 18. FPI Economic, 19. FPI Syariah dan 20. FPI Natural.

 27. si Anitarahmani&Siskasantriwati…, tak sudi dijadikan sebagai istri…, maka dia muncul di iinternet menawarkan lobang selangkangannya untuk di mbat para pelir2 kulup sedunia, hehehhe.

 28. si yesus tak sudi dijadikan sebagai tuhan.., maka dia muncul di lobang tinja anjiaang sang hewan haram dalam Islam…

  seolah si yesus ingin berkata “hei jail kulup serta org2 kristen sedunia.., jika kamu sembah aku sebagai tuhan.., berarti kamu menyembah lobang tinja anjiiaang hewan yg diharamkan dlm Islam..”

 29. Anitarahmani&Siskasantriwati…, lebih mantap kalau penampakannya di lobang selangkanganmu. pasti lebih mantap dibor si pelir kuluppp heheheh

 30. Wiro, kalau gua pikir sih ini bukan angin topan alamiah, tetapi angin KENTUT nya si muhammad.

  hebat bangat memang akibat kentut angin muhammad itu.

  Mau urusin kehendak Tuhan yang punya semesta ya wiro, kok kamu pake beritain itu Topan di Filipina .

  mari kita Pikiran saudara kita di KARO / gunung sinabung sana. sama korban gempa.

 31. YA, BETUL, anakjail betul,
  itulah sifat dasar ajaran agama ciptaan muhammad, IRI BENCI, CURIGA DAN DENDAM yang melahirkan terorrr dan perang sesama turunan atau diluar turunannya,

  yang penting bunuhhhhh yang tidak mau Ikut Setan Lewat Ajaran Muhammad.

 32. IRI, BENCI, DENDAM, INI ADALAH MERUPAKAN SIFAT DASAR AGAMA YANG MELAHIRKAN TEROR DI DUNIA INI.

  Pelakiu sudah mengaku bahkan sudah di hukum mati, Penonton lebih pintar dari pemain, itu juga merupakan sebagian sifat manusia yang sudah dirasuki Curiga.

  Bahkan Gempa di aceh yang menimbulkan tsunami yang melenyapkan manusia ratusan ribu, DICURIGAI oleh manusia2 yang mempunyai dasar agama IRI, BENCI, DENDAM.
  Hebat bangat ya manusia bisa menciptakan dan menghasilkan Energi sebesar Gempa di aceh itu.

  Konspirasi seperti inilah sifat dasar LUCIFER tatkala masih bersama Tuhan di sorga. Lalu Tuhan mencampakkannya ke bumi, dan merasuki / merajai satu ajaran agama yaitu agamnya si Wiropendekarmuslim. Dasar murid Iblis,

  manusia keliwat pintar mereka reka , mau menyaingi Tuhan seperti Lucifer. akibatnya jadi penyesat manusia.

 33. hee jail bejat…,

  kamu memang penipu ulung…, selalu mengelak dan mengalihkan topik bahasan…

  minggu2 kemarin kami tanya, apa bunyi hukuman dalam alkitab utk kamu yg tetap kulup dan suka nyodomi lobang2 tinja….,
  tidak kamu jawab juga…

  lalu kemarin2 ada kami tanya juga.., mengapa wajah yesus tidak seperti bunyi wahyu 1:9-17…, kamu sanggup nipu dirimu sendiri dgn menampilkan sosok yesus yg tidak sesuai wahyu 1:9-17, namun tidak terjawab juga olehmu dan oleh satupun dari org2 kristen yg membaca tulisan kami ini….

  kenapa kamu gak berani jawab……??,
  takut ketahuan tipu muslihat kaum kristen dimata dunia…??,

  org2 kristen yang punya akal akan berpikir, sbb:
  1. Menipu diri sendiri bahkan membangkang hukuman alkitab ttg kulup dan sodomi.
  2. Tertipu dan menipu org2 kristen lainnya, dgn memaksakan gambar si yesus, bukan seperti bunyi di wahyu 1:9-17.

  anak jail memang udah gak waras, krn otaknya nyungsep dilobang tinjanya akibat keganasan pelir2 kulup para pendetanya..,

  hihihi……………..

 34. Anitarahmani&Siskasantriwati… BBM NERKA, bandingkan kasus ambon dengan kasus teror, bali 1, 2. hotel mariot, kasus hari natal, DLL, DLL.

  semua korban tanpa ada perlawanan, yang ada hanya mati konyol akibat teror orang muslim.

  kebuasan tanpa ada pembelaan dan perlawanan dari pihak korban. lebih buas dan lebih biadab kan terorrr itu.

 35. hee jail…,

  setelah membaca kebiadaban kristen thd muslim Ambon.., kini kami semakin paham bhw kristen bukan ajaran Kasih dari yesus yang asli..,tapi adalah ajaran setan dan iblis yg sangat terlaknat….

  sangat menonjol kebencian kalian terhadap Islam..,

  cuma manusia keturunan iblis dan setan lah yg mampu berbuat keji dan sadis terhadap sesama makhluk ciptaan Allah SWT.

  tega membelah perut wanita hamil lalu mencincang orok bayi yg masih suci tanpa dosa setitik pun….

  alangkah keji dan terkutuknya perbuatan org2 kristen thd muslim Ambon…

  Kebencian kristen thd Islam, sudah diluar nalar manusia normal..

  HEI KALIAN ORG2 KRISTEN..,
  PERCAYALAH.. BAHWA KALIAN TIDAK AKAN BISA MEMADAMKAN CAHAYA ISLAM..,

  BAHKAN SEMAKIN BANYAK ORG2 KRISTEN YG BERAKAL BERPIKIR DGN BENAR LALU MENGETAHUI BAHWA ISLAM ADALAH AGAMA KEBENARAN, MAKA MEREKA DISELURUH BELAHAN BUMI INI, BERBONDONG BONDONG TAUBAT LALU MASUK ISLAM YG RAHMATAN LIL ALAMIN….

  ORG2 KRISTEN MEMANG SUDAH DILIPUTI RASA IRI-BENCI-DENDAM, MAKA MEREKA PUN MEMANG DIKUASAI IBLIS SERTA SETAN, HINGGA PERBUATAN MEREKA DILUAR BATAS NALAR AKAL BUDI MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK YG LEBIH MULIA DARI SETAN DAN IBLIS.

  SUNGGUH SANGAT MEMALUKAN PERBUATAN KALIAN HEI ORG2 KRISTEN…, BERBUAT KEJI PADA ORG YG TAK BERDAYA.., APALAGI MENYERANG MUSLIM DGN CARA TIPU DAYA…, SUNGGUH TERCELA JUGA PENGECUT KALIAN, MENYERANG LAWAN YG TAK PUNYA “BURUK SANGKA” TERHADAP KALIAN…

  KEBUASAN KAH BUKTI AJARAN KASIH KALIAN…??!,

 36. Ikut Setan Lewat Ajaran Muhammad. inilah yang layak di sandang manusia yang mengikuti jejaknya si kain anak manusia pertama Pembunuh karena IRI, BENCI, DENDAM

  dan masih di pegang teguh serta dilaksanakan manusia pengikut ajaran diatas.

  sampai saat ini di negera mayoritas pengikut ajaran agama itu, iri benci dendam tetap terpelihara baik, sehingga melahirkan terorrr, bom bunuh diri, perang, dan saling membunuh.

  benar2 mengcopy sifat “KAIN” anak manusia pertama dan menjadi pembunuh sesama manusia pertama.

  Manusia yang sudah meninggalkan jauh sifat kain itu, benar2 menerima berkat dari Tuhan penciptaNya, dan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia, se misal pencipta Teknolgi yang menjadikan manusia menjadi mudah dan sejahtera.

  dan tidak satupun hasil karya negara pengikut ajaran tersebut yang mensejahterkan sesama umat manusia, adanya cuma terorr dan membunuh sesama. untuk sampai ke sorga tuhan yang mereka percayai / amini.

 37. IRI, BENCI, DENDAM. adalah sifat manusia yang akhirnya melakukan pembunuhan pertama umat manusia di muka buni ini (kain dan habil). dan masih banyak manusia di zaman modern ini yang memelihara dan mengajarkan sifat biadab itu kepada teman2 masih
  karena direstui dan dibolehkan serta diajarkan oleh oleh agama yang dipercainya. betul2 ajaran setan bin iblis jahanam.

 38. ee anak jail bejaaat…, jaga mulutmu itu yaa….

  kami bukan lonte dan tidak pernah melonte seperti kamu org2 kristen yg gila sex mania…,

  Keperawanan kami serahkan kepada mas cheng ho setelah proses ijab kabul pernikahan yg sah…

  kalianlah org2 kristen yg sungguh2 munafik.., tidak boleh poligami..,tapi sangat doyan dan rajin melonte kerumah pelacuran…

  Siksa kubur itu memang ada…, mau bukti…??.

  silahkan kamu bongkar kuburan org2 kristen yg baru dikubur 3 jam aja.., kamu akan tau, siksa kubur macam apa yg diterima mereka…

  hidup di dunia ini bukan melulu mengumbar sex mania seperti kamu hei org2 kristen…, tapi mempersiapkan diri utk hidup kekal di alam akhirat nanti…,

  ee anak jail…, da paham kamuuu…??,

  hihihi.. kesian deh kamuuu…

 39. VATIKAN PECAT 400 PASTUR, KARENA PASTUR2 BEJAT ITU SERING OBOK2 KNALPOT KIMCIL !!

  TEMPO.COM, Vatikan – Dalam dua tahun terakhir, Vatikan telah mencopot jubah, atau defrocked, hampir 400 pastor. Mereka yang dicabut jubahnya diduga telah melakukan penganiayaan dan pelecehan terhadap anak-anak.

  Penghapusan ratusan nama imam Katolik ini terjadi selama periode 2011-2012 atau masa kepemimpinan Paus Benediktus XVI “Dan ini kali pertama Vatikan mengungkapkan jumlah pastor yang dicabut jubahnya,” tulis Mail Online, Jumat, 17 Januari 2014.

  Vatikan menyusun dokumen ini sebagai bekal Tahta Suci menghadapi Komite Persatuan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, pekan ini. Duta Besar Vatikan untuk PBB di Jenewa, Uskup Agung Silvano Tomasi, menyatakan hanya statistik itu yang memberatkan di depan Komite Hak Asasi Manusia PBB. “Sebab selama delapan jam ia harus menerima kritikan dan pertanyaan seputar data itu,” tulis Mail Online.

  Jumlah pastor yang diambil jubahnya ini meningkat tajam dari tahun 2009. Ketika itu, sekitar 171 imam yang dipecat dengan tuduhan serupa. Selama ini, Gereja Katolik hanya menyatakan telah menerima sejumlah laporan kasus dugaan pelecehan seksual. Dan berdasarkan tradisi Vatikan, pelanggaran hukum yang dilakukan para imam hanya ditangani secara internal. Tanpa keterlibatan polisi. Sementara korban diminta untuk tenang.

  “Hukuman maksimum seorang pendeta: kehilangan pekerjaannya, diambil jubahnya, atau dihapus dari status klerus,” tulis Mail Online. “Tidak ada hukuman penjara atau cara untuk mencegah pelaku mengulangi pelecehan seksual, lagi.”

  Q_Q
  BANGSATNYA, PARA PASTUR PEDOFIL ITU TIDAK DIPROSES DG HUKUM, TAPI CUMA DIPECAT…. !!!

 40. Islam jelas mengenal hukum2 maka pelaku sodomi, tukang zinah ada hukumannya,,,, ini yg tidak ada dalam ajaran Kristen. Kristen tidak mengenal hukum pidana, sebab yg bisa mempidanakan seseorang harus orang yang tidak berdosa. kalau itu yg diterapkan maka pelaku kriminal bisa membantah hakim untuk tidak mempidanakannya karena hakim juga manusia berdosa. kalau seperti itu yg terjadi maka kejahatan akan merajalela.

  Dalam kasus pendeta/pastur menyodomi jemaatnya maka kesalahan ada pd agamanya. kenapa kawin sj dilarang bahkan dipaksa pr imam hidup selibat. kalau sesorang sudah diijinkan kawin tp ada ajaran yg melarang kawin dan berbuat nekat dgn jemaatnya, maka seharusnya yg melarang harus dipidanakan krn melanggar HAM sesorang untuk kawin!

 41. Anitarahmani&Siskasantriwati.. kalau ustadz INI nanti mati, berapa hari baru kamu bongkar, untuk mengetahui dia jadi apa.

  Memalukan,Ustadz Sodomi Santrinya

  KORANBOGOR. 15 Des 2013.

  Apa yang dilakukan seorang ustadz ini sungguh memalukan . Bukannya menjadi guru dan panutan, ia justru merusak masa depan santrinya. Kini ustaz yang mengajar mengaji di salah satu pesantren, kawasan Seunuddon menjadi buruan polisi.

  Pasalnya, ia dituding telah menjadi pelaku tunggal aksi SODOMI, terhadap lima orang santrinya. Dalih si pendidik agama tersebut, ingin mentransfer kepintaran kepada korban-korbannya. Para ABG lugu itu hanya bisa pasrah, saat tubuhnya digauli / DI SODOMI sang guru.

  “Benar adanya dugaan SODOMI , dan pihak kita telah memintai keterangan 5 orang korban yakni mantan santri di pesantren tersebut. Sedangkan, yang membuat laporan resmi hanya orang tua salah satu korban sodomi. Untuk sementara perkara masih dalam penyelidikan pihak kita,” kata kapolsek.

  USTADZ SODOMI 29 ORANG SANTRI DI PONDOK PESANTREN
  JAMBI

  Diduga Sodomi 29 Santri, Ustad Pengasuh Pondok Pesantren Diadukan ke Polisi
  Rabu, 4 Januari 2012 – 17:33 ·

  Keluarga korban pelecehan seksual
  Berdasarkan keterangan dari anak saya, ustad ini sering melakukan pelecehan seksual dengan cara sodomi, onani dan oral terhadap santrinya yang memiliki jenis kelamin yang sejenis. Ustad tersebut harus diproses secara hukum dan diadili seberat-beratnya karena perbuatannya sudah sangat keterlaluan

  Batang, Seruu.com – M Sob (41), seorang ustad pengajar di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Dholam, Banjiran, Warungasem, Kabupaten Batang (Jateng), diadukan diadukan ke Polres setempat, Rabu (4/1/2012). Sob diduga melakukan SODOMI terhadap sekitar 29 santriwan Ponpes setempat.

  Indosiar.com, Bandung –
  Seorang guru ngaji harus menjadi contoh tapi apa yang dilakukan seorang guru ngaji di Cimahi, Jawa Barat bukannya memberikan contoh baik. Guru ngaji bernama Opik Sofyan, justru tega mencabuli 11 orang anak didiknya dengan cara sodomi.

  Tidak tanggung – tanggung korban telah dicabuli tersangka dengan cara di sodomi berjumlah 11 orang, bahkan korban yang rata – rata laki – laki itu di sodomi setelah lebih dari satu kali. Tersangka mengakui kesebelas korban di sodomi setelah diajak kerumahnya lalu diiming – imingi akan diberi ikan hias peliharaannya.

  Tersangka juga mengaku memiliki perilaku seks menyimpang, yakni menyukai sesama jenis. Kasus sodomi ini terungkap berkat pengakuan salah seorang korban yang mengadukan perbuatan tersangka kepada orangtuanya. Bahkan sebelum akhirnya diamankan polisi, tersangka sempat menjadi bulan – bulanan warga.

  Anitarahmani & SiskasantriwatI GOBLOK TOLOL,
  Perlakuan sex menyimpang itu tidak ada hubungannya dengan pemeluk agama, itu bisa dilakukan manusia dengan tanpa memandang agama apa ang dipercayainya. tetapi PASTI itu melanggar aturan Tuhannya masing 2.

  Hanya lonte seperti kamu yang mengimani ada siksa kubur, kalau manusia sudah dikubur, ya tubuhnya busuk dan habis dimakan cacing seperti semua manusia termasuk muhammad. selain dari situ bohong hanya lonte tolol idiot yang mempercayai itu.

 42. ee anak jail goublooog…,

  kami suruh kamu yg bongkar kuburan org2 kristen yg baru dikubur kira2 tiga jam aja…, maksud kami, agar kamu bisa dapatkan bukti yg nyata dan mengerti paham.., bahwa kalian org2 kulup kristen suka sodomi pasti mendapat siksa kubur sebelum langsung digiring ke neraka dan kekal disana.., hihihi….

 43. Anitarahmani & Siskasantriwati…
  dasar Lonte Pelacur murahan kamu. melihat Bahasa kitab suci selalu dengan mata dan pikiran tolol. Neraka bagianmu Ibr. 6:6

  Khayalan si duet Lonte.
  kamu akan lihat dan dapat bukti nyata.., apa sih yg dialami oleh mayat org2 kristen setelah dikubur selama tiga jam…!!. hahahahaha

  ternyata Anitarahmani & Siskasantriwati… si duet lonte

  1. Duet setan penggali kubur orang kristen. serammmmmmm
  2. Duet Iblis yang suka membahas ORANG2 yang melanggar peraturan Tuhan.
  3. Duet saingan Tuhan, sebagai HAKIM untuk Orang yang melanggar aturan2 Tuhan.

 44. ee anak jail…,

  kami berdua lama udah tau tabiat, cara, prilaku dan kelakuan org2 kristen…, selamanya gak ada yg gak pake tipu muslihat..,

  contoh nyata adalah:
  “Gambar sosok yesus yg tidak sesuai bunyi kitab wahyu 1:9-17”

  disamping penuh tipu muslihat, org2 kristen sangat gila sex mania..

  alkitab secara vulgar mengajari tentang sex mania tsb, hingga kitab tsb mendapat gelar sebagai:
  “Kitab Agama yg sangat berbahaya, anak2 dilarang baca, bahkan lebih baik alkitab tsb dimasukkan kedalam lemari besi, lalu dibuang kelaut yg dalam..”

  hidup sebagai manusia, bukan hanya utk sex…, paham kamu hei anak jail….??!,

  kamu dan org2 kristen lainnya.., mengumbar nafsu sex semasa didunia ini.., seolah-olah sudah tau pasti dan sangat paham bahwa kalian semua pasti langsung masuk neraka…, hihihi…

  alkitab ada juga mengajari hal2 yg baik, misalnya mengafani mayat, tapi kerena kalian pembangkang…, maka kalian ganti dgn baju lengkap dgn jas.., lalu masukkan dalam peti, kamu pikir bisa selamat?.

  hihihi…, itu semua tidak berguna, dalam tanah peti akan lapuk, kain akan hancur badanmu akan busuk sebusuk sifat dan watakmu itu…

  gak cayaaa…??,

  coba deh, kamu bongkar kembali kuburan org kristen yg baru dikubur kira2 tiga jam aja…,

  kamu akan lihat dan dapat bukti nyata.., apa sih yg dialami oleh mayat org2 kristen setelah dikubur selama tiga jam…!!.

  dah gitu aja dulu.., ntar lagi mas cheng ho, suami kami yg tercinta pulang dari cari nafkah sebagai sopir taxi mobil kami sendiri….

 45. Wiro. Pake data dong biar kelihatan cerdasnya, ngarang aja kerjamu kayak wartawan misbar.

 46. Kau tahu gx jail@
  Bhw wajah sigondrong yg kau sangka wajah yesus itu adalah pasangan homo nya paulus???
  Waduch jail@ najis dech nyembah pasangan homonya paulus!
  Tolski! :mrgreen:

 47. Bukti Bahwa Muhammad Adalah Homo

  Book 52, Number 143. Dikisahkan oleh Anas binMalik:

  Nabi berkata kepada Abu Thalhah, “Pilih salah satu pelayan anak Anda untuk melayani saya dalam ekspedisi saya ke Khaibar.”Jadi, Abu Thalhah membawa saya membiarkan saya naik di belakangnya sementara saya adalah seorang anak laki-laki mendekati usia pubertas. Aku DIGUNAKAN untuk melayani Rasul Allah ketika ia berhenti untuk beristirahat.

  Ternyata nabinya si Anitarahmani & Siskasantriwati.. doyan lobang tinja, makanya dia paling sering nyebut lobang itu.

 48. Wiro !

  Coba kamu cerdas dikit diskusi, Pake Data yang faktual serta latar belakangnya seperti yang saya sajikan. supaya kelihatan kecerdasan penyaji. ok.

  ALQURAN UNTUK KEPENTINGAN SEX MUHAMMAD ,DAN ALLAH ADALAH GERMONYA

  Kebejatan Muhammad SAW yang amoral…… dan wanita Muslim pun
  direndahkan…..!!!

  Kasus 1. :
  QS 33:51
  Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di
  antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang
  kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya
  kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa
  bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati
  mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa
  yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang
  (tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha
  Penyantun.

  Latar belakang turunnya ayat diatas :
  Ketika Aisha SERING menggugat untuk mempertanyakan kenapa banyak
  wanita yang memberikan tubuh mereka untuk Muhammad SAW, TIBA-TIBA
  keluarlah suatu wahyu dari jibril…abra. ..kadabra. ..ISINYA ANCAMAN
  berikut ini: “Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu
  kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli
  siapa yang kamu kehendaki”.
  Aisha bukan justru takut akan ancaman Awlloh tersebut. Aisha dgn
  gagah berani melanjutkan gugatannya dengan mengatakan, “Kukira Allah
  bertindak cepat untuk memenuhi keinginan dannafsumu (Muhammad)”!
  SAHIH BUKHARI, Vo. 7, Buku 62, Nomor 48 yang diriwayahkan ayah
  HishamnKhaula bin Hakim.

  Kasus 2. :
  QS 66 : 2 – 3
  Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian MEMBEBASKAN
  DIRI DARI SUMPAHMU [1487] dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha
  Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
  Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah
  seorang isterinya (Hafsah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafsah)
  menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan
  hal itu (pembicaraan Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad
  memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan
  menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafsah). Maka tatkala
  (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu
  (Hafsah) bertanya: “Siapakah yang telah memberitahukan hal ini
  kepadamu?” Nabi menjawab: “Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah
  yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

  Latar belakang turunnya ayat diatas :
  Hafsa istri Muhammad SAW memiliki budak bernama Maria yang
  muda,cantik dan mendatangkan birahi bagi siapapun yang melihatnya
  (terutama Muhammad SAW).
  Suatu ketika Muhammad berhasil mengibuli Hafsa agar pergi
  meninggalkan rumah akibatnya Muhammad bebas menggenjot Maria budak
  Hafsa. Tetapi ternyata Hafsa terlalu cepat kembali pulang dan…….
  Astagfirullah……, Muhammad kepergok total berbugil ria menindih
  Maria diranjang Hafsa……ini ziiinaaaahh…….. teriak Hafsa
  marah….!!! (Mestinya Muhammad dihukum rajam ……)
  Muhammad bersumpah untuk tidak megulangi nya.
  Inilah yang ditulis Ibn Saad dalam Tabaqat Vol. 8 Hal. 223 :
  Waqidi telah menulis bahwa Abu Bakr mengisahkan bahwa Rasul Allah
  berhubungan seks dengan Maria di rumah Hafsa. Hafsa lalu berkata pada
  Rasul Allah, `Kau lakukan hal ini di rumahku, di saat giliranku?’
  Sang Rasul Allah berkata, `Tenangkan dirimu dan jangan cela aku sebab
  aku telah membuat dia (Maria) haram bagiku. Hafsa berkata, `Aku tidak
  percaya, kecuali kau bersumpah padaku.’ Maka sang Hazrat (nabi suci)
  berkata, `Demi Allah, aku tidak akan menyentuh dia lagi.’

  Tetapi apa lllaaczurrr…., Muhammad terlanjur doyan kenikmatan
  Maria, sehingga mengulangi perbuatan ziiiinnaaahh nya lagi dengan
  Maria, berarti Muhammad melanggar sumpahnya sendiri (bbeeejatt
  banget….) sehingga Hafsa marah dan menceritakan perbuatan Muhammad
  kepada istri-istrinya yang lain.

  Muhammad tidak kehilangan akal demi nnafsunya yang membara, maka
  sim…. salabim…., turunlah surah At-Tahrim tersebut tadi…..!!!

  Akibat peristiwa-peristiwa yang mengungkapkan kelakuan amoral
  Muhammad SAW maka beruntunlah jurus-jurus Muhammad SAW menciptakan
  surah dan ayat-ayat yang justru merendahkan martabat perempuan.

  Dan adalah suatu kebohongan bila Al Quran meninggikan derajat
  perempuan….!!!!

  Kasus 3
  Quran 33 : 37 :
  Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah
  melimpahkan ni’mat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi ni’mat
  kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”,
  sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
  menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang
  lebih berhak untuk kamu takuti. MAKA TATKALA ZAID TELAH MENGAKHIRI
  KEPERLUAN TERHADAP ISTRINYA (MENCERAIKANNYA) , KAMI KAWINKAN KAMU
  DENGAN DIA [1220] supaya tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk
  (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak
  angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya
  [1221]. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

  Latar belakang diturunkannya ayat diatas :
  Al-Tabari (The History of Al-Tabari: The Victory of Islam,
  diterjemahkan oleh Michael Fishbein [State University of New York
  Press, Albany, 1997], Volume VIII) memberikan latar belakang sejarah
  berkaitan dengan S33:37 sbb:
  Muhammad Ibn Yahya Ib Hayyan menceritakan, “Rasul datang ke rumah
  Zaid Ibn Haritha mencarinya. Mungkin rasul tak menjumpainya saat itu,
  itu sebabnya dia bertanya, `dimana Zaid?’ dia masuk rumah mencarinya
  dan, saat tidak menemukannya, Zainab Binti Jahsh berdiri utk
  menemuinya dg memakai baju rumah, tapi rasul memalingkan muka
  darinya. Zainab berkata, `Dia tidak disini, rasul, masuklah, ayah dan
  ibuku adalah tebusannya.’ Rasul menolak masuk. Zainab cepat2 memakai
  baju ketika mendengar rasul ada dipintu, jadi dia loncat buru2, dan
  rasul menyukainya ketika dia meloncat itu. Hati sang rasul dipenuhi
  oleh kekaguman akan Zainab. Dia pergi sambil menggumamkan sesuatu yg
  sulit dimengerti kecuali kalimat ini: `Terpujilah tuhan yg mengatur
  hati tiap orang’.

  Wow…… Muhammad SAW jatuh cinta pada menantunya dan menginginkan
  istri anak angkatnya itu (moralitas Muhammad dah seperti
  binatang….!), dan ……sim salabim, muncullah ayat yang
  mengenakkan Muhammad SAW tersebut diatas.

  Kasus 4
  Latar Belakang QS 33:53
  Cerita dibalik turunnya ayat tersebut adalah ketika Muhammad SAW
  mengadakan jamuan makan dalam pernikahannya dengan zainab (mantan
  istri anak angkatnya si zaid). Meski Muhammad telah memberikan kode
  agar mereka yang diundang cepetan pulang, tapi masih saja ada TIGA
  TAMU dan ANAS yang ngeyel nggak mau pulang-pulang. Muhammad
  mengulangi lagi tindakan dan kodenya, akhirnya ketiganya pun pulang.
  Namun Anas masih saja ingin bersama Muhammad. Akhirnya karena GELORA
  malam pertama Muhammad sudah sangat membara, Muhammad MARAH dan
  akhirnya menempuh cara terang-terangan kpd Anas dgn cara menutup
  tirai di antara mereka berdua. Tidak cukup hanya itu, Muhammad yang
  MARAH besar juga mengeluarkan JURUS PAMUNGKASnya akhirnya menelurkan
  ayat 33 : 53 tsb!!!!
  (SHAHIH BUKHARI, Volume 6, Buku 60, Nomor 314)

  INILAH ayat yang terpaksa dikeluarkan untuk MENGUSIR si Anas agar
  Muhammad bejat bisa lebih cepat menuntaskan GELORA BIRAHI malam
  pertamanya dgn si cantik Zainab!

  [QS 33 : 53] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki
  rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak
  menunggu-nunggu waktu masak (makanannya) , tetapi jika kamu diundang
  maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik
  memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan
  mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu ke
  luar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu
  meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka
  mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi
  hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati)
  Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya
  sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar
  (dosanya) di sisi Allah.

  Inilah bukti bahwa Al Quran ditulis oleh manusia Muhammad untuk
  kepentingan dirinya demi melindungi nafsu sex nya dan bukan wahyu suci…..!!!
  TULISAN BAGAIKAN STENSILAN CERITA PORNO MANUSIA BEJAT BIANG SEX

 49. Anak iblis jahil idupnye ngibul mulu! Percis pendeta dan bibelnya!
  Anak iblis jahil ternyata hobi baca stensilan porno. Rupanya cerita2 porno di bibel tidak memuaskan hobinya tuh! Sehingga stensilan porno pun dilahapnya. Hihihihihih………

 50. ALQURAN UNTUK KEPENTINGAN SEX MUHAMMAD ,DAN ALLAH ADALAH GERMONYA

  Kebejatan Muhammad SAW yang amoral…… dan wanita Muslim pun
  direndahkan…..!!!

  Kasus 1. :
  QS 33:51
  Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di
  antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang
  kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya
  kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa
  bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati
  mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa
  yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang
  (tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha
  Penyantun.

  Latar belakang turunnya ayat diatas :
  Ketika Aisha SERING menggugat untuk mempertanyakan kenapa banyak
  wanita yang memberikan tubuh mereka untuk Muhammad SAW, TIBA-TIBA
  keluarlah suatu wahyu dari jibril…abra. ..kadabra. ..ISINYA ANCAMAN
  berikut ini: “Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu
  kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli
  siapa yang kamu kehendaki”.
  Aisha bukan justru takut akan ancaman Awlloh tersebut. Aisha dgn
  gagah berani melanjutkan gugatannya dengan mengatakan, “Kukira Allah
  bertindak cepat untuk memenuhi keinginan dannafsumu (Muhammad)”!
  SAHIH BUKHARI, Vo. 7, Buku 62, Nomor 48 yang diriwayahkan ayah
  HishamnKhaula bin Hakim.

  Kasus 2. :
  QS 66 : 2 – 3
  Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian MEMBEBASKAN
  DIRI DARI SUMPAHMU [1487] dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha
  Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
  Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah
  seorang isterinya (Hafsah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafsah)
  menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan
  hal itu (pembicaraan Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad
  memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan
  menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafsah). Maka tatkala
  (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu
  (Hafsah) bertanya: “Siapakah yang telah memberitahukan hal ini
  kepadamu?” Nabi menjawab: “Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah
  yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

  Latar belakang turunnya ayat diatas :
  Hafsa istri Muhammad SAW memiliki budak bernama Maria yang
  muda,cantik dan mendatangkan birahi bagi siapapun yang melihatnya
  (terutama Muhammad SAW).
  Suatu ketika Muhammad berhasil mengibuli Hafsa agar pergi
  meninggalkan rumah akibatnya Muhammad bebas menggenjot Maria budak
  Hafsa. Tetapi ternyata Hafsa terlalu cepat kembali pulang dan…….
  Astagfirullah……, Muhammad kepergok total berbugil ria menindih
  Maria diranjang Hafsa……ini ziiinaaaahh…….. teriak Hafsa
  marah….!!! (Mestinya Muhammad dihukum rajam ……)
  Muhammad bersumpah untuk tidak megulangi nya.
  Inilah yang ditulis Ibn Saad dalam Tabaqat Vol. 8 Hal. 223 :
  Waqidi telah menulis bahwa Abu Bakr mengisahkan bahwa Rasul Allah
  berhubungan seks dengan Maria di rumah Hafsa. Hafsa lalu berkata pada
  Rasul Allah, `Kau lakukan hal ini di rumahku, di saat giliranku?’
  Sang Rasul Allah berkata, `Tenangkan dirimu dan jangan cela aku sebab
  aku telah membuat dia (Maria) haram bagiku. Hafsa berkata, `Aku tidak
  percaya, kecuali kau bersumpah padaku.’ Maka sang Hazrat (nabi suci)
  berkata, `Demi Allah, aku tidak akan menyentuh dia lagi.’

  Tetapi apa lllaaczurrr…., Muhammad terlanjur doyan kenikmatan
  Maria, sehingga mengulangi perbuatan ziiiinnaaahh nya lagi dengan
  Maria, berarti Muhammad melanggar sumpahnya sendiri (bbeeejatt
  banget….) sehingga Hafsa marah dan menceritakan perbuatan Muhammad
  kepada istri-istrinya yang lain.

  Muhammad tidak kehilangan akal demi nnafsunya yang membara, maka
  sim…. salabim…., turunlah surah At-Tahrim tersebut tadi…..!!!

  Akibat peristiwa-peristiwa yang mengungkapkan kelakuan amoral
  Muhammad SAW maka beruntunlah jurus-jurus Muhammad SAW menciptakan
  surah dan ayat-ayat yang justru merendahkan martabat perempuan.

  Dan adalah suatu kebohongan bila Al Quran meninggikan derajat
  perempuan….!!!!

  Kasus 3
  Quran 33 : 37 :
  Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah
  melimpahkan ni’mat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi ni’mat
  kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”,
  sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
  menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang
  lebih berhak untuk kamu takuti. MAKA TATKALA ZAID TELAH MENGAKHIRI
  KEPERLUAN TERHADAP ISTRINYA (MENCERAIKANNYA) , KAMI KAWINKAN KAMU
  DENGAN DIA [1220] supaya tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk
  (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak
  angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya
  [1221]. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

  Latar belakang diturunkannya ayat diatas :
  Al-Tabari (The History of Al-Tabari: The Victory of Islam,
  diterjemahkan oleh Michael Fishbein [State University of New York
  Press, Albany, 1997], Volume VIII) memberikan latar belakang sejarah
  berkaitan dengan S33:37 sbb:
  Muhammad Ibn Yahya Ib Hayyan menceritakan, “Rasul datang ke rumah
  Zaid Ibn Haritha mencarinya. Mungkin rasul tak menjumpainya saat itu,
  itu sebabnya dia bertanya, `dimana Zaid?’ dia masuk rumah mencarinya
  dan, saat tidak menemukannya, Zainab Binti Jahsh berdiri utk
  menemuinya dg memakai baju rumah, tapi rasul memalingkan muka
  darinya. Zainab berkata, `Dia tidak disini, rasul, masuklah, ayah dan
  ibuku adalah tebusannya.’ Rasul menolak masuk. Zainab cepat2 memakai
  baju ketika mendengar rasul ada dipintu, jadi dia loncat buru2, dan
  rasul menyukainya ketika dia meloncat itu. Hati sang rasul dipenuhi
  oleh kekaguman akan Zainab. Dia pergi sambil menggumamkan sesuatu yg
  sulit dimengerti kecuali kalimat ini: `Terpujilah tuhan yg mengatur
  hati tiap orang’.

  Wow…… Muhammad SAW jatuh cinta pada menantunya dan menginginkan
  istri anak angkatnya itu (moralitas Muhammad dah seperti
  binatang….!), dan ……sim salabim, muncullah ayat yang
  mengenakkan Muhammad SAW tersebut diatas.

  Kasus 4
  Latar Belakang QS 33:53
  Cerita dibalik turunnya ayat tersebut adalah ketika Muhammad SAW
  mengadakan jamuan makan dalam pernikahannya dengan zainab (mantan
  istri anak angkatnya si zaid). Meski Muhammad telah memberikan kode
  agar mereka yang diundang cepetan pulang, tapi masih saja ada TIGA
  TAMU dan ANAS yang ngeyel nggak mau pulang-pulang. Muhammad
  mengulangi lagi tindakan dan kodenya, akhirnya ketiganya pun pulang.
  Namun Anas masih saja ingin bersama Muhammad. Akhirnya karena GELORA
  malam pertama Muhammad sudah sangat membara, Muhammad MARAH dan
  akhirnya menempuh cara terang-terangan kpd Anas dgn cara menutup
  tirai di antara mereka berdua. Tidak cukup hanya itu, Muhammad yang
  MARAH besar juga mengeluarkan JURUS PAMUNGKASnya akhirnya menelurkan
  ayat 33 : 53 tsb!!!!
  (SHAHIH BUKHARI, Volume 6, Buku 60, Nomor 314)

  INILAH ayat yang terpaksa dikeluarkan untuk MENGUSIR si Anas agar
  Muhammad bejat bisa lebih cepat menuntaskan GELORA BIRAHI malam
  pertamanya dgn si cantik Zainab!

  [QS 33 : 53] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki
  rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak
  menunggu-nunggu waktu masak (makanannya) , tetapi jika kamu diundang
  maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik
  memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan
  mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu ke
  luar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu
  meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka
  mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi
  hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati)
  Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya
  sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar
  (dosanya) di sisi Allah.

  Inilah bukti bahwa Al Quran ditulis oleh manusia Muhammad untuk
  kepentingan dirinya demi melindungi nafsu sex nya dan bukan wahyu suci…..!!!
  TETAPI BAGAIKAN STENSILAN CERITA PORNO MANUSIA BEJAT BIANG SEX .

 51. Kuambil air lalu Kucuci darah dari tubuhmu. Kugosok kulitmu dengan minyak zaitun. Kubesarkan engkau seperti tanaman yang subur. Engkau tumbuh pesat, sehat dan semampai, serta menjadi seorang wanita muda. BUAH DADAmu mulai MONTOK dan rambutmu panjang, tetapi engkau TELANJANG. Ketika Aku lewat lagi, Kulihat bahwa telah tiba WAKTUMU UNTUK BERCINTA.Kubentangkan jubah-Ku pada tubuhmu yang TELANJANG, dan KUJANJIKAN CINTA-KU PADAMU.
  (Bible Sundal)!

 52. hihihi…,

  ee anak jail..,

  kami berdua belum pernah dan tidak akan pernah melonte seperti wanita dan laki org2 kristen yaaa…,

  kalian org2 kristen benar2 dan sungguh2 munafiiiik….,

  ngakunya cukup satu punya pasangan.., tak taunya kalian sangat doyan melacur dan jadi pelacur…, baik pastor pendeta dan biarawatinya.., banyak yg melacur sambil memakai atribut salib..

  dulupun kami hampir kalian jerumuskan kesitu, untuk kami masih mampu jaga diri, hingga kami tetap virgin tak ternoda pendeta dan pemuda gereja…,

  kalian suruh kami goda cheng ho agar murtad.., tapi Allah swt menuntun dan membuka hati kami.., bahwa suami kami, yakni mas cheng ho sesungguhnya adalah fakta keseimbangan hidup dalam ajaran Islam, hidup bersih, sederhana dan kokoh beriman.

  bukan seperti kalian org2 kristen yg munafik, bejad dan selalu mikir mesum dgn cara2 tipu muslihat…

  cobalah kalian org2 kristen berlaku jujur…,
  tampilkanlah sosok dan wajah si yesus berdasarkan kitab wahyu 1:9-17.

  selama ini kalian menipu diri sendiri..,
  betapa bodohnya kalian…,
  diri sendiri pun kalian tipu..,
  apalagi org laiiin…?,

  Pantas aja dalam kehidupan kalian penuh dgn tipu muslihat…

 53. Hihihihih….. anak tuyul iblis jahil ini kok senengnya memutarbalikkan fakta sich. Dia yang hobi ngarang, kita yang dituduh ngarang.

  Bener2 payah nikh tuyul satu ini…..

  Hihihihih…..

 54. Wiro,
  capek kamu sajikan link itu, sampai dunia Kiamat, Berita / Surat mengenai Tuhan Yesus yang saya akuai HANYA, yang tertulis di alkitab. Selain itu semuanya hanya karya jurnalis yang kurang bahan untuk cari makan. dan TIDAKKKK akan pernah saya browshing.

  sajikan data yg lain untuk kita berdebat.

  Yohanes 14:2 Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.

  Sajikan dulu surat QS yang miirp dengan surat Yohanes Diatas yang tertulis di alkitab dan melibatakan.

  1. Bapaku (Allah)
  2. Aku (Yesus sebagai manusia dan Guru)
  3. Bagimu (manusia yang mendengar waktu itu)

  Jangan ngarang, biar diskusinya enak.

 55. http://www.suara-islam.com/read/index/9743/Bawa-9-Kg-Narkoba-ke-Darwin–Seorang-Misionaris-Terancam-10-Tahun-Penjara

  Alasannya khas kristener2 idiot macam anak iblis jahil: tas titipan dari Afrika, tapi isinya narkoba dari Asia Tenggara, tepatnya Kamboja. Persis isi ajaran bibel. Untung jaksanya punya akal. Jelas sang jaksa kalau ditanya apa anda kristener? Dia pasti menjawab: Oh, NO! Anak kecil ajah kagak ade yang percaye lagi sama ajaran kristen! Banyak bo’ongnye! Apa gue ya harus percaye? Ogah akh!
  Hihihihih…..

 56. ee anak jail…,

  kamu yg kulup dan semua org2 kristen lainnya., dipastikan masuk neraka, karena :
  1. Membangkang, tidak taat pada ajaran alkitab.
  2. Usai senggama tidak mandi junub.., bumi yg kau pijak tidak rela.
  3. Tidak suci badan dgn wudhu, kamu beribadah dgn badan kotor.
  4. Tidak istinjak, senantiasa celanamu kena najis dan berkuman.
  5. Tak memuliakan wanita, lobang tinjanya kau embat juga.

  Islam mengajari hidup bersih dan memuliakan wanita, pahaaam…?!.

 57. hihihi….,

  ee anak jail.., kau bilang soal sodomi udah tidak memilih manusianya..,

  berarti bener dooong…, kalo lobang tinjamu udah di embat pendeta.,
  bahkan mungkin sangat seringpun di embat para pendeta, hahaha…hihihi…, kesian deh looo…..

 58. Anitarahmani&Siskasantriwati…, berita baru.

  BEKASI – Seorang guru agama (ustad) bernama Jamaludin (23) mencabuli empat remaja laki-laki berinisial AB (16), SAP (14), AR (13) dan AA (15) yang menjadi murid mengajinya di sebuah mushola di Jalan Jatirangga, Pondok Gede, Kota Bekasi, sejak Januari lalu. Kejahatan itu baru terbongkar setelah orangtua salah satu korban melapor ke Polresta Bekasi Kota.

  dan masih banyak lagi cerita begini di internet.
  Jadi soal sodomi tidak memilih manusia, tetapi itu sangan Pribadi pribadi. agama apapun TIDAK ada yang merestui itu.

 59. Anitarahmani&Siskasantriwati…,
  karena kamu sudah PASTI menjadi BBM neraka, dan penghuni Neraka saya Pasti tdk akan pernah mengomentari tulisan kamu lagi. titik.

 60. hei anak iblis jahil, gimane yesus mo nyemplungin Anitarahman dan Siskasantriwati? Khan tuhan elo ude mampus!

  Otak elo gimane sih? Elo punye otak kagak sih?

 61. Anitarahmani&Siskasantriwati…
  Ibr, 6:6 >> PASTI Yesus sudah menyediakan Neraka Bagimu. dan dirimu menjadi BBM disana itu kata QS. Pasti.

 62. hahaha…hihihi….,

  mas cheng ho minum sampe tersedak dia ketawa mendengar lobang tinja anak jail di embat pendetanya.., kesian banget deh..
  hihihi….,

  emang sih…, org2 kristen sangat gemar nyodomi lobang tinja…, gak laki gak perempuan, lobang tinja tetep dicoblosi pelir2 kulup…

  ibadah senggama org2 kristen lebih dongok dari hewan kaki empat.

  orang2 kristen semuanya dipastikan masuk neraka, karena :
  1. Tidak sunat alias kulup..,
  2. Tidak pernah istinjak setelah kencing..,
  3. Tidak pernah berwudhu mensucikan tubuh..,
  4. Tidak pernah mandi junub setelah bersenggama..,
  5. Tidak taat pada ajaran alkitab..,
  6. Tidak menghargai wanita, sangat keji jika ngembat lobang tinja..,
  7. Tidak berani jujur utk menampilkan wajah yesus sesuai wahyu 1:9-17.

 63. Hihihihih….. Jelas Qur’an tidak pernah dan tidak akan pernah menyebut Nabi Isa sebagai yesus tuhannya kristener super idiot yg ditipu mentah2 oleh misionaris. Nabi Isa sebagai yesus anak tuhan adalah menurut Qur’an versi misionaris dan orientalis untuk menipu umat Islam. Karena kristenisasi dimanapun di belahan dunia ini dilakukan dengan jurus tipu2! Makanya kristener yang punya akal meninggalkan agama tipu2 mereka. Dan sekarang mereka banyak yang memilih memeluk Islam karena tahu Islam lah agama yang Haq! Yang masih bertahan dengan agama kristennya adalah kristener2 tolol super idiot macam anak iblis jahil atau mereka yang mencari makan sebagai pendeta bila berhasil mengkristenkan orang2 Islam yang lugu2 dengan tipu dayanya, termasuk dengan mengatakan bahwa “Qur’an” saja mengatakan Isa itu yesus! Tipuan murahan! Karena Qur’annya versi misionaris, bukan versi Qur’an yang asli!
  Seorang pendeta pernah berterus terang bahwa dia menjadi kristen karena uangnya banyak, dana dari eropa dan amerika. Apalagi kalau berhasil mengkristenkan umat Islam. Makin kaya dia.

  Ngomong sama anak iblis jahil kagak ade gunanya! Masih bagusan ngobrol sama kerbau yang jelas2 bodoh! anak iblis jahil emang otaknya di lubang tinja yang selalu diembat pendetanya! Makanya kagak punya akal!

 64. Hihihihihih….. Nabi Isa bukan yesus. OK kalau begitu diskusi dengan kamu manusia Iblis, bin tolol tidak perlu dilanjutkan.
  karena :

  1. Kamu bukan jemaat Islam, karena kamu mengatakan. ayat QS yang saya edit via internet itu Palsu atau QS Palsu.
  2. Tenyata kamu mengatakan. ” Nabi Isa bukan yesus “. untuk kedua kalinya kamu melecehkan / memalsukan QS.

  Kamu layak disebut manusia TIDAK ber adab alias biadab.

  Anak jail tidak akan pernah meladeni / komentar manusia biadab seperti kamu mus. Titik.

 65. Hihihihihih….. Nabi Isa bukan yesus, anak iblis jahil! Elo kagak usah bergaya ngutip Al Qur’an segala! Keliatan makin o’on elo!
  Percuma gue ngutip ayat2 Qur’an, paling juga elo kagak percaye! Karena elo memang super bebal!
  Nabi Muhammad wafat diracun? Hihihihih…. elo lah yang suke ngarang! Kagak ade ceritenye tuh! Pantes elo suke ngibul mulu! Bibel kitab ngibul paling tidak lucu! Hihihihih…… Tuhan ade tige? Hihihihihih…. tuhan bapa, tuhan anak, hantu suci. Besok nanti ada tuhan kakek, tuhan cucu dstnya….. Hihihihihih…… agama cap opo iki rek!

 66. Tuhannya ajah ude mampus! Gimana mau memasukkan pengikutnya ke sorga? Tuhannya ude mampus, berarti agamanye juga ude bubar dong! Hihihihih…..

  QS.3:55 [Ingatlah], ketika Allah berfirman: “Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada AKHIR AJALMU dan MENGANGKAT kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya”

  Qs.19:33 Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan HIDUP KEMBALI ”

  Mus, jangan kamu sangkali ayat QS diatas.

  Yesus (Isa) Hidup selama- lamanya, karena Dia Tuhan.

  Lain dengan Muhammad, Mampus kena racun, dikubur lalu tubuhnya habis dimakan cacing, rohnya melayang-layang nyasar keian kemari, lal didoain si Mus, sampai si mus nya mampus, muhammad kesasar terus, dan akhirnnya nyemplung ke neraka. hayo coba sangkal tulisan saya ini mus dengan QS mu
  harus pake surat ya, jangan ngarang lu. . hayooooo.

 67. hihihihih….. anak iblis jahil, elo tau dari mane Nabi Muhammad masih nyasar gentayangan menuju Neraka? Paling elo cs yang bakal nyasar gentayangan menuju dasar neraka jahanam setelah mampus sebelum kiamat!
  Hanya elo cs yg ngoceh begitu! Semua intelektual bule yang berakal dan waras mengakui karakter Nabi Muhammad dan kemampuannya mengubah bangsa yang jahil kayak elo menjadi bangsa yang beradab dalam waktu hanya 23 tahun! Prestasi elo ape? Just NATO alias OMDO!

  Setidaknya banyak bule dan bangsa lain yang berakal sehat meninggalkan agama kristen dan beralih memeluk Islam setiap harinya! Itu FAKTA dan bukti Kebenaran Islam! Sementara banyak orang di kalangan kristener bule Eropa dan Amerika Serikat yang meninggalkan agamanya karena ajaran2nya yang tidak bermoral dan tidak masuk akal! Sementara misionaris dengan tipu dayanya mengkristenkan orang2 bodoh di negeri ini dengan janji2 palsu dijamin masuk sorga dan dengan uang gocap dan indomie! Tuhannya ajah ude mampus! Gimana mau memasukkan pengikutnya ke sorga? Tuhannya ude mampus, berarti agamanye juga ude bubar dong! Hihihihih…..

 68. Mus.
  Se bodoh bodohnya Orang Kristen beragama, masih Jauhhhhhhhh lebih bodoh si MUS yang doaian nabi (???) nya karena masih nyasar gentayangan menuju Neraka.
  Pembodohan dan penipuan dari si nabi palsu yang sistemik.

  inilah membuktikan dengan Nyata nabimu PALSUUUUUUUUU.
  doain terus, terus yang doaian kamu supaya diampuni dosamu siapa tolollllll

  Anitarahmani&Siskasantriwati..
  bagian mu sudah jelas nanti Alkitab mengatakan Ibr. 6:6
  TIDAKKK pernah diampuni lagi
  makanya mengerti akan Wahyu 1:9:17 pun salah dan ketakutan.

 69. iya tuuh…, hihihi………….

  org2 kristen sebenar tau bahwa sosok dalam gambar yesus selama ini adalah tipuan alias rekayasa ngarang2 ditampilkan pemuda ganteng….

  mereka malu banget n jadi gak pede kalo sketsa wajah yesus mengikuti arahan pengalaman si yohanes dalam kitab wahyu 1:9-17

  ketauan banget nipunya…, tu alkitab pasti bukan dari Allah swt…,
  mosok tujuh bintang bisa digenggam seekor raksasa kepala putih mata melotot merah membara…, si raksasa berdiri di bumi.., berarti bumi lebih besar dari bintang…?????,

  iihh.. gak masuk akal banget deeeh…,

  eeh anak jail…, kalo nipu kira2 dooong.., anak SMP aja tau bhw bintang ratusan kali lebih besar dari bumi…….

 70. Mbak Anita & Siska, percuma debat dengan anak iblis jahil. Masih lebih baik kita ngomong dengan kerbau. Kita tahu kerbau itu memang bodoh. Kalau anak iblis jahil ini benar2 super bebal! Percuma deh. Kita cuman buang2 waktu ajah. Kagak ade gunanye!

 71. yang jadi BBM adalah wanita2 yg disenggamai dan disodomi oleh pelir2 kulup..,

  kami jadi mualaf menghindari pelir2 kulup yang rakus juga thd lobang2 tinja..,

  hihihi…, esok lusa sketsa wajah yesus akan siap kami warnai.., ntar kalo warnanya kurang semarak.., tolong kasitau yaaa…

  “seorg raksasa kepala putih mata melotot merah membara, lidahnya lidah ular tipis bagai pedang ada mata dua,
  karena dia gak pake celana, maka ikat pinggangnya lilitkan di dada,
  sang raksasa sedang pegang tujuh bintang….??”,

  untung aja si yohanes gak ada bilang dimulutnya ada taring…,

  kalo adaa…, woow… tambah sereeem deh tampang si yesus….

  hihihi…, kesian deh looo………

 72. heiii Anitarahmani&Siskasantriwati.

  Karena kamu mendukakan Roh Kudus (mualaf) , Bagianmu kelak sudah sangat terang dijelaskan di Ibrani 6:6. Neraka tanpa ampunn.

  Diskusi dengan kamu SUDAH tdk berguna lagi. siapkanlah dirimu menjadi BBM Nereka. sesuai dengan Hadits. itu akan menjadi kenyataan bagianmu. . Hadits dan Alkitab sudah menuliskan itu.

 73. ee anak jail..,

  kamu gak berani tuliskan wahyu 1:9-17 karena kamu takut kenyataan dari hasil sketsa wajah si yesus tak sesuai dgn seleramuu….

  tak apa, kamipun bisa deh coba2 buat gambar si yesus menurut pengalaman si yohanes dalam wahyu 1:9-17, sbb :

  “satu sosok serupa anak manusia sebesar raksasa banget, tangan kanannya aja sanggup memegang tujuh bintang..(hebat banget, tujuh bintang aja dipegang, apalagi cuma bumi, padahal anak raksasa itu sdg berdiri di bumi.., apakah bumi ini lebih besar dari bintang..?,

  pake jubah sampe kaki,

  ikat pinggang emas dililitkan didada, (tidak dipinggang, mungkin sengaja gak pake celana biar mudah nyoblosi lobang tinja maka ikat pinggang emas itupun cuma dililitkan didada),

  rambut dan kepalanya putih, matanya membara kayak pendeta2 yg tukang mabuk itu..,

  dari mulutnya menjulur keluar lidah pedang tipis kayak lidah ular cabang dua masing2 cabang ada matanya..,

  suaranya keluar bagai desau air bah (desis ular sdg nyemburkan bisa racun yg mematikan)”

  wooow.., gambar yesus menurut alkitab wahyu 1:9-17, kini jadi keren banget deeh…,

  ntar kalo gambar yesus udah kami warnai, akan kami tampilkan bersama tulisan kami…,

  sabar yaa anak jaiiil…, hihihi……….

 74. hihihi…….., sorry nak jail…,

  kami gak caya ma ucapanmu berdasarkan alkitab yg sekarang..,

  soalnya alkitab udah banyak dirubah, kini isinya persis kitab dongeng anak2 sebelum tidur.., gak laku lagi, udah kedaluarsa.., gak cocok utk tuntunan manusia…

  hihihi…….

 75. anak iblis jahil tolol memang super tolol! Kagak punya otak, sudah pasti kagak punya akal. Otaknya di lobang tinja sih! Qur’an versimu jelas palsu! Versi salibis, misionaris, yahudi, orientalis yang anti Islam!
  Tidak ada ayat2 Qur’an yang bertentangan! Beda sama Bibelmu yang ayat2nya banyak bertentangan satu sama lain!

  Sudah dijelaskan bahwa para Nabi dan Rasul terjaga dari berbuat dosa. Do’a hamba Allah untuk para Nabi dan Rasul sudah dijelaskan sejatinya kembali kepada hamba tersebut bahkan menjadi berlipat ganda. Karena para Nabi dan Rasul sejatinya tidak butuh dido’akan oleh para umatnya. Beda banget sama Bibelmu yang menghujat para Nabi dan Rasul!

  Dasar anak iblis jahil memang super oon! Dijelasin kagak mudeng2!

  Capek deh ngadepin mahluk anak iblis jahil super oon!

 76. Inilah Doaku buat Wiro.
  Terima kasih Yesus, si Wiro sudah makin Rajin Baca Injil. Biarlah Roh Kudus yang memberikan Pencerahan dan pengertian kepada hati dan Fikirannya, supaya si Wiro menemukan Jalan Keselamatan Itu. dan tidak tersesat terus seperti nabi – nabi palsu itu. Amin.

  Mus.
  QS.33: 40 menyangkali QS. 29: 27.
  Kamu bilang allah germonya si mamad, menyiapkan tempat.
  kok kamu masih doain terus. apakah kamu lebih tinggi dimata allahmu daripada si mamad, makanya kamu doain dia terus,
  cerdas dikit dong. jangan dibodohin / ditipu.

  Anitarahmani&Siskasantriwati.

  anak jail no comment, karena kamu mualaf, bigianmu sudah dijelaskan di Ibrani 6:6. Neraka tanpa ampunnnn.

 77. tapi kamu harus terima, jangan malu apapun bentuk hasil sketsa wajah si yesus itu, lalu harus kamu pasang di dinding rumah org2 kristen juga di gerejamu…, agar kalian tau jelas bagaimana sebenarnya wajah si yesus dan tidak merekayasa menipu diri sendiri dgn menampilkan gambar org lain sebagai yesus……

 78. ee anak jail…,

  mungkin alkitab yg pernah kami baca berbeda edisinya…,
  kalo kamu berani, cobalah kamu tuliskan alkitabmu utk Wahyu 1:9-17.

  kami berdua akan sewa org pembuat sketsa wajah si yesus sesuai arahan bunyi alkitab Wahyu 1:9-17 yg ada padamu..,

  tapi kamu harus apapun hasil sketsa wajah yesus itu, dan harus kamu pasang di dinding rumahmu juga di gerejamu…, okeee….??.

  dah yaa.., kami tunggu bunyi wahyu 1:9-17 dari alkitab yg ada padamu…….

 79. QS.AL-AHZAB (33): 40:

  “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

  Di situ sudah jelas Allah menyebutkan Muhammad sebagai Rasulullah dan penutup nabi-nabi!

  Masih mau ngeyel, anak iblis jahil? Kagak kaget lah. Allah SWT sudah jelas berfirman dalam Qur’an:

  “Sesungguhnya orang orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau didak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.”

  Capek deh ngurusin orang super oon kayak anak iblis jahil! Kagak punya otak!

 80. Luk 2: 11 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, TUAN, di kota Daud. Sejak lahir Yesus adalah Tuan. yang bilang adalah Allah sendiri melalui malaikatnya.

  H nya dihilangin aja!
  Biar gx berlebih2an!

  Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.
  (Lukas 1:31)

  Kl dr kecil yesus sdh jd Tuhan, pst ibunya menuhankan dia!
  Faktanya apa jail@ ???
  ( Yohanes 5:24 )
  ( Yohanes 5:30 )
  ( Yohanes 7:29 )
  ( Yohanes 7:33 )
  ( Yohanes 8:16 )
  ( Yohanes 8:18 )
  ( Yohanes 8:26 )
  ( Yohanes 9:4 )
  ( Yohanes 10:36 )
  ( Yohanes 11:42 )
  ( Yohanes 13:20 )
  ( Yohanes 16:5 )
  ( Yohanes 17:3 )
  ( Yohanes 17:8 )
  ( Yohanes 17:23 )
  ( Yohanes 17:25 )
  ( Lukas 10:16 )
  ( Markus 9:37 )

 81. Wiro !.
  Tp kl Yesus, itu SALAH BESAR jail@! > ni jawabnya Wiro.

  Luk 2: 11 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, TUHAN, di kota Daud. Sejak lahir Yesus adalah Tuhan. yang bilang adalah Allah sendiri melalui malaikatnya.

  Mus.
  Karena itu Allah menunjuk bangsa lain di timur tengah menjadi nabi sekaligus rasul, yaitu bangsa Arab. < ngarang aja lu Mus.

  Ayatnya mana yang merivisi surat ini QS. 29: 27. jawab pake surat ya oon. .

 82. Dasar anak jahil tolol! Penduduk timur tengah itu apa cuma yahudi? Yahudi ditunjuk jadi nabi dan rasul tapi bangsa yahudi selalu membantah dan menentang nabi dan rasulnya. Sampai mereka akhirnya dikutuk! Karena itu Allah menunjuk bangsa lain di timur tengah menjadi nabi sekaligus rasul, yaitu bangsa Arab.
  Terus sudah dijelasin kalau mendo’akan para nabi dan rasul itu bukan untuk nabi dan rasul, tapi kembali kepada si pendoa, tetep ajah sampeyan ngeyel. Para nabi dan rasul tidak butuh didoakan.
  Otakmu kok tidak maju2 sih anak iblis jahil? Tolol ya tolol, tapi jangan terlalu tolol, anak iblis! Otakmu kok tidak ngerti2 sih iblis jahil! Payah deh kamu!

 83. WIRO!.

  Jawab. Yoh. 13:13 Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang AKULAH GURU DAN TUHAN

  Yeremia 32:17 Ah, Tuhan ALLAH! Sesungguhnya, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu!

  Seluruh pertanyaanmu terjawab kan wiro.

  MUS.
  Para Nabi dan Rasul dijamin oleh Allah dari berbuat dosa. Mereka jelas tidak akan pernah masuk neraka alias mereka pasti masuk sorga!

  1. Kan muhammad tidak berhak menyandang gelar Nabi.
  2. Kok sudah di jamin si allah masuk sorganya kok masih kamu doaian terus. Tolol dan dungu beragama jangan dipelihara Mus.

  Anitarahmani&Siskasantriwati…

  Inilah bagian yang passti ditulska alkitab buat para mualaf.

  Ibr. 6: 6 namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri mereka dan menghina-Nya di muka umum.

  Bagian orang murtad sudah dipastikan Tuhan Yesus.

 84. ee anak jail…,

  Kami udah tau tentang org2 kristen,
  napa kami milih mualaf jadi muslimah…?, karena :

  1. sangat jelas bhw yesus bukanlah tuhan semesta alam,
  2. org2 kristen memaksakan diri utk menipu dirinya sendiri,
  3. org2 kristen tidak taat dan membangkang ajaran alkitab,
  4. org2 kristen tidak menghargai wanita, mrk lebih suka lobang tinja,
  5. alkitab sudah tamat, kedaluarsa maka tak sesuai lagi utk manusia,
  6. kulup, sodomi dan kawin sejenis/gay adalah bukan ibadah agama.

  dah, gitu aja dulu…, hihihi….

 85. Hihihihih….. anak tuyul jahil, anak iblis jahil masih saja tetap jahil…… Bukannya makin cerdas, malah makin menunjukkan kebodohannya.

  Para Nabi dan Rasul dijamin oleh Allah dari berbuat dosa. Mereka jelas tidak akan pernah masuk neraka alias mereka pasti masuk sorga! Yang pasti masuk neraka adalah orang2 super idiot seperti anak tuyul jahil yang super bodoh dan menghujat para Nabi dan Rasul, bahkan menghujat Allah/Tuhan termasuk menghujat Yesus juga.

  Yang dido’akan bukan hanya Muhammad, tetapi semua Nabi dan Rasul! “Gelar” SAW dan AS itu do’a bagi semua para Rasul dan Nabi! Dan perintah mendo’akan para Nabi dan Rasul itu datang dari Allah SWT, bukan permintaan Muhammad!

  “Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya” (Qs Al-Ahzab 56).

  Do’a2 itu bukan untuk kepentingan keselamatan Muhammad, dan nabi2/Rasul2 lainnya, tapi kembali kepada orang yang bershalawat itu sendiri, bahkan dilipatgandakan sampai 10 kali!

  “Barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bershalawat kepadanya 10 kali” (HR. Muslim).

  Nakh, anak tuyul jahil, sampeyan makin kelihatan tolol saja. Bersiap-siaplah anak tuyul jahil menerima adzab dari Allah dan segera menemani para penghujat Nabi/Rasul/Tuhan/Islam seperti Nurkholis Majid, Gus Dur, Ariel Sharon, Mirza Ghulam Ahmad, Mustafa Kemal Ataturk, Murdani dll. Mereka telah menghujat dan berusaha menghancurkan Islam, tapi tidak pernah berhasil. Yang terjadi malah mereka masih di dunia saja sudah diadzab Allah SWT! Tahukah anda kubur Gus Dur amblas berulang kali? Bayangkan betapa dahsyat siksa kubur yang dialaminya! Sementara kubur di sekitarnya tidak ada yang amblas satu pun! Sewaktu hidup sudah diadzab, di kubur menjalani siksa kubur, di akhirat nanti mendekan di dasar neraka jahanam selamanya! Betapa nikmatnya! Nurkholis Majid bertahun2 diadzab dengan berbagai penyakit. Mirza Ghulam Ahmad mati berkubang tinjanya sendiri, sungguh sangat hina. Bertahun2 dia makan langsung keluar jadi tinja sehingga badannya kurus kerempeng kayak yesus. Sungguh nikmat! Kemal Pasha Attaturk bertahun2 tubuhnya super kepanasan. Waktu dikubur di tanah Turki, kuburnya pun menolak! Sungguh nikmat luar biasa. Sharon sang dajal bertahun-tahun hidup tidak mati pun tidak. Lumpuh total dan berbagai penyakit lainnya. Tapi dia masih bisa merasakan penderitaan dan adzab yang dialaminya. Sungguh nikmat! Murdhani kena stroke bertahun-tahun seperti Gus Dur. Kalau bepergian selalu berpindah-pindah mobil karena ketakutan dan cemas dibunuh alias paranoid. Sungguh nikmat!

 86. Jail@
  Jawab satu persatu kalau pernah, mana buktinya, kalau tidak mana buktinya:
  @_@
  Apakah yesus pernah bilang:
  1.aku adalah tuhan yang menciptakan seluruh semesta alam ini dan beserta isinya ???

  2.akulah yang menciptakan manusia!

  3.dan aku yang telah mamberikan nyawa pada manusia.

  4.dan aku bisa mencabut nyawamu kapan saja.
  5.akulah tuhan yang menciptakan makanan kamu.
  6.oleh karna itu aku layak disembah dan sembahlah aku!
  7.tiada tuhan selain aku.
  8.aku tidak ada YANG MENCIPTAKAN karna aku yang MENCIPTAKAN SEGALANYA.

  Tambahan:
  9.kata temen kristenku ada yg bilang bhw yesus itu mmg diutus tuhanya.
  10. siapa tuhanya yesus ???
  11. kenapa menyembah yesus bukan menyembah tuhanya yesus ???
  12. kenapa tuhan diutus tuhan ???
  13. kenapa ciptaan tuhan membunuh tuhannya???
  14. siapa pencipta ibunya tuhan yesus???
  15. kenapa tuhan dilahirkan ciptaan tuhan???
  16. kenapa tuhan kalah dengan manusia???

  Udah,itu dulu aja!
  WAJIB BACA dan JAWAB ya jail@
  (Banyak yang menjadi mualaf karena pertanyaan ini).

  Silahkan gunakan akal kau yg msh sedikit tersisa itu.

 87. Seorang Nabi, Rasul,
  Tugas Pokoknya diberikan allah adalah. Memberitakan Isi Hati / perintah Tuhan untuk disampaikan kepada Manusia / jemaat / murid para Nabi itu.

  BUKANNNNNN setelah nabi itu mati, Jemaatnya di tugasin untuk mendoakan si nabi itu kepada allahnya untuk bisa diterima di tempat yang layak.

  nabinya masih gentayangan , nyasarrr kemana mana ya. Punya akal, otak, yang cerdas dikit ngapa Mus mempercayai nabi.

  Terbukti si nabi ini BELUMMMM diterima disisi allah.
  Penipu dan Palsuuuuuuu.

 88. hihihihih….. anak tuyul jahil, anak iblis jahil memang jahil….. gambar yesusnya banyak variasi tuh. Di RRC, yesus orang Cina. Di Mexico, yesus orang mexico. Di India, yesus orang India. Di Afrika, yesus orang negro! Di negara2 Arab seperti Libanon, Syria dan Mesir, yesus orang Arab. Jadi tuhan yesus banyak sekali yah…… beda2 pula……. hihihihih…… lucu tenan!

  Pertanyaan mu yang dua itu sudah basi. Sudah dijawab berkali-kali, tetap saja tanya! Karena anak tuyul jahil memang super goblog super idiot! Tidak punya otak, apalagi punya akal; otak ajah kagak punya koq!
  hihihihih…….

 89. heii. Anitarahmani&Siskasantriwati…,
  1. Mana suratnya di al Quran, Muhammad bersunat.
  2. Mana suratnya di Alquran Muhammad / keturunan ismail diberi hak Kenabian. (yang diberi hak hanya keturunan Israil QS. 29: 27)

  kalau kamu lebih pintar dari murud si nabi palsu terdahulu, jawab hayooo. jangan ngarang.

 90. Kalau manusia TOLOL bin IDIOT dan muridnya si allah germonya si nabi palsu seperti kamu, melihat wajah YESUS ya seperti kamu. tetapi kalau ORANG KRISTEN melihat nya bukan seperti itu.

  Mau tau caranya. Jadi dulu Pengikut Juru Selamat Dunia Tuhan Yesus namanya. baru DIA akan memperlihatkan wajaNYA kepadamu, Gitu aja kok repot.

 91. Ringkasan sketsa wajah yesus menurut kitab wahyu 1:12-16

  1, Ada tujuh kaki dian dari emas,
  2. Di-tengah2nya ada sesuatu yg menyerupai anak manusia pakai ikat pinggang di dada.
  3. Kepala dan rambut putih. matanya menyala seperti api,
  4. Kaki kilat warna tembaga dlm perapian, suaranya sesau air bah.
  5. Tangannya sangat besar, sanggup megang tujuh bintang, lidah mulutnya tipis seperti pedang mata dua, mukanya seperti matahari..,

  awas jgn keliru.., tangannya harus lebih besar dari bumi, makanya sanggup pegang tujuh bintang sekali gus…..

  dah gitu aja…, monggo silahkan buat sketsa wajah si yesus,
  hihihi………

 92. ee anak jail…,

  nih kami tanya kamu lagi deh…, hihihi…..

  Mengapa wajah yesus tidak seperti yg tertulis dalam alkitab…?.

  Jadi…, wajah siapakah yg selama ini menghiasi dinding2 rumah dan gereja org2 kristen…?,

  Apa ini satu lagi bukti nyata, bhw org2 kristen jelas2 pembangkang alkitab juga sangat gemar merekayasa dan meng-ada2, bahkan wajah yesus pun tidak berdasarkan pengalaman si Yohanes dalam alkitab, sbb ;

  Wahyu 1:12-16
  12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yg berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku Tujuh kaki Dian dari emas.

  13. Dan di tengah2 kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yg panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.

  14. Kepala dan rambutnya Putih bagaikan bulu yg putih metah, dan matanya bagaikan nyala api.

  15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga didalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah.

  16, Dan ditangan kanannya, ia memegang tujuh bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya ber-sinar2 bagaikan matahari yg terik.

  Mampukah org2 kristen berbuat JUJUR…???,
  coba deh kalian buat sketsa wajah sesuai Wahyu 1:12-16.
  laluuu, jadikanlah gambar itu sebagai hiasan dinding rumah dan gerejamu….

 93. VATIKAN PECAT 400 PASTUR, KARENA PASTUR2 BEJAT ITU SERING OBOK2 KNALPOT KIMCIL !!

  TEMPO.CO, Vatikan – Dalam dua tahun terakhir, Vatikan telah mencopot jubah, atau defrocked, hampir 400 pastor. Mereka yang dicabut jubahnya diduga telah melakukan penganiayaan dan pelecehan terhadap anak-anak.

  Penghapusan ratusan nama imam Katolik ini terjadi selama periode 2011-2012 atau masa kepemimpinan Paus Benediktus XVI “Dan ini kali pertama Vatikan mengungkapkan jumlah pastor yang dicabut jubahnya,” tulis Mail Online, Jumat, 17 Januari 2014.

  Vatikan menyusun dokumen ini sebagai bekal Tahta Suci menghadapi Komite Persatuan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, pekan ini. Duta Besar Vatikan untuk PBB di Jenewa, Uskup Agung Silvano Tomasi, menyatakan hanya statistik itu yang memberatkan di depan Komite Hak Asasi Manusia PBB. “Sebab selama delapan jam ia harus menerima kritikan dan pertanyaan seputar data itu,” tulis Mail Online.

  Jumlah pastor yang diambil jubahnya ini meningkat tajam dari tahun 2009. Ketika itu, sekitar 171 imam yang dipecat dengan tuduhan serupa. Selama ini, Gereja Katolik hanya menyatakan telah menerima sejumlah laporan kasus dugaan pelecehan seksual. Dan berdasarkan tradisi Vatikan, pelanggaran hukum yang dilakukan para imam hanya ditangani secara internal. Tanpa keterlibatan polisi. Sementara korban diminta untuk tenang.

  “Hukuman maksimum seorang pendeta: kehilangan pekerjaannya, diambil jubahnya, atau dihapus dari status klerus,” tulis Mail Online. “Tidak ada hukuman penjara atau cara untuk mencegah pelaku mengulangi pelecehan seksual, lagi.”

  @_@
  BANGSATNYA, PARA PASTUR PEDOFIL ITU TIDAK DIPROSES OLEH HUKUM, TAPI CUMA DIPECAT…. !!!
  Waduchhh!!!!!!!

 94. KESAKSIAN LANJUTAN
  ================
  JOSEPHUSFLAVIUS
  ANTIQUE TASTE JUDAICEA-REGULA FIDEI 1:6 ( penutup I ) :
  SESUAI PESAN YESUS KEPADA KAMI MURID2NYA : ”KETAHUILAH OLEHMU HAI MANUSIA !!! TDKLAH PANTAS AKU (YESUS) ANAK MANUSIA DISEBUT ANAK ALLAH, KARENA ALLAH BUKANLAH MANUSIA, TETAPI AKU (YESUS) MANUSIA, setiap kali yesus bertemu dg roh2 jahat, mrk akan seolah2 takut,dan berkata ’ENGKAU ANAK ALLAH YG MAHA TINGGI”.
  Dengarlah hai manusia:” ROH ITU MENGAJARIMU DURHAKA PADA BAPA YANG DISORGA, SIAPA YANG MENYEBUT AKU ANAK ALLAH, BUKAN MURIDKU, KELAK AKAN KUUSIR IKUT SEMBAHAN MEREKA.
  ..AKU TIDAK MENGENALNYA.”

 95. Wiro, hebat karanganmu tetapi karena tidak ada refrensi surat, ayat, dianggap HANYA pepesan kosong saja.

  Tetapi JANGAN sangkali Al quran mu.

  INILAHN AYAT YANG KAMU SANGKALI, atau DIANGGAP PALSU OLEH WIRO. dan MUS

  QS. 29: 27. Qs. 45:16, QS 3. 81. Ali Imran: 55.

  Makin banyak kebenaran ayat QS yang anak jail sajikan, semakin banyak pula si Wiro & mus, menyangkalinya.

  Kamu lebih perkasa dan berkuasa dari si allah dan si mamad. luar biasa kamu berdua.

 96. MAYAT Yudas dibuang dr kuburnya,lalu Paulus mengatakan Isa bangkit kelangit. Dan kristen percaya Dusta itu!

  Berikut ini surat Paulus kepada Flavius.

  DALAM SURATNYA KEPADAKU, (PAULUS BERKIRIM SURAT KEPADA JOSEPHUS FLAVIUS DLM BUKUNYA ANTIQUI TATES JUDAICE”

  ”KALAU KITA TIDAK MENGAMBIL MAYAT YUDAS ISKARIOT DARI DALAM KUBURAN ISA MAKA SIA2 LAH KEINGINAN KITA,DAN IMAM2 BESAR YAHUDI FARISI ITU AKAN MENGHUKUM AKU DENGAN HUKUMAN BERAT (HUKUMAN MATI)” (HAL.13/BAB 666).

  Mereka Khawatir Murid2 dan Pengikut Isa akan menuntut Balas atas pembunuhan salib tsb,makanya paulus mengarang bhw Isa dibantai untuk nebus dosa bejat manusia bejat!

  SAKING SERINGNYA PAULUS BERKIRIM SURAT,DIA MEMBONGKAR SEMUA KEBEJATANNYA SENDIRI.

  DAN YANG DITULISNYA DARI ROMA SAAT DIA DALAM PENJARA SAAT AKAN MENGHADAPI HUKUMAN PENGGAL, DIA MENULIS :

  “KENAPA AKU MASIH DIHUKUM PENGGAL ?” “WALAU AKU DENGAN DUSTAKU YANG LUAR BIASA (MELIMPAH) !” “PADAHAL AKU BERDUSTA UNTUK KEMULIAAN ALLAH !” “MASIHKAH AKU DI HUKUM MATI OLEH RAJA NERO ?”

  @_@ PAULUS MASIH MERASA TIDAK BERSALAH, PADAHAL DIA MEMBOHONGI RAJA BAHWA:

  “DEWA ZEUS YANG DISEMBAH RAJA, ADALAH “SEORANG TUHAN” YANG MENJELMA KE BUMI MENJADI MANUSIA DAN MATI LEMAS DI TIANG SALIB UNTUK MENEBUS DOSA BEJAT MANUSIA BEJAT !”

  SAYANGNYA RAJA AKHIRNYA DIBERITAHU OLEH PERWIRA ROMAWI YANG PULANG KAMPUNG DARI JAJAHAN YERUSALEM BAHWA:

  PAULUS ADALAH MANUSIA YANG MEMBUNUH NABI ISA ALMASIH DENGAN CARA DISALIB. NamuN ISA Almasih diselamatkan ALLAH dari penyaliban,3 hari kemudian kuburan ISA dibongkar Oleh Imam2 YAHUDI dan PAULUS Karena berita menyebar kepelosok kota Yerusalem bahwa yang mati disalib itu adalah YUDAS.

  Setelah di bongkar makam tsb,TERNYATA benar yang mati adalah YUDAS ISKARIOT dengan perut terbelah bekas di tombak.

  Tengah malam mayat YUDAS itu dicuri PAULUS dari makamnya lalu dbuangnya keladang. Maka setelah itu paulus membuat ayat bahwa yudas bunuh diri diladang, dan jg ayat kontroversi nya yaitu Yudas JATUH TERLUNGKUP diladang dan PERUTNYA TERBELAH ! (KPR 1:18)

  Semoga kristener cepat sadar dari hipnotis2 Sesat Paulus dan gereja!

  http://wiropendekarmuslim.wordpress.com/2013/03/08/inilah-bukti-kebohongan-doktrin-kebangkitan-dan-kenaikan-yesus-kesorga-katanya-d-dalam-injil/

 97. Ula. 21:22-23
  “Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kaugantung dia pada sebuah tiang, 23 maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah; janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu.”

  Yaaa. Betullll, Terangggg, Nyataaaaa. 100 buat kamu wiro.

  Orang Terkutuk Harus mati di tiang salib. dan dikubur utuk di makan cacing tubuhnya sampai hari kiamat. Jelassss itu hukumnya.

  TETAPI. APAKAH YESUS TERUS MATI DAN TUBUHNYA DIMAKAN CACING TANAH, DAN ROHNYA GENTAYANGAN SAMPAI MINTA TOLONG SAMA KAMU UNTUK DI DOAIN TERUS. SEPERTI SI MUHAMMAD. ?????.

  Jawabnya, baca surat dibawah ini.

  (Ali Imran: 55).
  “(Ingatlah) tatkala Allah ber firman, ‘Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada AKHIR AJALMU, dan MENGANGKAT kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian HANYA KEPADA AKULAH KEMBALIMU , lalu Aku akan memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang kamu perselisihkan padanya’…”

  1. ISA sampai kepada AKHIR AJAL (Mati)
  2. Diangkat Kembali Kapada NYA (Allah).

  Adakah Allah pernah menurunkan surat seperti surat diatas untuk Muhammad ???.
  sampai kepala ayam bertanduk TIDAKKKKK pernah ada.

  urutannya situasi ISA. 1. Mati, 2. dikubur, 3. Dibangkitkan, 4. Diangkat.

  Apakah ada kesalahan Orang Kristen, dalam menjalankan kepercaya annya Tentang Yesus menurut Al Qur an !!.

  Kaum muslim yang menyangkali ayat ini.
  karena sudah digelapin si Nabi Palsu itu.

  Terus apa hubungannya dengan Ula : 21:22-23.

  Cerdas dikit dong wiro.

 98. Janganlah kau merubah apa yang sudah tertulis secara terang dan nyata. dan tentang yang terkutuk pada tiang salib itu sudah dinubuatkan bahwa dia adalah orang BERDOSA!
  (Ulangan 21:22-23)

  Dan Orang yang telah TERKUTUK tidak akan bisa mensucikan orang lain, sebab dia sendiri TERKUTUK! Yang ada malah dia akan membagi KETERKUTUKAN dirinya tsb dg orang lain, sehingga orang lain ikut menjadi TERKUTUK!…
  @_@
  Itulah logika yang benar Jail@ 🙂

 99. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis: “Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!”

  WIRO SAYA SUDAH MENJELASKAN MAKSUD DARI AYAT TERSEBUT DIATAS ” BERKALI – KALI.

  Lebih mudah menjelaskan sesuatu kepada monyeT, daripada kepada kamu wiro.

  monyet untuk pekerja topeng monyet paling banyaK 3x bilang sudah mengerti, tetapi kamu 10x juga tdk mengerti dasar otak idiot kamu Wiro.

  Yesus Tudak perlu dibela, jangan jadi terbailk seperti kamu membela Agamu kamu. dan Nabi Palsumu.

  Yesus adalah juru selamat dan penebus dosa. dengan menyerahkan dirinya menjadi kutuk. supaya orang yang menerima Dia memperoleh keselamatan itu. dan Dia bangkit dari antara Orang mati, naik kesorga, Hidup selama lamanya.

  Bukan seperti Muhammad yang sudah Mati dan rohnya lepas dari tubuhnya dan tubuhnya dikubur , habis dimakan cacing tanah, didoain terussssssssssssssssssss sama umatnya sampai kiamat, karena rohnya simamad masih nyasar tak tentu arah tujuan.

 100. Manusia yang beragama, atau Tidak Beragama, Selama mereka mempunyai ” MORAL ” dan Etika + Akal yang sehat dan pikitan yang sehat, pasti manusia itu mana yang yang Putih, mana yang Hitam. dan mereka tau apa yang Resiko dan Hadiah dari perbuatannya itu. Jadi perilaku pribadi itu adalah urusan Pribadi. tanpa menuduh apapun agamanya.

  Yang Kita Bahas, ” SIAPA ” yang menjadi panutan / Guru / Nabi / Rasul, rasul anglayak kita ikutin itu dengan menggunaka akal sehat yang cerdas, berdasarkan kitab penuntunnya. itu saja

 101. Jangankan ummat Islam, tuhanya sendiri DIBANTAI nya,bung Mus@
  Crazy dan sadis gak tuch mereka?

  Bunuh! Bantai!
  Lalu mereka berlindung dibalik ayat2 kasihilah musuhmu!
  Kristen mmg Munafik najis!

 102. ORANG KKRISTEN TIDAKKKKK, SEKALI TIDAK PERNAH DISURUH MENGHAPAL FIRMAN , TETAPI MELAKUKAN.

  Islam juga tidak pernah meminta umatnya menghafal Qur’an! Tapi kekuasaan dan kebesaran Allah SWT, anak kecilpun hafal Qur’an! Karena isi Qur’an tidak pernrubah. Qur’an palsu yang diterbitkan kristener dan yahudi langsung ketahuan!

  Jangan berlindung dibalik ucapan tidak ada perintah menghafal bibel! Tuhan gak perlu memerintahkan ciptaannya menghapal kitab suci! Kristener tidak pernah mampu menghapal bibel/alkitab karena isinya diubah2 seenak perut mereka sendiri tiap tahun! Makanya gak ada yang hapal! FAKTA!

  ORANG KKRISTEN TIDAKKKKK, SEKALI TIDAK PERNAH DISURUH MENGHAPAL FIRMAN , TETAPI MELAKUKAN.

  Betul sekali. Melakukan ajaran kasih yesus, contohnya:

  ethnic cleaning/pembersihan etnis! Umat Islam dibantai kristener dimana-mana atas nama ajaran kasih yesus! Bah!
  Perang Dunia I dan II, KKK membantai negro di AS.
  Irak dan Afghanistan diserbu dan jutaan rakyatnya dibantai!
  Masih banyak contoh lain.
  Bukti ajaran kasih yesus! Bah!

 103. Doa Bapa dalam kristen adalah PALSU alias menjiplak doa PAGAN kuno!

  Hasil penelitian para sejarawan Bibel menyebutkan bahwa lima ayat Matius ini tidak pernah diucapkan oleh Yesus. A. Roy Eckardt, guru besar pada Pusat Pascasarjana Studi Ibrani Oxford, Inggris, meragukan otentisitas doa Bapa Kami sebagai ucapan Yesus:

  “Waktu belakangan ini muncul keragu-raguan tentang keaslian dari Doa Bapa Kami ini. Mungkin cuma kata Bapa –kalau diterjemahkan sebagai Abba, sebagaimana di dalam Injil Lukas– yang dapat langsung dikaitkan dengan Yesus. Namun, sebetulnya kita telah mengetahui bahwa bentuk sapaan ‘Bapa Kami’ ditemukan dalam liturgi Farisi” (Reclaiming the Jesus of History: Christology Today, edisi Indonesia: Menggali Ulang Yesus Sejarah: Kristologi Masa Kini, hlm. 108).

  Dalam catatan kakinya ditegaskan bahwa Doa Bapa Kami bukan berasal dari Yesus, tapi sebuah sisipan yang dimasukkan oleh para penulis Injil.
  http://m.voa-islam.com//news/christology/2013/06/30/25558/doa-yesus-kristus-dalam-injil-ternyata-ayat-palsu/

 104. kalimat orang dipotong seenak perut sendiri! Ciri khas orang2 PKI!

  berikan penjelasan seluruh surah Qs 3:81, biar saya mengerti.

  ORANG KKRISTEN TIDAKKKKK, SEKALI TIDAK PERNAH DISURUH MENGHAPAL FIRMAN , TETAPI MELAKUKAN.

  Yakobus 1:22
  Tetapi hendaklah kamu menjadi PELAKU firman dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.

  Tidak sekalipun ada KALIMAT ” menghapal , dihapal, hapal “. tertulis di alkitab.

  Perbedaan yang sangattttt mendasar mengenai ajaran untuk Orang Kristen dan umat Islam dari Tuhannya.

  Jadi jangan Pernah harap ” SEORANGPUN ” orang kristen yang bisa mengahapal alkitab selama dunia ini ada. tidak pernah ada.

  Yang banyak adalah ” Pelaku “. Nya

  Orang Islam banyak yang bisa menghapal isi alquran, tetapi sedikit yang mengerti hapalannya, apalagi yang melakukannya. ngertikan masud saya. Mus.

  Kalau “orang ” Islam / Teroris mengerti apa yang dihapal itu Dia tidak akan membom, dan membunuh, dan bunuh diri dengan bom.

  Wiro (Qs Al-i’Imran 3:78). betul sekali. mereka itulah yang disebut Gereja Setan dengan para pendeta2 nya.

 105. Gue kagak butuh Qur’an versimu. Kami umat Islam punya Qur’an yang dijamin asli << YANG PALSU BANYAK YAAAA.

  Dasar anak tuyul jahil memang jahil dan tak punya otak apalagi punya akal. Kalimat orang dipotong seenak perut sendiri! Ciri khas orang2 PKI!

  Kami umat Islam punya Qur'an sendiri yang dijamin asli sampai kiamat oleh Allah SWT! Artinya Qur'an kagak ade yang palsu! Yang malsu tuh ya kristener2 dan yahudi2 gendeng macam elo. Tapi selalu ketahuan! Karena anak kecil ajah hapal Qur'an! Sementara tak ada satupun pendeta yang hapal bibel ato alkitab yang sudah diubah-ubah setiap taon! Gimane mau apal isi alkitab? Tiap taon isinye diubahubah seenak perut sendiri! Agama apaan tuh? Kitab sucinye koq berubah setiap taonnye! Hihihihih…..

 106. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan(pendeta” yahudi dan nasrani) yang memutar-mutar lidahnya membaca Al-Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al-Kitab, padahal ia bukan dari Al-Kitab dan mereka mengatakan: “Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah”, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata DUSTA terhadap Allah, sedang mereka mengetahui.
  (Qs Al-i’Imran 3:78)

 107. Mus, Bahlul,
  saya mengedit QS dari Internet, bukan dari toilet.

  Seorang rasul otomatis seorang nabi. ???<< Kenapa kamu HARUS menyangkali QS mu ???.

  atau kamu bukan umat Islam yang mengangkangi ayat2 QS mu. Dasar otak Iblis.

  Dan Pasti yang meng up load ayat2 QS itu ke Internet jauhhhh lebih pintar Agamanya dari kamu,

  Gue kagak butuh Qur’an versimu. Kami umat Islam punya Qur’an yang dijamin asli << YANG PALSU BANYAK YAAAA.

  Bahlul, kalau bukan kamu menghina Tuhan Yesus yang saya Imani dengan kata2 yang tidak sopan, saya tidak akan berusaha membulka surat dan ayat di QS mu untuk menyadarkan otak kamu dari pembodohan Muhammad si Penipu kelas paus itu.

  Coba kamu jelaskan pengertian ayat QS 3: 81 itu. hayooo

  apakah Nabi = Rasul ???, atau berlaku otomatis.

  kalau tidak mengerti tanya dulu monyet yang diapakai jadi topeng monyet itu di jalan sana banyak. mungkin dia lebih pintar dari kamu untuk memahami nya.

 108. Seorang rasul otomatis seorang nabi. Seorang nabi belum tentu rasul.
  Dasar anak tuyul jahil. Hobinya memutarbalikkan fakta.
  Gue kagak butuh Qur’an versimu. Kami umat Islam punya Qur’an yang dijamin asli sampai kiamat oleh Allah SWT. Bibelmu ajah banyak yang dipalsukan. Apalagi kitab suci agama lain. Pasti lebih dipalsukan lagi sama kristener dongop macam anak tuyul jahil!
  Gue punya banyak temen2 kristener. Mereka baik2 dan kami saling menghormati agama masing2. Tidak ada yang seperti anak tuyul jahil dan sejenisnya!
  Jadi, enyah kau dari muka bumi ciptaan Allah SWT. Cepet2 ajah elo bunuh diri!

 109. Mus. baca ni QS mu, siuoaya kamu ngerti, Muhammad nabi Palsu.

  QS 3. 81. Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: “Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah KEMUDIAN DATANG kepadamu seorang RASUL yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya”[209]. Allah berfirman: “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?” Mereka menjawab: “Kami mengakui.” Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.”

  LIHAT AYAT [3:81] Seorang Nabi menerima Kitab, tetapi seorang Rasul Tidak.
  Para NABI akan di datangi seorang Rasul, untuk belajar isi kitab dari nabi lalu mengabarkan isi kitab tersebut.
  jadi RASUL bukanlah seorang NABI

  Nabi adalah seseorang yang berkarunia untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang (mengucapkan nubuatan yaitu hal2 yang terjadi di masa mendatang) dan juga menjadi seorang pendoa dan penasehat yang memperingatkan bangsanya untuk bertobat.

  Rasul adalah seorang yang pergi memberitakan kabar keselamatan dan membangun suatu jemaat Tuhan dari orang2 yang telah percaya akan kabar keselamatan yang disampaikannya tersebut.. Jabatan
  Nabi tidak sama dengan Jabatan Rasul, sesuai dengan SK Tuhan Allah.

  sedangkan muhammad adalah orang gila & orang tolol dari arab, dia buta akan istilah Rasul.
  ketika bertemu orang Yahudi dia mengaku nabi agar orang Yahudi percaya bahwa dia pun nabi Yahudi, tapi ketika dia bertemu orang Nasrani dia mengaku Rasul agar Orang Nasrani percaya bahwa dia (muhammad phedofil) adalah Rasul.

  ingat, keluarga dari Khadjijah (istri muhammad) ada yang pendeta KRISTEN WARAQAH, dalam riwayat sirah nabi, di nyatakan muhammad mengetahui KeKristenan dari PENDETA INI.
  TAPI TERNYATA SI MAMAD SALAH ARUS SEHINGGA SESAT & mencampur adukan ajaran Yahudi/Kristen dengan agama asli muhammad “PAGAN QUARISY”

  PADAHAL TIDAK ADA ISTILAH ORANG MENJADI NABI = RASUL, KECUALI ORANG GILA ARAB.

 110. Mus Orang Tolol, baca dan pahami arti Al Quran mu ini.

  QS. 29: 27. Dan Kami anugrahkan kepda Ibrahim, Ishak dan Ya’qub, dan KAMI JADIKAN KENABIAN dan Al Kitab pada keturunannya, dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.

  Qs. 45:16 Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Bani Israil Al Kitab (Taurat), KEKUASAAN DAN KENABIAN dan Kami berikan kepada mereka rezki-rezki yang baik dan Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa (pada masanya).

  (Qa As-Saff 61:6)
  Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: “Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) SEORANG RASUL yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)” Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: “Ini adalah sihir yang nyata”.

  Muhammad Nabi atau Rasul. ???.

  Jangan kangkangi lalu kau kencingi al Quran Mu.

  Muhammad Nabi PALSU, Dia adalah seorang Rasul. ngerti.

 111. Kebenaran versi anak tuyul jahil adalah kebenaran wong gendeng!
  Sudah dijawab berkali-kali tetep ngeyel! Masih bagusan Gus Dur yang memang buta. Sampean sudah buta mata, buta hati, masih tidak punya otak! Otaknya otak udang ada di lobang anus!

 112. Mus !. Kok jawaban pertanyaannya
  Wong gendeng! dasar wong idiot kamu Mus. mau diskusi nggak mampu. anak jail cuma menuliskan Kebenaran .

  (Qa As-Saff 61:6) ………..seorang ” RASUL “: yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)

  itu ayatnya, Muhammad bukan NABI, tetapi RASUL data dan Fakta ada di Al Quran mu. mau disangkali lagi. dosa lu.

  Kok kamu sebu Muhammad Nabi !!. Jangan kangkangi / kencingi Al Quran mU Mus.

 113. Wiro !.

  Berlakukalah Gentlemen. Kalau sudah tidak bisa jawab pake Al Quran, berarti Pertanyaan saya tidak bisa terjawab.

  Kesimpulan saya Benar.

  1.. Muhammad bukan keturunan Abraham, karena Alquran sebagai kitab suci tidak pernah menuliskannya.

  2. Muhammad adalah nabi Palsu, karena QS menuliskan hak kenabian HANYA diberikan Allah kepada bani Israel.

  Mending kau bunuh diri aja sana tolol!
  Pake om supaya kamu lebih cepat matinya, lalu masuk sorga seperti yang dijanjikan si allah germonya muhammad nabi palsu itu.

  Bunuh dirilah spt sesembahan kau yg te

 114. 2 pertanyaanku blm 1 pun kau jwb lho! yang mana, semua pertanaanmu bisa di jawab alkitab ku. dengan ayat yang jelas dan terang. tetapi karena otakmu sudah diracuni nabi palsu jadi dobolll dan oblakkkk.

  Pertanyaan i ni belum terjawab dengan QS / Sahhh.
  1. Mana suratnya di al Quran, Muhammad bersunat.
  2. Mana suratnya di Alquran Muhammad diberi hak Kenabian.

  jawab pertanyaan diatas. atau sangkali QS mu. dosa lu

 115. Sebab itu, Aku (Yesus) berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu. (Matius 21:43)

  وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ
  (Qa As-Saff 61:6)
  Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: “Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)” Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: “Ini adalah sihir yang nyata”.

  الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
  (Qs Al-Baqarah 2:146)
  Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.

  Hiii jail@

  2 pertanyaanku blm 1 pun kau jwb lho!
  Apa ubun2 kau ingin ku INJAK2 dan kutimpuk dg GADA???

 116. Wiro karangan kamu itu sih urusan Pribadi mereka2 dengan TuahnNya . Mereka semua PASTI tau apa Hukuman Tuhannya dan Hukuman Negaranya, Resiko Tanggung sendiri,

  Urusan kita sekarang adalah masalah Kebenaran, dan Kepalsuan Kenabian Muammad ini.

  Sudah Yakin dan Yakin banget kan, Muhammad Kenabiannya PALSU.

  Sangkali kesimpulan ANAK JAIL ini Wiro, dan HARUS dengan ayat QS, karena QS yang menyatakan hak Kenabian HANYA untuk bani Israel. TIDAK buat bani Ismail. Jangan menghindar / ngless

 117. Inilah WAWANCARA antara PASTUR yg TERTANGKAP BASAH saat sedang mempraktekan ayat2 SUNDAL bersama dua BiARAWATinya yg diliput WARTAWAN Cnn Di GeReJA VATIKAN.

  Karena banyaknya Kasus-kasus atau Skandal SEX yang terjadi Digereja-gereja dunia,maka stasiun Tv Cnn mengutus seorang Wartawanya untuk meliput berita Skandal tersebut secara live!!!

  @_@ Beginilah kisahnya:

  Dalam suasana gaduh didalam gereja,dimulailah wawancara tersebut.

  @_@ Wartawan: Pastur,memangnya anda tidak malu apa bertelanjang seperti ini didalam Gereja???

  Q,Q Pastur: Tidak.!!

  @_@ Wartawan: #_$± “•x$ ? Bagaimana dg anda biarawati ???

  ^_^ Biarawati:sama dg jawaban pastur,saya juga tidak.!!

  @_@ Wartawan: tapi ini kan rumah ibadah kalian???

  Q,Q Pastur:walaupun.!!

  @_@ Wartawan:kenapa kok kalian bisa berkata seperti itu??? Apa alasan kaliaN???

  Q,Q Pastur: eh DODOL,emang anda tidak lihat apa tuhan kami itu juga melakukan hal yg sama??? Dari dulu sejak saya masih kecil,tuhan saya sudah telanjang seperti yg anda lihat sekarang ini.!!

  ^,^ Biarawati:iya tuch,anda buta ya(wartawan) ??? Jangan salahkan kami dong yg melakukan tindak asusila didalam gereja ini,selain kitab kami mengajarkan,kami juga meniru apa yg ditunjukan tuhan kami yang suka telanjang itu.

  Q.Q Pastur menyahut:tolong sampaikan kepada Polisi yang diluar. Jika ingin menangkap kami,maka tangkap juga tuhan kami yg Sexy itu.!!

  Wartawan: #<.+*@*_*@ # X # @_@» q_Q??? Sambil geleng-geleng kepala keheranaN.. . Wartawan berpikir sejenak sambil termenung: @_@" Dan ia berkata dalam hati: (Mungkin ini semua karena doktrin sesat penebusan dosa,karena merasa dosanya ditebus Yesus,mereka jadi tak takut lagi berbuat dosa!! . . . . ? ? ? ? ? ? ? ? . . Tidak lama kemudian sang wartawan Cnn tsb pun langsung mengundurkan diri dari pekerjaanya berbarengan dengan dinikahkanya Pastor dan 2 Biarawati yang telah bermesum digereja tsb. @,@~ http://i3.mirror.co.uk/incoming/article211153.ece/ALTERNATES/s615/ivy-graham-pic-adam-lawrence-844209792-211153.jpg

  Dan tentang tuhanya yang sexy itu,para petugas kepolisian setempat sepakat untuk membuangnya KE TONG SAMPAH terdekat agar kejadian serupa tidak terulang2 kembali.

  Sekian. •_•?

 118. anak tuyul jahil menulis:

  Yesus Pasang Badan sampai mati, supaya Orang kristen yang melakukan kehendak Bapa Nya ber oleh HIDUP.

  Hihihihihihihihihihihihihihihih………..

  tuhan luh pasang badan sampai mampus?

  Hihihihihihihihihihihihihihihihihihih……….

  Kacian…….. tuhan kok mampus! Habis itu idup lagi….. tuhannya si anak tuyul jahil ternyata ZOMBIE! Hiiiiii……. tuhan cap opo iki rek!

  Pantas, kristener2 bule suka bikin pilem zombie! Buat mengenang tuhannya…… hihihihihihihihihihihihih……………..

 119. ?? Kl gx bisa jwb,bunuh diri aja kau sono,jail@
  Pertanyaan yang mana yang tidak alkitab jawab bahlul ???.

  Gal 3: 13 . 13 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis: “Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!”

  artinya: Yesus Pasang Badan sampai mati, supaya Orang kristen yang melakukan kehendak Bapa Nya ber oleh HIDUP. kalau tidak kebagian Neroko tentunya. (Mat 7:21)

  sudah berkali kali saya menjelaskan arti firman itu wiro, tetapi kamu tidak mengerti, Monyet untuk topeng saja mudah diajarin, belajardulu gih ke monyet yang di jalan itu.

  Pertanyaan anak jail. tidak bisa di jawab Kitab dongengmu. sehingga disimpul kan.

  1. Muhammad bukan keturunan Abraham, karena Muhammad tidak bersunat titit. (mungkin keturunan Kureshi)
  2. Muhammad Bukan Nabi karena QS mengatakan kenabian HANYA diberikan kepada keturunan Israil,

  Kalau salah. Bantah sekarang juga. hayoooo Wiro.
  Sadarlah Nabi Mu itu Palsu benaran Palsu itu kata Al Quran.

  Hanya Orang Idiot yang kurang cerdas, mau doain nabi nya, dan hanya allah yang diangkat muhammad yang mempunyai agama lemah, dan diminta umatnya membela agama ciptaannya itu. cardas dikit beragama ngape tong !.

 120. @All Apa tujuan setan turun kedunia jadi manusia ngaku2 jadi Tuhan , pura2 mati , pura2 hidup lagi???

  Itu setan TERKUTUK(Galatia 3:13) disembah oleh segelintir manusia idiot.

 121. **Sudah dijawab oleh Wiro, masih saja ngeyel! Dasar anak tuyul jail super idiot kagak punye otak apalagi akal!

  **Jawab tuh dua pertanyaan Wiro! Kalau kagak sanggup, cepet2 ajah bunuh diri .

  Mus Idiot. Jawabannya mana ????. Karangan Nabi wiro dari dulu juga banyak, tetapi ayat suratnya mana ???? nyeleneh ajalu.

  Pertanyaan Wiro yang mana. Alkitab Gue bisa menjawab semua paka surat, ayat, dan data yang akurat.

  Dasar. Punya Nabi Palsu, penipu kelas Paus, matinya saja sudah ribuan Tahun, tujuannya nggak nyampe2, masih nyasar terus, biar kate dibantu doa miliaran umat, tetap saja tidak sampai.

  Jawab tuh dua pertanyaan gua! Kalau kagak sanggup, cepet2 ajah bunuh diri pake BOM, karena itu jalan pintas masuk sorga ajaran nabi Palsu.

  TERBUKTI TIDAK ADA SURAT/AYAT qs YANG MENGATAKAN MUHAMMAD SUNAT. ITULAH DASARNYA MENGATAKAN MUHAMMAD BUKAN KETURUNAN ABRAHAM, DAN NABI PALSU.

  Ngerti kamu semua para muslimer. Cerdas dikitlah menganalisa.

 122. Hihihihih….. kesimpulan wong edan pelarian dari rumah sakit jiwa…… hihihihihih……

  Sudah dijawab oleh Wiro, masih saja ngeyel! Dasar anak tuyul jail super idiot kagak punye otak apalagi akal!

  Jawab tuh dua pertanyaan Wiro! Kalau kagak sanggup, cepet2 ajah bunuh diri menyusul tuhan luh yang ude mampus! Kacian die sendirian di neraka kagak ada temennye gara2 menebus dosa umat manusie! Hihihihih……

 123. Hihihihih….. kesimpulan wong edan pelarian dari rumah sakit jiwa…… hihihihihih……

  Sudah dijawab oleh Wiro, masih saja ngeyel! Dasar anak tuyul jail super idiot!

  Jawab tuh dua pertanyaan Wiro! Kalau kagak sanggup, cepet2 ajah bunuh diri menyusul tuhan luh yang ude mampus! Kacian die sendirian di neraka kagak ada temennye gara2 menebus dosa umat manusie! Hihihihih……

 124. Anak Jail tidak pernah menulis.

  Yang saya tulis ini :

  1. Mana suratnya di al Quran, Muhammad bersunat.
  2. Mana suratnya di Alquran Muhammad diberi hak Kenabian.

  Karena 2, kamu berdua tidak bisa jawab pertanyaan diatas,
  maka anak jail simpulkan.

  1. Muhammad tidak bersunat, berarti BUKAN keturunan Abraham,
  2. Karena tidak ada hak kenabian diberikan kepada keturunan bani Ismail (Surah QS), terbukti Muhammad nabi PALSSU.

  Bukan Keturunan Abraham, mengaku Nabi pula. luar biasaaaa.

  Penipu kelas Paus, layak diberikan kepada Muhammad.

  Anehnya, sudah di tipu dikerjain pula untuk doain dia Terusssss sampai kiamat. Luar biasa ini penipu kelas Paus.

 125. anak tuyul jail menulis:

  Luk 2: 8 Di daerah itu ADA GEMBALA – GEMBALA yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9 Tiba-tiba berdirilah SEORANG MALAIKAT TUHAN Tuhan di dekat MEREKA dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 10 Lalu kata malaikat itu kepada MEREKA : “Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: 11 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, TUHAN , di kota Daud.

  Hihihihihih…… tuhan kok dilahirkan! Tuhan cap opo iki rek! Hihihihih….

 126. Hihihihi….,

  ee anak jail…,

  pak Wiro udah nanya satu yang sama dari dua pertanyaan kami, yaitu :
  “Dasar apa kok kamu serta org2 kristen lainnya tetap kulup gakmau sunat…?,
  Apakah ada ayatnya di alkitab yg menyatakan bahwa yesus TIDAK SUNAT..?, maka kalian org2 kristen ikut ajaran dia membandel TETAP KULUUP GAKMAU SUNAT..?.”

  “APA BUNYI HUKUMAN DALAM AJARAN ALKITAB…, BAGI ORG2 KULUP GAK MAU SUNAT…??”.

  pertanyaan kami yg kedua adalah:

  “APA BUNYI HUKUMAN DARI AJARAN ALKITAB…, TERHADAP PERBUATAN SODOMI LOBANG2 TINJA YG DILAKUKAN PARA PEMIMPIN DAN HAMPIR SEMUA UMAT KRISTEN DISELURUH DUNIA..?”

  Jawablah sekarang…, akan kami anggap sebagai HADIAH PERNIKAHAN KAMI dgn Cheng Ho, lusa hari Selasa, 14 Januari 2014.

 127. #2.

  Jail@
  Jwb dg jujur yach 🙂

  1. Mana ayatnya di Alkitab yg menuliskan bahwa Yesus TIDAK bersunat hingga kau yg mengklaim diri sbg pengikut dia TIDAK bersunat jg ???
  :mrgreen:

  2. Mana ayatnya di Alkitab bhw Yesus diberi hak KETUHANAN oleh Allah untuk menjadi PartnerNya????
  :mrgreen:

  Dach,itu aja, jwb yach 😀
  Kl gx jwb,ku INJAK2 ubun2 kau Q_Q dan biji pelir sigondrong kau itu!

 128. Jail@
  Jwb an kau gx jelas!
  Kau hanya menulis cerita fiktif pengarang bible!
  Aku ingin kau menjawab 2 pertanyaanku dg ayat perkataan langsung dr Allah dan jg pengakuan ketuhanan dr mulut Yesus!
  Bukan kata si A atau si Z!
  Paham tolol!

 129. Yohanes 8:17 Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, bahwa

  KESAKSIAN DUA ORANG ADALAH SAH;
  KELAHIRAN YESUS, KETUHANAN YESUS. YESUS sebagai ANAK ALLAH SELAMA DI BUMI.

  Luk 2: 8 Di daerah itu ADA GEMBALA – GEMBALA yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9 Tiba-tiba berdirilah SEORANG MALAIKAT TUHAN Tuhan di dekat MEREKA dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 10 Lalu kata malaikat itu kepada MEREKA : “Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: 11 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, TUHAN , di kota Daud.

  Luk 3: 21 Ketika seluruh ORANG BANYAK itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit 22 dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas-Nya. Dan terdengarlah suara dari langit: “ENGKAULAH ANAK –KU yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku berkenan.”

  SEMUA SURAT DIATAS DITULIS ATAS DASAR PERINTAH / SUARA ALLAH SENDIRI YANG DISAKSIKAN OLEH DUA ORANG DAN ORANG BANYAK.

  JADI MENURUT HUKUM TAURAT ADALAH SAH. BUKAN KARANGAN ATAU HADIT’S

  WIRO, UMAT ISLAM MENGAMINI HUKUM TAURAT NGGAK SIH ???. JAWAB YA WIRO KEDUA PERTANYAAN SAYA ITU PAKE SURAT / AYAT DARI KITAB DONGENGMU.

  KALAU TDAK ADA AYATNYA: TERBUKTI SAH.

  1. Muhammad tidak bersunat, berarti BUKAN keturunan Abraham,
  2. Karena tidak ada hak kenabian diberikan kepada keturunan bani Ismail, terbukti Muhammad nabi PALSSU.

  Bukan Keturunan Abraham, mengaku Nabi pula. luar biasaaaa.

 130. Jail@
  Jwb dg jujur yach 🙂

  1. Mana ayatnya di Alkitab, Yesus TIDAK bersunat hingga kau yg mengklaim diri sbg pengikut dia TIDAK bersunat jg ???
  :mrgreen:

  2. Mana ayatnya di Alkitab Yesus diberi hak KETUHANAN oleh Allah????
  :mrgreen:

  Dach,itu aja, jwb yach 😀
  Kl gx jwb,ku INJAK2 ubun2 kau Q_Q dan biji pelir sigondrong kau itu!

 131. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ
  (Qa As-Saff 61:6)
  Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: “Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)” Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: “Ini adalah sihir yang nyata”.

  @_@
  *(((((PL/Taurat=Ulangan 18:18-20))))
  -Ulangan 33:1-3)))))
  -Yesaya 29:12))))
  -Yesaya 41:1-4))))))
  -Yesaya 42:1-4))))))))
  -Yeremia 28:9))))))))))))
  -Kejadian 49:1,10)))))))))
  -Habakuk 3:3 )))))))))))))))

  *(((( PB/Injil=Matius 21:42-43))
  -Yohanes 1:19-25)))))))))))
  -Yohanes 16:7-15 dlsb)))*;

  Silahkan kau teliti.
  Dan siap2 menjawab pertanyaan balikku 🙂

 132. لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌۭ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًۭا
  (Qs Al-Ahzab ayat 21)
  “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

  الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
  (Qs Al-Baqarah 2:144)
  Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) MENGENAL Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri . Dan sesungguhnya sebahagian diantara mereka MENYEMBUNYIKAN kebenaran, padahal mereka mengetahui.”

  الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمُ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ
  (Qs Al-An’aam 6:20)
  ‘Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepadanya, mereka MENGENALNYA (Muhammad) seperti mereka MENGENAL anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman (kepada Allah).’

 133. 2. Mana suratnya di Alquran Muhammad diberi hak Kenabian.

  @_@ Jwb:

  تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِير (Qs Al-Furqan 25:1) Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Qur’an) kepada hamba-Nya(Muhammad), agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam,

  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (Qs Saba 34:27) Dan Kami tidak mengutus kamu(Muhammad), melainkan kepada umat MANUSIA SELURUHNYA sebagai PEMBAWA BERITA GEMBIRA dan sebagai PEMBERI PERINGATAN, TETAPI KEBANYAKAN manusia TIADA mengetahui. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (Qs Al-Ahzaab ayat 28-29) Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: “Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut`ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.

  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً (Qs Al-Ahzaab ayat 36) Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu’min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.

 134. 1. Mana suratnya di al Quran, Muhammad bersunat.

  @_@ Jwb: Bersunatnya Nabi Muhammad SAW tidak dibahas di Al-Qur’an secara details,bahasanya ada di Hadits,namun tetap dijelaskan dlm Al-Qur’an bhw beliau mengikuti agama Nabi Ibrahim AS yg mana juga menjalankan sunat atas perintah Allah SWT.

  حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (Qs Al-Hajj ayat 78 ) Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam (Al quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.

  Hadits: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَسُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مِنْ كَرَامَتِيْ عَلَى اللهِ أَنْ وُلِدْتُ مَخْتُوْنًا وَلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوْأَتِيْ Artinya: Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata, bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Diantara kemuliaan yang diberikan Allah SWT kepadaku adalah, aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, karena itu tidak ada orang yang melihat aurat/kemaluanku”. (HR. al- Thabrani, Abu Nuaym, al Khatib dan ibn Asakir) (diriwayatkan dari Ibn Abbas, Ibn Umar, Anas, Abu Hurairah. menurut Diya^ al Maqdisi).

  Dalam Hadits diatas sangat jelas sekali, bahwa Allah memberikan kemulian/mukjizat kepada Rasulullah SAW yaitu dilahirkan dalam keadaan berkhitan.   Jika kau tidak percaya,ya wajarlah… namanya juga kafir!

  Tak semua tentang beliau dibahas didalam Al-Qur’an, sm spt nama kedua orang tua beliau,tdk disebutkan didalam Al-Qur’an,namun subhanallah,malah nama orang tuanya nabi Isa As (siti Maryam) yg disebutkan didalam Al-Qur’an, hal ini membukktikan bhw Al-Qur’an bukanlah karangan beliau! Jk karangan beliau,tentu beliau memasukkan nama kedua orang tuanya.

 135. 1. Mana suratnya di al Quran, Muhammad bersunat.

  @_@ Jwb: Bersunatnya Nabi Muhammad SAW tidak dibahas di Al-Qur’an secara details,bahasanya ada di Hadits,namun tetap dijelaskan dlm Al-Qur’an bhw beliau mengikuti agama Nabi Ibrahim AS yg mana juga menjalankan sunat atas perintah Allah SWT.

  حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (Qs Al-Hajj ayat 78 ) Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam (Al quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.

  Hadits: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَسُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مِنْ كَرَامَتِيْ عَلَى اللهِ أَنْ وُلِدْتُ مَخْتُوْنًا وَلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوْأَتِيْ Artinya: Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata, bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Diantara kemuliaan yang diberikan Allah SWT kepadaku adalah, aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, karena itu tidak ada orang yang melihat aurat/kemaluanku”. (HR. al- Thabrani, Abu Nuaym, al Khatib dan ibn Asakir) (diriwayatkan dari Ibn Abbas, Ibn Umar, Anas, Abu Hurairah. menurut Diya^ al Maqdisi).

  Dalam Hadits diatas sangat jelas sekali, bahwa Allah memberikan kemulian/mukjizat kepada Rasulullah SAW yaitu dilahirkan dalam keadaan berkhitan.   Jika kau tidak percaya,ya wajarlah… namanya juga kafir!

  Tak semua tentang beliau dibahas didalam Al-Qur’an, sm spt nama kedua orang tua beliau,tdk disebutkan didalam Al-Qur’an,namun subhanallah,malah nama orang tuanya nabi Isa As (siti Maryam) yg disebutkan didalam Al-Qur’an, hal ini membukktikan bhw Al-Qur’an bukanlah karangan beliau! Jk karangan beliau,tentu beliau memasukkan nama kedua orang tuanya.

 136. KENAPA Berhala yg disembah umat Hindu dan Budha pada GEMUK2 sementara Berhala yg disembah umat Kristen KURUS GERING KERONTANG KEREMPENG kyk GEMBEL GILA pasar Papua yang KELAPARAN ??? kristen yang mana ini yaaaaa. ???!!!!????.

  Karena Orang kristen Menyembah Tuhan yang HIDUP yang ada di sorga, Haleluya.

  YANG PASTI. MUHAMMAD SUDAH MATI KENA RACUN, TUBUHNYA SUDAH MENJADI MAKANAN CACING TANAH. ITU PASTI.

  DAN ROHNYA TERLEPAS DARI TUBUHNYA LALU, BINGUNG MAU MENUJU SORGA atau NERAKA, SEHINGGA MINTA TOLONG SAMA SI WIRO DAN MUS UNTUK DI DOAIN TERUS.

  KASIHAN DEH MUHAMMAD YANG MASIH KESASAR TIDAK TAU ARAH DAN TUJUAN.

 137. Setelah DIAZAB Allah selama delapan tahun,akhirnya Mantan PM Israel Ariel Sharon BIADAB itu meninggal dunia !

  Selama 8 tahun dia mengharapkan MATI, TAPI MATI LARI DARI PADANYA!
  Hal INI dialami oleh ARIEL SHARON Mantan Perdana Menteri ISRAEL.
  Dialah RAJA ISRAEL MENDEKATI AKHIR ZAMAN YANG SANGAT KEJAM!
  JUTAAN RAKYAT PALESTINA DIBANTAINYA.

  ARIEL SHARON BELAKANGAN SEDANG DI AZAB dan DIHINAKAN ALLAH.
  8 tahun DIA TIDAK BISA MATI2!
  BERAT BADAN dari 80 Kg tinggal 15 Kg.
  Koma sudah 8 tahun !
  Isi Badannya sudah membusuk.

  Tanda2 NAMA ARIEL ada di INJIL
  Tanda hari2 mendekati kiamat!
  Yaitu munculnya Raja YAHUDI yang sangat kejam!
  BERNAMA ARIEL!

  Sekarang suaranya seperti dalam tanah.

  DIA SUDAH 8 tahun KOMA. TIDAK MATI2
  Si ARIEL itu membantai jutaan orang PALESTINA.

  Sekarang dia sudah MaTI!
  Dan sedang bersiap untuk menghadapi AZAB KUBUR yang menanti!
  RASAKANLAH AZAB DARI ALLAH HEY ARIEL BENGIS!
  Milyaran Muslimin melaknat kau!

 138. Wiro Jangan mengalihkan Isu. Pertanyaan saya belum kamu jawab.

  1. Mana suratnya di al Quran, Muhammad bersunat.
  2. Mana suratnya di Alquran Muhammad diberi hak Kenabian.

  Karena 2, kamu berdua tidak bisa jawab pertanyaan diatas,
  maka anak jail simpulkan.

  1. Muhammad tidak bersunat, berarti BUKAN keturunan Abraham,
  2. Karena tidak ada hak kenabian diberikan kepada keturunan bani Ismail, terbukti Muhammad nabi PALSSU.

  Bukan Keturunan Abraham, mengaku Nabi pula. luar biasaaaa.

  Penipu kelas Paus, layak diberikan kepada Muhammad.

  Anehnya, sudah di tipu dikerjain pula untuk doain dia Terusssss sampai kiamat. Luar biasa

 139. Memang Yesus mengakui dirinya Guru dan Tuhan, tapi benarkah demikian ??? Mari kita lihat beberapa terjemahan Alkitab untuk Yoh 13:13 :

  TB Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan. BIS Kalian memanggil Aku Guru dan Tuhan. Dan memang demikian. FAYH Kalian memanggil Aku ‘Guru’ dan ‘Tuhan’. Benarlah kata kalian itu, karena memang demikianlah halnya. DRFT_WBTC Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan. Dan perkataanmu itu tepat. Memang Akulah Guru dan Tuhan. TL Kamu ini memanggil Aku Guru dan Tuhan, maka betullah katamu itu, karena Akulah Dia. KSI Kamu menyebut Aku Guru dan Junjungan. Memang sepatutnyalah demikian, karena Aku adalah Guru dan Junjungan. DRFT_SB Adapun kamu menyebutkan aku guru dan Rabbi, maka patutlah katamu itu, karena akulah dia. BABA Kamu triak sahya ‘Guru’ dan ‘Tuhan:’ dan patut juga kamu kata bgitu; kerna sahya-lah dia. KL 1863 (Mat 23:8,10; 1Ko 8:6; 12:3; Fil 2:11) Kamoe panggil sama akoe Goeroe dan Toehan; betoel katamoe, karna akoe dia. KL1870 Bahwa akoe dipanggil olihmoe goeroe dan toewan, maka benarlah bagitoe, karena akoelah dia. DRFT_LDK Kamu ‘ini menjebut ‘aku guruw dan Tuhan, dan kamu berkata betul 2; karana ‘aku ‘ada dija ‘itu. ENDE Kamu memanggil Aku Guru dan Tuan. Dan tepatlah demikian, sebab memang itulah Aku! TB_ITL_DRF /Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan , dan katamu itu tepat , sebab memang Akulah Guru dan Tuhan.* TL_ITL_DRF Kamu ini memanggil Aku Guru dan Tuhan , maka betullah katamu itu, karena Akulah Dia.

  Fakta dari terjemahan diatas yang paling mendasar adalah ada yang menyebutkan Tuhan dan Tuan. Hal ini akan sangat mudah di cocokkan dengan ayat selanjutnya yaitu Yoh 13:16

  Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya, ataupun seorang utusan dari pada dia yang mengutusnya.[Yoh 13:16]

  Mana yang lebih tepat untuk melengkapi Yoh 13:16 ??? Q_Q Tuhan atau Tuan il ???

 140. Kan Yesus blm pernah bilang dia Tuhan kan? ni jawabnya

  Yoh. 13 13 Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang AKULAH GURU DAN TUHAN.

  anak jail masih mau ngalah untuk menjawab pertanyaanmu wiro, supaya injil itu menarangi hatimu yang digelapkan si allah germonya si nabi palsu itu.

  QS. 29: 27. Dan Kami anugrahkan kepda Ibrahim, Ishak dan Ya’qub, dan Kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya, dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.

  Qs. 45:16 Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Bani Israil Al Kitab (Taurat), kekuasaan dan kenabian dan Kami berikan kepada mereka rezki-rezki yang baik dan Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa (pada masanya)

  Wiro, Mus. kamju sama dengan Muhammad menyangkali surat / ayat Al Quran diatas.

 141. Jail@
  KENAPA Berhala yg disembah umat Hindu dan Budha pada GEMUK2 sementara Berhala yg disembah umat Kristen KURUS GERING KERONTANG KEREMPENG kyk GEMBEL GILA pasar Papua yang KELAPARAN ???

 142. hihihih….. anak tuyul jail. Qur’an bukan kitab suci untuk anak2 macam bibel. Yang menyangkal siapa? Kamu lagi mimpi, tuyul? Yang penipu itu pendetamu dan paus. Manusia kok dibilang tuhan. Tuhan kok mampus! Tuhan cap opo iki rek! Nggedabrus! Anak kecil saja tidak percaya! Tapi yang besar2 malah kagak punyak akal karena memang tidak berotak!

 143. RENUNGAN MALAM AYAT2 BIBLE…..!
  Yohanes 1:1
  Pada mulanya adalah Firman;Firman bersama sama dengan Allah dan Firman ADALAH Allah.

  AYAT DIATAS DINYATAKAN PALSU OLEH AHLI KRISTEN KARENA MENYONTEK HYMNE PLATO YANG BUNYINYA:
  Pada mulanya adalah logos(firman),logos(firman) bersama dengan Tuhan dan logos(firman) itu BERASAL DARI Tuhan

  @_@
  Catatan kaki Alkitab The New Testament of The New American Bible 1920 hal 23: YOHANES 1:1-18 bukanlah bagian dari injil Yohanes melainkan karya lepas yang kemudian dimasukan menjadi pembukaan injil Yohanes.

  Kasihan kalian kristen,karena kebodohan kalian,kalian begitu mudah disesatkan gereja!
  Imani saja :mrgreen:

 144. Si wiro Nabi Keparat, sedang mengarang. tetapi karena karangannya tanpa referensi seperti karangan Ilmiah, penyelidikan. nilainya minus + Goblok tenan.

  Kalian bedua manusia keparat, ayat Al Quran mu saja kamu sangkali.

 145. Daud Yg Berbuat Mesum Dgn Batsyeba Tp Kenapa Anak Tak Berdosa Dalam Kandungan Batsyeba Yg Kena Tulah?
  2 Sam 12 13 Lalu berkatalah Daud kepada Natan:
  “Aku sudah berdosa kepada TUHAN.” Dan
  Natan berkata kepada Daud: “TUHAN telah
  menjauhkan dosamu itu: engkau tidak akan
  mati.
  14 Walaupun demikian, karena engkau
  dengan perbuatan ini telah sangat menista
  TUHAN, pastilah anak yang lahir bagimu itu
  akan mati.”
  15 Kemudian pergilah Natan ke rumahnya.
  Dan TUHAN menulahi anak yang dilahirkan
  bekas isteri Uria bagi Daud, sehingga sakit.
  16 Lalu Daud memohon kepada Allah oleh
  karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun
  dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-
  malaman itu ia berbaring di tanah.
  17 Maka datanglah kepadanya para tua-tua
  yang di rumahnya untuk meminta ia
  bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau; juga
  ia tidak makan bersama-sama dengan
  mereka.
  18 Pada hari yang ketujuh matilah anak itu.
  Dan pegawai-pegawai Daud takut
  memberitahukan kepadanya, bahwa anak
  itu sudah mati. Sebab mereka berkata:
  “Ketika anak itu masih hidup, kita telah
  berbicara kepadanya, tetapi ia tidak
  menghiraukan perkataan kita. Bagaimana
  kita dapat mengatakan kepadanya: anak itu
  sudah mati? Jangan-jangan ia
  mencelakakan diri!”

  Q_Q
  tuhan macam apa ini???

 146. Jail budak paulus 😀
  Butuh ayat revisi terbaru gak?
  Kan Yesus blm pernah bilang dia Tuhan kan?
  Mau aku revisi lg injil kau?
  Aku bisa mengajukkanya ke LAI kl kau membutuhkanya :mrgreen:

 147. Mus.
  Allah SWT tidak perlu berfirman bahwa Muhammad bersunat.
  1. Dasar Alah Penipu Germo Muhammad, allah tdk jelas.

  2. “Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang ghaib.

  Memang allahmu Ghaib, tidak kamu kenal, tidak jelas. dasar tolol dan goblok beragama.

  Wiro nabi keparat.
  Jawab dulu kedua pertanyaan anak jail dengan menggunakan kitab wahyu setanmu versi salamna rusdi.

  Mus dan Wiro, sama orang yang tidak beretika berdiskusi mau menang sendiri, memang itulah karekter umat allah ghaib dan nabi palsu.

  Kamu berdua memang manusia keparat, Alquranmu saja kamu sangkali. Sudah jelas suratnya ada, malu kamu jawab Ghaib. setan iblis lu berdua.

  Kalau sudah tewas ngaku saja setannn. bukan ngless teruss.

 148. BEGINILAH jika ANAK DIBAWAH UMUR sudah diajak kegereja.!!!

  Saat sedang terlena mendengarkan pastor berkoar-koar tentang dongeng penebusan dosa digereja,tanpa sengaja mata seorang anak laki-laki dari jemaat yang berumur 11 tahun menoleh kearah sebuah patung lelaki yang berambut panjang,dan sianakpun bertanya kepada ibunya.

  ^_^ Anak: Mama,itu yang nyangkut dikayu itu siapa sich ma??? Kok kayak gembel yang didepan gang Rumah kita yach ma???

  @_@ Mama: Sttttssss!!!! Itu Tuhan kita sayang.

  ^_^ Anak: Lho,Tuhan kok nyangkut begitu ma??? Udah gitu cuma pake PAMPERS doang pula.emang Tuhan itu nggak punya malu ya ma??? http://cakkandas.files.wordpress.com/2011/10/pamperskingsize.jpg?w=626&h=500 Masih mending papa ma,papa kan selalu berpakaian rapi dan wangi ma,mending papa aja yang jadi Tuhan kita ma.

  @_@ Mama: Sstttsss jangan bicara seperti itu sayang,kalau papa kan manusia biasa,bukan tuhan.

  ^ ^ Anak: Trus apa bedanya tuhan yg ntu dengan papa ma??? Malah papa LEBIH Ganteng daripada tuhan yang ntu ma ^__^ .

  @_@ Mama: Q_Q mulai gusar mendengar pertanyaan anaknya.

  :::Sebelum sempat menjawab,sang anak bertanya kembali.

  ^_^ Anak: Ma,kok tuhan kita dihukum kayak gitu ma,((( ingat temanya saat dihukum berdiri disekolah)))…??? Emang apa salah tuhan ma??? Tuhan Nakal yach ma???

  @_@ Mama: Eeeehh bukan begitu sayang,itu tuhan yesus lakukan demi kita semua sayang…kita kan suka melanggar perintah Allah,makanya dosa kita itu kita suruh tuhan yesus yang menanggungnya,itulah kasih tuhan yesus kepada kita..dia rela dipaku dan disalib TERKUTUK seperti itu demi menebus dosa kita sayang.

  ^_^ Anak: (nggak mengerti apa yang sedang dibicarakan ibunya) lalu berkata: Ma,aku kasihan sama tuhan ntu,turunin dong ma???

  @_@ Mama: Nggak boleh sayang,tuhan yesus memang TEMPATNYA disitu.

  ^_^ Anak: ohh gitu yach ma, Ma,mama,yang bunuh tuhan ntu siapa sich ma??? Kok tangan sama kakinya bisa dipaku MENGERIKAN begitu ma???

  @_@ Mama: Yang MEMBUNUH Tuhan kita itu Densus 88 Romawi dan Yahudi sayang,mereka yang melakukan semua itu. Mama sangat sayang sama mereka yang membunuh tuhan yesus kita itu sayang,kita berhutang jasa pada mereka sayang,makanya kita disuruh untuk memuliakan densus 88 romawi dan yahudi itu oleh pendeta dan pastor kita.

  ^_^ Anak: Lha.!! masa tuhan kalah dan disiksa sama makhlukNya sendiri ma..??? bukankah seharusnya Tuhan itu yang akan menyiksa makhlukNya yang suka berbuat dosa itu ma…???

  @,@ Mama: Q_Q #@^%&(*Q,Q!@$#)(^,Q%$#8x_Q Mulai sedikit GUSAR dengan pertanyaan-pertanyaan anaknya yang sangat cerdas itu,lalu dengan singkatnya berkata: Sudah.!! Imani saja.!! Jangan banyak tanya.!! Telan saja. ! Jangan ragu”!! Jangan bawel!!! Jangan pertanyakan lagi tentang ketuhanan Yesus itu!!!!! Paham sayang.!! (Sambil mencubit perut sebelah kiri anaknya).

  ^,^ Anak: Aduch ma,ampuuuunn..iya mama,aku nggak akan nanya ntu agi, Aku akan melakukan semua yg mama bilang.. ;(

  @_@ Mama: 🙂 ^_^ semringah ^_^ Nah gitu dong sayang..kan mama jadi lega. (Sambil melepaskan cubitanya) 😀

  ^.^” Anak: Berkata dalam hati dengan merasa dongkol »,« (Huhh!!! ini mah pemaksaaN namanya).!! @,@ (Ucap sang anak sambil mengusap-usap bekas cubitan mamanya).

 149. Hai, anak tuyul jail, nikh jawaban pertanyaan luh:

  1. Mana suratnya di al Quran, Muhammad bersunat.
  Allah SWT tidak perlu berfirman bahwa Muhammad bersunat. Itu urusan yang cukup dicontohkan oleh ucapan dan tindakan Rasulullah Muhammad SAW alias cukup dengan hadits. Umat Islam bukan orang2 tolol seperti kristener idiot! Dari hadits riwayat Al Baihaqi dari Jabir radiyallahu ‘anhu:

  “Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wassalam telah mengakikahi Al Hasan dan Al Husain dan mengkhitani mereka pada hari ketujuh (dari kelahiran mereka).” Karena Rasulullah Muhammad SAW mengkhitankan cucu2nya, maka akal sehat akan menyimpulkan bahwa Rasulullah berkhitan.

  2. Mana suratnya di Alquran Muhammad diberi hak Kenabian.

  “Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah; sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa.” (Hud: 49)

  Hai, tuyul jail idiot, yang menerima wahyu dari Allah SWT itu siapa, selain rasul dan nabi? Apa anak tuyul jail menerima wahyu? Kalau anak tuyul jail dapat wahyu, jelas itu dari jailangkung bernama Wahyu!

 150. Pertanyaan kau itu sgt mudah dijawab,tp ya kan sdh sering dijawab,tp kau mengulang pertanyaan lg 😀

  إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
  (Qs Al-Baqarah 2:6)
  Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman.

  أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً
  (Qs Al-Furqan 25:44)
  atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. mereka itu tidak lain, hanyalah SEPERTI BINATANG TERNAK, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).

  Mahabenar Allah dengan segala firmanNya.
  🙂

 151. Didalam Injil,tak ditemukan ayat konfirmasi bhw Yesus mengembalikan Keledai yg DiRampoknya dg mengatas namakan Tuhan tsb!

  Kafrena TIDAKKKK ada yang menuntut / keberatan …… Tolollllllll

  Mus. kalau otakmu lebih cerdas dari nabi Wiro keparat, jawab pertanyaan anakjail ini.

  ni pertanyaan.
  1. Mana suratnya di al Quran, Muhammad bersunat.
  2. Mana suratnya di Alquran Muhammad diberi hak Kenabian.

  Karena Al Quaran menulis. (Allah mewahyukan)
  QS. 29: 27. Dan Kami anugrahkan kepda Ibrahim, ISHAK dan YA’QUB, dan Kami jadikan KENABIAN dan Al Kitab pada keturunannya, dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.

  Qs. 45:16 Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada BANI ISRAIL Al Kitab (Taurat), kekuasaan dan KENABIAN dan Kami berikan kepada mereka rezki-rezki yang baik dan Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa (pada masanya).

  Jawab dengan akurat dengan QS mu pertanyaan saya diatas dengan data yang akurat pula. hayooo jangan ngless seperti nabi wiro keparat.

 152. Ada yang tahu Misteri kemana hilangnya anak Keledai yang dicuri siGondrong?

  Baca dulu kesaksian Matius berikut ini:

  Dalam matius 21:2 dituliskan bahwa
  Yesus mengendarai seekor keledai betina DAN Anak nya dalam perjalanannya menuju Yerusallem.””
  Q_Q
  ingat ada 2 Ekor keledai .

  Dan selanjutnya menurut kesaksian Markus:
  Setelah sampai ditempat tujuan ternyata keledai tersebut tinggal satu !
  Dan anak keledai tsb Lenyap entah kemana!
  (Markus 11:2) “
  ” Yesus mengendarai satu keledai…””

  Nah!
  Q_Q
  Pertanyaan buat domba2 paulus!

  @_@
  Kemanakah anak Keledai tsb menghilang???
  1.Apakah Dijual buat biaya perjalanan???
  2.Apakah dimakan ditengah jalan???
  3.Apakah dikembalikan kpd siEmpunya???

  Note:
  Didalam Injil,tak ditemukan ayat konfirmasi bhw Yesus mengembalikan Keledai yg DiRampoknya dg mengatas namakan Tuhan tsb!

  Q_Q
  Jadi buat Kristen,silahkan dijawab semampunya!

 153. Bukanya gx bisa jwb,tp ayatNya ini sdh memberitahuku:
  إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
  (Qs Al-Baqarah 2:6)
  Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman.

  أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً
  (Qs Al-Furqan 25:44)
  atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. mereka itu tidak lain, hanyalah SEPERTI BINATANG TERNAK, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).

  Mahabenar Allah dengan segala firmanNya.
  🙂

 154. Karena nabi keparat WIRO tidak bisa menjawab, malah ngless

  TERBUKTI DENGAN PASTI versi anak jail

  1. MUHAMMAD TIDAK BERSUNAT. KARENA DIA BUKAN KETURUNAN ABRAHAM.

  2. MUHAMMAD NABI PALSU KARENA MUHAMMAD BUKAN KETURUNAN BANI ISRAEL.

  3. MUHAMMAD MASIH PERLU DOA UMATNYA SECARA TERUS MENURUS SAMPAI DUNIA KIAMAT, KARENA JALAN MENUJU SORGA YANG DI JANJIKAN SI ALLAH TIDAKKKKK JELAS.
  NYASAR TIDAK TENTU ARAH.

  Tenyata penguasaan Wiro akan kitabnya SANGAT KHATAM.

  1. Jawaban No. 1 TIDAK DITEMUKAN di QS sampai dunia kiamat.
  2. Jawaban No 2 Nyata dan akurat di QS. 29: 27, Qs. 45:16

  sementara anak jail jadi pemenang dalam diskusi ini. mantappppp

 155. JAWAB PERTANYAAN GUA WIRO BANGSAT, MAU ENAK SENDIRI AJA KAU MURID NABI PALSU, DASAR OTAK DODOL, ALIAS IDIOT.

 156. Wiro, tidak satupun peranyaan kamu yang saya tidak jawab. tetapi kamulah yang selalu mengelak seperti sekarang ini, itulah karakter asli umatnya nabi palsu dalam berdikusi.

  TERBUKTI DENGAN PASTI,

  1. MUHAMMAD TIDAK BERSUNAT. KARENA DIA BUKAN KETURUNAN ABRAHAM.

  2. MUHAMMAD NABI PALSU KARENA MUHAMMAD BUKAN KETURUNAN BANI ISRAEL.

  3. MUHAMMAD MASIH NYASAR MENUJU NEREKA, MAKANYA UMATNYA MASIH DOAKAN MUHAMMAD TERUS.

  SADARALAH WIRO, KAMU SUDAH DITIPU SI ALLAH GERMONYA SI MUHAMMAD NABI PALSU ITU.

 157. Paulus adalah nabi Palsuuuuu. betullllllll.

  Karena Orang Kristen TIDAKKKK pernah punya Nabi setelah kelahiran Yesus. Paulus nya Orang Kristen adalah Rasul / Guru.

  Wiro. Jawab pertanyaan saya ini. :

  kalau bisa kamu jawab dengan tepat. saya LANGSUNG masuk islam.

  ni pertanyaan.
  1. Mana suratnya di al Quran, Muhammad bersunat.
  2. Mana suratnya di Alquran Muhammad diberi hak Kenabian.

  Karena Al Quaran menulis. (Allah mewahyukan)
  QS. 29: 27. Dan Kami anugrahkan kepda Ibrahim, ISHAK dan YA’QUB, dan Kami jadikan KENABIAN dan Al Kitab pada keturunannya, dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.

  Qs. 45:16 Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada BANI ISRAIL Al Kitab (Taurat), kekuasaan dan KENABIAN dan Kami berikan kepada mereka rezki-rezki yang baik dan Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa (pada masanya).

  Jawab dengan akurat dengan QS mu pertanyaan saya diatas dengan data yang akurat pula detik ini saya masuk islam.

  Kalu tidak bisa, terbukti.
  1. Muhammad bukan keturunan Abraham melalui Ismail. Karena Muhammad tidak bersunat. (kej. 17:10)
  2. Muhammad nabi Palsuuuuuuuu. Karena hak Kenabian hanya diberikan kepada keturunan bani Isreil. Qs diatas.

  Ayo Wiro Jawab dengan data QS mu.

 158. ee.., anak jail…,

  hingga saat ini kamu tak berani jawab…, mulut n lidahmu terkunci krn tak sanggup menyebutkan bunyi hukuman dari dalam alkitab ituu…

  stidaknya kini kamu dan org2 kristen, tau dan menyadari.., apa sebab kami dua wanita kristiani jadi mualaf masuk Islam..,

  itu karena sudah terlalu banyak prilaku aneh umat kristen yang menyimpang dari ajaran alkitab..,

  itu juga menyiratkan atau menunjukkan bahwa alkitab sudah tidak sesuai lagi dgn perkembangan jaman, udah kedaluarsa..,

  maka umat kristen banyak melakukan pembangkangan/pengkhianatan/pelecehan/penghinaan dari ajaran alkitab…

  kitab suci Al-Qur’an adalah kitab penyempurna dari tiga kitab terdahulu (taurat, zabur dan injil).

  mo dipermak dan direvisi bagaimanapun isi alkitab.., tetap takkan mampu manandingi kebenaran keaslian kemurnian isi Al-Qur’an yg telah dijamin oleh Sang Pencipta yakni Allah SWT.

  kami udah sepakat, hari selasa pagi, 14 Jan 2014, kami berdua akan menikah dgn Cheng Ho disuatu tempat yg dirahasiakan, cukup dihadiri beberapa org kerabat dan sahabat serta petugas KUA.

  kami masih perawan ting ting.., belum rusak seperti dugaanmu.., terhadap wanita kristen, umumnya telah dirusak oleh kamu pendeta pastor dan pemuda gereja yg membangkang mengkhianati tak patuh lagi pd ajaran alkitab.

  sebenarnya Cheng Ho tidak terlalu mempermasalahkan virginitas, yg penting adalah satu iman, agar jelas, tidak abu2 tanggung jwbnya…

  sedemikian mulianya kedudukan wanita dalam Islam dan akan tetap aman senantiasa dilindungi berdasarkan ajaran kitab Al-Qur’an sang penyempurna kitab2 yg terdahulu…

  ee anak jail…,
  kamu akan kami anggap makhluk hina yg pengecut…., apabila tidak berani nyebutkan bunyi hukuman dalam alkitab tentang:

  1. kamu dan org2 kristen yg kulup gakmau sunat..
  2. sodomi yg telah jadi “trend” masa kini dikalangan gereja..

  hihihi…., berpikirlah…, sadari kesalahanmu.., umat Islam adalah umat yg pemaaf…,

 159. ee anak jail..,

  mengaku kulup atau ngaku nyodomi itu gak cukup…,

  yg kami minta coba sebutkan apa bunyi hukuman nya dalam alkitab…??,

  itupun kalo kamu beraniiii…..

 160. ee anak jail..,

  kamulah yg selalu mengalihkan isu.., tak berani jawab apa hukuman dalam alkitab utk kamu dan org2 kristen yg tetap kulup gakmau sunat…?,

  gitu juga apa hukumannya dalam alkitab utk hobi mu dan org2 kristen nyoblosi lobang2 tinja…?,

  cuma dua macam ini aja pertanyaan dari kami, namun sampe saat ini, mulutmu dan mulut2 org kristen tak ada yg berani menjawab apa sebenarnya bunyi hukuman dalam alkitab atas perbuatan keji mu menyodomi lobang2 tinja mereka ituuu…..

  kami tidak sudi lobang tinja kami disodomi..,
  takmau ditempatkan lebih rendah dari hewan mamalia..,

  kami yakin.., bhw dalam Islam dgn ajaran Al-Qur’an, kami akan selamat dunia akhirat.., krn Islam sungguh2 melindungi dan memuliakan kaum wanita.., bukan seperti ajaran kristen.., pendeta dan pemuda gerejanya hampir menjerat kami utk jadi model video bokep mrk….

  iihhh.., untunglah Allah swt masih melindungi kami berdua dari petaka para manusia durjana itu…

  andai saja waktu itu mrk telah berhasil menodai diri kami.., sudah pastilah kami tak bisa berbuat apa2, tentu kalian perlakukan kami bagaikan pelacur sundal lebih rendah dari hewan2 domba..,

  Alhamdulillah.., untunglah kami cepat bertemu dgn Cheng Ho.., perangai tingkah lakunya sangat sopan hormat kepada wanita.., hal ini sudah mencerminkan., betapa kitab suci Al-Qur’an benar2 memberi pengajaran dan pendidikan moral yg baik dan benar utk makhluk manusia, bukan seperti kamu dan org2 kristen, yg nyata2 melanggar dan membangkang ajaran2 dalam alkitab..

  huuuh.., sungguh kamu2 ini telah memalukan diri kamu sendiri….

  “tetap kulup gakmau sunat dan hobinya nyoblosi lobang2 tinjaa…”

  mudah2an semakin banyak wanita kristiani yg sadar atas perlakuan keji kalian menempatkan wanita begitu hina.., lalu berontak jadi mualaf seperti kami berdua.., semoga aja…

  Cheng Ho tak sudi debat dgn org tolol & buta hati macam kamu, bahkan sebenarnya dia melarang kami menanggapi tulisanmu…, kata dia saat ini akan lebih bermanfaat membuat program usaha apa yg cocok buat kami bertiga… ,

  diam2 kami jual becanya, mobil kami jadikan taksi utknya.., dan seluruh uang penjualan harta warisan kami berdua, akan serahkan padanya sebagai imam/pemimpin kami dalam rumah tangga, sayangnya dia tetap keras kepala kadang membuat kami jengkel dan penasaran, mengapa ia tak mau menerima harta2 kami..?,

  setelah subuh pagi ini, kami berdua hanya ingin menghimbau kepada kaum wanita kristen sedunia.., agar hati2 dan beranilah menolak ajakan dan ajaran perbuatan keji dari lelaki dan para suami yg ingin sodomi yakni nyoblosi lobang2 tinja kaum wanita…,

  sebaaab.., wanita yg mau menerima atau yg meminta lobang tinjanya juga dicoblosi oleh pelir.., apalagi pelir2 yg masih kulup, sudah pastilah wanita tsb terkena hukuman juga dari alkitab, yakni :

  “HARUS DIBUNUH.., DARAHNYA SIRAMKAN KE MEREKA…”

  Maka semua wanita kristen adalah akan lebih bagus jadi mualaf masuk Islam.., pasti lebih aman dan bahagia…

  Islam melindungi wanita sepenuhnya serta tetap dimuliakan sebagai sosok kaum yg mampu melahirkan calon2 manusia…

  kini lelaki kristen hampir semua punya bakat jadi gay.., rata2 sudah jadi pengikut atau murid sang pastor dan pendeta pelaku2 yg sangat doyan penyodoman lobang2 tinja ribuan anak2 altar gereja….

  berarti laki2 kristen udah gak suka lobang yg benar milik wanita, yg mereka anggap cuma sebagai lobang sundal seorg pelacur…,

  mereka menghina dan meremehkan wanita, krn lebih menyukai lobang2 tinja, sesama gay tidak perlu repot2 ngurusi hamil dan persalinan.

  hei kaum wanita kristen…,

  percayalah…, dalam Islam, kamu akan dilindungi dan dimuliakan..

  cepat sadar dan segera mualaf masuk Islam, sebelum dirimu tetap teraniaya dan terhina…,

 161. Pengalihan Isu ni yeeee.

  Buktikan Muhammad di Sunat. Hayoooo.
  Muhamnmad saja nabi Palsu ( Qs 29:27, Qs. 45:16) yang mulia ersi muslim tidak Bersunatttt.

 162. Biarlaah.., kami ikhlas dan rela berbagi menjadi istri Cheng Ho,

  eeh anak jail.., knapa dgn dirimu.., keberatan kalo kami berbakti pada suami kami yg shaleh ini…?, justru kami berdua akan selamat dan takkan terkena penyakit jika bersuamikan Cheng Ho yg muslim.

  Dia udah atur, tak mau dan tidak akan pernah terjadi thresome..,

  jadi jangan kamu pikir dia itu seperti org2 kristen.., krn gak boleh poligami, lalu cari PSK/WTS/SUNDAL, lobang tinja pun di coblos juga ketika istrinya sdg mens/haid.

  kami yakin, Cheng Ho akan memuliakan kami.., bukan seperti ajaran kristen yg menempatkan wanita sebagai objek sex, dianggap pelacur dan sundal aja.., bahkan lobang tinja pun jadi kesukaan umat kristen..,

  iiih.., sungguh menjijikkan kelakuan pastor dan pendeta pemimpin2 org kristen…

  Pengakuan kulupmu, jelas2 telah membangkang si yesus.., lantaaas.., ajaran sapa yg kamu ikut…?,

  jgn balas.., kami muak dan mual lihat tulisanmu…, yg berlagak jadi org kristen.., tapi pembangkang/pendurhaka ajaran alkitab…

  sadarlah kalian hei org2 kristen….

  ajaran alkitab aja tidak kalian patuhi, banyak yg kalian durhakai.., lantaaas.., kamu ini makhluk apa sebenarnyaaa…???,

 163. Hahahaha YESSS anak Jail Kulup sama dengan Muhammad Kuluppppp. si Nabi Palsu ( Qs 29:27, Qs. 45:16)

  Bang Cheng Ho bentar lagi jadi suami kami,( Siska Santriwati.., dan Anita Rahmani..,) Hahhhhh , CENGHO LANGSUNG NGEMBAT DUA SEKALI GUS. . Lulus jadi muridnya muhammad si raja kulupppppp.

 164. ee anak jail.,

  Dalam tulisanmu, kamu jelas2 udah ngaku memang kuluuup….,

  tapi sorrry yaa.., kami berdua kagak minat ama pelir kulup jadi sarang kuman itu…, hiiiy…,

  apalagi teringat pada hobi org2 kristen yg telah dipraktekkan para pastor dan pendeta terhadap ribuan anak2 altar gereja…..

  iiiih.., amit2 deeeh..,

 165. eeh, anak jail…,

  Bang Cheng Ho bentar lagi jadi suami kami, tersenyum aja lihat tulisanmu yg merupakan pengakuan mutlak atas pembangkanganmu thd ajaran alkitab.,

  kami yg jawab, sbb:

  pada Luk 2:21 genap hari ke 8 (masih kocik) si yesus harus/wajib (jgn tunda2) disunatkan. tapi kalian org2 kristen yg udah dewasa dan yg tua bangkotan kok tetap kulup gak mau sunat..?,
  Tiru ikuti dan patuhi dong ajaran alkitab, kan katamu ada Luk 2:21

  Truss.., apa hukumannya kalo kalian tetap kulup gakmau sunat…?,

  jawab dooong.., itupun kalo kamu dan kalian org2 kristen berani jawabnya……!!,

  maaf, kami taksir kamu jadi bisu deh, gak berani cakap lagi.., hihihi….

 166. Cengho, kalau kamu mau nurutin hukum sunat pada zaman Nabi2 dari Israel, setiap orang Israel yang lahir, hari kedelapan HARUS di sunat, kecuali budak belian bani Israel itu.

  Sekarang apakah kamu atau saudara kamu di negeri ini mengikuti itu ???. malah kamu waktu kecil diarak2 pake kuda, ANEH2 AJA KAMU, KALAU NIRU YANG SAMA DONG, PINTARAN MESIN FOTO COPY DARI KAUM MU CENGHO.

  MANA SURATNYA MUHAMMAD YANG KAMU MULIAKAN ITU DI SUNAT. DI KIBIULIN AJA TOLOL

 167. Hahahahahahahah anak Jail sama si Muhammad sama sama kulupppp. kesukaannya si Siska Santriwati.., dan Anita Rahmani..,

 168. Cengho. BUKTIKAN, bahwa muhammad nabi palsumu di sunat.

  Yesus disunat ni ayatnya.
  Luk 2: 21 Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya.

  Jawab ya cengho. kalu tidak terbukti nabi Palsumu juga KULUPPPPP, hayooo.

 169. bosen jawab utk org2 dongok dan bebal macam si anak jail ini.

  akalnya gak bisa mencerna ajaran alkitab…,
  jelas2 dalam alkitab bhw kulup gak sunat harus dibunuh dilenyapkan dari muka bumi.. dan pelaku2 sodomi juga harus dibunuh, darahnya siramkan ke mereka.., malah pastor dan pendeta pula yg melakukan penyodoman lobang2 tinja anak2 altar gereja di banyak negara…

  maka sangat jelaslah bhw ajaran kristen bukanlah utk manusia…!!.

 170. Mrk 16 : 19 Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.

  Jwabannya : Yohanes 10:30 Aku dan Bapa adalah satu.”

  Pertanyaan mu sudah saya jawab, Pertanyaan saya Jawab dong supaya kamu menjadi orang ppintar dalam agama dan beretika dalam berdiskusi. :

  1. Siapa nama allah mu.
  2. Kenapa kamu blang Muhammad Nabi, padahal QS mu menulis ( Qs 29:27, Qs. 45:16) yang menjadi nabi adalah keturuna Israel, sementara Muhammad adalah keturunan bani Kedar.
  Jangan sangkali QS mu sobat.

  3. kenapa umat islam menyebut Muhammad nabi, Muhammad sendiri tidak pernah menyebut dirinya nabi, tau diri karena dia bani Kedar.

  Sedangkan YESUS, mulai dari hari kelahirannya (Luk 1:31), malaikat Tuan SUDAH menyebut Yesus Tuhan.

  Selanjutnya Yesus sendiri mengatakan kepada murid2 nya, Akulah Tuhan, Akulah Terang Dunia, Akulah Juru selamat Dunia. dan murid2 nyapun mengaku dan memanggil Yesus Tuhan.

  Dan TIDAK pernah sekalipun tertulis di QS. Muhamad dipanggil para pengikutnya , Nabi, Juru Selamat, Terang dunia.

  Bahkan Dia mempertontonkan, kebejatannya khususnya dalam Perang, Merampok, ngambat , bahkan si allahnya menyiapkan muslimah2 untuk kepuasan burungnya. mulai dari anak kecil sampai menantu. karakter dan sifat ini pun dianggap mulia bagi para umatnya.

  Tanpa Jawaban ke tiga pertanyaan diatas, diskusi TIDAK perlu dilanjutkan.

 171. wiropendekarmuslim, on 1 Januari 2014 at 00:53 said:

  Tuhanmu siapa namanya? Bejo atau tarjo gondrong?

  Bukan !!. namanya YESUS, sesuai dengan yang disampaikan oleh malaikat kepada maria, (Luk1:31) dan doa YESUS di Yoh. 17:11

  Sekarang saya bertanya Wiro, siapa nama allahmu, apa allah baal, atau allah penipu, atau Allah Germo nabi Palsu.

  Jawab, kalau tidak kamu jawab saya anggap allahmu namanya Germo.

  Menurut QS, yang berhak menyandang gelar NABI, hanya keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. (Israel), sedangkan Muhammad adalah keturunan, Abraham, Ismael , bani Kedar.

  Jelaslah sudah Muhammad adalah nabi PALSU, karena bukan keturunan dari Israel, ini kata QS .

  sdri Siska Santriwati.., dan Anita Rahmani.., memulai kehidupan mrk sebagai muslimah…. Alangkah beruntung dan bahagianya mereka…,
  terhapuslah sudah semua dosa yg telah ada ketika mrk kristiani.., (dengan apa menghapusNya, penghapus apa mereknya ?? ) berobah menjadi menjadi BBM neraka karena hadits mengatakan, sebagian besar kaum muslimah dijadikan untuk BBM, termasuk mereka berdua ini (Ibrani 6:6) , selamat buat kalian berdua yang pasti menjadi BBM neraka.

 172. ALHAMDULILLAHI ROBBAL ALAMIN….

  INSYA ALLAH.., mulai besok dan hari-hari selanjutnya,

  sdri Siska Santriwati.., dan Anita Rahmani..,

  memulai kehidupan mrk sebagai muslimah….

  Alangkah beruntung dan bahagianya mereka…,

  terhapuslah sudah semua dosa yg telah ada ketika mrk kristiani..,

  kini mrk berdua bagaikan kertas putih tanpa noda hitam setitikpun..,

  Mohon bantuan doa dan bimbingan dari umat muslim sedunia untuk mereka, semoga :

  1 – proses mualaf nya mrk, besok berjalan lancar dan sukses..,

  2 – tetap menjalani kehidupan sebagai muslimah yg taat..,

  3 – dapat bimbingan yg baik, agar kertas putih tsb tetap terjaga dari dari warna gelap hitam kelamnya kehidupan dalam ajaran kristen…

  Amiin…, yaa Robbal alamin….

 173. Renungan akhir Tahun Menuju Tahun yang baru 2014 buat para kristener!

  Q_Q
  Berhentilah menuhankan Yesus wahai kristener! Kalian pikir ndiri aja,selain Yesus gx pernah ngakku sbg Tuhan, masak kalian gx geli menjadikan manusia yg berpelir,kencing,berdubur,berak ,mencret2 dslb nya itu???

  Tuhan itu Mahasuci! Dan itu hanya ada pada Allah SWT Tuhan yg telah menciptakan kalian dan aku!

  فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ
  (Qs At-Tariq 86:5)
  “Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan?

  خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ
  (Qs At-Tariq 86:6)
  Dia diciptakan dari air yang dipancarkan,

  يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
  (Qs At-Tariq 86:7)
  yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan”

  إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ
  (Qs At-Tariq 86:8)
  Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati).

 174. Renungan akhir Tahun Menuju Tahun yang baru 2014 buat para Muslim’s

  Quran itu wahyu allah swt yang sempurna, dan…….., menurut quran Hak Kenabian hanya diberikan kepada bani Israel dari garis keturunan Ibrahim, Ishak, Yakub…, Jadi…., karena Muhamad seorang Arab, menurut Quran, MUHAMMAD BUKAN NABI.

  Jadi muslimers…….., JANGAN BERAKI QURANMU SENDIRI.
  ———— MUHAMMAD BUKAN NABI, MENURUT QURAN ———

  Menurut Quran :
  Surah Al- Ankabut 27 : Qs 29:27
  Dan Kami anugrahkan kepda Ibrahim, Ishak dan Ya’qub, dan Kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya, dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.

  Surah Al-Jathiyah 16 (Qs. 45:16)
  Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Bani Israil Al Kitab (Taurat), kekuasaan dan kenabian dan Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik dan Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa (pada masanya

  Coba anda bandingkan dengan Taurat,
  Kitab Keluaran 3:15
  Keluaran 3: (15) Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: “Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu: itulah nama-Ku untuk selama-lamanya dan itulah sebutan-Ku turun-temurun.

  Sama kan…, Keluaran 3:15 yg turun 3000 tahun sebelum Quran, JUGA MENYATAKAN BAHWA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KETURUNAN ISRAEL ADALAH, ABRAHAM, ISHAK, YAKUB…., kagak ada disebutkan ISMAEL, abangnya Ishak dari ibu Arab, budaknya Sarah.

  Selamat merenungkan, semoga anda menjadi Bijak dan Pintar .

  Berdoa dan bernyanyilah seperti Bp. Wiranto. Pasti terjadi Muzijat bagi Bangsa Ini. Karena Tidak ada yang Mustahil Bagi Dia, Tuhan Pencipta Segalanya.

  Selamat Tahun baru 2014. Tuhan Beserta dan memberkati Kita Bangsa Indonesia.

 175. Dapatkah Anda mendengar suara Tuhan Mu SAAT INI ??.

  DIA Berkata kepadaMu, Damai dan Kasih yang melampaui sekala akal dan hikmat, menyertai kamu sekalian hari ini sampai AKU datang kembali.

  SELAMAT TAHUN BARU 2014. TUHAN YANG MEMBERKATI KITA SEMUA . AMIN

 176. Bagaimana jika orkis sedang berjalan lalu ketemu tiang jemuran yg bentuknye kayak salib..???
  Pasti bakalan sujud.. Lalu datang seorang ibu-ibu
  ibu2: heh… Ngapain kamu sujud dibawah jemuran gue?
  orkis: lagi sujud kepada tuhan bu.
  ibu2: loh sujud kepada tuhan kok di bawah jemuran gue.. Jangan-jangan mo maling kutang gue ya?
  orkis: jiaaahh kaga bu ini tiang jemuran ibu kayak tempat tuhan aku bu.. *lalu si orkis nari-nari kepada tiang jemuran*

  ibu2: nah loh kenapa lu nari-nari depan tiang jemuran?
  orkis: supaya tuhan senang bu..

  @_@
  Si ibu pun melongo sambil berkata.. ”ni anak udah gila ape ye” huahahahahaha

  wkwkwkwk..!

 177. Hmm.., si Cheng Ho mulai gatal tangan lagi rupanya…, buka2 rahasia kami yg penasaran dan kecewa ma org2 kristen, pada gak sanggup jawab dua pertanyaan kami….

  Memang benaaar.., kami berdua sangat kecewa pada kalian semua hai org2 kristen…, mengapa kalian tidak mematuhi ajaran alkitab..??!!.

  kenapa kalian tetap kulup gakmau disunaaat…??!!,

  apa kalian anggap yesus itu bodoh.., mau ajadisunat pada hari ke 8..?,

  apa kalian merasa lebih hebat dan lebih pintar dari yesus…??!!,

  makhluk apa sebenarnya kalian ini…??!!,

  ajaran apa dan yang mana kalian amalkan…??!!,

  apakah dgn kulupnya kalian, ada pembenaran melakukan sodomi..?!,

  apakah pemimpin2 di gereja tidak baca lalu tidak paham isi alkitab..?,

  apa dalam otak kalian cuma ada gambaran sex aja..?,
  terpengaruh dari penampilan porno nya si yesus…?!,

  apa kalian tidak merasa malu melihat yesus berbikini trusss..?,

  lebih bagus tuhan itu tidak nampak oleh mata, tidak menyerupai benda apapun.., daripada nampak di mata tapi bikin malu ajaa…!!,

  bunda maria lebih sopan pakaiannya, tidak ketat seperti lepat atau ketupat.., dan tidak berbikini kayak yesus itu….

  cobalah kamu tiru yesus, pake cawat aja, lalu kamu ber-jalan2 di hadapan umum.., apa kira2 komentar dan tanggapan org2 thd kamu..?,

  apakah kaum wanita kristen mau dan mampu berjalan disampingmu, jika kamu ke-mana2 cuma pake serbet yg hampir melorot itu…??,

  kalo kalian benar2 umat kristen yg taat, tentu sering baca alkitab, dan pasti tau hukuman utk laki2 yg tetap kulup gakmau sunat,
  juga hukuman pelaku2 sodomi, termasuk wanita yg suka dan minta disodomi…,

  kenapa org2 kristen tidak menerapkan hukum2 dalam alkitaab…??.

  Dua hal ini saja, udah cukup membuat umat kristen sedunia gak sanggup jawab…,

  ketahuan deh.., gak beresnya umat kristen dalam kehidupan nyata.., membangkang dan jadi pembangkang ajaran yg ada dalam alkitab…

  wanita cuma dijadikan objek sex, lobang tinjanya juga dicoblosin pelir2 kulup…, wanita kalian anggap cuma utk PERSUNDALAN AJA.

  seharus wanita kalian hormati, muliakanlah kami sebagaimana Islam memuliakan kaum Hawa, yg mengandung calon manusia, lalu melahirkan dgn taruhan nyawa, trus memberi susu ibu utk kehidupanmu, membinamu hingga dewasa….

  tapi setelah kamu besar dan dewasa.., pelir2 kulupmu pula yg menghinakan kaum wanita…, nyoblosin lobang tinja udah kamu anggap hal yg biasa aja…,

  iihhh.., sungguh menjijikkan prilaku kalian para pastor dan pendeta2.., apalagi mereka penguasa di gereja…, ya sudah pastilah setuju lalu mengesahkan nikah kaum gay n lesbo itu…

  berpikirlah yg benar, pantaskah kalian tetap kulup dan boleh melakukan sodomi….??!!, hewan mamalia aj aja gak gitu….

  kalo kita sebagai manusia.., merasa perbuatan itu tidak pantas.., ngapain ajaran itu tetap di ikuti…, singkirkan aja dooong…, hihihi..

 178. Rev. Yakob Sulistyo menulis:

  “Dengan umat Kristen memakai kata “ALLAH, atau Allah, atau allah” maka muncul istilah: 1. Allah Bapa. 2. Allah Anak dan 3. Allah Roh Kudus, serta 4. Bunda Allah bagi kalangan Katolik.

  Dan ini MENYAKITI hati umat Islam dan menimbulkan rasa tidak suka, karena nama Tuhannya dipakai oleh umat Kristen dan Katolik…. Jadi kebingungan masalah nama ALLAH dan YHWH (YAHWEH) adalah karena orang Nasrani di Indonesia tidak mampu membedakan antara SEBUTAN (GENERIC NAME) dan NAMA PRIBADI (PERSONAL NAME).” (Lihat, Rev. Yakub Sulistyo, ‘Allah’ dalam Kekristenan Apakah Sala 5 menit lalu

  (Lihat, Rev. Yakub Sulistyo, ‘Allah’ dalam Kekristenan Apakah Salah, 2009, hal. 18-19. NB. Huruf kapital sesuai buku aslinya).

  Q_Q Sampai kapan Kira2 kristener akan kebingungan dengan nama tuhanya ini???

  @_@ Apakah sampai ayat Kira2 didalam bible DIHAPUSKAN???

  Hmmm kapan yach???

  @_@ Kira-kira(Matius 14:25, Markus 6:48), ) @__@ kira-kira(Matius 27:46), Kira-kira(Kisah Para Rasul 10:3), )) Q___Q Kira-kira(Yohanes 1:39), Kira-kira(Matius 20:6), Kira-kira(Matius 20:9), ))) O____O Kira-kira(Kisah Para Rasul 23:23), Kira-kira(Matius 20:3), Kira-kira(Lukas 23:44, Yohanes 19:14), Kira-kira(Matius 20:5, Yohanes 4:6, Kisah Para Rasul 10:9), )))) O_____* Kira-kira(Kisah Para Rasul 19:34), Kira-kira(Kisah Para Rasul 5:7). Kira-kira(Kisah Para Rasul 19:7), Kira-kira(I Samuel 14:14), Kira-kira(I Samuel 25:13, I Raja-raja 22:6, Kisah Para Rasul 5:36), 1 menit lalu

  ))))) O_______0 kira-kira(I Samuel 14:2; 23:13). Kira-kira(Yudas 9:49), kira-kira(Yosua 7:3), kira-kira(Yosua 7:4, Yudas 16:27), kira-kira(Kisah Para Rasul 2:41), kira-kira(I Samuel 4:2, Markus 8:9), kira-kira(Yosua 8:12),

  )))))) #_______O kira-kira(Matius 14:21, Lukas 9:14, Yohanes 6:10, Kisah Para Rasul 4:4). Kira-kira(Yudas 3:9), kira-kira(Yudas 8:10), kira-kira(Yosua 4:13). Kira-kira(Lukas 9:28), kira-kira(I Samuel 25:38), Kira-kira(Kejadian 38:24, Lukas 1:56), kira-kira(Lukas 8:42), ))))))) Q________Q kira-kira(Lukas 3:23), kira-kira(Roma 4:19), kira-kira(Kisah Para Rasul 13:20). Kira-kira(Yohanes 19:39), kira-kira(Yohanes 21:8), kira-kira(Markus 5:13), kira-kira(Yohanes 11:18). O_O Ajaran SAMPAH!

 179. Q_Q Coba agan2 cermati terjemah Keluaran 6:2-3 versi Indonesian Literal Translation yang menyebutkan: “Bukankah Aku sudah dikenal oleh mereka???

  Versi Kitab Suci Indonesian Literal Translation, Keluaran 6:2-3: “Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, “Akulah YAHWEH. Dan Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub, sebagai El-Shadday, dan nama-Ku YAHWEH; bukankah Aku sudah dikenal oleh mereka?”

  Seperti menyimpang jauh dari teks-teks lain, Teks Kitab Keluaran ini menjelaskan bahwa nama ‘Yahweh/Jehovah/TUHAN/Tuhan’ belum diketahui oleh Ibrahim, Isak dan Yakub. Sementara itu, Kitab Kejadian 26:25, sudah menyebutkan, bahwa Ishak sudah kenal nama Yahweh. The New Jerusalem Bible menulis: “There he built an altar and invoked the name of Yahweh.” King James Version menyamarkan nama Yahweh: “And he builded an altar there, and called upon the name of the LORD.” Bibel versi LAI menulis ayat ini: “Sesudah itu Ishak mendirikan Mezbah di situ dan memanggil nama TUHAN.” Sedangkan Kitab Suci Indonesian Literal Translation menulisnya: “Dan dia mendirikan mezbah di sana, dan memanggil Nama YAHWEH.” 8 menit lalu – 4 hari tersisa untuk dijawab. Rincian tambahan Jadi, menurut Kejadian 26:25 tersebut, Ishak sudah mengenal dan menyebut nama Yahweh. Sementara dalam Keluaran 6:1-2 dijelaskan, bahwa nama Yahweh belum dikenal oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Bibel versi Lembaga Alkitab Indonesia (2007), menulis: “… Akulah TUHAN, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Maha Kuasa, tetapi dengan nama-Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri.”

  @_@ Nah lho??? Dasar Kitab mencret!!! Mencla mencle asal pencet!

  Berikut ini juga sangat menarik untuk diperhatikan terjemahan teks Keluaran 6:1-2 versi Lembaga Alkitab Indonesia edisi tahun 1968, yang ternyata menerjemahkan tetragram ‘YHWH’ dengan ‘Tuhan’, bukan ‘TUHAN’. Ini menunjukkan adanya diskusi dan perkembangan soal nama Tuhan yang terus berubah dalam tradisi Kristen. Cara penerjemahan LAI terhadap YHWH itulah yang MENUAI kritik dari kelompok pendukung nama Yahweh, karena menimbulkan kerancuan makna. 7 menit lalu

  Misalnya, terjemahan LAI untuk Matius 4:4 adalah: “Tetapi Yesus menjawab: “Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.” @_@ Dalam kasus ini, YHWH diterjemahkan menjadi Allah, bukan TUHAN.

  Menurut Rev. Yakub Sulistyo, penggunaan kata ‘Allah’ oleh LAI adalah bentuk penyalahgunaan kata Allah dan bisa menimbulkan konflik dengan orang Muslim.

 180. @_@ ANDAIKAN KAUM KRISTEN TAK PAKAI KATA “ALLAH” pasti kristen akan jd Atheist karena kebingungan tak punya? Nama Tuhan 😀 . Berikut ini adalah pembahasan tentang kebingungan kafir kristen dg nama tuhanya serta ttg pembahasan Kejanggalan Kata Yahweh dan God dalam Bibel.!

  Bagaimana jika kaum Kristen di Indonesia tidak lagi menggunakan kata ‘Allah’ dalam Bibel dan ritual mereka, seperti diserukan sejumlah kelompok Kristen di Indonesia???

  Jawabnya: ya sebagian PASTI pada kebingungan,dan sebagian tidak apa2. Sebab, kaum Kristen Barat, yang menjadi sumber agama Kristen di Indonesia, juga tidak menggunakan kata ‘Allah’. Lagi pula, kata ‘Allah’ juga tidak dikenal dalam teks asal kitab kaum Kristen, yang berbahasa Ibrani dan Yunani kuno.

  Juga, hingga kini, kaum Kristen pun terus berdebat tentang siapa nama Tuhan mereka yang sebenarnya. Sebelumnya telah dipahami, bagaimana perdebatan seputar nama “YHWH”; apakah itu nama atau sebutan Tuhan. Sebagian Kristen mengklaim, YHWH adalah nama Tuhan, tetapi tidak diketahui dengan pasti bagaimana menyebutnya, sehingga lebih aman dibaca ‘Adonai’. Dalam Bibel bahasa Indonesia, YHWH diterjemahkan dengan ‘TUHAN’, dalam sebagian Bibel edisi bahasa Inggris diterjemahkan menjadi ‘the LORD’. Dalam bahasa Arab, YHWH dialihbahasakan menjadi ‘al-Rabb’. Pandangan jenis ini dianut oleh Kristen mainstream yang diwakili oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI).

  Tetapi, ada sebagian Kristen yang secara tegas menyatakan, YHWH adalah nama Tuhan yang bisa dibaca dengan ‘Jehovah’ atau ‘Yahweh’. Di Indonesia, pandangan jenis ini diwakili oleh sejumlah kelompok yang menolak penggunaan kata Allah, seperti Beit Yeshua Hamasiakh Q_Q .

  Dalam bahasa Inggris ada juga Bibel yang secara tegas menyebutkan ‘YHWH’ dengan ‘Yahweh’, seperti The New Jerusalem Bible menulis Keluaran 3:15: “God further said to Moses, “You are to tell the Israelites, “Yahweh the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob, has sent me to you.”

  Membaca ayat tersebut, dipahami, bahwa Yahweh memang nama Tuhan Israel. Yahweh adalah nama diri, yakni ungkapan “Yahweh the God of your ancestors…”. Dalam Bibel versi LAI, ayat Bibel ini ditulis: “TUHAN, Allah nenek moyangmu…”. Maknanya, “TUHAN” adalah Allah-nya nenek moyang bangsa Israel. Padahal, “TUHAN” disitu bukan nama diri, tapi sebutan untuk menyebut ‘Tuhan itu’ (the LORD).

  Akan tetapi, kita akan menemukan kejanggalan, jika membaca sejumlah ayat Bibel lain yang menyandingkan kata Yahweh dan God (dalam edisi Inggris), juga kata TUHAN dan Allah dalam Bibel versi Indonesia. Misalnya, The New Jerusalem Bible menulis ayat Kejadian 2:8 sebagai berikut: “Yahweh God planted a garden in Eden…” Dalam versi LAI, ayat itu ditulis: “Selanjutnya TUHAN Allah membuat taman di Eden…”

  Jadi, pada Keluaran 3:15 tertulis “Yahweh the God….” atau dalam edisi Indonesia: “TUHAN, Allah nenek moyangmu…” (ada tanda koma setelah TUHAN). Lebih jelas lagi, bisa disimak teks Ulangan 6:4 yang berbunyi: “Dengarlah hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa.” (Bandingkan dengan teks Keluaran 6:4 versi Kitab Suci: Indonesian Literal Translation: “Dengarkanlah hai Israel, YAHWEH Elohim kita, YAHWEH itu Esa.”)

  @_@ Nah lho??? Kitab mencret! Mencla mencle asal pencet(edit)!!

  Lebih jauh, kata YHWH muncul dalam statemen Tuhan kepada Musa dalam Keluaran 3:14; saat Musa bertanya tentang nama-Nya, lalu Tuhan menjawab yang dalam bahasa Ibrani ditulis: “ehyeh esher ehyeh.” (I am what I am). Jawaban ini mengindikasikan seolah-olah Tuhan enggan memberikan nama-Nya kepada Musa. Untuk itulah, dimasukkan kata Yahweh yang maknanya “he is”. Karena itulah, simpulnya, “the name of Yahweh is derived through human effort, not expressly revealed by God.”

 181. 1. Allah itu Maha Segalanya, dan TIDAK perlu manusia campur tangan atau campur kaki kepadaNYA.

  2. Karena allahnya Umat islam itu beragama Islam Juga, Maka allahnya itu, masih punya allah.

  3. Karena allahnya islam itu tidak pernah menunjukkan batang hidungnya kepada umatnya, maka allahnya itu adalah allah karangan, atau Roh Jahat / Iblis itu yang paling pas.

 182. hehehe…,

  Ada dua soal yg selalu di ungkit dan tetap dipertanyakan oleh Siska dan Nita, yaitu:

  1. tentang umat kristen yg tidak mau di khitan/sunat…,

  2. tentang para pastor dan pendeta yg nyodomi ribuan anak2 altar siberbagai gereja di banyak negara…

  Siska dan Nita masih wanita kristiani, mereka berniat segera mualaf masuk Islam.., saya anjurkan pelan2 saja.., pelajari dan amati dulu, jgn ter-buru2 ambil keputusan.., krn Islam tidak memaksa seseorg masuk Islam, namun dgn kesadaran dari hati nurani sendiri…,
  bukan seperti kristen yg pake program kristenisasi dgn cara2 jerat dan jebakan2, sehingga ada yg terjerumus murtad….

  Siska dan Nita adalah dua wanita kristiani yg sangat cerdas.., mereka selalu bawa, buka dan baca injil.., hingga mereka banyak tau bahwa ajaran alkitab sudah tak dipatuhi lagi oleh umat kristen.., bahkan oleh gereja2 yg memberi pengesahan kawin sejenis (gay & lesbian).

  Kata mereka, bahwa gay itu akan melakukan sodomi pada pasangan nya.., dalam alkitab, itu adalah perbuatan sangat keji yg sangat dikutuk…,
  hukumannya adalah harus dibunuh dan darahnya dimandikan ke mereka.., lalu mengapa gereja memberi izin dan pengesahannya pula..?,

  Tentang khitan/sunat pun demikian juga, mrk bilang bhw didalam alkitab, hukuman org2 gak bersunat.., adalah di bunuh..mati, tak boleh ada di muka bumi ini…

  Hal ini memang sangat menjelaskan betapa ajaran alkitab memang sudah tak dilaksanakan oleh umat kristen….,

  pantas aja kedua cewek kristen ini sangat kecewa pada org2 kristen, pendeta dan pastor2 pelaku sodomi, juga kepada gereja tempat ibadah umat kristen yg mengesahkan nikah kaum gay dan lesbo…

  mungkin itulah sebabnya mereka berniat segera jadi mualaf.., ditambah lagi dua soal yg dipertanyaan mereka.., tak terjawab alias tak terbantahkan oleh umat kristen sendiri….

  Hehehe…, sungguh2 sangat memprihatinkan sekaligus sangat memalukan..,

  Itu masih dua pertanyaan saja dari dua wanita kristiani yg tak dapat dijawab oleh umat kristen…

  padahal masih banyak pertanyaan2 dalam benak cewek2 itu…

 183. Buktikan agama Islam diciptakan siapa atau , diusulkan Siapa , atau disebutkan siapa pertama sekali , harus pakai data dan Fakta.

 184. Agama ciptaan manusia? Itu khan menurut sampean! Lalu tuhan yang kamu sembah itu apa? Pohon? Udah sono, tinggal di hutan ajah bersama monyet2.
  Yang mulai bikin perseteruan dan perselisihan siapa dulu? Tidak senang dengan berita di atas lalu menghujat Islam, Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW Rasulullah! Kelihatan kelakuan kristener2 yang kitab sucinya amburadul! Kalau bibel jelas itu karangan manusia karena tiap saat isinya dirubah. Jelas itu bukan agama, tapi dogma! Al Qur’an dijamin isinya tetap sama sampai kiamat nanti!

 185. Kalau ada allah yang Punya Agama, itu namanya IBLIS yang berkedok allah.
  .
  Karena Allah adalah maha kasih adanya untuk setiap manusia ciptanNya.

  sedangkan agama adalah ciptaan manusia, dan menimbulkan perseteruan, dan persilisihan antar manusia yang berbeda agama. seperti ada di Blok ini.

 186. CUMA.,
  tuhan org kristen aja yg ngajari porno tampil didepan umum pake sempak doang…, bikin umatnya jadi getol lobang2 tinjaa….

  CUMA..,
  Di kristen aja yg punya kitab pengajaran porno secara vulgar.., betul2 kitab itu membuat org2 kristen jadi manik sex, film bokep pake salib.

  CUMA..,
  di kristen aja nilai dosa bisa diperjual beli kan.., hal inilah yg merupakan pelopor jual beli hukum di NKRI ini…

  CUMA..,
  si pilipus aja masih yg nunjukkin ciri2nya sebagai org kristen munafik..,
  alkitab ada padanya.., namun ajaran alkitab tak dipatuhinya…
  jelas dalam alkitab mengatakan:

  – KULUP GAK SUNAT, WAJIB DIHUKUM MATI (DIBUNUH)..
  – SODOMI.., WAJIB DIBUNUH.., DARAHNYA SIRAMKAN KE MEREKA..

  KENAPA YAAA…?.

  Karena hampir semua org2 kristen itu adalah MUNAFIK…,

  hihihi…, untung kami berdua udah sadar.., lalu menghindari perbuatan keji yg sangat merendahkan dan menghinakan martabat kaum wanita.., gak sudi lobang tinja kami akan disodomi.., hihihi….

 187. HANYA.
  Seorang Manusia yang dilahirkan dari seorang Gadis Perawan.

  Trus, karena itu ia jadi anak tuhan dan karenanya sekaligus jadi tuhan? Anak tuhan koq lahir di kandang embek? Kasihan sekali tuhanmu itu. Betul2 penghinaan terhadap tuhanmu sendiri!

  Silakan buka dan baca ayat bibel ini:

  Ia (Melkisedek) tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan Anak Allah (Yesus), ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya.” (Ibrani 7:3)

  Mestinya Melkisedek lebih hebat dari yesus dong. Dus, dia lebih pantas jadi anak tuhan sekaligus tuhan daripada yesus yang cuma dilahirkan oleh seorang gadis perawan. Dan karena hidupnya tidak berkesudahan, berarti dia masih hidup sampai sekarang. Tolong pilipus hadirkan dia atau sebutkan dimana dia tinggal?

 188. HANYA
  Kelahiran seorang Manusia yang diberitakan 700 tahun sebelumnya

  HANYA.
  Tempat kelahiran seorang Manusia diberitahukan 700 tahun sebelumnya tanpa meleset sedikitpun.

  HANYA.
  Seorang Manusia yang dilahirkan dari seorang Gadis Perawan.

  HANYA.
  Ulang Tahun Seorang Manusia yang dirayakan oleh sebagian Besar Warga dunia

  KENAPA YA.
  Dia Tuhan yang mau menjadi Manusia, datang untuk menyelamatkan manusia tebusanNya itu. YESUS namanya.

  SELAMAT HARI NATAL 2013.

 189. Tulisan si pilipus ini., adalah satu diantara jutaan tipu-menipu org2 kristen.., gak masuk akal kalo pendeta Korea bawa2 alat perekam masuk keruang waktu 14 abad yg lalu, bertemu nabi Muhammad SAW utk merekam suaranya…,

  si pilipuskebanyakan nonton tv.., trus ngarang cerita yg gak masuk akal.., justru tulisan ini malah membongkar kelicikan org2 kristen dalam hal tipu-menipu disegala bidang…….

  Kalo pun tipuannya ini kami baca sebelum ketemu Cheng Ho.., tetap aja kami gak percayaa…, 14 abad yg lalu belum ada alat rekam…, jadi ini memang tipu2an org kristen yg didapat dari ajaran daluarsa nya alkitab.., dari dulu memang alkitab udah berisi tipu2an dan porno2an yg dimasukkan paulus si nabi palsu jelmaan Iblis ituu…

  Tipu-menipu dan acara mesum memang udah merupakan budaya dalam kehidupan org kristen., antara lain adalah menipu para wanitanya sendiri..,

  Larangan poligami, mereka manfaatkan utk membujuk atau memaksa kaum wanita kristen, agar lobang tinja boleh di celupin pelir2 kulup mereka.., bocoran ini kami dapat dari wanita gereja yg udah bersuami., asal mula terjadinya adalah gara2 isteri sedang haid/mens.., kebetulan hasrat syahwat suami sdg tinggi.., dgn bujukan juga paksaan.., akhirnya lobang tinja wanita pun jebol dicelupin pelir2 kulup ituu…,

  “biarlah.., dari pada suami nyetor ke PSK atau WTS.., bisa2 bawa pulang penyakit kelamin..” gitulah pikir si isteri…,

  padahal udah kami perhatikan., hampir semua laki2 kristen (pendeta, pastor dan pemuda2nya) rajin banget ke rumah2 pelacuran.., mungkin akibat dari ajaran daluarsanya alkitab.., yg secara vulgar bercerita tentang PERSUNDALAN2….

  Kini perbuatan nyoblosin lobang2 tinja udah merupakan semacam ibadah pula dalam kehidupan org2 kristen…, padahal itu adalah perbuatan yg sangat keji sangat dilarang alkitab karena sangat menghinakan kaum wanita, bahkan dalam alkitab hukumannya sangat jelas yakni:

  “DIBUNUH.., DAN DARAHNYA SIRAMKAN KE PELAKUNYA..”

  truus.., napa n mengapa hukum2 dari alkitab tidak dilaksanakan..?,

  apa karena udah tau bahwa ajaran alkitab itu memang udah KEDALUARSA….?.
  percuma kalo pun pelakunya dibunuh.., pasti akan mengurangi populasi, lama2 musnahlah kristen dari muka bumi ini….

  sebagai wanita, kami berdua menyadari bhw tak bisa penuh dalam sebulan memenuhi birahi suami.., jadi sebenarnya poligami itu malah menyelamatkan kaum wanita dari serangan penyakit kelamin yg mematikan seperti AIDS dsb2 nya.., penyakit2 itu bisa masuk melalui lobang2 tinja maupun lobang yg benar, itu karena si suami merasa “kurang” disaat isterinya sedang haid/mens.., lalu bersundal bawa pulang penyakit kelamin, kasi ke istrinya…..

  maka kaum wanita berhati-hatilah.., jangan mau kalo lobang tinjamu dicelupin pelir2, apalagi masih kulup jadi tempat kuman2 ngumpul..,

  kalo mereka maksa juga sambil nipu bilang bhw ini adalah ibadah kristen…, bagusnya dimutilasi aja deh.., pelir2 mereka itu.., apalagi yg masih kulup.., sekalian sunat potong mepet ajaa…

  Mari kita berpikir benar dan memilih ajaran agama yg benar…,

  jaman kini wanita lebih banyak dari laki2, bertahan pada satu isteri.., mudah2an deh.., kamu pasti cepat dapat penyakit kelamin dan mati.., padahal kamu gak serong dgn laki2 lain.., lalu kenapa bisa dapat penyakit kelamin…?, ingaatlaah.., bhw dalam alkitab ada PERSUNDALAN2….

  hati2 terhadap pelir2 yg gak sunat alias kulup.., pemilik pelir kulup itu WAJIB DIHUKUM MATI..,

  kalo kamu2 sungguh org2 kristen yg taat ajaran alkitab, maka WAJIBLAH MENGHUKUM MATI PEMILIK PELIR KULUP GAK SUNAT..

  JADIIii….
  KALO KAMU UDAH NGERTI BHW AJARAN ALKITAB GAK PERLU DIPATUHI LAGI KRN MEMANG UDAH DALUARSA…,
  LALU NGAPAIN KAMU JADI MUNAFIK..?,

  UDAH BANYAK BUKTI, BHW AJARAN ALKITAB GAK LAKU LAGI..,
  LIMIT WAKTU NYA UDAH HABIS, DAH DALUARSA GITU AL-QUR’AN TURUN…,

  AJARAN ALKITAB ZABUR DAN TAURAT UDAH DISEMPURNAKAN DALAM AL-QUR’AN.., KITAB YG BENAR2 UTK AJARAN MANUSIA.,

  AL-QUR’AN ADALAH KITAB TERAKHIR DARI ALLAH SWT UTK TUNTUNAN HIDUP MANUSIA, GAK BAKAL ADA KITAB2 YG LAIN LAGI DAN MASA BERLAKUNYA SAMPAI HARI PENGHABISAN…

  GAK ADA LAGI LAHIR NABI SETELAH NABI MUHAMMAD SAW.

  NABI ISA AS BAKAL TURUN KE BUMI, MENJELANG KIAMAT NANTI.
  MENYURUH SEMUA ORG MASUK ISLAM AGAR SELAMAT…

  kami sadar, umur manusia gak tau pasti, bisa ketemu nabi Isa as apa gak.., maka sebelum mati alias wafat.., segera tobat.., selama ini telah tersesat.., banyak bukti dan ajaran alkitab udah gak dipatuhi lagi oleh umat kristen.., bahkan pendeta juga pastor2 sebagai pemimpin kristen lebih berutal serta binal.., suka nyodomi lobang2 tinja dgn pelirnya yg kulup itu.., suka mabuuk dan berjudi..

  PENYODOMAN RIBUAN ANAK2 ALTAR OLEH PASTOR DAN PENDETA DIBERBAGAI GEREJA.., sungguh2 telah mempermalukan kristen sedunia..,

  artinya bahwa AGAMA KRISTEN BUKANLAH AGAMA YG BENAR UTK MANUSIA.., COCOK BANGET UTK IBLIS DAN KRONI NYA..

 190. hihihihih…. pendeta kesurupan dibilang mendapat penglihatan….. sableng…..
  berapa kali pendeta korea meramalkan kiamat ternyata salah besar? sampai banyak pengikutnya yang bunuh diri…..

  Di Eropa, Amerika dan Australia, gereja kagak laku! Agama Kristen sudah lama ditinggalkan, tidak laku karena penuh kebohongan! Gereja2 kosong. Paling yang masih datang ke gereja cuma segelintir kakek nenek.
  Tuhan kok repot2 jadi manusia. Nanti Tuhan menjadi binatang, terus menjadi pohon. Hihihihih…..
  Karena sudah ketahuan yesus tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember dan tidak punya argumen lagi untuk menyangkal fakta ini, lalu berkilah Saya melihat, hanya waktu (bukan tanggal dan juga bukan hari). Hihihihih….. akal-akalan orang tolol. Kalau merayakan hari kelahiran yesusmu ya mesti ada tanggal lahirnya. Guoblog!

  Nabi Muhammad melarang pengikutnya mengkultuskan dirinya! Beliau tidak butuh disembah-sembah! Dia bukan Tuhan dan tidak pernah mengaku dirinya Tuhan!

  Tuhanmu kok aneh! Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri waktu mau disalib? Kenapa dia berteriak2 Eli….eli….. lama sabakhtani alias memanggil Tuhan. Tuhan mana lagi yang dipanggil tuhan yesus? Tuhan manggil tuhan? Hihihihihih….. aku manggil2 aku? hihihihih…… mikir dong, mikir, jangan mau dikibulin dan ngibulin orang!

  Enak saja dosa2mu ditebus dengan pengorbanan tuhanmu disalib. Lalu dimana tanggung jawabmu atas segala perbuatanmu itu? Kamu kagak perlu lagi ke gereja setiap minggu dunk! Cukup ke tempat pelacuran ajah tiap minggu. Toh dosamu sudah ditebus tuhan yesus dengan mati di tiang salib! Dikibulin kok mau! Untuk menebus dosa manusia, tuhan sampai perlu membiarkan dirinya mati dibunuh di tiang salib! Hihihihih….. ora lucu tenan…… anak kecil ajah kagak ade yang percaye…..

 191. Saya melihat, hanya waktu (bukan tanggal dan juga bukan hari) merayakan kelahiran seorang manusia yang dirayakan oleh seluruh dunia dengan sangat semarak, dan suka cita, penuh dengan hiasan hiasan yang sangat semarak. menandakan manusia tersebut sangat luar biasa, memang karena dia Tuhan yang rela menjadi manusia. Bukti Dia yang menjadikan Dunia ini beserta isinya.

  Lukas 2:11 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, TUHAN, di kota Daud.

  Kalau ada manusia Islam di rayakan 50% dari pesta perayaan kelahiran Ini saya akan kembali mengikuti ajaran orang islam itu.

  Nabi islam lahir dan mati umatnya tidak ada perayaan yang khusus, karena Dia manusia biasa saja, bahkan pendeta korea mendapat penglihatan dia sudah di neraka teriak minta tolong. kasihan Dia ya.

 192. SARAN dan NASEHAT tentang perayaan PAGAN NATAL dari Wiro buat Kristeners yang masih disesatkan Gereja!

  Tak bosan2nya Wiro memberikan SARAN dan NASEHAT buat kalian yg sll jadi bual2an gereja wahai kristener! Smg kalian lekas sadar…….!!!!!

  .
  @_@
  . ,”
  Begini Kristener@
  Hari Rabu Besok pada tanggal 25 Desember,kan Gereja2 telah Memerintahkan kalian untuk merayakan perayaan PAGAN NATAL nich,dan mungkin ada juga diantara gereja kalian yg dipungut jemaatnya untuk dibawa ke lapangan Glora Bung KarNo guna meramaikan Perayaan PAGAN NATAL yang sebenarnya BUKAN AJARAN Yesus tsb!

  @_@
  Nah!
  Berhubung hal itu,disaat kalian bertemu dengan Para Pendeta kalian,COBALAH dan BERANIKANLAH diri kalian untuk membahas permasalah perayaan PAGAN NATAL tsb.

  Q_Q
  Katakan:
  Wahai Pak Pendeta/pastor/romo YTL: Sebenarnya APA landasan kita untuk merayakan perayaan PAGAN NATAL ini???
  Bukankah hal ini bukan ajaran Yesus dan juga sangat tidak Alkitabiah???

  Terus terang Kami sudah MUAK dengan semua KEKELIRUAN ini wahai Pak Pendeta/pastor/romo YTL, kami MALU!
  Kami merasa BERDOSA!
  Kami merasa BODOH hingga kami mau2 saja menjalankan sesuatu yang para PAKAR Alkitab pun sudah mengakui kesesatan ini.

  Q_Q
  Jadi bagaimana Pak Pendeta/pastor/romo YTL???
  Masihkah anda Menyesatkan kami dan memaksa orang2 yg diluar sana untuk merayakan PAGAN NATAL ini ???
  Asu juga anda ini Pak Pendeta/pastor/romo Yang Ter Laknat!
  Kalian para penipu!
  Asu….asu….asu kaliaaaan!!!!!!!

  ^^
  Nah!
  Katakanlah seperti itu kristener!
  Setelah itu kalian sodorkan artikel pada link berikut ini kepada pendeta YTL kalian tsb:
  http://ruangberkah.blogspot.com/2013/09/kesesatan-sejarah-natal-oleh-hj-irena.html?m=1

  Good Lucky!

 193. Di alquran : TUHAN YESUS (Isa Almasih) adalah Jalan Yang Lurus (Az Zukhruf, 43:61),

  Q_Q
  Kau pendusta!
  Ucapan kau sll mengada2!

  Padahal telah Berkata Isa:
  وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ
  (Qs Maryam 19:36)
  Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian.Ini adalah jalan yang lurus.
  http://wiropendekarmuslim.wordpress.com/2012/09/10/sesungguhnya-yesus-pun-bersujud-dan-berdoa-shalat-kepada-allah-swt-dg-menghadap-kiblat/

  Nah!
  Itulah jalan yg lurus! Yaitu sembahIah Allah oleh kamu sekalian,itulah jalan yang lurus.
  Paham bego?

 194. Di alquran : TUHAN YESUS (Isa Almasih) adalah Jalan Yang Lurus (Az Zukhruf, 43:61),

  Kalau ada ayat yang mengatakan, Mihammad adalah jalan yang lurus, saya akan segera kembali ke Islam.

  ok, teman2 tunjukkan ayatnya mana, saya pasti kembali ke Islam.
  Kalau tidak ada, saya mengajak saudara untuk berjalan menuju sorga dengan menggunakan jalan yang lurus itu sesuai petunjuk alquran.

 195. MAYAT Yudas dibuang dr kuburnya,lalu Paulus mengatakan Isa bangkit kelangit. Dan kristen percaya Dusta itu!

  Berikut ini surat Paulus kepada Flavius.

  DALAM SURATNYA KEPADAKU, (PAULUS BERKIRIM SURAT KEPADA JOSEPHUS FLAVIUS DLM BUKUNYA ANTIQUI TATES JUDAICE”

  ”KALAU KITA TIDAK MENGAMBIL MAYAT YUDAS ISKARIOT DARI DALAM KUBURAN ISA MAKA SIA2 LAH KEINGINAN KITA,DAN IMAM2 BESAR YAHUDI FARISI ITU AKAN MENGHUKUM AKU DENGAN HUKUMAN BERAT (HUKUMAN MATI)” (HAL.13/BAB 666).

  Mereka Khawatir Murid2 dan Pengikut Isa akan menuntut Balas atas pembunuhan salib tsb,makanya paulus mengarang bhw Isa dibantai untuk nebus dosa bejat manusia bejat!

  SAKING SERINGNYA PAULUS BERKIRIM SURAT,DIA MEMBONGKAR SEMUA KEBEJATANNYA SENDIRI.

  DAN YANG DITULISNYA DARI ROMA SAAT DIA DALAM PENJARA SAAT AKAN MENGHADAPI HUKUMAN PENGGAL, DIA MENULIS :

  “KENAPA AKU MASIH DIHUKUM PENGGAL ?” “WALAU AKU DENGAN DUSTAKU YANG LUAR BIASA (MELIMPAH) !” “PADAHAL AKU BERDUSTA UNTUK KEMULIAAN ALLAH !” “MASIHKAH AKU DI HUKUM MATI OLEH RAJA NERO ?”

  @_@ PAULUS MASIH MERASA TIDAK BERSALAH, PADAHAL DIA MEMBOHONGI RAJA BAHWA:

  “DEWA ZEUS YANG DISEMBAH RAJA, ADALAH “SEORANG TUHAN” YANG MENJELMA KE BUMI MENJADI MANUSIA DAN MATI LEMAS DI TIANG SALIB UNTUK MENEBUS DOSA BEJAT MANUSIA BEJAT !”

  SAYANGNYA RAJA AKHIRNYA DIBERITAHU OLEH PERWIRA ROMAWI YANG PULANG KAMPUNG DARI JAJAHAN YERUSALEM BAHWA:

  PAULUS ADALAH MANUSIA YANG MEMBUNUH NABI ISA ALMASIH DENGAN CARA DISALIB. NamuN ISA Almasih diselamatkan ALLAH dari penyaliban,3 hari kemudian kuburan ISA dibongkar Oleh Imam2 YAHUDI dan PAULUS Karena berita menyebar kepelosok kota Yerusalem bahwa yang mati disalib itu adalah YUDAS.

  Setelah di bongkar makam tsb,TERNYATA benar yang mati adalah YUDAS ISKARIOT dengan perut terbelah bekas di tombak.

  Tengah malam mayat YUDAS itu dicuri PAULUS dari makamnya lalu dbuangnya keladang. Maka setelah itu paulus membuat ayat bahwa yudas bunuh diri diladang, dan jg ayat kontroversi nya yaitu Yudas JATUH TERLUNGKUP diladang dan PERUTNYA TERBELAH ! (KPR 1:18)

  Semoga kristener cepat sadar dari hipnotis2 Sesat Paulus dan gereja!

  http://wiropendekarmuslim.wordpress.com/2013/03/08/inilah-bukti-kebohongan-doktrin-kebangkitan-dan-kenaikan-yesus-kesorga-katanya-d-dalam-injil/

 196. Hihihihih…. mimpi kalee? Hari gini masih hobi ngibul mulu….. Hihihihih….

  Kalau mengarang mbok yao yang canggih dikit….. jangan terlalu keliatan idiotnya….. malu2in kuda……hihihihih…..

 197. Di alquran : TUHAN YESUS (Isa Almasih) adalah Jalan Yang Lurus (Az Zukhruf, 43:61),
  Sangat Luar Biasa, inilah sumber jalan yang benar-benar saya cari yaitu hanya melalui TUHAN YESUS ( Isa Almasih ) saja.

  Aku Pilipus Yusuf adalah seorang anak muda yang luar biasa dengan kisah hidup yang luar biasa pula. saya adalah putera seorang anggota yang paling berpengaruh dalam organisasi militan Hamas di Tepi Barat dan tumbuh di dalam sebuah keluarga Islam yang taat.
  Gini sekarang saya murtad dan menjadi Pengikut TUHAN YESUS (Isa Almasih). Saya percaya kepada TUHAN YESUS, bukan karena di pengaruhi oleh kalangan orang kristen tetapi karena kerinduan hati saya dalam hal mendapatkan kebenaran itu.

 198. KESAKSIAN PENDETA KOREA
  Ini suara yang direkam selama kebaktian di gereja lokal di Korea Selatan. Dalam bahasa Korea dia mengulangi apa yang diucapkan Muhammad. Dan dimuat di you tube dalam bahasa Inggris :

  Do you know who I am ?
  I’am Muhammad.
  “I made big sins,
  I made huge mistakes.”

  I was a dumb.
  I have sinned so hugely.
  So many people have been falling
  to the hell because of me.

  I commited the biggest crimes.
  I commited the biggest sins.

  I had done wrong.
  I had done wrong.

  Jesus, I did wrong.
  I had done because i’d been so poor.

  I wanted to be the head of many people
  and I wanted to be like Jesus.

  I commited so evil crimes.
  I killed so many people.

  Don’t gather together !
  You all die if you gather together for me, Muhammad.

  Disperse ! Don’t gather together !
  If you gather together,
  you will be used by satan.

  Satan is using you more if you are unified for Muhammad.
  Without Jesus, all go to hell.
  It is so hot. It is so hot. It is so hot.

  Take me out of here !
  Take me out of here !

  Muhammad is here in the lake of fire with lava.
  He is trying to escape from that lake of fire.

  Mohamed’s flesh is melting away.
  Soon, I could see the skeletal.

  There is no paradise you are thinking about .
  There is only heaven and hell.Those doctrines has been falsely spread.
  Islam has been changed.
  No way ! Do not take off your life like that.
  This is no paradise that muslims believe.

  I didn’t talk about those false doctrines.
  It has been changed.

  Read the Bible.
  It shows you how to go to heaven.

  There is no heaven in Islam.
  I didn’t write those false theology.
  Those documents were written by people
  who tried imitate me.

  Those records become a Bible of Islam
  That make weakening of words of Jesus.
  No way ! I had no written those.

  Please listen to me!
  I’m here in this hell.
  I am here in the fire of hell.

  I’m suffering of this huge punishment because
  I was used by satan.

  Do not throw away your lives to satan.
  Do not be loyal to me, Muhammad.
  That is the way to go to hell.

  Satan is going to use you.
  Get out of there (Islam).

  I didn’t want it. I just wanted to be a ruler of a nation.
  However, it went to wrong direction.

  This is not what I want
  I don’t want wars.

  I initiated many battles and wars to make my own nation.
  Do you know why ?
  Because I was so poor when I was a child.

  I started so many wars to make my own nation.
  I just wanted to increase my power to win the wars.
  Why does Islam have been changed so much.

  If you really want to be a loyal to me,
  disperse and do not listen your leaders (muslim leaders).
  They are leading you so much bad ways.
  They are destroying lives.

  It is time to believe in Jesus as your savior
  who is the Son of God because Jesus Christ died for your sins.
  And repent your sins and surrender all to Jesus.
  Jesus is the only way to go to heaven.

  Terjemahan :
  Apakah Anda tahu siapa saya?
  Saya adalah Muhammad.

  “Saya membuat dosa besar,
  Saya membuat kesalahan besar. ”

  Saya adalah seorang bodoh.
  Saya telah berdosa begitu sangat.
  Begitu banyak orang telah jatuh ke neraka karena saya.

  Saya berkomitmen pada kejahatan terbesar.
  Saya berkomitmen pada dosa terbesar.

  Saya telah melakukan kesalahan.
  Saya telah melakukan kesalahan.

  Yesus, saya telah melakukan kesalahan.
  Saya telah melakukan kesalahan karena saya begitu miskin.

  Saya ingin menjadi kepala banyak orang dan saya ingin menjadi seperti Yesus.

  Saya melakukan kejahatan yang begitu jahat.
  Aku membunuh begitu banyak orang.

  Jangan berkumpul bersama-sama!
  Anda semua mati jika Anda berkumpul bersama untuk saya, Muhammad.

  Berpencar! Jangan berkumpul bersama-sama!
  Jika Anda berkumpul bersama,Anda akan digunakan oleh Setan.

  Setan menggunakan Anda lebih jika Anda disatukan untuk Muhammad.
  Tanpa Yesus, semua masuk neraka.
  Neraka ini begitu panas. Neraka ini begitu panas. Neraka ini begitu panas.

  Bawa aku keluar dari sini!Bawa aku keluar dari sini!

  Muhammad ada di sini di dalam danau api dengan lava.
  Dia mencoba melarikan diri dari danau api.

  Daging Mohammad seperti meleleh .
  Segera, aku bisa melihat rangka.

  Tidak ada surga seperti yang Anda pikirkan.
  Hanya ada surga dan neraka.

  Doktrin-doktrin palsu telah menyebar.
  Islam telah berubah.
  Tidak mungkin! Jangan membiarkan hidup Anda seperti itu.
  Ini bukan surga seperti yang muslim percaya.

  Saya tidak berbicara tentang doktrin-doktrin palsu itu.
  Itu telah berubah.

  Baca Alkitab.
  Ini menunjukkan Anda cara untuk masuk surga.

  Tidak ada surga dalam Islam.
  Saya tidak menulis teologi yang palsu.
  Dokumen-dokumen tersebut ditulis oleh orang yang mencoba meniru saya.

  Rekaman-rekaman menjadi Alkitab dari Islam.
  Yang membuat melemahnya kata-kata Yesus.
  Tidak mungkin!
  Saya tidak menuliskan semua itu.

  Mohon dengarkan saya!
  Saya sini di neraka ini.
  Saya di sini dalam api neraka.

  Aku menderita hukuman yang besar ini

  karena Aku digunakan oleh setan.
  Jangan membuang hidup Anda untuk setan.

  Jangan setia kepada saya, Muhammad.
  Itu adalah cara untuk pergi ke neraka.

  Setan akan menggunakan Anda.
  Keluar dari sana (Islam).

  Saya tidak menginginkannya.
  Aku hanya ingin menjadi penguasa bangsa.
  Namun, pergi ke arah yang salah.

  Ini bukan apa yang saya inginkan
  Saya tidak ingin perang.

  Saya memulai banyak pertempuran dan perang untuk membuat bangsa saya sendiri.
  Apakah Anda tahu mengapa?
  Karena aku sangat miskin ketika saya masih kecil.

  Saya mulai perang begitu banyak untuk membuat bangsa saya sendiri.
  Saya hanya ingin meningkatkan kekuasaan saya untuk memenangkan perang.
  Mengapa Islam telah berubah begitu banyak.

  Jika Anda benar-benar ingin menjadi setia kepada saya,
  Berpencarlah dan jangan dengarkan pemimpin Anda (pemimpin muslim).
  Mereka memimpin Anda dengan cara-cara buruk yang begitu banyak.
  Mereka menghancurkan kehidupan.

  Ini adalah waktu untuk percaya kepada Yesus sebagai penyelamat Anda
  yang adalah Anak Allah karena Yesus Kristus mati untuk dosa-dosamu.
  Dan bertobatlah dari dosamu dan serahkan semua kepada Yesus.
  Yesus adalah satu-satunya jalan untuk pergi ke surga

 199. salah kamar, tong. Tempat lo di faithfreedom.com sono. Sama2 satu kamar dengan calon penghuni neraka jahanam! Hihihihih……

  Mau terbukti 7x ato setrilyun x, emang gue pikirin? Hihihihih……

 200. Hihihihi….,

  maaf yaa para pembaca sekalian…, pagi tadi kami udah dapat protes dan koreksi langsung dari mulut si Cheng Ho.., katanya tulisan kami ada yg terbalik, karena nabi Musa as lebih dulu lahir daripada nabi Daud as.

  maklumi aja laaah.., namanya juga kami masih belajar.., sumber info lum banyak.., makanya kami minta para pembaca kasi masukan info kepada kami.., agar kami lebih paham tentang ajaran agama….

  selama kami dilingkungan pengajaran kristen.., memang seperti terombang ambing gak punya pegangan.., bahkan hampir jadi korban rayuan pendeta JALANG dan pemuda2 gereja yg dikepalanya itu cuma ada mesum meluluu…, soalnya mulutnya gak putus2 bicara tentang sex mania aja…, hiiiy.., ngeri kami membayangkan lobang2 tinja pun dipakai senjata yg gak sunat pasti jadi sarang kuman…

 201. Kami berdua sedang mengumpulkan dan mencari data yang menjadi sebab-musabab:

  “UMAT KRISTEN TIDAK PATUH PADA AJARAN ALKITAB..”

  Tolong masukan dari para pembaca sekalian.., agar dapat kiranya mengurangi rasa penasaran kami terhadap semua prilaku2 umat kristen sedunia, yg aneh tak bermoral dan sadiiiis.., seperti sdg stresssst.., bagaikan ada krisis kepercayaan thd ajaran alkitab, lalu kecewa beraat.., mabook berbuat suka2, antara lain mengubah isi alkitab agar sesuai dgn selera, yg haram dijadikan halal.., yg dilarang dijadikan ibadah sah.., yg buruk dijadikan bagus, dsb.., dll.., dst…

  Sesuatu yg sudah baik, normal dan wajar utk kehidupan manusia, jika di ubah.., tentu akan terdapat kejanggalan2/keanehan yg tidak sinkron.., maka jika ada peraturan yg satu dgn yg lain, sudah seharusnya tidak boleh ada terjadi pertentangan….

  Seandainya boleh kami pakai kata “Sempurna”, maka kesimpulan kami terhadap Kitab2 dari ALLAH YG MAHA ESA utk kebaikan manusia, (ingat ya, ini kesimpulan cuma kami berdua, jika salah atau keliru, tolong kasitau…), adalah sbb:

  1. ZABUR untuk raja/nabi Daud dan semua umat/rakyatnya…,

  iblis adalah musuh yg sangat nyata bagi manusia, telah berhasil menyesatkan sebahagian umat raja Daud, maka turunlah kitab penyempurna Zabur agar umat manusia kembali menyembah ALLAH YG MAHA ESA, bukan menyembah patung2/berhala, kitab tsb adalah:

  2. TAURAT kepada nabi Musa dan umatnya..,

  otomatis peraturan2 kitab Taurat lah yg berlaku utk semua manusia pada jaman itu, termasuk umat raja Daud, krn Taurat Penyempurna Zabur.., bukan sebagai pembatal atau mengurangi aturan2 Zabur.

  Iblis memang nyata2 musuh manusia, tetap berhasil menyesatkan manusia kejalan yg hitam gelap pekat.., maka ALLAH YG MAHA ESA menurunkan kitab penyempurna dari Taurat dan Zabur, yakni:

  3. INJIL kepada nabi Isa ditanah bani Israel, dalam bahasa Ibrani.., bukan kepada Paulus yg jelas2 berada sangat jauh dari tanah bani Israel, dan anehnya kenapa ditulis bukan dalam bahasa Ibrani…?,
  Injil sudah seharusnya lah ditulis dalam bahasa Ibrani sebagai bahasa ibu bangsa Israel.., sebab nabi Isa yg disebut oleh umat kristen “yesus”., lahirnya di Israel, bukan di eropah.

  Sebagai penyempurna dari kitab Taurat juga Zabur, sudah seharusnya Injil tidak mengurangi isi kedua kitab2 tsb, otomatis juga hukum2 yg berlaku utk bani Israel pada jaman itu, adalah hukum yg terbaru, yakni hukum2 dalam kitab injil, maka Taurat dan Zabur pun jadi kedaluarsa, masuk gudang, simpan baik2, agar se-waktu2 bisa dibuka utk sekedar koreksi terhadap Injil jika hukum2 dalam Injil ada yg meragukan umat manusia.

  Lagi2 iblis yg gak mati2, tentu lebih tua umurnya ketimbang manusia., lebih pengalaman dan lebih gencar menyesatkan umat manusia.., bahkan gak tanggung2 dia, kitab injil pun udah dipermak oleh setan iblis melalui org Romawi yg bernama Paulus di Eropah sana (bukan di Israel), ngaku pula sebagai nabi umat kristen, trus si yesus sebagai tuhan nya…,
  yesus nya aja lahir, besar dan dewasanya di Israel, tapi kok nabi paulus nya, ada di eropah..?,

  sudah lah pasti ini ada yg tidak berees.., Injil tulen sudah tentu harus pake bahasa Ibrani (bah Israel kuno), napa kok pake bahasa kerajaan Romawi…??.

  Dalam penerapan hukum2 Injil, kitab yg udah di permak si paulus, tentu amburadul, suka2 dan sangat dipengaruhi pejabat2 kerajaan Romawi di negara barat sana, isi injil semakin runyam gak karuan, karena setiap terbit edisi baru, isinya telah direvisi utk kepentingan selera rendah dan busuk pejabat2 tinggi umat kristen..

  ALLAH YG MAHA ESA, masih sayang kepada kita makhluk ciptaan NYA., setelah memberi tiga kitab tuntunan, maka diturunkanlah kitab yg terakhir, kitab penghabisan..,
  cukuup…, gak bakal ada lagi kitab utk tuntunan hidup manusia..,
  dan cukuup…, gak ada lagi nabi utk penuntun hidup manusiaa…,
  INI ADALAH SIGNAL DARI ALLAH BAHWA, UMUR DUNIA GAK LAMA LAGIII…., ber-ulang2 ada tertulis dalam kitab terakhir, yakni:

  4. AL-QUR’AN.kepada nabi terakhir, adalah nabi Muhammad,SAW,

  Al-Qur’an adalah kitab penyempurna tiga kitab yg terdahulu, yakni Zabur, Taurat dan Injil, prinsip hukumnya adalah sama dgn ketiga kitab tsb, namun penjelasannya lebih luas, lebih tegas, lebih kongkret, lebih lugas, lebih masuk akal, lebih indah bahasanya, pokoknya memang Al-Qur’an adalah kitab yg hebaat.., memang pantas dikatakan kitab PENYEMPURNA dari kitab yg terdahulu…

  otomatis…, kitab2 hukum yg terdahulu menjadi kedaluarsa.., bungkuslah rapi2, simpan dalam lemari.., jangan pake lagi.., sekali2 boleh lihat, sebagi koreksi, jika hukum dlm Al-Qur’an ada.yg meragukan…

  dah dulu yaa.., tolong bantu kami.., andai sekiranya kesimpulan kami berdua, ada yg keliru…, maklumlah kami dua wanita kristiani, sedang belajar cari kebenaran tuntunan hidup.., mengingat signal dari TUHAN ALLAH YME, BAHWA UMUR DUNIA, GAK LAMA LAGI.

  dah yaa.., kami tungguu….

 202. lantaaaas…, apakah dgn alasan itu, maka kamu boleh semena-mena memperlakukan wanita…?, siapa yg menyuruhmu atau mengajarimu beserta pastor dan pendeta2 itu menyodomi juga lobang2 tinja para wanitaaa…???,

  Ingat yaaa.., kamu keluar dari rahim wanita, setelah 9 bulan kamu ada dalam diri seorang wanita, trus kamu dibina diajari segala macam, sudah besar kok gak tau berbakti pada wanita….

  malah menjerumuskan dan menghinakan mereka pada prilaku sex yg ganjil.., hewan aja tau menggunakan lobang yg benar.. bung….

  Udahlaaa.., pokoknya org2 kristen yg masih tetap kulup tak sunat pantas dapat hukuman berat, dibunuh mati, itu menurut Alkitab,

  gitu juga para pelaku sodomi, baik pada lelaki atau wanita.., lebih parah hukuman nya.., memang tetap di bunuh mati, tapi darahnya siramkan ke mereka….

  pertanyaan nya adalah :

  “Mengapa org2 kristen tidak patuh pada ajaran Alkitab nya sendiri..??,

  apakah karena ajaran Alkitab itu udah gak laku, udah kedaluarsa…??,

  atau org2 kristen memang punya bakat alami utk berbuat keji, suka disodomi atau menyodomi lobang2 tinjaa…?”,

  TIDAKKAH KALIAN TAKUT HUKUMANNYAA….?

  TIDAKKAH KALIAN MERASA JIJIK MELAKUKANNYAA…?,

  TIDAKKAH KALIAN MERASA MARAH DAN TERHINA.., JIKA ANAK WANITAMU, ADIK ATAU SAUDARA WANITA MU, DAPAT PERLAKUAN SODOM JUGA…, PADAHAL MRK PUNYA LOBANG YG BENAAAR..?,

  Sungguh kami takmau kayak gitu..,

  Org2 kristen jelas PEMBANGKANG AJARAN ALKITAB, KRN TETAP KULUP TAKMAU SUNAT…

  ORG2 KRISTEN NTAH DAPAT AJARAN DARI SIAPA…, SANGAT SUKA DAN SEPERTINYA MENJADI WAJIB DISODOMI ATAU MENYODOMI..?,

  sorry yaa…, kami berdua masih waras.., sangat kecewa dan membenci pada para pelaku sodomi, yaitu para pastor dan pendeta kristen, yg se-olah2 menjadi guru dalam perbuatan sodomi ituuu…

  dah dulu.., kami mo pulang ke kost, besok sambung lagii…

 203. Dalam ajaran Al-Qur’an yakni agama Islam.., umatnya tetap patuh sangat memuliakan kaum wanita.., ??

  WANITA ADALAH MAYORITAS PENGHUNI NERAKA

  Dari Abi Said Al Khudzri beliau berkata : “Suatu hari Rasulullah sedang berangkat ke tempat sholat Ied Al Adha (atau Fithri), beliau melewati sekelompok wanita, Lalu beliau bersabda : “Wahai kaum wanita bershodaqohlah kalian, karena Allah perlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak”. Salah seorang di antara mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapakah kebanyakan dari kami menjadi mayoritas penghuni neraka?” Beliau menjawab, “(Karena) kalian sering melaknat dan mengingkari (kebaikan) suami, dan tidaklah aku pernah melihat (seorang) di antara kalian para wanita yang lemah akal serta agamanya, lebih berakal dari (seorang laki- laki) yang berakal”. Wanita itu bertanya lagi, “Apa maksud dari kurangnya akal dan agama?” Beliau pun menjawab, “Adapun kelemahan akal. Karena persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian seorang laki-laki. Inilah (tanda) kurangnya akal, serta kalian berdiam selama beberapa hari tidak melaksanakan shalat, serta berbuka di (siang hari) Ramadhan. Inilah (indikasi) kurangnya agama.“ (HR Bukhari & Muslim)

 204. Hihihi….,
  si Cheng Ho bikin sarapan pagi ini ngawur banget n lucuuu.., masakla durian dicampur dgn indomie.., kami pikir dia buat mie rebus, tapi kok telur ayam nya banyak bangeet…?,
  rupanya biji duriaaan…,

  duh kasihannya dia.., mungkin tadi malam langsung tertidur.., maka pagi ini dicampur dgn mie utk sarapan nya.., hihihihi……

  Oyaa… anak jail…, gimanaa.., udah bisa jawab tanyaan kami…??,

  jangan panik.., tenang aja.., pikirkan baik2 dulu…, soalnya.., apapun alasanmu., jelas gak diterima.., terlalu meng-ada2, dan di-buat2., gak usah kebanyakan pake ayat2 kitab suci…,
  itu malahan membuat kami tambah malu pada si Cheng Ho..,
  dia bilang itu memang caramu, hanya utk mengalih kan topik pertanyaan dari kami, yaitu:

  1. MENGAPA ALAT VITAL UTK SENGGAMA ORG2 KRISTEN, KOK
  TIDAK MAU DISUNAT..?, MALAH MILIH TETAP KULUUP…??,
  PADAHAL PUNYA YESUS DISUNAT PADA HARI KE 8…?,

  Dlm Alkitab, KULUP hukumannya adalah “HARUS DI BUNUUH….!!”.

  2. MENGAPA ORG2 KRISTEN KEBANYAKAN KOK SANGAT SUKA
  DISODOMI atau MENYODOMI LOBANG2 TINJAA…??,

  Dalam Alkitab, SODOMI hukumannya juga adalah,
  ” HARUS DI BUNUH.., DAN DARAHNYA SIRAMKAN KE MEREKA…”

  kami berdua wanita kristiani.., kini sangat sadar bahwa kulup dan kasus sodomi adalah FAKTA2 YG SANGAT NYATA…,
  kami pun akan segera bersunat/khitan…,

  Bagaimana dengan KALIAN SEMUA ORG2 KRISTEN..?,

  APAKAH MASIH TETAP MAU MEMBANGKANG AJARAN ALKITAB..?,
  TETAP MILIH KULUP TAK MAU DISUNAT/KHITAN…??,

  Kami adalah wanita kristiani.., sangat jijik, tak sudi bila akan diperlakukan keji., sangat hina disodomi, cukuplah senggama dilobang yg benar., jangan tempatkan martabat kaum wanita, lebih rendah dari hewan mamalia….

  Bagaimana dengan KALIAN SEMUA ORG2 KRISTEN YG SANGAT SUKA DISODOMI atau MENYODOMI LOBANG2 TINJA…?,

  – MASAKLA PASTOR DAN PENDETA2 ITU TIDAK TAU HUKUMAN YG ADA DALAM ALKITAB..?,

  ATAU MEMANG SENGAJA MAU MENGUBAH “LARANGAN DISODOMI-MENYODOMI TELAH MENJADI IBADAH YG SAH..?”,

  KOK BERANI2NYA MENGUBAH..?.
  MEMANGNYA MEREKA UDAH BERUBAH JUGA KAYAK SI YESUS, DARI MANUSIA BIASA SEKARANG UDAH JADI TUHAAN…?,

  ATAU KALIAN ORG2 KRISTEN, SUDAH TAU DAN MENYADARI JUGA BAHWA AJARAN ALKITAB UDAH GAK LAKU, GAK KEPAKE LAGI, KRN UDAH KEDALUARSA, HABIS MASA LIMIT AJARAN NYA, SEJAK TURUN NYA AJARAN KITAB SUCI AL-QUR’AN SEBAGAI PENYEMPURNA SEMUA AJARAN KITAB2 SUCI YG TERDAHULU..

  PENYEMPURNA bukan berarti membuang atau mengurangi.., tetapi memperluas, memperdalam, lebih memperjelas kandungan ajaran2 kitab suci yg terdahulu, lebih lengkap dan sempurna dari kitab2 yg telah ada.., karena Al-Qur’an adalah kitab terakhir, masa berlakunya sampai hari penghabisan.

  JADiii….,

  JIKA KALIAN ORG2 KRISTEN TETAP KULUP GAKMAU SUNAT…,
  MAKA KALIAN ADALAH PEMBANGKANG AJARAN ALKITAB…!!!!,

  JIKA KALIAN ORG2 KRISTEN MASIH TETAP SUKA DISODOMI atau MENYODOMI LOBANG2 TINJA.., BERARTI KALIAN MEMANG BENAR2 ANTI KRISTUS..,

  BUANG DAN CAMPAKKAN AJA KITAB2 KALIAN ITU, NGAPAIN LAGI PAKAI KITAB AJARAN YG UDAH DALUARSA…,

  JANGANLAH JADI MANUSIA MUNAFIK…, PURA2 BACA ALKITAB.,
  TAPI AJARAN NYA TIDAK DIPATUHI…

  Mengapa n Kenapa si anak jail tak menjawab dgn BENAR…?,

  sebagai pemuka/pemimpin gereja, harusnya beliau berani jujur.., namun jadi pengecuut.., TAKUT MATI…, gara2 dalam Alkitab ada vONIS MATI untuk :

  ORG2 KRISTEN YANG MASIH KULUP TAK DI SUNAT… dan

  ORG2 KRISTEN PARA PELAKU SODOMI LOBANG2 TINJA…

  Jika saja ajaran kedaluarsa dari Alkitab yg udah habis masa limit ini benar2 di terapkan/ di-jalan-kan…, kesian banget deeeh…,
  ALAMAT MATI KONYOL DAN PUNAH ORG2 KRISTEN DARI MUKA BUMI INI….

  Kami dua wanita kristiani.., sungguh2 telah sadari kekeliruan yg telah kami alami.., yg pasti kami membenci sodomi, kami ingin agar kami kaum wanita jgn lagi nilai martabatnya lebih rendah dari hewan mamalia, muliakan kami sebagai sosok kaum ibu yg melahirkan calon2 manusia apakah dia anak pria atau wanita..,

  Dalam ajaran Al-Qur’an yakni agama Islam.., umatnya tetap patuh sangat memuliakan kaum wanita..,

  Bukan seperti dalam kitab ajaran kristen yg telah daluarsa habis masa limitnya itu.., kaum wanita sungguh sangat dihinakan, cuma sebagai sundal pelacur pemuas syahwat sex mania bahkan kini lobang2 tinja pun jadi sarana senggama kaum pria..,

  iihhh.., sungguh menjijikkan.., rakus amat.., cukuplah lobang yg benar saja.., jangan lagi hinakan kaum wanita lebih rendah dari hewan mamalia..,

  sadari dan bersyukurlah.., bahwa kami wanita juga adalah manusia.., diciptakan utk jadi pasangan kaum pria.., maka perlakukanlah kami sebagai manusia jugaa…

 205. Hihihi……, hei anak jail…, kesian banget deh kamuuu…….

  kamu tak akan berani jawab berdasarkan Alkitab yg jadi panutan kristen selama ini terhadap dua pertanyaan kami, yakni tentang :

  1. KENAPA KAMU SEMUANYA KULUP GAK MAU SUNAT….?.

  2. KEBIASAAN MENYODOMI LOBANG2 TINJA…?,

  Karena Alkitab memastikan HUKUMAN NYA ADALAH:

  “HARUS DIBUNUH.., dan DIBUNUH.., DARAHNYA SIRAM KE MEREKA ”

  Berartiii……,

  Jika kamu patuh pada ajaran Alkitab…,
  maka hampir semua lah org kristen HARUS MUSNAH dari muka bumi..,
  yaitu org2 kristen yg kulup gak sunat…., dan para pastor pendeta, pemuda2 gereja, anak2 altar, kaum gay, dst-dst..dst, dan lain2nya…, para pelaku yang sangat suka menyodomi lobang2 tinjaa….

  MEMANG MENYEDIHKAN SEKALIGUS JUGA SANGAT MEMALUKAN…

  KAMU2 COBA MEMBENARKAN SESUATU YG NYATA2 SALAAH…!!,

  Bagaikan MENEGAKKAN BENANG YG BASAH…..!!!.

  SADARILAH…, AJARAN ITU SUDAH KEDALUARSA….

  JIKA MASIH KALIAN IKUTI..,
  MAKA KALIAN DIVONIS MATI OLEH HUKUM DALAM ALKITAB ITU…

  KARENA KALIAN KULUP GAK MAU SUNAT…, SERTA MENYODOMI LOBANG2 TINJAAAA….

  Kami berdua, sebagai remaja kristiani.., menyadari bahaya yang ada dalam Alkitab serta menyadari org2 kristen telah banyak yg tersesat, tidak patuh pada Alkitab, menjadi pengumbar Sex Mania.., dikalangan gereja, bahkan pelakunya malah para pemimpin gereja, jelaslah para wanitanya pun akan tetap teraniaya, lobang2 tinjanya juga dijadikan sarana senggama..,

  iiihh…., bagi kami itu sangat menghina diri kami dan sangat menjijikan…

  ntahla bagi wanita yg bermartabat lebih rendah dari hewan mamalia.,
  mungkin malah sang wanita pula yg minta disodok lobang tinjanya.., seperti wanita hina pelaku film2 bokep….

  iihh…, jijik banget deeeh….

  dah dulu…, besok pagi sambung lagi….

 206. ee anak jail…,

  Sudahlaa…., kamu gak usah ngomong apa2 dan ke-mana2..,
  tulisanmu malah akan membuat kami semakin malu dihadapan Cheng Ho.., kamu tega membutakan matamu dan hatimu atas fakta KULUP TIDAK SUNATNYA UMAT KRISTEN & PRILAKU SEX MANIA PEMIMPIN BESERTA UMAT KRISTEN DI HAMPIR SEMUA HAMPARAN BUMI INI….,

  jawab aja dulu berdasarkan Alkitab..,
  APA HUKUMANNYA UNTUKMU YANG TETAP KULUP GAK SUNAT DAN JIKA KAMU SUKA/SANGAT SUKA MENYODOMI LOBANG2 TINJA…?.

  Ketahuilah…,
  bahwa kini kami merasakan ketentraman hidup yg sangat nyataaa..

  dulu kami berdua tetap setia berada dalam lingkungan pendidikan umat kristen.., akhlak dan moral kami malah cenderung rusak hampir bejat terpengaruh doktrin sex mania dari kalangan gereja kristen, yang bangga dgn gaya prilaku bokep2 ituu….

  kini setelah kami berkenalan dan bersahabat dgn Cheng Ho..,
  semua film bokep2 itu kami bakar..,
  gaya pakaian kami lebih tertib tanpa ketat dan tanpa membayang,
  bahkan kami mulai belajar pakai jilbab,
  agar semua aurat yg mencerminkan kecantikan kami tertutup,
  dgn demikian para pendeta pastor dan pemuda gereja yg bermata JALANG.., tak leluasa melontarkan pandangan mesumnya,
  akibat sudah terbiasanya mereka mengumbar sex mania di kalangan gereja…

  YANG JELAS BAHWA,

  KAMI KAUM WANITA, DIDALAM ISLAM AKAN TETAP DIMULIAKAN….

  TAPI WANITA DALAM KRISTEN TELAH SANGAT DI HINA KAN, LOBANG TINJA KAMI PUN PASTI AKAN DIPERLAKUKAN DGN KEJIII…

  Semua film bokep yg ada udah kami bahas bersama Cheng Ho.., beliau mengatakan.., threesome pun TAK DIBENARKAN DALAM ISLAM.., bukan karena poligami dua isteri lalu boleh suka2 kita.., hati dan perasaannya harus dijaga dan para isteri harus diperlakukan dgn baik dan wajar…

  ADAKAH KRISTEN MEMPERLAKUKAN WANITA SEPERTI INI…..??.

  NOL BESAR…., YG ADA CUMA SEBAGAI ALAT PELAMPIASAN SEX MANIA.. BAHKAN LOBANG TINJA JUGA DIPAKSA JADI SARANA SEX MANIA……

 207. “SETAN DAN ALLOH SEPAKAT MENGHENDAKI NERAKA DIPENUHI MANUSIA”

  Bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada UMAT ISLAM?

  UNTUK APAKAH Allah menciptakan MANUSIA???

  Silahkan jawab dengan hati nurani anda…..coba cari jawabannya di QURAN…

  Q HUD [11 : 119]…. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya)telah ditetapkan:sesungguhnya AKU AKAN MEMENUHI NERAKA JAHANNAM DENGAN JIN DAN MANUSIA “SEMUANYA”. =>UNTUK ITULAH ALLAH MENCIPTAKAN MEREKA…untuk apa??UNTUK MEMENUHI NERAKA……ANEH BUKAN??

  KARENA ITU SUDAH MENJADI KEPUTUSAN alloh swt….maka….

  IA sendiri memastikan NERAKA HARUS PENUH…
  Sad [38:85] Sesungguhnya Aku PASTI akan memenuhi NERAKA Jahannam… =>SIAPA SIH YANG SEBENARNYA INGIN NERAKA PENUH??alloh swt atau iblis?atau jangan-jangan alloh swt itu IBLIS yang menyaru?apakah tidak mungkin demikian bos?

  Lalu KETIDAK MAHA TAHUAN alloh swt….menanyakan ke neraka apa sudah penuh….lah aneh bukan….
  Qaaf 50.
  30.(Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada jahannam:”Apakah kamu sudah penuh?”dia menjawab:”masih adakah tambahan? =>LALU DITANTANG oleh NERAKA….masih adakah tambahan??=>nah alloh swt ditantang oleh neraka….masih ada tambahan kagak…..lah aneh bukan??

  COBA ANDA CERMATI dengan hati nurani anda…..SEMOGA UMAT ISLAM PUNYA HATI NURANI….dan bisa membedakan mana KEHENDAK ALLAH dan KEHENDAK IBLIS….
  ____________
  PERTANYAAN :
  >Apa umat islam bisa membedakan KEHENDAK ALLAH SEJATI dan KEHENDAK IBLIS?
  __________
  Jika ada umat ISLAM BERKATA TUHAN MENCIPTAKAN agar manusia beribadah kepadaNya saja….itu salah bos….ada maksud lain alloh swt menciptakan manusia menurut quran…..berikut HASRAT lain dari alloh swt mengapa ia menciptakan manusia => Q HUD [11 : 119]…. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka(manusia dan jin). Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya)telah ditetapkan:sesungguhnya AKU AKAN MEMENUHI NERAKA JAHANNAM DENGAN JIN DAN MANUSIA “SEMUANYA”.
  ___________________
  GUNAKAN HATI NURANI ANDA UNTUK MEMBEDAKAN….BERIKUT KEHENDAK ALLAH SEJATI YANG MENUNJUKKAN AR-RAHMAN DAN AR-RAHIM-NYA….

  Inilah KEHENDAK BAPA :
  >>Yoh. 6:39 Dan INILAH KEHENDAK DIA yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari SEMUA yang telah diberikan-Nya kepada-Ku JANGAN ADA YANG HILANG, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman.(Konfirm Yoh 18:9 Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan-Nya: “Dari mereka yang Engkau serahkan kepada-Ku, tidak seorangpun yang Kubiarkan binasa.” ) =>Konfirm Luk. 14:23 Lalu kata tuan itu kepada hambanya: Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang, yang ada di situ, masuk, karena rumahku harus penuh.=>dalam PERIKOP INI(BACA 1 perikop biar jelas) berisi SUATU PENGAJARAN TUHAN YESUS mengajarkan RUMAHKU(ARTINYA SURGA) harus “PENUH”.=>Allah cukup jelas BERHASRAT SURGA HARUS PENUH(Yoh 6:39…JANGAN ADA YANG HILANG =>hasratNya cukup jelas)……beda dengan HASRAT alloh swt…..

  >>Yoh. 6:40 Sebab INILAH KEHENDAK BAPA-KU, yaitu supaya SETIAP ORANG, yang melihat Anak dan yang PERCAYA KEPADA-Nya BEROLEH HIDUP YANG KEKAL, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman.”

  JADI CUKUP JELAS BAHWA KEHENDAK ALLAH ADALAH :
  Yoh. 3:15 supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal.
  (KEHENDAK ALLAH SEMESTA ALAM CUKUP NYATA…bahwa Ia menghendaki SEMUA manusia JANGAN ADA YANG HILANG….melainkan BEROLEH HIDUP YANG KEKAL DI SURGA,tetapi hal itu TIDAK TERCERMIN DALAM KEHENDAK alloh swt….banyak ayat di quran menyatakan bahwa alloh swt berkehendak MEMENUHI NERAKA,bahkan itu SUATU KEPASTIAN,BAHKAN UNTUK MEMASTIKAN NERAKA PENUH ATAU TIDAK…..alloh swt bertanya ke NERAKA=> APA SUDAH PENUH?…NERAKA menjawab…APA MASIH ADA TAMBAHAN?=>Apakah alloh swt yang spt ini dapat dikatakan MAHA KASIH?dimana letak MAHA KASIH alloh swt jika ia selalu berkehendak dan selalu ingin memastikan neraka penuh?sebagai MANUSIA yang memiliki “HATI NURANI” saya mempertanyakan hal tersebut….

  dan dijamin umat islam ga bisa jawab[zakir naik,ahmed deedat,bahkan muhammad sekalipun gue jamin ga bisa jawab]….setahu saya di ALKITAB…..TIDAK PERNAH ALLAH SEJATI menghendaki KEBINASAAN SEMUA MANUSIA di NERAKA….ga ada ayatnya bahwa ALLAH akan MEMENUHI NERAKA di ALKITAB…..SEMOGA ANDA SUATU SAAT BISA MEMBEDAKAN MANA KEHENDAK ALLAH,MANA KEHENDAK IBLIS…..)

 208. Iiiih…,

  dasar kamu si mulut pembangkang alkitab…,

  ucapan2mu sesat lagi menyesatkan bung…., kentara kali mulut si penganut ajaran yang udah ke DALUARSAAAA…, Hihihi….

  semuanya kamu artikan KE aroma SEX MANIA KRISTEN DOYAN LOBANG TINJA….

  kami masih suci, masih virgin bung…, iri ya kamuuu….?.

  pigi sana ke dokter, sunat dooong.., kulup sarang penyakit, tauuu..!!.

 209. Jujur aja yaa…, di awal pertemanan kami dgn Cheng Ho, ketika ia mencari dan dibolehkan ngekost disalah satu kamar rumah kami.., kami sudah rela diantriin sama bg cengho karena sungguh mengagumkan.., ternyata si ganteng atletis Cheng Ho punya senjata diatas rata2, tak kalah dgn laki2 pemeran bokep, sangat menarik bentuknya, bersih dan tidak kulup.. sampai kami tdk merasa jijik ngisapin senjatanya yang diatas rata rata sampai muncratttttt. hehehehehe .

 210. Hihihi…..

  si anak jail ini sungguh pengecut, boleh dikatagorikan kaum wadam banci…., mulutnya lincah bicara ntah apa2 ke-mana2.., cuma siasat dan tipu muslihat menghindar utk menjawab HUKUMAN TIDAK BERSUNAT/KULUP DAN HUKUMAN SODOM-MENYODOMI LOBANG TINJA DALAM AJARAN KRISTEN….

  Jujur aja yaa…, di awal pertemanan kami dgn Cheng Ho, ketika ia mencari dan dibolehkan ngekost disalah satu kamar rumah kami.., kristen dalam dada kami masih penuh dan lubeer..,

  pendeta dan pemuda gereja yg ter-gila2 gitu rajin memberi pinjaman bermacam video bokep pada kami.., pemeran wanitanya cantik2 seperti kami, yg cowok gagah ganteng seperti si Cheng Ho..,

  tayangan bokep kami putar hampir tiap malam.., bermacam rasa gemuruh dalam dada.., hingga timbul ide utk pasang CCTV di kamar mandi dan di kamar Cheng Ho.., sungguh mengagumkan.., ternyata si ganteng atletis Cheng Ho punya senjata diatas rata2, tak kalah dgn laki2 pemeran bokep, sangat menarik bentuknya, bersih dan tidak kulup..

  itulah sekelumit masa lalu kami disaat kristen ygpenuh di dada, malah kami acuhkan nilai akhlak n moral.., namun kami tetap tolak semua ajakan pendeta serta pemuda gereja utk bermesum ria, kesucian kami tetap terjaga virgin utuh hingga kini.., lalu kami pun diarahkan utk menjerumuskan Cheng Ho agar jadi murtad…..

  Cheng Ho bukanlah org kristen yg selalu berpikiran jorok n porno.., aksi jerat kami gagal tak mengena.., dia muslim yg teguh menjaga imannya…, dia sopan berakhlak mulia, disiplin, pekerja keras, rajin puasa, sholat dan membaca Al-Quran…,

  pendekatan hanya bisa kami lakukan mulai sore hingga jam 10 mlm,
  pagi hingga sore dia kerja sebagai pembeca.., langganan penumpangnya banyak, terutama gadis remaja, ibu2 muda dan janda2.., ada juga yg bertingkah gatal, membuat hati kami panas, sialnya si Cheng Ho menanggapi dgn ter-senyum2 doang..,
  mestinya marahin doong.., gitulah gerutu dihati kami…

  semakin hari kami mengenal perilakunya.., semakin kami mengerti…, berkesimpulan bahwa :
  AJARAN ISLAM ADALAH AJARAN YG BENAR2 UTK MANUSIA, KAUM WANITA SANGAT DI ISTIMEWAKAN DAN DIMULIAKAN KEDUDUKANNYA..

  KAMI SEBAGAI WANITA JUGA.., TENTU SANGAT INGIN DAPAT PERLAKUAN YG WAJAR SAJA APALAGI YG MULIA…

  KRISTEN MENEMPATKAN KAUM WANITA HANYA SEBAGAI OBJEK SEX MANIA.., DALAM KITAB PERSUNDALAN BEGITU VULGAR DICERITAKAN PENGHINAAN TERHADAP WANITA….

  DALAM VIDEO2 BOKEP, LOBANG TINJA WANITA JUGA DIPAKAI, PADAHAL ITU ADALAH PERBUATAN YG SANGAT KEJI DAN HINA LEBIH RENDAH DARI HEWAN…

  WANITA YG SUKA DAN RELA LOBANG TINJANYA DIPAKAI UTK SENGGAMA.., ADALAH WANITA YG MERTABATNYA LEBIH RENDAH DARI HEWAN…

  PERBUATAN SODOM-MENYODOMI PARA PASTOR DAN PENDETA JUGA PEMUDA GEREJA TERHADAP LOBANG2 TINJA ANAK2 ALTAR ATAUPUN LOBANG TINJA PARA WANITANYA.., JELAS2 PEMBANGKANGAN AJARAN ALKITAB KRISTEN…,
  HUKUMANNYA ADALAH :

  “DIBUNUH DAN DARAHNYA DISIRAMKAN KE PELAKUNYA..”

  ATAU….

  MEMANG AJARAN ALKITAB SUDAH TIDAK BERLAKU LAGIII…?.

  HABIS MASA LIMITNYA…, HABIS MASA BERLAKUNYA…??.

  HANYA SAMPAI KEDATANGAN AL-QUR’AN SEBAGAI PENYEMPURNA KITAB2 TERDAHULU….??,

  “AL-QUR’AN JELAS2 MEMBAWA AJARAN KEBENARAN BAGI SELURUH MANUSIA, TANPA LIMIT WAKTU ATAU BATAS WAKTU”

  MAKA.., NGAPAIN SIH PAKAI YG UDAH DALUARSAA…??,

  PASTI LEBIH BANYAK TAK BERESNYA.., TERBUKTI PERBUATAN PENDETA, PASTOR, PEMUDA GEREJA, JUGA PELAKU2 BOKEP PAKAI ATRIBUT SALIB KRISTEN, PENGUMBAR SEX MANIA, LOBANG2 TINJA JUGA DIPAKAI UTK SENGGAMA…,

  hiiiiiiiy…, jijik banget ah, ajaran yg udah kedaluarsaa…..

 211. kekekekek….. badut konyol anak jahil….. dianggapnya ISLAM kayak kristen…..

  udah lu nyembah pohon saja deh….. pohon ada yg umurnye ampe ratusan taon…. daripada tuhan elo yg lair ribuan tahun setelah alam semesta ini diciptakan tuhan. Masih bagusan Budha. Pemeluknya tidak ada yang menuhankan Sidharta Gautama. Atau lebih bagus orang Jepang jaman dahulu kala yang menyembah matahari. Matahari masih lebih bermanfaat daripada tuhan yang mati dibunuh manusia ciptaannya dengan disalib. Kacian elo deh…. punya tuhan koq mampus dibunuh ciptaannya sendiri…. tuhan kok kalah sama ciptaannya sendiri yah? tuhan cap opo iki rek? kekekekek……..

 212. Allah swt adalah tuhan abal-abal


  Umat muslim terlena dengan sosok sesembahan Arab bernama Awloh. Bahkan tidak sedikit umat non-muslim yang juga secara diam-diam mengimani sosok sesembahan bangsa Arab itu sebagai Tuhan beneran. Tapi sudahkah kita meneliti kebenaran iman kita tersebut?

  Allah SWT (baca: alloh subhanahu wa taala) bukanlah Tuhan Sejati. Dia adalah sosok palsu ciptaan psikopat jahat dari Arab yang mengaku nabi. Muhammad yang lahir pada tahun 570-an Masehi ini, setelah berumur 40 tahun dia mengaku dirinya nabi utusan alloh, dewa Arab yang tertinggi yang berdiam di Kabah. Tidak ada seorang pun dari bangsawan Pagan Quraish terpelajar, dan juga umat Nasrani yang tertarik dengan pengakuannya. Pada zaman itu, orang-orang terpelajar tahu kalau Muhammad adalah seorang penipu.

  Apakah kita yang hidup pada hari ini, masih bisa mendapatkan bukti-bukti Muhammad seorang penipu? Tentu saja. Kita tidak membutuhkan buku lain untuk dapat menemukan bukti tersebut, karena bukti itu adalah Alquran sendiri. Dari Alquran kita akan menemukan bukti-bukti nalar bahwa Muhammad adalah seorang penipu, seorang pencipta tuhan palsu bernama alloh. Walau semula “awloh” adalah nama dewa sesembahan bangsa Arab yang bisu, Muhammad telah membuatnya “bisa berbicara”. Muhammad telah menyulap sosok dewa mitos menjadi “tuhan”.

  Alloh = Muhammad

  Alloh bukanlah Tuhan Sang Pencipta, alloh hanyalah ciptaan Muhammad belaka. Ayat-ayat Alquran bukanlah firman alloh, melainkan ayat-ayat yang dikarang Muhammad untuk kebutuhannya sendiri, dan saat terbitnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi manakala dia butuh ayat baru.

  Pada waktu Muhammad berzinah dengan Mariya, dia kepergok oleh Hafsah. Hafsah adalah istri Muhammad yang juga sebagai majikan dari Mariya, pelayannya. Hafsah dan Muhammad akhirnya bertengkar, dan Muhammad bersumpah tidak akan menyentuh Mariya lagi. Tapi dasar manusia bejat, tidak lama berselang sesudah itu, Muhammad kembali timbul hasrat ingin menyetubuhi Mariya. Dia tidak tahan dengan nafsu birahinya yang menggebu-gebu itu. Lantas dia keluarkan jurus pamungkasnya, menerbitkan ayat-ayat alloh:

  Surat At-Tahrim (QS 66) ayat 1 dan ayat 2 Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

  Dengan liciknya, Muhammad mengarang ayat yang isinya membolehkan dirinya untuk membatalkan sumpah yang telah dia ucapkan di hadapan Hafsah tentang janjinya untuk tidak menyentuh Mariya lagi. Dia bahkan membuat seolah allohnya merestui perbuatan bejatnya itu dengan menganggap persebutuhan majikan dengan budak adalah sesuatu yang dihalalkan alloh. Pada waktu itu, Muhammad sangat berkuasa dan tidak ada seorang pun pengikutnya yang berani membantahnya, istri-istrinya pun tidak, terlebih bila Muhammad sudah mengeluarkan “ayat”. Hukuman bagi orang yang berani membantah rasul atau melawan rasul, adalah MATI. Agar dirinya ditaati dan tidak dibanta, Muhammad menerbitkan ayat:

  QS 33:57 Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.

  QS 58:9. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

  QS 58: 20. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

  Muhammad menaku-nakuti para pengikutnya dengan hukuman neraka:

  QS 33:66. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata: “Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul.”

  Bila mengancam dengan hukuman neraka tidak mempan, maka dia tunjukkan dengan tindakan nyat, sebagaimana yang diancamkannya lewat ayat karangannya yang berikut:

  QS 8:12. (Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman.” Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka

  QS 47: 4. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

  QS 36:45. Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Takutlah kamu akan siksa yang dihadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat”

  Sewaktu di Medinah Muhammad berprofesi sebagai perampok. Dia dan Para pengikutnya sering pergi berperang dan menjagal karavan dagang Quraish yang sedang melewati perbatasan. Muhammad ingin mendapatkan jatah dari harta rampokan itu, lantas dengan cerdiknya dia keluarkan ayat sakti:

  QS 8:41. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

  QS 59:7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

  Dari ayat-ayat Alquran di atas, kita dapat mengetahui dengan pasti dan meyakinkan bahwa alloh bukanlah Tuhan, melainkan sosok palsu (abal-abal) ciptaan Muhammad belaka. Alloh hanyalah produk alter ego Muhammad belaka.

  Ayat-ayat Mustahil dari Tuhan

  Di samping ayat-ayat yang menunjukkan ego Muhammad, kita juga temukan ayat-ayat mustahil berasal dari Tuhan Sejati. Mari kita baca kutipan beberapa ayat berikut:

  Allah belum tahu?

  QS 9:16. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, sedang Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

  QS 7: 52. Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al Quran) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

  Jelas dari ayat di atas, bukan Allah yang belum tahu, tapi Muhammad-lah yang belum tahu.

  Allah tidak yakin?

  QS 60:7. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

  QS 17:5. atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin (hidup) menurut pikiranmu.” Maka mereka akan bertanya: “Siapa yang akan menghidupkan kami kembali?” Katakanlah: “Yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama.” Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata: “Kapan itu (akan terjadi)?” Katakanlah: “Mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat”,

  QS 9: 102. Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.

  QS 5: 52. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: “Kami takut akan mendapat bencana.” Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

  Tidaklah mungkin Tuhan yang Maha Tahu segalanya berkata “mudah-mudahan”, terkecuali itu adalah ucapan manusia.

  Allah bersumpah demi benda ciptaan

  QS 56:75-79. Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui, sesungguhnya Al Qur’an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.

  QS 75:1-3. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri). Apakah manusia mengira, bahwa kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya?

  QS 81:15-25. “Sungguh, Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai ‘Arsy (Tahta), yang dita’ati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya. Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil (pendusta) untuk menerangkan yang ghaib. Dan Al Qur’an itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk”

  QS 95: 1-4. Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun dan demi bukit Sinai sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

  Allah bersumpah demi tuhan lain?

  QS 70:40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.

  Allah memuji-muji dirinya sendiri dengan beragam kata-kata “maha”

  QS 59: 23. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

  QS 17: 1. Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya[847] agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

  QS 62: 1. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

  Allah mengucapkan kata-kata tak bermakna

  QS 2:1. Alif laam miin

  QS 7:1. Alif laam mim shaad

  QS 10:1. Alif laam raa. Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.

  QS 11:1. Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu,

  QS 12:1. Alif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).

  QS 13:1. Alif laam miim raa. Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran). Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya).

  QS 14:1. Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.

  QS 15:1. Alif, laam, raa. (Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang memberi penjelasan.

  Ada kelucuan yang kita tangkap dari ayat-ayat ini. Muhammad telah terbawa oleh tradisi agama-agama sebelumnya yang mengklaim kitab suci datang dari Tuhannya, sehingga kemudian Muhammad mengarang kitab suci tandingan dan diklaimnya sebagai kitab dari Tuhan. Padahal yang dimaksud kitab suci bukanlah kitab yang dikarang langsung oleh Tuhan, atau ayat demi ayat didikte dari Tuhan. Kitab suci yang sebenarnya adalah tulisan manusia belaka yang disakralkan dan dijaga turun-temurun agar tidak punah. Tetapi Muhammad memahaminya secara naif, seperti pemahaman seorang anak kecil. Mari kita simak sekali lagi 4 ayat berikut, yang akan membuat diri kita terpingkal-pingkal:

  QS 12:1. Alif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).

  QS 13: 1. Alif laam miim raa. Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran). Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya).

  QS 14: 1. Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.

  QS 15: 1. Alif, laam, raa. (Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang memberi penjelasan.

  Dan juga mari kita simak ayat berikut:

  QS 6:92. Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al Quran) dan mereka selalu memelihara sembahyangnya.

  Tuhan yang Asli tidak pernah menurunkan kitab, tetapi Muhammad menyangka kitab-kitab suci terdahulu diturunkan dari Tuhan dalam arti harfiah, sehingga dengan sangat naif, dan dengan percaya diri pula Muhammad mengklaim Alquran buatannya adalah kitab suci dari Tuhan. Tentu saja orang yang terpelajar dan sangat paham dengan sejarah kitab suci, terutama dari kalangan Yahudi dan Nasrani, akan tertawa terpingkal-pingkal melihat pemahaman Muhammad ini.

  Adakah Bukti Keberadaan Allah SWT?

  Setelah kita cermati ayat-ayat Alquran, kita mendapat kesimpulan bahwa ayat-ayat Alquran memang ASLI dikarang oleh Muhammad, dan bukan wahyu dari Tuhan. Alloh adalah tuhan abal-abal, hasil ciptaan dan kayalan Muhammad.

  Sekarang kita maju lagi selangkah, adakah BUKTI EKSISTENSI Alloh ini?
  Banyak dari umat muslim yang akan mengutip kisah-kisah menakjubkan dari zaman nabi-nabi Yahudi, dan mengklaimnya sebagai hasil perbuatan alloh mereka. Itu tidak bisa dibenarkan, karena itu adalah tipuan. Saya pun juga bisa mengarang tuhan bernama Panjul, lantas ketika saya diminta bukti eksistensi dan kemahakuasaan si Panjul, saya mengutip kisah-kisah menakjubkan dari zaman nabi-nabi Yahudi, dan mengklaimnya sebagai hasil perbuatan Panjul. Saya akan katakan, Panjul dahulu mengutus nabi Musa dan memberinya tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Panjul juga telah membuktikan dirinya mahakuasa yaitu dengan membelah lautan, menurunkan makanan dari langit serta menghukum Mesir dengan 10 kutuk.
  Itu semua adalah ngaku-ngaku, dan itu adalah tipuan.

  Marilah kita membuka nalar kita. Bukalah pikiran Anda. Anda akan sadar dari kebodohan Anda yang selama ini menyangka alloh adalah Tuhan yang Mahakuasa. Alloh itu TIDAK ADA. Kita bisa buktikan ketiadaan awloh ini dari zaman Muhammad, mulai dari sejak Muhammad mengaku nabi hingga wafatnya, tidak ada satu pun BUKTI EKSISTENSI & KEMAHAKUASAAN tuhan bernama awloh itu.
  Muhammad sukses memimpin Arab karena dia menggunakan kekerasan. Musuh-musuhnya dibabat lewat pedang, tidak ada bukti keilahian alloh sama sekali. Sama seperti Perampok membunuh korbannya, seperti itulah Muhammad dalam menumpas musuh-musuhnya.

  Di manakah alloh, sewaktu Muhammad hidup? Alloh ada di dalam otak Muhammad. Karena yang menjadi alloh tidak lain adalah Muhammad sendiri. Muhammad-lah yang telah memerankan dirinya sebagai 2 tokoh sekaligus, sebagai sosok pengutus dan sebagai sosok yang diutus. Alloh dan rasulnya adalah 2 nama 1 pribadi.

  Alloh sebagai Tuhan adalah TIDAK PERNAH ADA.
  Alloh adalah tuhan palsu buatan nabi Arab. Alloh adalah produk akal-akalan Muhammad semata.

 213. ee anak jail….

  kamu TIDAK JANTAN.., tidak berani jawab JUJUR tentang HUKUMAN SODOMI DAN HUKUMAN KULUP TIDAK SUNAT…..

  kamu tak perlu cemburu pada Cheng Ho, karena :

  dia bukanlah seperti kamu…, pemimpin gereja dan pemuda2 kristen yg sungguh2 sangat memalukan kami sebagai remaja putri kristiani, sungguh kalian sangat bejat dan mesum porno perbuatan serta perkataan, otak kotor gak ketulungaaaann……

  Cheng Ho tidak silau thd finansial yg kami miliki…,

  sungguh beliau sangat pantas jadi pemimpin kami…

  Ingaaat….!!,

  Mulai saat ini, kamu bukan lagi dari golongan kami…, Putus Hub…!!

  kamu pembangkang alkitab = pengikut setan…

 214. ee anak jail..,

  kami kami remaja putri kristiani…, sungguh jawabanmu sangat mengecewakan dan memalukan kami dihadapan Cheng Ho.

  “Yang kami tanya adalah : mengapa umat kristiani tidak disunat.., lebih suka Kulup..??, padahal yesus disunat pd hari ke 8…..”.

  kamu jawabnya ngawuuuur…, Cheng Ho bilang kamu otak belatung.

  Hadist yg kamu kutip diatas, adalah BENAR2 PALSUU..,
  barusan Cheng Ho pulang dan menunjukkannya kpd kami.

  kamu ingin menunjukkan sesuatu perbuatan yang fiktif, karang2an, rekayasa yg tidak pernah ada terjadi….

  SEMUA ITU ADALAH HASIL KHAYALAN OTAK2 MESUM ORG2 KRISTEN DARI JAMAN DULU.., YANG DI APLIKASIKAN DI JAMAN INI…, ADA FAKTA BAHWA, PULUHAN RIBU ANAK2 ALTAR GEREJA JADI KORBAN SODOMI OLEH PARA PENDETA DAN PASTOR PEMIMPIN DI GEREJA ITU SENDIRI…!!.
  TERMASUK KAMU DAN PEMUDA2 KRISTEN.., LEBIH MENYUKAI LOBANG ANUS DARIPADA LOBANG YG BENAR…, PADAHAL LOBANG ANUS ADALAH JALAN KELUARNYA TINJA/KOTORAN…

  perbuatanmu beserta pemimpin umat kristen adalah sangat keji.., telah menempatkan kami kaum wanita lebih rendah daripada hewan…

  KAMU SUDAH TAU.. DALAM ALKITAB ADA HUKUMAN YG SANGAT SADIS UTK PERBUATAN SODOMI ITU..,

  JELAS2 KALIAN MEMBANGKANG ALKITAB YG KALIAN PEGANG…!!.

  SUNGGUH MEMALUKAN DAN MENJIJIKKAN SIKAPMU ITUU…

  KALIAN TEMPATKAN DERAJAT KAMI KAUM WANITA, JAUH DITEMPAT YG LEBIH RENDAH DARI DERAJAT HEWAN, DAN HANYA SEBAGAI OBJEK KEPUASAN BIRAHI SEX PENGIKUT SETAN….

  Cheng Ho menunjukkan kepada kami bahwa dalam ajaran Islam, kedudukan kaum wanita sangat mulia…,
  yakni semasa kamimengandung calon manusia, kami tetap di doakan oleh seluruh makhluk yg ada di langit dan di muka bumi ini…
  dan kami mati syahid jika mati ketika melahirkan, langsung ke surga.., boleh masuk melalui pintu surga yg mana saja dgn 4 kewajiban yaitu:
  sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, taat pada suami dan menjaga kehormatan….

  TAPI KAMU DAN KALIAN PEMIMPIN UMAT KRISTEN…, MALAH MENJERUMUSKAN/MENEMPAT KAMI KAUM WANITA DITEMPAT YG SANGAT HINAAA…, BERBUAT KEJI KEPADA KAMI, KALIAN ANGGAP KAMI HANYA SEBAGAI OBJEK PERSUNDALAN…..

  ITULAH HASIL KARYA OTAK2 MESUM PEMBANGKANG ALKITAB….

  MAKA MULAI SAAT INI…,
  KAMI YG MASIH REMAJA PUTRI KRISTIANI…,
  TIDAK SUDI BICARA DGN KAMU DAN KALIAN SEMUA PEMIMPIN KRISTEN…, OTAK KALIAN KOTOR DAN LICIK PENUH AJARAN SERTA AJAKAN SETAN…

  OTAK KOTOR AKAN MENGHASILKAN KARYA YG KOTOR, PERILAKU KOTOR, MULUT KOTOR KRN JIWAMU TELAH KOTOR…

  PEMBANGKANG ALKITAB.. ADALAH PENGIKUT SETAN….

 215. MUHAMMAD ADALAH HOMO !

  Shahih Bukhari Volume 4, Book 52, Number 143
  Dikisahkan oleh Anas bin Malik:
  Nabi berkata kepada Abu Thalhah, “Pilih salah satu pelayan anak Anda untuk melayani saya dalam ekspedisi saya ke Khaibar.” Jadi, Abu Thalhah membawa saya membiarkan saya naik di belakangnya sementara saya adalah seorang anak laki-laki mendekati usia pubertas. Aku digunakan untuk melayani Rasul Allah ketika ia berhenti untuk beristirahat.

  Suatu hari Nabi SAW mendatangi Zahir yang sedang menjual dagangannya. Lalu beliau memeluk Zahir dari belakang. Zahir berkata,’Lepaskan aku, siapa ini?’ Lalu Zahir menengok ke belakang. Maka tahulah Zahir ternyata itu Nabi SAW. Begitu tahu, Zahir lalu melekatkan punggungnya dengan erat ke dada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata,’Siapa yang mau membeli budak ini?’ Zahir berkata,’Wahai Rasulullah, demi Allah, jadi aku ini menurutmu barang murah?’ Nabi SAW menjawab, ‘Tapi Engkau di sisi Allah bukan barang murah. Engkau di sisi Allah adalah barang mahal.’ (HR Ahmad, dengan sanad sahih. Lihat Musnad Ahmad, 3/161; Shahih Ibnu Hibban, 13/107; Sunan Baihaqi, 10/248; Majma’uz Zawaid, 4/275)

  Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari hadits Syu’bah. 1158 Imam Ahmad 1159 meriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata, “Pada suatu hari Rasulullah saw. pergi ke pasar Bani Qainuqa’ dengan dituntun oleh kedua tanganku. Beliau berkeliling di pasar tersebut. Kemudian kembali dan duduk di dalam masjid. Beliau berkata, ‘Di mana si Laka’ ? Panggil kemari si Laka’!’ Lalu datanglah al-Hasan berlari ke arah beliau lalu duduk di pang-kuan beliau. Rasulullah saw. MEMASUKKAN LIDAH beliau ke dalam mulutnya sembari berkata, “Ya Allah SWT., aku mencintainya maka cintailah dia dan cintailah orangorang yang mencintainya.” Beliau katakan sebanyak tiga kali.
  Abu Hurairah berkata, “Tidaklah aku melihat al-Hasan melainkan menetes air mataku atau berlinang air mataku atau melainkan aku menangis.” Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim.

  Bihar Al Anwar by Al Majlissi Volume 43 page 317
  Also repeated in Bihar Al Anwar by Al Majlissi Volume 77 page 224

  أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ع أن النبي ص قبل زب الحسين بن علي ع كشف عن ربيته ]أربيته[ و قام فصلى من غير أن يتوضأ

  We were informed by muhammad that Mussa reported that his father reported from his father who reported from his grandfather Ja’far bin muhammad from his dad from Ali a.s that the prophet saws used to kiss the penis of Al Hussain Ibn Ali Ibn Abi Taleb a.s by revealing his private parts then he would get up and go pray without making wudhu
  terjemahan:
  Kami diberitahu oleh muhammad bahwa Mussa melaporkan bahwa ayahnya dilaporkan dari ayahnya yang dilaporkan dari kakeknya Ja’far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali bahwa Nabi saw biasa MENCIUM PENIS Al Hussain Ibn Ali Ibn Abi Taleb sebagai oleh mengungkapkan auratnya maka ia akan bangun dan pergi berdoa tanpa membuat wudhu.
  _____________________________________________________

  Astagfirullahaladzim sungguh tidak menyangka nabi junjungan umat Islam ini selain maniak sex ternyata juga seorang HOMO!

 216. ee anak jail..,

  kamu pikir baik2 baru jawab..,
  sambil nunggu, lap top ditutup dulu,
  kami mo pigi belanja ke mall.., utk kebutuhan seminggu kedepan.

 217. ee anak jail…,

  Cheng Ho udah bilang.., kamu tu gak usah mikir terlalu jauh.., sampai Filipina atau amerika latin.., cukup yg dekat2 aja.., yg ada disekitarmu.., misalnya di halaman gereja atau dalam ruang gereja.., lihatlah yg tergantung dalam keadaan tersalib…., lalu cubit pahanya..,

  kaan jelas banget.., begitulah kata Cheng Ho tadi malam….,
  kok gak nyambung juga siih.?,

  kok malah ngelayap pikiranmu ke Filipina dan Amrik latiiiin…?.

  Jangan pura2 gila kamu buuung…., ada dua hal yg kami tanya padamu…, yg inipun kamu gak usah mikir jauh2 sampai luar negeri.., cukup pegang, buka, lihat dan baca Alkitab.., ni dia pertanyaan nya…

  pertama :
  kenapa umat kristiani gak disunat..?, lebih suka kuluup…??,
  padahal yesus di sunat pada hari ke 8…,

  kedua :
  kenapa banyak pastor dan pendeta yg bersikap mesum sangat doyan lubang anus dari pada lubang yg benar ketika senggama demi meneruskan garis keturunan nya….?.
  bahkan ribuan anak2 altar jadi korban sodomi pendeta dan pastor2.., apa ada perintah tersendiri dari yesus yg menyuruh utk SODOM…?,

  kedua pertanyaan tsb terkait dalam Alkitab.., adanya konsekwensi hukum yg sangat berat…, anda tentu tau apa hukuman nya…,
  namun mengapa MEMBANGKANG TIDAK IKUT AJARAN ALKITAB….?.

 218. COBA KAMU CUBIT PAHA SI YESUS ITU..,
  KALO DIA MEMBALAS DGN CUBIT PAHAMU JUGA..,, si yesus yang dari mana ini cengho, yang dari Filipina atau yang dari amerika latin,

  nita & siska TIDAK pernah menyembah si Yesus . sorry aja ya.

 219. Hehehehe….,

  Siska ma Anita tawa cekikikan lihat tulisanku utk si anak jail…,

  Abiis.., gak nyamboong trus…, sorry ya anak jail.., kamu tuh goblook banget…, udah jelas2 berhala yesus yg kamu sembah.., masih juga gak masuk ke utekmu…, hehehe…, besok mrk berdua yg mbalas tulisanmu…, mereka dah gak mau kuliah lagi Nomensen Medan, mo pindah katanya, masih banyak Univ lain…,

  dah yaa…, mereka da pulang ke kost.., aku mo tidur istirahat…, bosen ngomong ma belatung macam kamu…,
  uteknya gak nyambooong……

 220. HEHEHE….,

  SI ANAK JAIL INI SEDANG REINKARNASI JADI BELATUNG…, MAKANYA GAK BISA LIHAT FAKTA KEBENARAN……

  DAH LA ANAK JAIL…, GAK USAH MIKIR JAUH2.., GAK SANGGUP UTEK MU…,

  GINI AJA DEH…,
  COBA KAMU CUBIT PAHA SI YESUS ITU..,
  KALO DIA MEMBALAS DGN CUBIT PAHAMU JUGA..,
  PERHATIKAN.., DIA PAKE TANGAN YG MANA..?.
  TANGAN MONYET APA TGN ORANG….?.
  KALO PAKE TANGAN ORANG.., BERARTI ITU BUKAN PATUNG, TAPI MANUSIA JUGA SEPERTI KAMUUU…,

  APA KAMU MERASA BAHWA DIRIMU ADALAH TUHAN JUGAA..?,

  SOALNYA YESUS MA KAMU KAN SAMA BENTUKNYA..,
  DOYAN MAKAN NASI JUGA DOYAN MABOOK…
  .
  TRUS CIUM JUGA SEMPAKNYA…, UDAH BAU CUKA APA BELUM..?,

  KALO UDAH BAU…, BEDAH PAKE GUNTING,
  TRUS OBOK2 LOBANG TINJANYA…,

  ANGGAP AJA BEGITULAH CARA IBADAHMU PADA YESUSMU SEBAGAIMANA HOBBY MU DIGEREJA BERSAMA PASTOR2MU.

  JADIII…, GAK USAH JAUH2 MIKIRNYA.., LIHAT AJA YG ADA DISEKITARMU….

  GAMPANG BANGET KAAAN..?,

  ABIIS.., UTEKMU SIH UTEK BELATUUNG….

 221. begitulah keahlian murid2 si mamad sang Anti Kristus, sangat ahli menyamar, nyontek, jiplak, menipu, juga ngesex. lalu diselewengkan, diplesetkan utk menyesatkan umat Islam sendiri sendiri….

  Saya sangat yakin bahwa TUHANKU.., ALLAH SWT MAHA TAU, DIA TAK PERNAH TIDUR… untuk menjagai nabinya simamad apabila minta cewek untuk di …….

  BUKAN SEPERTI TUHANNYA cengho, yang budek yang diteriaki 5x sehari.

  HEHEHE……..

 222. Maka dgn ini, dari hati yg paling dalam, saya minta maaf kepada semua pembaca tulisan saya.., apabila ada yg tersinggung dan tak berkenan dalam hati para pembaca, semoga dikabulkan.., agar kelak tak ada urusan cari-mencari ke dalam neraka….

  Urusan utama adalah meminta maaf…, jika tak dapat kemaafan juga gak papa.., itu jadi urusan kedua..,

  Saya sangat yakin bahwa TUHANKU.., ALLAH SWT MAHA TAU, MAHA PEMAAF, MAHA BIJAKSANA, MAHA SEMPURNA, MAHA SEGALANYA., DIA TAK PERNAH TIDUR…

  BUKAN SEPERTI TUHANNYA ANAK JAIL…,
  BERHALA YG TERGANTUNG SIANG MALAM KENA ANGIN HUJAN DAN KEJEMUR KAYAK IKAN ASIN.., PAKE SEMPAK DOANG PULA…

  YANG KAYAK GITU KOK DIJADIKAN TUHAAN….?!,

  BADANNYA DIGROGOTI RAYAP AJA.., DIA GAK BISA GARUK2 UTK NYELAMATKAN DIRINYA SENDIRI…

  APALAGI SEBAGAI “JURU SELAMAT UMAT KRISTEN….??!!”

  HAI ANAK JAIL…,
  YANG BENER AJA KAMUU…,
  UTEKMU TAROK MANA…, HAA…?!!,

  HEHEHE……..

 223. umat kristen memang langsung masuk neraka…, jadi segeralah selesaikan urusan kalian dgn mereka selagi masih di dunia…,

  daripada kelak terpaksa “nyelam dulu ke nereka utk cari mereka…,
  itu pun tak mudah dan tak sebentar waktu utk mencari seseorg dari jumlah yg ada, musti pilah2 bongkar tumpukan kayu bakar neraka itu, hehehe….”

 224. yaa benar bung Mus…,

  bhw “nita & siska palsu” adalah si Jail beserta semua aliasnya….

  begitulah keahlian murid2 si paulus sang Anti Kristus, sangat ahli menyamar, nyontek, jiplak, plagiat dsb dsb, lalu diselewengkan, diplesetkan utk menyesatkan umat kristiani sendiri….

  Anita dan Siska sangat menyesal, telah berburuk sangka pada seorg janda punya anak dua…, walau janda tsb memang liar dan binal, bahkan ada “affair” dgn pendeta serta dgn para pemuda di gereja.

  semua itu akibat ulah perbuatan si anak jail.., penyesat ulung keturunan Iblis berbentuk manusia…

  pada Anita dan Siska saya anjurkan segera datang kerumah janda tsb, utk minta maaf…, telah mencaci maki bu janda krn disesatkan tulisan si anak jail…

  urusan minta maaf pada bu janda udah selesai.., namun mereka masih shock telah jadi korban penyesatan si anak jail.., mereka bertanya :
  “knapa harus segera minta maaf…, apa gak bisa besok2….?”

  saya jawab sambil menyanyikan syair lagunya Trio Bimbo,
  “Berbuat baik…, janganlah ditunda-tunda…..”

  Jadii.., jangan besok2.., umur makhluk hidup belum tentu sampai besok…, di akhirat kelak belum tentu kalian bisa jumpa dgn dia..,

  umat kristen jelas langsung masuk neraka..,

  kecuali org2 kristen yg menyadari bahwa sejak Islam datang, ajaran Al Masih udah habis masa limitnya, udah kedaluarsa,

  maka berbondong-bondong satu gereja2 masuk Islam, kecuali si anak jail murid si paulus itu…, hahaha….

  gitulah penerangan saya pada dua mahasiswi kristen, sahabat2 saya itu…

 225. nikh nita & siska gadungan alias pengamat alias anak jail dan sejuta alias lainnya hebat bener! Bisa bikin kitab suci dan ucapan nabi tandingan yg diaku-aku sebagai qur’an dan hadits tapi isinya bergaya ala bibel yg tiap tahun diubah-ubah mengikuti kemauan gereja dan vatikan biar bisa dipas-paskan dengan kemauan mereka sendiri.

  Kalau ngaku2 ngutip dari Qur’an dan Hadits asli, mbok kalimatnya yang betul dulu tata bahasanya. Biar kagak kelihatan o’on lu ya. Lain kali dibenahi dulu tata bahasanya. Belajar ke Yus Badudu sono!

  Dasar orang gila!

 226. kami tidak terpengaruh ayat2 Kidung Agung.., krn kami sadar bhw ajaran tsb sudah kedaluarsa, yang lebih modern adalah ayat quran seperti ini.

  QS 66: 3 – 4 Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan
  secara rahasia kepada salah seorang dari istri-
  istrinya (Hafshah) suatu peristiwa. Maka tatkala
  (Hafshah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah)
  dan Alloh memberitahukan hal itu (semua
  pembicaraan antara Hafshah dengan Aisyah) kepada
  Muhammad lalu Muhammad memberitahukan
  sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan
  menyembunyikan sebagian yang lain (kepada
  Hafshah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan
  pembicaraan (antara Hafshah dan Aisyah) lalu
  Hafshah bertanya: “Siapakah yang telah
  memberitahukan hal ini kepadamu?” Nabi menjawab:
  “Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha
  Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Jika kamu berdua
  bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu
  berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan
  jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan
  Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya
  dan (begitu pula) Jibril dan orang- orang mukmin
  yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat
  adalah penolongnya pula

  Muhammad yang merasa sakit hati atas perbuatan
  Hafsa membocorkan rahasianya akhirnya kembali lagi
  ketempat Maria, sudah kepalang tanggung pikirnya.
  Disaat mereka sedang berduaan, masuklah Hafsa
  kerumah, dan lagi2 ia mendapati Muhammad bersama
  Maria. Hafsa pun mulai mengomel; “Bagaimana
  janjimu? Bukankah kau sudah berjanji padaku untuk
  tidak menyentuh Maria lagi. Haram itu..” Lalu
  Muhammad berkata bahwa barusan ia dikirimi Jibril
  ayat2 dari surga;

  QS 66:1-2 Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan
  apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu
  mencari kesenangan hati istri- istrimu? Dan Allah
  Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
  Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu
  sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah
  adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi
  Maha Bijaksana.

  Hafsa masih menggerutu dengan
  ucapan Muhammad tersebut, lalu nabi berkata lagi;

  QS 66: 5 Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi
  Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan
  istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh,
  yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang
  mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan
  yang perawan.

  Karena diancam cerai, Hafsa langsung terdiam. Dia
  sadar bahwa ia bisa kesepian jika dicerai oleh
  Muhammad. Karena Allah sudah mengatakan bahwa
  siapapun tidak boleh menikahi istri2 rasul.

  QS 33: 53 Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati)
  Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya
  selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya
  perbuatan itu adalah amat ya (dosanya) di sisi Allah.

  Karena peristiwa itu pula, Muhammad mengambil
  kesempatan sebulan penuh untuk bercumbu dengan
  Maria. Sekaligus memberi pelajaran kepada Hafsa dan
  Aisha yang sering bergosip mengenai dirinya.

  Sahih Bukhari 43, Nomer 648: Sang Nabi tidak
  mengunjungi istri2nya karena Hafsa membocorkan
  rahasia kepada Aisha, dan sang Nabi berkata bahwa
  dia tidak akan mengunjungi para istrinya selama
  sebulan karena dia marah pada mereka ketika Allah
  membatalkan sumpahnya untuk tidak menyentuh
  Maria lagi.”

  Benar2 ayat ayat yang upto date, dan tidak pernah kadaluarsa.

 227. SUNGGUH KEJI, HINA DAN SANGAT NISTA MANUSIA2 PENGGUNA LOBANG TINJA UTK SENGGAMA…..

  MANUSIA PENGGUNA LOBANG TINJA UTK SENGGAMA, DERAJATNYA LEBIH RENDAH DARI HEWAN…

  Dalam alkitab, hukuman nya adalah :
  “DIBUNUH…, DAN DARAHNYA DISIRAMKAN KE MEREKA…”

  hei beo betina…, Ingaat ituuu.., dan sadarilah..,

  jandamu jangan membuatmu terjerumus lebih dalam…,

  jauhi pendetamu yg porno tukang mabuk dan penjudi ituu…,

  kesian deh kamuu……

 228. ee beo betina sundal jalang kuntilanak busuuuk..,

  mulutmu sungguh berbahaya…, menjiplak dan memplesetkan mengubah kalimat semula jadi busuk penuh mesuum…

  pantas aja Cheng Ho tak sudi bicara dgn mu,
  krn mulut mu, hatimu, pikiranmu, jasadmu, semuanya/melulu cuma mengeluarkan aroma “HARAM..”, jadi jika dijelaskan tentang yg Halal, otomatis kamu menolaknya….

  kami tidak terpengaruh ayat2 Kidung Agung.., krn kami sadar bhw ajaran tsb sudah kedaluarsa (masa berlakunya udah tamaaaat…).

  cara2 dan ucapanmu, telah mengantarkan kami berdua pada kesimpulan akhir terhadap kristen, sbb :

  1. Kitab kristen adalah kitab yg daluarsa, sangat berbahaya isinya…
  2. Isi kitab kristen sudah direkayasa oleh pendeta, versi terbaru pun,
  tetap aja ajarannya tak sesuai kebutuhan akhlak manusia,
  mengajari PORNO MELULU, salah satu korban ajaran itu adalah
  KAMU, janda beranak dua pengumbar sex birahi kemana-mana.

  Duluuuu…, sebelum ketemu dan gabung dgn Cheng Ho..,
  kami juga sering nonton bokep seperti kamu.., pemerannya banyak org barat pake atribut salib kristen, lobang tinja menjadi favorite pelaku2 bokep ituuu..,

  SUNGGUH KEJI, HINA DAN SANGAT NISTA MANUSIA2 YG PENGGUNA LOBANG UTK SENGGAMA….

  dari situ dapat ambil kesimpulan, bhw ajaran kristen membuat penganutnya berperilaku LEBIH RENDAH DARI HEWAN…..

  Inilah yg membuktikan pada org2 kristiani bahwa memang betul2 dan benar2 ajaran dalam alkitab sudah DALUARSA, SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI, HABIS MASA AJARAN NYA….

  Jika mereka memang kristiani yg taat, tentu takut pada ganjaran hukuman dalam alkitab.., yaitu:
  DIBUNUH DAN DARAHNYA DISIRAMKAN KE MEREKA….

  Akhir tahun ini…, berkhir pulalah kristiani si ajaran KEDALUARASA….

 229. Cheng Ho bukan seperti pendetamu itu…, atau pemuda2 kristen yg loyo kurang tenaga.

  gak munafik ya, sungguh kami cuma ingin dgn cengho, karena dia, menjaga diri.., mungkin kalo kamu di posisi kami, kamu juga pasti mau dia…, tapi aku ragu…, apa kamu bisa berhasil…??,

  ihhh gatel banget memang ni cewek nggak ada harga diri.

  yang ditanya halal atau haram, yg dibahas si cengho.

 230. itulah yg ada dalam kepalamu.., bayangan dan khyalan mesum melulu…., dasar janda gatal sundal kamu…

  sana datangi aja pendeta pornomu itu…,

  Cheng Ho bukan seperti pendetamu itu…, atau pemuda2 kristen yg sudah menikmati lobangmu…,

  gak munafik ya, sungguh kami cuma ingin dgn dia, tapi dia tetap menjaga diri.., mungkin kalo kamu di posisi kami, pasti lebih atraktip cara godamu.., tapi aku ragu…, apa kamu bisa berhasil…??,

  mengingat kamu adalah janda gatal tukang goda dan tukang obral birahi disana sini….??.

  dah yaa sundaaal…, capek bicara dgn sundal macam kamu.., mesum melulu…., kesian deh kamuuu….

 231. pernah dia kena hujan lalu demam, pulang jam 2 siang, gitu dilihatnya mobil kami parkir di teras, dia gak jadi masuk halaman, tetapi pergi tidur / bobo siang di kamar saya, kami berdua mendekap dia dengan berbuka dada sehingga bg cengho cepat keringatan, lalu demamnya mulai berkurang,

  tetapi tdk sampai disitu, kami melanjutkan permainan yang lebih seru karena sudah kepalang tanggung. hebat memang bg cengho ini.
  romantis dan halal bin nikmattt, hmhmhmhmhmh

 232. Dia pergi pagi pulang nya sore jam setengah enam.., lalu mandi memasak nasi dan sayur sekalian utk besok pagi, trus ke mesjid utk magrib, siap isya baru pulang ke kost.

  apa salah.., kalo kami yg pegang kunci rumah, tungguin dia pulang dulu dari mesjid, baru kami pulang ke kost kamii…?.

  makanya kamu pakelah otak yg waras.., jgn mesum meluluuu….

  pernah dia kena hujan lalu demam, pulang jam 2 siang, gitu dilihatnya mobil kami parkir di teras, dia gak jadi masuk halaman, pergi tidur siang di halaman mesjid diatas beca…,

  begitulah si Cheng Ho, bukan kayak kamu.., pengumbar nafsu….

 233. eeh beo betina jalang…,

  Cheng Ho bukan seperti yg kamu bayangkan dalam otak mesum mu itu…,

  kami udah jijik jumpa dgn pendeta jalang itu, minggu lalu aja kami gak mau datang…, mata dan senyum pornonya bener2 memuak kan.., mual perutku…., hoooeek…,

  kalo sama kamu sih yg kegatelan, mungkin itu dah biasa bagimu, sama kami jgn coba2 yaa…, pelir kulup kok bergaya…, hiiiiiy…

  nih ada saran utk mu hei beo betina jalaaang…,

  gitu pelir pendeta yg kulup itu minta masuk ke lobang tinja juga.., kamu mutilasi aja deeh pelirnya…, sekalian sunat potong mepet…, binatang aja tau lobang yg benar..,

  tapi kalo kamu yg minta lobang tinjamu di masukin pelir juga…, berarti kamu udah nyatakan dirimu itu lebih rendah dari hewan/binatang..

  jangankan seperti katamu, CD , Bh.., bersentuhan aja dia gak mau.

  Ingaat yaa.., kami tidak tidur disitu.., kami kost gak jauh dari situ..

  kesucian kami masih terjaga tetap virgin.., bukan model kamu janda kegatelan pelir…, pemuda2 gereja pun banyak yg munafik, pura2 taat, ternyata mereka dapat bagian saham lobangmu juga…, hihihi….

  sungguh memalukan serta memuakkan tingkah kalian….

  Cheng Ho bukan seperti mereka, dia menghormati kami sebagai kaum ibu, sosok yg melahirkan anak manusia.., bukan sebagai objek birahi…, dugaan kamu betul2 salah keliru sangat jauh…,

  dia tak mengizinkan kami berpakaian ketat kayak lepat atau ketupat.

  kalo kamu janda yg kegatelan.., malah ngumbar bentuk body kemanapun kamu pergi, apa kamu gak risih kalo mata pendetamu jadi ijoo gituu…?. si pelir kulup siap nerkaaam…., hiiiiiiy….

 234. kami tak berani buka Al-Quran jika ada Cheng Ho, dia bilang org yg sentuh kitab suci Al-Quran, badannya harus bersih dan suci juga..
  dia bilang Islam ada mengajarkan Istinjak, Mandi Junub dan Whudu.

  tetapi kalau buka BH sama CD sih nggak apapa, memang itu doyanan gua kata bg ceng ho. hihihihiihhhh

 235. ee beo betina…,

  jangan mimpi kau dapatin Cheng Ho.., sana jumpain aja pendeta2 yg matanya jalang dalam gereja.., kalo nengok cewek cantik, ijo matanya kayak nengok rendang aja .., padahal jemaatnya sendiri, senyum2 binal.., persis kamu tuh.. hihihi…,

  makan tuh pelir2 kulup yg gak sunat.., banyak kumannya.., hiiiiiiy…

  ngakunya pendeta, tapi matanya jalang senyum binal candanya selalu porno.., pelirnya pun pasti gak sunat, padahal yesus aja di sunat pada hari ke 8, berarti pendeta2 itu memang membangkang ajaran yesus…, ngapain di ikuti…

  tau gak apa hukumannya kalo gak sunat…??,

  biar tau jelas apa hukumannya…, kamu baca deh semua Alkitab.

  hati2 ya.., ntar lobang tinjamu juga dimasukin pelir2 kulup yg gak sunat itu.., hihihi…., amit2 deeeh…

 236. eeh beo..,

  kamu tanya2 Ceng Ho sbetulnya mau apaa…?,
  caramu kok persis janda yg kegatelan ituu , godain dia, pura2 tanya ini itulah.., gak siang gak malem minta anter sana kemari, sgala macem caramu.., jgn pikir mentang2 kamu pengusaha, lantas bisa rebut dia..,
  hihihi.., kekayaanmu itu lum apa2 di banding warisan kami..,

  kamu gak berani datang lagi kaan..?, gitu tau kontrakan Cheng Ho itu emang rumah milik kami…,

  hihihi…, itu emang sengaja kami tutupi, agar dia dapat kontrakan rumah dgn harga murah.., kalo dia tau, pasti dia gak mau….

  kamu kan cuma selera ma body nya aja.., kalo kami semua yg ada padanya, hatinya, pisiknya, wataknya, cara hidupnya, senyumnya, semuanya deh..,

  coba kamu pikir..,
  di Medan mana ada rumah permanen tiga kamar, lengkap tempat tidur, ada air listrik dan prabotan rumah tangga tv kursi ada garasi malah…, tinggal masuk…, cuma 3jt per tahun….?.

  itupun kami ikut ngontrak, kongsi tiga, biar gak curiga kami bilang siang hari aja kami disitu, belajar, juga mau wiraswasta buka usaha warnet, atau usaha apalah…, maka dia cuma bayar sejuta per tahun.., krn pikirnya pagi sampe sore diluar, narik beca, cuma malam aja ada di kontrakan.

  kesian deh kamu., kalah selangkah dari kami., hihihi…

  kami tau kamu siapa.., kitakan sering jumpa di gereja, kita jemaat yg sama…, tapi kami telah banyak belajar, semua kitab kami pelajari, udah ketahuan mana yg benar dan mana yg salah…

  kami tak berani buka Al-Quran jika ada Cheng Ho, dia bilang org yg sentuh kitab suci Al-Quran, badannya harus bersih dan suci juga..

  dia bilang Islam ada mengajarkan Istinjak, Mandi Junub dan Whudu.

  hihihi…, kesian deh kamuu…, Cheng Ho gak mudah digoda, apalagi oleh janda liar kegatelan kayak kamu itu…, hihihi….

 237. Ru san ku telponan ma Ceng Ho, bilangkan ada tanyaamu ttg halal n haram… kok nggak bg cengho nggak jawab, tidak mengerti ya. hehehe bg cengho kelihatannya cetek juga dong ilmunya.

 238. Ru san ku telponan ma Ceng Ho, bilangkan ada tanyaamu ttg halal n haram…

  Dia ketawa.., trus bilang kamu tu wanita bodoh gak mau belajar…, Al-Qur’an menerangkan sangat jelas antara Halal dgn Haram.., gak seperti kitab2 yg lain, bisa abu2 bahkan diputer balik, haram jadi halal..,

  Daah.., gitu aja katanya..

 239. Maaf, Bg Cheng Ho lagi kerja, kamu kalo mo tanya ke dia, nti sore aja setelah dia pulang.., itu pun kalo dia mau ngejawab tanyaanmu…,

  bosen.., lebih bagus dan bermanfaat kalo mikir ttg kami bertiga aja, gitu katanya…

 240. bg cengho, kok malah jadi ngawur pertanyaan sis & nit kan masalah halal n haram, kok sekarang jadi masalah beo. biar kata di kampung kami sana banyak beo (beo nias), bukan berarti kami jadi membeo, hehehehe tapi bertanya. jelaskan dong bg ceng.

 241. Hihihihihi….,

  kamu ini beo yg sangaaaaat lucu…,

  setelah membeo ratusan kalimat kami.., rupanya lidah kamu pun dilatih juga utk mampu bertanya…, hebaat dong.., tentu mahal ongkosnya….

  sebenarnya kamu ini jenis beo apa model yg mana..?, apa yg kupingnya kuning ndeleweer2 ituu..?, hihihi…, di Nias bnyk tuuh…

  pelatih lidah beo mu itu siapa yaa..?,

  coba deh bekicau dulu.., pande gaak..?!, nih tiru yaa….

  Huuusst…, suiit.. suuiiit…, suiit suuiiiit…. hihihihi hi hi hi…..

  Bg Cheng Ho malas meladeni kicauan seekor beo…,

  lebih bagus istirahat, pagi usai subuh brangkat kerja cari nafkah utk masa depan kami bertiga..

  sebenarnya, bg Cheng Ho menegur kami jika tertawa panjang gitu.., abiiis…, kamu lucu banget siih…, hihihi….

  dah dulu ya beo, besok sambung lagii.., dah malem.., gak enak ma tetangga, kami pulang dulu ke kost, besok giliran mbak Siska yg beresin kost nya Bg Cheng Ho..

 242. bg Cheng Ho tertawa saja melihat ada yg usil, menjiplak/nyontek tulisan kami, disajikan tidak beraturan,

  bg Chengho, setelah saya dengar masalah hukum halal dan haram, bagaimana hukumnya dengan obat2an yang tidak ada sertifikat halalnya, apakah kita calon muslim ini harus menolaknya, padahal itu adalah vaksin dan obat untuk keselamatan, dan kesehatan kami, tolong pencarahannya. lagian kan yang perlu dan berguna masuk dari mulut masuk keperut dan diambil sesuai kebutuhan tubuh lalu dibuang ke jamban. kok ada hubungan nya dengan halal dan haram, apakah bukan hati dan fikiran saja yang memenuhi kriteria halal dan haram ??.

 243. Sudi kiranya bapak bertiga, memberi arahan agar kami berdua dapat pencerahan. betapa sedihnya hati kami, jangankan diri kami, semua makanan kami pun tak ada yg disentuh nya, dgn ramah ia katakan krn beda agama, beda doanya, semua makan minum ada doanya, pernah bang Cheng Ho berkata bhw makanan & minuman tidak cukup cuma bersih saja, harus juga suci, yaitu yg masak dalam keadaan suci dari hadas kecil apalagi hadas besar, Islam mengajarkan istinjak, wudhu dan mandi junub utk suci diri.

 244. Hahahahehehe….,
  (bg Cheng Ho tertawa saja melihat ada yg usil, menjiplak/nyontek tulisan kami, disajikan tidak beraturan,
  “ada yg kepanasan terbakar api cemburu tuuh..”, bisiknya pada kami berdua).

  Hihihihi…., “biariiin.., kan bukan dirinyaa…”, jawab kami sambil pulang ke kost kami, bg Cheng Ho pun matikan lap topnya, utk istirahat.

 245. Sungguh kami tersentak.., ketika kami membahas ttg agama, topik melenceng masuk ke soal STNK beca motor bg Cheng Ho dan KTP kami, yg hampir habis masa berlakunya (kedaluarsa), sambil tersenyum penuh arti Cheng Ho berkata :
  “agar hidup kita aman dan nyaman, terhindar dari kesalahan, tentu harus mengikuti aturan2 baru yg lebih mantap, lebih pasti dan sempurna dari yang lama (kedaluarsa)”

  Apa yg beliau katakan adalah tepat & benar.., bahwa masa berlakunya memang sudah habis…, sudah ada peraturan baru, ikuti semua peraturan (perintah dan larangan2) yg baru, peraturan baru itu harus sebagai penyempurna dari peraturan lama yg sudah daluarsa…, lalu perhatikanlah masa berlakunya sampai kapaan…

  Akhirnya, kami semakin sayang kepada bg Cheng Ho, beliau telah membuka hati dan wawasan kami, menyadarkan kekeliruan bertahan pada peraturan lama yg saling betentangan, juga ada perbuatan yg faktual, sangat tidak pantas, tak masuk akal budi manusia, sungguh bertentangan dgn logika moral makhluk yg disebut manusia.

  Aturan yg lalu hanya berlaku utk masa lalu, kini sudah jadi daluarsa, setelah ada peraturan baru yg lebih sempurna (penyempurna peraturan2 dari masa lalu).

  Salam hormat dan salut kami kepada bapak bertiga, harap tetap ajari kami, trmksh.

  Kami adalah Siska bersama sepupuku Anita, mahasiswi, asal Pulau Nias, merantau serta kost di Medan.

  kami bersahabat karib dgn bang Cheng Ho, beliau adalah pria yg menarik, sederhana, santun, tegar, teguh, seorg muslim yg beriman kokoh, pantas jika dijadikan pelindung & pengayom keluarga.

  Kami disarankan bang Cheng Ho, utk bertanya lebih jauh menyeluruh tentang Berwudhu, Mandi Junub serta Istinjak dalam ajaran agama Islam, caranya, syaratnya, utk apa dan manfaatnya apa…?.

  Maaf sebelumnya, kami berdua Kristiani, sangat tertarik dgn karakter dan perilaku kaum muslimin pada umumnya. cepat diterima disisnys

  Semoga bang cengho

  Saya seorang Muslim yang biasa2 saja. Saya punya banyak teman Non-Muslim dan kami saling menghormati agama dan kepercayaan masing2. Teman2 saya Kristiani baik2 dan tak pernah menyinggung apalagi menghina agama orang lain. Berbeda dengan orang2 seperti Mr.’pengamat’ yang keterlaluan menghina agama orang lain, Tuhan, Nabi dan kitab suci agama orang lain dengan sangat vulgarnya, dengan memelintir kitab suci dan ucapan2 nabi. Saya tidak suka dengan orang seperti ini. Sebetulnya nabi kami melarang berdebat dengan orang2 semacam ini karena tidak ada gunanya. Saya menggunakan kata2 kasar seperti yang dia gunakan untuk membuat dia berpikir bagaimana kalau agama dia juga dihina sebagaimana dia menghina agama orang lain. Karena dengan kata2 halus ternyata dia semakin kurang ajar. Sebetulnya penggunaan kata2 kasar apalagi menghina agama lain sangat dilarang dalam Islam.

  OK, Mba Siska dan Mba Anita, mohon ma’af, saya bukan ahli agama sehingga permohonan anda tidak bisa saya penuhi. Beruntung anda berdua berkenalan dengan Bung Ceng Ho. Anda bisa berdiskusi dengan dia. Atau Anda berdua bisa bertanya ke ulama2 yang baik di Medan. Saya percaya masih banyak ulama yang baik di sana.

 246. Ni saya Nita, udah sepakat dgn mbak Siska utk bergantian buka lap top bg Cheng Ho, membalas jika ada tulisan pencerahan dari bapak bertiga,
  bg Cheng Ho sdg kerja, pulangnya sore, saya gak kuliah, mau bersihin kamar bg Cheng Ho, dia memang org yg baik, kami kagum padanya, kalau saja dia bersedia, kamipun rela jadi pendampingnya,
  ortu kami sudah uzur di desa, warisan2 sudah dibagi, ortu sepenuhnya setuju saja atas pilihan terbaik yg kami ambil dalam hal tuntunan hidup dan pendamping, namun jangan salah dan gegabah, harus teliti dahulu jangan terlanjur salah memilih.

  Dari awal kami ikuti postingan ini, banyak yg menggemaskan juga banyak yg menyenangkan hati, kami dapat membandingkan mana benar dan salah, dgn mengamati perilaku seseorg disekitar kami.

  Sungguh kami tersentak.., ketika kami membahas ttg agama, topik melenceng masuk ke soal STNK beca motor bg Cheng Ho dan KTP kami, yg hampir habis masa berlakunya (kedaluarsa), sambil tersenyum penuh arti Cheng Ho berkata :
  “agar hidup kita aman dan nyaman, terhindar dari kesalahan, tentu harus mengikuti aturan2 baru yg lebih mantap, lebih pasti dan sempurna dari yang lama (kedaluarsa)”

  Apa yg beliau katakan adalah tepat & benar.., bahwa masa berlakunya memang sudah habis…, sudah ada peraturan baru, ikuti semua peraturan (perintah dan larangan2) yg baru, peraturan baru itu harus sebagai penyempurna dari peraturan lama yg sudah daluarsa…, lalu perhatikanlah masa berlakunya sampai kapaan…

  Akhirnya, kami semakin sayang kepada bg Cheng Ho, beliau telah membuka hati dan wawasan kami, menyadarkan kekeliruan bertahan pada peraturan lama yg saling betentangan, juga ada perbuatan yg faktual, sangat tidak pantas, tak masuk akal budi manusia, sungguh bertentangan dgn logika moral makhluk yg disebut manusia.

  Aturan yg lalu hanya berlaku utk masa lalu, kini sudah jadi daluarsa, setelah ada peraturan baru yg lebih sempurna (penyempurna peraturan2 dari masa lalu).

  Salam hormat dan salut kami kepada bapak bertiga, harap tetap ajari kami, trmksh.

  Kami adalah Siska bersama sepupuku Anita, mahasiswi, asal Pulau Nias, merantau serta kost di Medan.

  kami bersahabat karib dgn bang Cheng Ho, beliau adalah pria yg menarik, sederhana, santun, tegar, teguh, seorg muslim yg beriman kokoh, pantas jika dijadikan pelindung & pengayom keluarga.

  Kami disarankan bang Cheng Ho, utk bertanya lebih jauh menyeluruh tentang Berwudhu, Mandi Junub serta Istinjak dalam ajaran agama Islam, caranya, syaratnya, utk apa dan manfaatnya apa…?.

  Maaf sebelumnya, kami berdua Kristiani, sangat tertarik dgn karakter dan perilaku kaum muslimin pada umumnya.

  Sudi kiranya bapak bertiga, memberi arahan agar kami berdua dapat pencerahan.
  Betapa sedihnya hati kami, jangankan diri kami, semua makanan kami pun tak ada yg disentuh nya, dgn ramah ia katakan krn beda agama, beda doanya, semua makan minum ada doanya, pernah bang Cheng Ho berkata bhw makanan & minuman tidak cukup cuma bersih saja, harus juga suci, yaitu yg masak dalam keadaan suci dari hadas kecil apalagi hadas besar, Islam mengajarkan istinjak, wudhu dan mandi junub utk suci diri.

  Tolong ajari kami tentang istijak wudhu & mandi junub agar hubungan kami tetap harmonis.

  Terima kasih sebelumnya, kami tunggu penserahannya.

  Ni saya Nita, udah sepakat dgn mbak Siska utk bergantian buka lap top bg Cheng Ho, membalas jika ada tulisan pencerahan dari bapak bertiga,
  bg Cheng Ho sdg kerja, pulangnya sore, saya gak kuliah, mau bersihin kamar bg Cheng Ho, dia memang org yg baik, kami kagum padanya, kalau saja dia bersedia, kamipun rela jadi pendampingnya,
  ortu kami sudah uzur di desa, warisan2 sudah dibagi, ortu sepenuhnya setuju saja atas pilihan terbaik yg kami ambil dalam hal tuntunan hidup dan pendamping, namun jangan salah dan gegabah, harus teliti dahulu jangan terlanjur salah memilih.

  Dari awal kami ikuti postingan ini, banyak yg menggemaskan juga banyak yg menyenangkan hati, kami dapat membandingkan mana benar dan salah, dgn mengamati perilaku seseorg disekitar kami.

  Sungguh kami tersentak.., ketika kami membahas ttg agama, topik melenceng masuk ke soal STNK beca motor bg Cheng Ho dan KTP kami, yg hampir habis masa berlakunya (kedaluarsa), sambil tersenyum penuh arti Cheng Ho berkata :
  “agar hidup kita aman dan nyaman, terhindar dari kesalahan, tentu harus mengikuti aturan2 baru yg lebih mantap, lebih pasti dan sempurna dari yang lama (kedaluarsa)”

  Apa yg beliau katakan adalah tepat & benar.., bahwa masa berlakunya memang sudah habis…, sudah ada peraturan baru, ikuti semua peraturan (perintah dan larangan2) yg baru, peraturan baru itu harus sebagai penyempurna dari peraturan lama yg sudah daluarsa…, lalu perhatikanlah masa berlakunya sampai kapaan…

  Akhirnya, kami semakin sayang kepada bg Cheng Ho, beliau telah membuka hati dan wawasan kami, menyadarkan kekeliruan bertahan pada peraturan lama yg saling betentangan, juga ada perbuatan yg faktual, sangat tidak pantas, tak masuk akal budi manusia, sungguh bertentangan dgn logika moral makhluk yg disebut manusia.

  Aturan yg lalu hanya berlaku utk masa lalu, kini sudah jadi daluarsa, setelah ada peraturan baru yg lebih sempurna (penyempurna peraturan2 dari masa lalu).

  Salam hormat dan salut kami kepada bapak bertiga, harap tetap ajari kami, trmksh.

  Kami adalah Siska bersama sepupuku Anita, mahasiswi, asal Pulau Nias, merantau serta kost di Medan.

  kami bersahabat karib dgn bang Cheng Ho, beliau adalah pria yg menarik, sederhana, santun, tegar, teguh, seorg muslim yg beriman kokoh, pantas jika dijadikan pelindung & pengayom keluarga.

  Kami disarankan bang Cheng Ho, utk bertanya lebih jauh menyeluruh tentang Berwudhu, Mandi Junub serta Istinjak dalam ajaran agama Islam, caranya, syaratnya, utk apa dan manfaatnya apa…?.

  Maaf sebelumnya, kami berdua Kristiani, sangat tertarik dgn karakter dan perilaku kaum muslimin pada umumnya.

  Sudi kiranya bapak bertiga, memberi arahan agar kami berdua dapat pencerahan.
  Betapa sedihnya hati kami, jangankan diri kami, semua makanan kami pun tak ada yg disentuh nya, dgn ramah ia katakan krn beda agama, beda doanya, semua makan minum ada doanya, pernah bang Cheng Ho berkata bhw makanan & minuman tidak cukup cuma bersih saja, harus juga suci, yaitu yg masak dalam keadaan suci dari hadas kecil apalagi hadas besar, Islam mengajarkan istinjak, wudhu dan mandi junub utk suci diri.

  Tolong ajari kami tentang istijak wudhu & mandi junub agar hubungan kami tetap harmonis.

  Terima kasih sebelumnya, kami tunggu penserahannya.

 247. Salam kembali pak Mus, terima kasih.

  Ni saya Nita, udah sepakat dgn mbak Siska utk bergantian buka lap top bg Cheng Ho, membalas jika ada tulisan pencerahan dari bapak bertiga,
  bg Cheng Ho sdg kerja, pulangnya sore, saya gak kuliah, mau bersihin kamar bg Cheng Ho, dia memang org yg baik, kami kagum padanya, kalau saja dia bersedia, kamipun rela jadi pendampingnya,
  ortu kami sudah uzur di desa, warisan2 sudah dibagi, ortu sepenuhnya setuju saja atas pilihan terbaik yg kami ambil dalam hal tuntunan hidup dan pendamping, namun jangan salah dan gegabah, harus teliti dahulu jangan terlanjur salah memilih.

  Dari awal kami ikuti postingan ini, banyak yg menggemaskan juga banyak yg menyenangkan hati, kami dapat membandingkan mana benar dan salah, dgn mengamati perilaku seseorg disekitar kami.

  Sungguh kami tersentak.., ketika kami membahas ttg agama, topik melenceng masuk ke soal STNK beca motor bg Cheng Ho dan KTP kami, yg hampir habis masa berlakunya (kedaluarsa), sambil tersenyum penuh arti Cheng Ho berkata :
  “agar hidup kita aman dan nyaman, terhindar dari kesalahan, tentu harus mengikuti aturan2 baru yg lebih mantap, lebih pasti dan sempurna dari yang lama (kedaluarsa)”

  Apa yg beliau katakan adalah tepat & benar.., bahwa masa berlakunya memang sudah habis…, sudah ada peraturan baru, ikuti semua peraturan (perintah dan larangan2) yg baru, peraturan baru itu harus sebagai penyempurna dari peraturan lama yg sudah daluarsa…, lalu perhatikanlah masa berlakunya sampai kapaan…

  Akhirnya, kami semakin sayang kepada bg Cheng Ho, beliau telah membuka hati dan wawasan kami, menyadarkan kekeliruan bertahan pada peraturan lama yg saling betentangan, juga ada perbuatan yg faktual, sangat tidak pantas, tak masuk akal budi manusia, sungguh bertentangan dgn logika moral makhluk yg disebut manusia.

  Aturan yg lalu hanya berlaku utk masa lalu, kini sudah jadi daluarsa, setelah ada peraturan baru yg lebih sempurna (penyempurna peraturan2 dari masa lalu).

  Salam hormat dan salut kami kepada bapak bertiga, harap tetap ajari kami, trmksh.

 248. Halo Siska dan Anita, selamat berjumpa. Senang mendengar anda berdua adalah orang2 yang baik dan saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. Anda berdua adalah mahasiswi yang baik yang tidak memandang orang berdasarkan status sosial ekonominya, tetapi lebih pada kualitas manusia itu sendiri.

  Saya seorang Muslim yang biasa2 saja. Saya punya banyak teman Non-Muslim dan kami saling menghormati agama dan kepercayaan masing2. Teman2 saya Kristiani baik2 dan tak pernah menyinggung apalagi menghina agama orang lain. Berbeda dengan orang2 seperti Mr.’pengamat’ yang keterlaluan menghina agama orang lain, Tuhan, Nabi dan kitab suci agama orang lain dengan sangat vulgarnya, dengan memelintir kitab suci dan ucapan2 nabi. Saya tidak suka dengan orang seperti ini. Sebetulnya nabi kami melarang berdebat dengan orang2 semacam ini karena tidak ada gunanya. Saya menggunakan kata2 kasar seperti yang dia gunakan untuk membuat dia berpikir bagaimana kalau agama dia juga dihina sebagaimana dia menghina agama orang lain. Karena dengan kata2 halus ternyata dia semakin kurang ajar. Sebetulnya penggunaan kata2 kasar apalagi menghina agama lain sangat dilarang dalam Islam.

  OK, Mba Siska dan Mba Anita, mohon ma’af, saya bukan ahli agama sehingga permohonan anda tidak bisa saya penuhi. Beruntung anda berdua berkenalan dengan Bung Ceng Ho. Anda bisa berdiskusi dengan dia. Atau Anda berdua bisa bertanya ke ulama2 yang baik di Medan. Saya percaya masih banyak ulama yang baik di sana.

  Semoga kuliah anda berdua selesai tepat waktu, dan GBU.

  Salam.

  Mus.

 249. Yth: Hamba Allah, pak Wiro dan pak Mus.., selamat malam semuanya.

  Kami adalah Siska bersama sepupuku Anita, mahasiswi, asal Pulau Nias, merantau serta kost di Medan.

  kami bersahabat karib dgn bang Cheng Ho, beliau adalah pria yg menarik, sederhana, santun, tegar, teguh, seorg muslim yg beriman kokoh, pantas jika dijadikan pelindung & pengayom keluarga.

  Kami disarankan bang Cheng Ho, utk bertanya lebih jauh menyeluruh tentang Berwudhu, Mandi Junub serta Istinjak dalam ajaran agama Islam, caranya, syaratnya, utk apa dan manfaatnya apa…?.

  Maaf sebelumnya, kami berdua Kristiani, sangat tertarik dgn karakter dan perilaku kaum muslimin pada umumnya.

  Sudi kiranya bapak bertiga, memberi arahan agar kami berdua dapat pencerahan.
  Betapa sedihnya hati kami, jangankan diri kami, semua makanan kami pun tak ada yg disentuh nya, dgn ramah ia katakan krn beda agama, beda doanya, semua makan minum ada doanya, pernah bang Cheng Ho berkata bhw makanan & minuman tidak cukup cuma bersih saja, harus juga suci, yaitu yg masak dalam keadaan suci dari hadas kecil apalagi hadas besar, Islam mengajarkan istinjak, wudhu dan mandi junub utk suci diri.

  Tolong ajari kami tentang istijak wudhu & mandi junub agar hubungan kami tetap harmonis.

  Terima kasih sebelumnya, kami tunggu penserahannya.

 250. ceng ho, on 5 Desember 2013 at 10:04 said:

  Jadiii…, bung sontoloyo harus jaga n simpan gunting baik2, anakmu itu ada baca tentang PERSUNDALAN dalam injil, kalimat yg berbunyi: “..AKAN KU SINGKAPKAN AURAT MU…”

  sekalian rambut yesus mo di pangkas anakmu, laki2 kok rambutnya panjang gitu…, cam perempuan ajaa…., ataaauuuuuuuu……..
  MEMANG WADAM = BANCI = HOMO….??.

  Oooooooo.. pantesla gereja2 pada restuin KAWINAN HOMO…..

  Hehehehe…, jasi ini salah satu sebabnya, maka rame2 pastor dan pendeta ngembatin PULUHAN RIBU LOBANG TINJA ANAK2 ALTARNYA……., HAHAHAHA………….
  ceng ho, on 5 Desember 2013 at 10:18 said:

  Ralat..:

  Hehehehe…, jadi ini salah satu sebabnya, maka rame2 pastor dan pendeta ngembatin PULUHAN RIBU LOBANG TINJA ANAK2 ALTARNYA….,
  HAHAHAHA……….
  ceng ho, on 5 Desember 2013 at 20:21 said:

  Bung Mus n bung Wiro,

  Hehehe…, biarkanlah skejap mata, utk si pengamat sontoloyo itu merenungi dirinya, moga beliau dapat pencerahan dan hidayah dari ALLAH SWT, TUHAN SEMESTA ALAM….

  Kini dia sedang SEDIH, KECEWA, MALU, MARAH & TAK BERDAYA….

  SEDIH : karena nyata2 ada fakta di depan matanya, tuhan yg selama
  ini disebut Juru Selamat…, ternyata gak mampu turun dari
  tiang jemuran, mana sempak yg bau cuka udah hampir
  melorot, kedua tangan bdarah merah bolong di paku
  terentang kiri kanan tiang salib.

  KECEWA : karena tuhan nya itu adalah manusia tulen murni jasadnya
  sama sebangun serta persis seperti dirinya…, terdiri dari
  daging dan tulang, darahnya pun sama berwarna merah,
  bukan hijau juga bukan putih seperti warna sperma yg
  selalu dia tuang ke lobang2 tinja….

  MALU ; Yaa.., sangat maluu…, karena tuhan yg di bela setengah
  mampus, ternyata memang sangat malu2in, cuma tuhan dia
  yg berpenampilan seronok, gak sopan banget, terlalu nyata
  menebarkan aroma porno…, di bandingkan hindu & budha.
  Heran nya…, beda banget dgn bunda maria yg berpakaian
  sopan.., mgkn agar di contoh oleh kaum wanitanya..,
  semoga aja…!!.

  MARAH : Yaa.., si sontoloyo ini marah banget kepada para pemimpin
  Kristen, banyak pastor dan pendeta gereja di berbagai
  negara, begitu gegabah, SODOMI kok ceroboh banget,
  sampe ketahuan oleh dunia, perbuatan ini jelas2 sangat
  keji.., yakni menyalurkan birahi melalui puluhan ribu lobang2
  tinja anak2 altar mereka..
  “Bodooh., napa gakmo belajar dulu padaku..?” gitu pikir si sontoloyo,

  TAK BERDAYA : yaa.., memang si sontoloyo tak berkutik.., mau
  protes ke uskup atau ke vatikan, dia gak berani,
  soalnya di Kristen.., apapun kata petinggi2 kristen,
  harus Imani saja, percaya saja…, anggap benar aja
  tanpa boleh koreksi atau protes.., itulah sebabnya
  bisa terjadi Ribuan kasus Sodomi thd anak2 altar,
  mereka di intimidasi harus patuh, setia dan bersedia
  Lobang2 tinjanya di embat sang pendeta.

  Dimana saja, sapapun paham tau dan mengerti, bahwa :

  SESUATU YANG BAGUS/BAIK/BENAR…., PASTI AKAN DIPALSUKAN..

  TAPIIII….
  SESUATU YG KEDALUARSA.., TIDAK BAGUS, JELEK, BURUK, MENYIMPANG, TERDAPAT BANYAK KESALAHAN SERTA ADA PERTENTANGAN….,

  SUDAH PASTI TAK KAN ADA YG MEMALSUKAN, MUBAZIR BANGET, PERBUATAN SIA-SIA…, hehehe….
  ceng ho, on 6 Desember 2013 at 15:34 said:

  Sebenarnya namaku bukan Cheng Ho,
  itu nama pemberian dari dua org mahasiswi kristen, taat pada ajaran kristus tulen, sikap dan penampilannya sopan, gak pernah berpakaian ketat kayak lepat.
  mereka teliti dan kritis terhadap perilaku2 yg menyimpang yg tidak masuk nalar akal manusia, banyak hapal ayat2 bibel, selalu datang bawa kitab2 mrk ke kontrakanku, bahas banyak hal ttg agama.

  Sebagai penarik beca, tentu keuanganku jauh dari cukup, namun persahabatan yg kami bina bukan berdasarkan materi.., cukup sikap saling mengerti dan saling menghormati, hubungan kami pun berjalan dgn wajar dan lancar.
  Ibadah sholatku tak di ganggu, Mar-minggu mrk pun tak terganggu.

  Lap top dan hp mrk yg kasi, krn aku tak mampu beli,
  biasanya ku pulang hingga sore hari, malam aku istirahat drmh, kecuali mrk ngajak jalan2 keliling desa pakai beca..

  Ktika ngantar penumpang, hp sering berdering, mereka minta segera pulang guna membahas dan membalas tulisan2 dari si pengamat…, jarang aku pulang cepat, aku harus cari/dapat uang utk makan dan bayar kontrakan rumah, maka kunci rumah ku berikan ke mereka.

  Utk menghemat, aku masak sendiri dgn alat dapur sederhana, suatu hari mereka yg masak, mrk jamin dari bahan yg halal, namun aku tetap menolak makan, agar tak tersinggung, aku berkata :
  “Mohon maaf, aku tau kalian dua wanita cantik yg pembersih, tentu masakan kalian pun bersih dan dari bahan yg halal, namun BERSIH SAJA TIDAK CUKUP.., HARUS BERSIH DAN SUCI..
  mohon maaf lagi krn kalian tidak mengenal CARA MUDAH BERSUCI DIRI.., yakni dengan BERWUDHU maupun MANDI JUNUB ketika kalian sudah berumah tangga nanti.., jadii.., makanan ini memang bersih dan halal, namun beum tentu suci..”

  Dmknlah persahabatan kami tetap berjalan semakin akrab, bahkan sebagian besar tulisan balasan utk si pengamat, bersumber dari kedua wanita yg taat pd ajaran Kristus Tulen itu.., mereka pakai istilah “Tulen” sebab sangat paham bhw Yesus adalah UTUSAN ALLAH, BUKAN MANUSIA YG DILANTIK JADI TUHAN LALU MATI DISALIB.., BERPAKAIAN YG TAK PANTAS DISEBUT TUHAN SANG JURU SELAMAT…, AJARAN YESUS SANGAT MENGUTUK NIKAH SEJENIS (KAUM HOMO & LESBO),

  mereka berdua sangat benci ADA RIBUAN KASUS SODOMI YG DILAKUKAN PEMIMPIN UMAT KRISTEN DI BERBAGAI GEREJA..,

  Dua wanita kristen ini juga berpesan kepada seluruh wanita dari agama apa saja…, JANGANLAH MAU DIPERLAKUKAN LEBIH RENDAH DARI HEWAN, GUNAKANLAH LOBANG YG BENAR…, BUKAN LOBANG TINJA…

  Dmkn, moga bermanfaat, tks.
  cengho, on 6 Desember 2013 at 16:41 said:

  Sebenarnya namaku bukan Cheng Ho,
  itu nama pemberian dari dua org mahasiswi kristen, taat pada ajaran kristus tulen, sikap dan penampilannya sopan, gak pernah berpakaian ketat kayak lepat.
  mereka teliti dan kritis terhadap perilaku2 yg menyimpang yg tidak masuk nalar akal manusia, banyak hapal ayat2 bibel, selalu datang bawa kitab2 mrk ke kontrakanku, bahas banyak hal ttg agama.

  Sebagai penarik beca, tentu keuanganku jauh dari cukup, namun persahabatan yg kami bina bukan berdasarkan materi.., cukup sikap saling mengerti dan saling menghormati, hubungan kami pun berjalan dgn wajar dan lancar.
  Ibadah sholatku tak di ganggu, Mar-minggu mrk pun tak terganggu.

  Lap top dan hp mrk yg kasi, krn aku tak mampu beli,
  biasanya ku pulang hingga sore hari, malam aku istirahat drmh, kecuali mrk ngajak jalan2 keliling desa pakai beca..

  Ktika ngantar penumpang, hp sering berdering, mereka minta segera pulang guna membahas dan membalas tulisan2 dari si pengamat…, jarang aku pulang cepat, aku harus cari/dapat uang utk makan dan bayar kontrakan rumah, maka kunci rumah ku berikan ke mereka.

  Utk menghemat, aku masak sendiri dgn alat dapur sederhana, suatu hari mereka yg masak, mrk jamin dari bahan yg halal, namun aku tetap menolak makan, agar tak tersinggung, aku berkata :
  “Mohon maaf, aku tau kalian dua wanita cantik yg pembersih, tentu masakan kalian pun bersih dan dari bahan yg halal, namun BERSIH SAJA TIDAK CUKUP.., HARUS BERSIH DAN SUCI..
  mohon maaf lagi krn kalian tidak mengenal CARA MUDAH BERSUCI DIRI.., yakni dengan BERWUDHU maupun MANDI JUNUB ketika kalian sudah berumah tangga nanti.., jadii.., makanan ini memang bersih dan halal, namun beum tentu suci..”

  Dmknlah persahabatan kami tetap berjalan semakin akrab, bahkan sebagian besar tulisan balasan utk si pengamat, bersumber dari kedua wanita yg taat pd ajaran Kristus Tulen itu.., mereka pakai istilah “Tulen” sebab sangat paham bhw Yesus adalah UTUSAN ALLAH, BUKAN MANUSIA YG DILANTIK JADI TUHAN LALU MATI DISALIB.., BERPAKAIAN YG TAK PANTAS DISEBUT TUHAN SANG JURU SELAMAT…, AJARAN YESUS SANGAT MENGUTUK NIKAH SEJENIS (KAUM HOMO & LESBO),

  mereka berdua sangat benci ADA RIBUAN KASUS SODOMI YG DILAKUKAN PEMIMPIN UMAT KRISTEN DI BERBAGAI GEREJA..,

  Dua wanita kristen ini juga berpesan kepada seluruh wanita dari agama apa saja…, JANGANLAH MAU DIPERLAKUKAN LEBIH RENDAH DARI HEWAN, GUNAKANLAH LOBANG YG BENAR…, BUKAN LOBANG TINJA…

  Dmkn, moga bermanfaat, tks.

 251. Sebenarnya namaku bukan Cheng Ho,
  itu nama pemberian dari dua org mahasiswi kristen, taat pada ajaran kristus tulen, sikap dan penampilannya sopan, gak pernah berpakaian ketat kayak lepat.
  mereka teliti dan kritis terhadap perilaku2 yg menyimpang yg tidak masuk nalar akal manusia, banyak hapal ayat2 bibel, selalu datang bawa kitab2 mrk ke kontrakanku, bahas banyak hal ttg agama.

  Sebagai penarik beca, tentu keuanganku jauh dari cukup, namun persahabatan yg kami bina bukan berdasarkan materi.., cukup sikap saling mengerti dan saling menghormati, hubungan kami pun berjalan dgn wajar dan lancar.
  Ibadah sholatku tak di ganggu, Mar-minggu mrk pun tak terganggu.

  Lap top dan hp mrk yg kasi, krn aku tak mampu beli,
  biasanya ku pulang hingga sore hari, malam aku istirahat drmh, kecuali mrk ngajak jalan2 keliling desa pakai beca..

  Ktika ngantar penumpang, hp sering berdering, mereka minta segera pulang guna membahas dan membalas tulisan2 dari si pengamat…, jarang aku pulang cepat, aku harus cari/dapat uang utk makan dan bayar kontrakan rumah, maka kunci rumah ku berikan ke mereka.

  Utk menghemat, aku masak sendiri dgn alat dapur sederhana, suatu hari mereka yg masak, mrk jamin dari bahan yg halal, namun aku tetap menolak makan, agar tak tersinggung, aku berkata :
  “Mohon maaf, aku tau kalian dua wanita cantik yg pembersih, tentu masakan kalian pun bersih dan dari bahan yg halal, namun BERSIH SAJA TIDAK CUKUP.., HARUS BERSIH DAN SUCI..
  mohon maaf lagi krn kalian tidak mengenal CARA MUDAH BERSUCI DIRI.., yakni dengan BERWUDHU maupun MANDI JUNUB ketika kalian sudah berumah tangga nanti.., jadii.., makanan ini memang bersih dan halal, namun beum tentu suci..”

  Dmknlah persahabatan kami tetap berjalan semakin akrab, bahkan sebagian besar tulisan balasan utk si pengamat, bersumber dari kedua wanita yg taat pd ajaran Kristus Tulen itu.., mereka pakai istilah “Tulen” sebab sangat paham bhw Yesus adalah UTUSAN ALLAH, BUKAN MANUSIA YG DILANTIK JADI TUHAN LALU MATI DISALIB.., BERPAKAIAN YG TAK PANTAS DISEBUT TUHAN SANG JURU SELAMAT…, AJARAN YESUS SANGAT MENGUTUK NIKAH SEJENIS (KAUM HOMO & LESBO),

  mereka berdua sangat benci ADA RIBUAN KASUS SODOMI YG DILAKUKAN PEMIMPIN UMAT KRISTEN DI BERBAGAI GEREJA..,

  Dua wanita kristen ini juga berpesan kepada seluruh wanita dari agama apa saja…, JANGANLAH MAU DIPERLAKUKAN LEBIH RENDAH DARI HEWAN, GUNAKANLAH LOBANG YG BENAR…, BUKAN LOBANG TINJA…

  Dmkn, moga bermanfaat, tks.

 252. Sebenarnya namaku bukan Cheng Ho,
  itu nama pemberian dari dua org mahasiswi kristen, taat pada ajaran kristus tulen, sikap dan penampilannya sopan, gak pernah berpakaian ketat kayak lepat.
  mereka teliti dan kritis terhadap perilaku2 yg menyimpang yg tidak masuk nalar akal manusia, banyak hapal ayat2 bibel, selalu datang bawa kitab2 mrk ke kontrakanku, bahas banyak hal ttg agama.

  Sebagai penarik beca, tentu keuanganku jauh dari cukup, namun persahabatan yg kami bina bukan berdasarkan materi.., cukup sikap saling mengerti dan saling menghormati, hubungan kami pun berjalan dgn wajar dan lancar.
  Ibadah sholatku tak di ganggu, Mar-minggu mrk pun tak terganggu.

  Lap top dan hp mrk yg kasi, krn aku tak mampu beli,
  biasanya ku pulang hingga sore hari, malam aku istirahat drmh, kecuali mrk ngajak jalan2 keliling desa pakai beca..

  Ktika ngantar penumpang, hp sering berdering, mereka minta segera pulang guna membahas dan membalas tulisan2 dari si pengamat…, jarang aku pulang cepat, aku harus cari/dapat uang utk makan dan bayar kontrakan rumah, maka kunci rumah ku berikan ke mereka.

  Utk menghemat, aku masak sendiri dgn alat dapur sederhana, suatu hari mereka yg masak, mrk jamin dari bahan yg halal, namun aku tetap menolak makan, agar tak tersinggung, aku berkata :
  “Mohon maaf, aku tau kalian dua wanita cantik yg pembersih, tentu masakan kalian pun bersih dan dari bahan yg halal, namun BERSIH SAJA TIDAK CUKUP.., HARUS BERSIH DAN SUCI..
  mohon maaf lagi krn kalian tidak mengenal CARA MUDAH BERSUCI DIRI.., yakni dengan BERWUDHU maupun MANDI JUNUB ketika kalian sudah berumah tangga nanti.., jadii.., makanan ini memang bersih dan halal, namun beum tentu suci..”

  Dmknlah persahabatan kami tetap berjalan semakin akrab, bahkan sebagian besar tulisan balasan utk si pengamat, bersumber dari kedua wanita yg taat pd ajaran Kristus Tulen itu.., mereka pakai istilah “Tulen” sebab sangat paham bhw Yesus adalah UTUSAN ALLAH, BUKAN MANUSIA YG DILANTIK JADI TUHAN LALU MATI DISALIB.., BERPAKAIAN YG TAK PANTAS DISEBUT TUHAN SANG JURU SELAMAT…, AJARAN YESUS SANGAT MENGUTUK NIKAH SEJENIS (KAUM HOMO & LESBO),

  mereka berdua sangat benci ADA RIBUAN KASUS SODOMI YG DILAKUKAN PEMIMPIN UMAT KRISTEN DI BERBAGAI GEREJA..,

  Dua wanita kristen ini juga berpesan kepada seluruh wanita dari agama apa saja…, JANGANLAH MAU DIPERLAKUKAN LEBIH RENDAH DARI HEWAN, GUNAKANLAH LOBANG YG BENAR…, BUKAN LOBANG TINJA…

  Dmkn, moga bermanfaat, tks.

 253. Bung Mus n bung Wiro,

  Hehehe…, biarkanlah skejap mata, utk si pengamat sontoloyo itu merenungi dirinya, moga beliau dapat pencerahan dan hidayah dari ALLAH SWT, TUHAN SEMESTA ALAM….

  Kini dia sedang SEDIH, KECEWA, MALU, MARAH & TAK BERDAYA….

  SEDIH : karena nyata2 ada fakta di depan matanya, tuhan yg selama
  ini disebut Juru Selamat…, ternyata gak mampu turun dari
  tiang jemuran, mana sempak yg bau cuka udah hampir
  melorot, kedua tangan bdarah merah bolong di paku
  terentang kiri kanan tiang salib.

  KECEWA : karena tuhan nya itu adalah manusia tulen murni jasadnya
  sama sebangun serta persis seperti dirinya…, terdiri dari
  daging dan tulang, darahnya pun sama berwarna merah,
  bukan hijau juga bukan putih seperti warna sperma yg
  selalu dia tuang ke lobang2 tinja….

  MALU ; Yaa.., sangat maluu…, karena tuhan yg di bela setengah
  mampus, ternyata memang sangat malu2in, cuma tuhan dia
  yg berpenampilan seronok, gak sopan banget, terlalu nyata
  menebarkan aroma porno…, di bandingkan hindu & budha.
  Heran nya…, beda banget dgn bunda maria yg berpakaian
  sopan.., mgkn agar di contoh oleh kaum wanitanya..,
  semoga aja…!!.

  MARAH : Yaa.., si sontoloyo ini marah banget kepada para pemimpin
  Kristen, banyak pastor dan pendeta gereja di berbagai
  negara, begitu gegabah, SODOMI kok ceroboh banget,
  sampe ketahuan oleh dunia, perbuatan ini jelas2 sangat
  keji.., yakni menyalurkan birahi melalui puluhan ribu lobang2
  tinja anak2 altar mereka..
  “Bodooh., napa gakmo belajar dulu padaku..?” gitu pikir si sontoloyo,

  TAK BERDAYA : yaa.., memang si sontoloyo tak berkutik.., mau
  protes ke uskup atau ke vatikan, dia gak berani,
  soalnya di Kristen.., apapun kata petinggi2 kristen,
  harus Imani saja, percaya saja…, anggap benar aja
  tanpa boleh koreksi atau protes.., itulah sebabnya
  bisa terjadi Ribuan kasus Sodomi thd anak2 altar,
  mereka di intimidasi harus patuh, setia dan bersedia
  Lobang2 tinjanya di embat sang pendeta.

  Dimana saja, sapapun paham tau dan mengerti, bahwa :

  SESUATU YANG BAGUS/BAIK/BENAR…., PASTI AKAN DIPALSUKAN..

  TAPIIII….
  SESUATU YG KEDALUARSA.., TIDAK BAGUS, JELEK, BURUK, MENYIMPANG, TERDAPAT BANYAK KESALAHAN SERTA ADA PERTENTANGAN….,

  SUDAH PASTI TAK KAN ADA YG MEMALSUKAN, MUBAZIR BANGET, PERBUATAN SIA-SIA…, hehehe….

 254. Ralat..:

  Hehehehe…, jadi ini salah satu sebabnya, maka rame2 pastor dan pendeta ngembatin PULUHAN RIBU LOBANG TINJA ANAK2 ALTARNYA….,
  HAHAHAHA……….

 255. Jadiii…, bung sontoloyo harus jaga n simpan gunting baik2, anakmu itu ada baca tentang PERSUNDALAN dalam injil, kalimat yg berbunyi: “..AKAN KU SINGKAPKAN AURAT MU…”

  sekalian rambut yesus mo di pangkas anakmu, laki2 kok rambutnya panjang gitu…, cam perempuan ajaa…., ataaauuuuuuuu……..
  MEMANG WADAM = BANCI = HOMO….??.

  Oooooooo.. pantesla gereja2 pada restuin KAWINAN HOMO…..

  Hehehehe…, jasi ini salah satu sebabnya, maka rame2 pastor dan pendeta ngembatin PULUHAN RIBU LOBANG TINJA ANAK2 ALTARNYA……., HAHAHAHA………….

 256. hey, pengamat sableng. jangan minggat dulu…. jawab dulu komentar2 gue yang belon lu tanggapi….

  Belon selesai udah mau ngibrit…. udah ada anak yang mau kau nikmati lobang tinjanya? Kok belon ape2 udah ngacir…. ato kolornya yesus keburu mlorot kale…?

  dasar sontoloyo….

 257. Hahaha…, dasar si pengamat sontoloyo tetap aja sontoloyooo…,

  aku bukan mundur seterusnya…, aku mau kerja dulu tadi pagi usai subuh…, ni aku istirahat, lihat nada senangmu kalo aku mundur…,

  hehehe nampak kali ketakutanmu kalo ku minta agar kau tetap jaga sempak si yesus.., jangan sampe hilang, soalnya anakmu sering bawa2 gunting…, hehehehe…………

 258. ceng ho, on 5 Desember 2013 at 05:15 said:

  eh pengamat sontoloyo…,

  udah dulu ya.,

  Pengamat say : Ya gitu dong kalau tidak mampu ya kita sudahilah sekarang.

  daaaaaaa dah.

 259. eh pengamat sontoloyo…,

  udah dulu ya.,
  kesian utekmu tuh, ntar makin ndelesep masuk ke lobang tinja di sogok2 burung pastor n pendeta gereja.., hahaha….

 260. eeh pengamat sontoloyo…,
  matamu picek yaa..??!,
  gak bisa lihat fakta yg jelas2 ada didepan muu….

  coba lihat “sosok manusia” yg kamu jadikan tuhan ituu..,
  pakaiannya itu mencerminkan aroma apaa..???.

  mosok tuhan kok pakaiannya kayak gituh.., gak punya maluu…!!.

  hati2 kamu pada anakmu yaa..,
  kalo anakmu bawa2 gunting.., cepet ambil guntingnya..,
  ntar dia iseng.., utk bikin layangan, dia gunting tuh sempak si yesus.., melorot deh.., ketauanla lobang tinjanya pun dah kau embat..

  mikir napaa…,
  mosok tuhan yg kau sembah penampilannya kayak gituuh..??,
  emang apanya yg kau sembah ituu…?,
  yg didalam sempak itu yaa..?.
  pantes utekmu, bicaramu melulu tentang mesum.., wong tuhan nya aja pun pamer aroma ke mesuman sepajang hari, gak siang gak malem, mbelejet teruus..
  untung aja kedua tangannya di paku.., kalo gaaak…?!,
  hehehe…, dijamin sempaknya melorot tangannya megang yg kau sembah ituu…, hahahaha……

  ayat Quran dan hadist yg kau tulis itupun jelas ayat2 Palsu..!!!,

  kamu tau, bahwa Al-Quranul karim dan Hadist Rasulullah SAW adalah kitab2 yg hebat.., isinya tentang KEBENARAN sampai masa yg akan datang..,

  KITAB2 HEBAT, PASTI DI PALSUKAN…

  KITAB MURAHAN, ABAL2, KEDALUARSA, AJARAN LOAK/BUTUT NAGAPAIN DIPALSUKAN..,
  GAK ADA GUNANYA, BUANG2 WAKTU MEMBACANYA, HAHAHAHA..

  seperti kitab2 kamu, sangat sarat dgn ajaran PERSUNDALAN…,
  selaras.., sejalan.., cocok.., sesuai dgn penampilan tuhan kamu itu, hahaha….

  Para dewa agama hindu dan budha berpakain lebih sopan dari pada tuhan kamu itu…, ini FAKTA bung…!!!, bukan cerita palsu…

  aku heran.., knapa utekmu itu kok gak jalan..?,
  bunda maria aja pakaiannya sopan, memberi ajaran agar wanita2mu pun berpakaian kayak gitu juga…

  Lhaa.., yesus itu kok kayak ngonoo…?,
  Pamer gaya mesum sepanjang waktu dari tahun ke tahun ngono wae,,

  Pokoknya hati2 deh, gunting simpan bagus2, jangan sampe dipegang anakmu, kesian si yesus, ntar ilang sempaknya, hahaha…..

  hei sontoloyo…,
  kamu gak usah mikir yg jauh2, tertibkan dulu pakaian sesembahanmu itu, jangan seperti ikan asin nyangkut di tiang salib,
  oyaa hampir lupa, tambahkan tali utk ngikat tangannya, ntar lepas satu tangan aja, tu sempat di jamin melorot…, hehehe….

 261. Hihihihih….. pengamat sempak dapat tugas baru sebagai james bond bolong jilu
  Tugas: kill yesus!

  Tapi apa bisa? Maklum, otaknya sudah korslet! Jangan2 malah dia nikmati lobang tinjanya.

  Hihihihih…..

 262. hihihihih….. tuhan kok promosi dan ngaku2 dirinya tuhan….. tuhan cap opo iki rek?

  tuhan kok ditangisi? tuhan kok dihibur dengan nyanyian2 gerejani….. kalau aku sih maklum. tuhannya khan mati dibunuh setelah sebelumnya lari ketakutan dikejar kejar orang dan ketangkep terus dipentang di tiang penyaliban sampai mampus. kasihan deh tuhannya si pengamat. sudah repot2 turun ke bumi, eh di bumi mati disalib sama ciptaannya sendiri…..

  hihihihih….. tuhan kok takut sama ciptaannya sendiri….. agama opo iki rek! karena sudah tahu agamanya super ngawur, lalu si pengamat bilang dia bukan kristen, tapi pengikut yesus…… pinter…., eh kelihatannya saja pinter….. tapi? eh, ternyata super idiot….

 263. Percuma berdebat sama orang Tolol Idiot, murid si allah germonya si nabi Penipu dan pencabul ulung si mamad. tidak pernah mampu menyajikan data.

  Pengamat sudah buat 4 kasus dengan data dan analisa data mengenai kebecatan, si Nabi Penipu dan Pencabul itu.

  Masih juga kamu sebut berahlak mulia dan jadi panutan. Tolol bangat si kamu cengho, Mus n wiro.

  apalagi si cengho idiot ini selalu ngawur, nglantur kek orang sakit ayan mutar2. heheheheh.

 264. Hihihihih…. pengamat lagi mabok pakai jurus 8 dewa mabok….. hihihihih……

  makanya, patung jangan disembah sih…. jadinya elo teler mulu. tuhan diratapi dengan tangisan. adapula yang menghibur tuhan dengan nyanyi2. jadinya kayak pengamat itu. kebingungan sendiri…..

 265. Hiii hiiii Kristen cuma modal percaya saja, pokoknya semua serba percaya….
  Walaupun skrg mereka sdh tahu Yesus bukan Tuhan,mereka tetap percaya saja apa kata gereja.
  Walaupun skrg mereka sdh tahu bhw tgl 25 des bukanlah tgl kelahiran Yesus,namun mereka ttp menjalaninya,ya semua modal percaya, walaupun pendeta mereka nyungsepin mereka ke Got,mereka akan ttp percaya.
  Ya semua hanya modal percaya …….. Percaya BUTA Q___Q!!!!!!!!!!!!!!

 266. Pengamat, selalu nulis pake sumber data ang valid, bukan ngarang dan ngigau seperti orang sakit ayan dan idiot. baca ni >

  Kebejatan Muhammad SAW yang amoral…… dan wanita Muslim pun
  direndahkan…..!!!

  Kasus 1. :
  QS 33:51
  Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di
  antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang
  kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya
  kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa
  bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati
  mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa
  yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang
  (tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha
  Penyantun.

  Latar belakang turunnya ayat diatas :
  Ketika Aisha SERING menggugat untuk mempertanyakan kenapa banyak
  wanita yang memberikan tubuh mereka untuk Muhammad SAW, TIBA-TIBA
  keluarlah suatu wahyu dari jibril…abra. ..kadabra. ..ISINYA ANCAMAN
  berikut ini: “Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu
  kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli
  siapa yang kamu kehendaki”.
  Aisha bukan justru takut akan ancaman Awlloh tersebut. Aisha dgn
  gagah berani melanjutkan gugatannya dengan mengatakan, “Kukira Allah
  bertindak cepat untuk memenuhi keinginan dannafsumu (Muhammad)”!
  SAHIH BUKHARI, Vo. 7, Buku 62, Nomor 48 yang diriwayahkan ayah
  HishamnKhaula bin Hakim.

  Kasus 2. :
  QS 66 : 2 – 3
  Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian MEMBEBASKAN
  DIRI DARI SUMPAHMU [1487] dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha
  Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
  Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah
  seorang isterinya (Hafsah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafsah)
  menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan
  hal itu (pembicaraan Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad
  memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan
  menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafsah). Maka tatkala
  (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu
  (Hafsah) bertanya: “Siapakah yang telah memberitahukan hal ini
  kepadamu?” Nabi menjawab: “Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah
  yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

  Latar belakang turunnya ayat diatas :
  Hafsa istri Muhammad SAW memiliki budak bernama Maria yang
  muda,cantik dan mendatangkan birahi bagi siapapun yang melihatnya
  (terutama Muhammad SAW).
  Suatu ketika Muhammad berhasil mengibuli Hafsa agar pergi
  meninggalkan rumah akibatnya Muhammad bebas menggenjot Maria budak
  Hafsa. Tetapi ternyata Hafsa terlalu cepat kembali pulang dan…….
  Astagfirullah……, Muhammad kepergok total berbugil ria menindih
  Maria diranjang Hafsa……ini ziiinaaaahh…….. teriak Hafsa
  marah….!!! (Mestinya Muhammad dihukum rajam ……)
  Muhammad bersumpah untuk tidak megulangi nya.
  Inilah yang ditulis Ibn Saad dalam Tabaqat Vol. 8 Hal. 223 :
  Waqidi telah menulis bahwa Abu Bakr mengisahkan bahwa Rasul Allah
  berhubungan seks dengan Maria di rumah Hafsa. Hafsa lalu berkata pada
  Rasul Allah, `Kau lakukan hal ini di rumahku, di saat giliranku?’
  Sang Rasul Allah berkata, `Tenangkan dirimu dan jangan cela aku sebab
  aku telah membuat dia (Maria) haram bagiku. Hafsa berkata, `Aku tidak
  percaya, kecuali kau bersumpah padaku.’ Maka sang Hazrat (nabi suci)
  berkata, `Demi Allah, aku tidak akan menyentuh dia lagi.’

  Tetapi apa lllaaczurrr…., Muhammad terlanjur doyan kenikmatan
  Maria, sehingga mengulangi perbuatan ziiiinnaaahh nya lagi dengan
  Maria, berarti Muhammad melanggar sumpahnya sendiri (bbeeejatt
  banget….) sehingga Hafsa marah dan menceritakan perbuatan Muhammad
  kepada istri-istrinya yang lain.

  Muhammad tidak kehilangan akal demi nnafsunya yang membara, maka
  sim…. salabim…., turunlah surah At-Tahrim tersebut tadi…..!!!

  Akibat peristiwa-peristiwa yang mengungkapkan kelakuan amoral
  Muhammad SAW maka beruntunlah jurus-jurus Muhammad SAW menciptakan
  surah dan ayat-ayat yang justru merendahkan martabat perempuan.

  Dan adalah suatu kebohongan bila Al Quran meninggikan derajat
  perempuan….!!!!

  Kasus 3
  Quran 33 : 37 :
  Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah
  melimpahkan ni’mat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi ni’mat
  kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”,
  sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
  menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang
  lebih berhak untuk kamu takuti. MAKA TATKALA ZAID TELAH MENGAKHIRI
  KEPERLUAN TERHADAP ISTRINYA (MENCERAIKANNYA) , KAMI KAWINKAN KAMU
  DENGAN DIA [1220] supaya tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk
  (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak
  angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya
  [1221]. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

  Latar belakang diturunkannya ayat diatas :
  Al-Tabari (The History of Al-Tabari: The Victory of Islam,
  diterjemahkan oleh Michael Fishbein [State University of New York
  Press, Albany, 1997], Volume VIII) memberikan latar belakang sejarah
  berkaitan dengan S33:37 sbb:
  Muhammad Ibn Yahya Ib Hayyan menceritakan, “Rasul datang ke rumah
  Zaid Ibn Haritha mencarinya. Mungkin rasul tak menjumpainya saat itu,
  itu sebabnya dia bertanya, `dimana Zaid?’ dia masuk rumah mencarinya
  dan, saat tidak menemukannya, Zainab Binti Jahsh berdiri utk
  menemuinya dg memakai baju rumah, tapi rasul memalingkan muka
  darinya. Zainab berkata, `Dia tidak disini, rasul, masuklah, ayah dan
  ibuku adalah tebusannya.’ Rasul menolak masuk. Zainab cepat2 memakai
  baju ketika mendengar rasul ada dipintu, jadi dia loncat buru2, dan
  rasul menyukainya ketika dia meloncat itu. Hati sang rasul dipenuhi
  oleh kekaguman akan Zainab. Dia pergi sambil menggumamkan sesuatu yg
  sulit dimengerti kecuali kalimat ini: `Terpujilah tuhan yg mengatur
  hati tiap orang’.

  Wow…… Muhammad SAW jatuh cinta pada menantunya dan menginginkan
  istri anak angkatnya itu (moralitas Muhammad dah seperti
  binatang….!), dan ……sim salabim, muncullah ayat yang
  mengenakkan Muhammad SAW tersebut diatas.

  Kasus 4
  Latar Belakang QS 33:53
  Cerita dibalik turunnya ayat tersebut adalah ketika Muhammad SAW
  mengadakan jamuan makan dalam pernikahannya dengan zainab (mantan
  istri anak angkatnya si zaid). Meski Muhammad telah memberikan kode
  agar mereka yang diundang cepetan pulang, tapi masih saja ada TIGA
  TAMU dan ANAS yang ngeyel nggak mau pulang-pulang. Muhammad
  mengulangi lagi tindakan dan kodenya, akhirnya ketiganya pun pulang.
  Namun Anas masih saja ingin bersama Muhammad. Akhirnya karena GELORA
  malam pertama Muhammad sudah sangat membara, Muhammad MARAH dan
  akhirnya menempuh cara terang-terangan kpd Anas dgn cara menutup
  tirai di antara mereka berdua. Tidak cukup hanya itu, Muhammad yang
  MARAH besar juga mengeluarkan JURUS PAMUNGKASnya akhirnya menelurkan
  ayat 33 : 53 tsb!!!!
  (SHAHIH BUKHARI, Volume 6, Buku 60, Nomor 314)

  INILAH ayat yang terpaksa dikeluarkan untuk MENGUSIR si Anas agar
  Muhammad bejat bisa lebih cepat menuntaskan GELORA BIRAHI malam
  pertamanya dgn si cantik Zainab!

  [QS 33 : 53] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki
  rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak
  menunggu-nunggu waktu masak (makanannya) , tetapi jika kamu diundang
  maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik
  memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan
  mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu ke
  luar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu
  meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka
  mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi
  hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati)
  Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya
  sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar
  (dosanya) di sisi Allah.

  Inilah bukti bahwa Al Quran ditulis oleh manusia Muhammad untuk
  kepentingan dirinya demi melindungi nafsu sex nya dan bukan wahyu suci…..!!!

  apakah layak manusia seperti ini dianggap sebagai panutan ???.
  hehehe

  ,

 267. pengamat menulis:

  yaaaaaa saya bersedia menyembah kamu 7 x 7 kali sehari asalkan ada janji dan tulusan si allah germonya si nabi penipu dan pencabul seperti ucapan Tuhan Yesusku semasa Dia di bumi ini.

  1. AKU lah Jalan dan kebenaran. (Y. 14:6)
  2. AKU pergi untuk menyiapkan tempat bagimu.(Y. 14:2)
  3. Tetapi ingat TIDAK semua orang bisa ikut AKU. ada syaratnya
  ( M. 7:21-27).
  4. AKU adalah Guru & TUHAN (Y 13:13).
  5. Dan ( Ul 6:4 , Mal. 2:15 , Mar.12:29, Mar. 12:32, Yoh. 5:44, 1 Kor. 8:4 , 1 Tim. 1:17, 1 Tim. 2:5) alkitab mengajar Pengamat : Allah itu adalah ESA bukan tiga.

  Kalimat diatas, adalah kata2 yang keluar dari mulut Tuhan Yesus selagi ada di di bumi.sekarang Dia ada di sorga.

  Heheheheh….. ada mahluk mengaku bernama yesus berpromosi dirinya adalah tuhan.

  Tuhan kok promosi? Tuhan cap opo iki rek! Katanya dia bersama bapanya dan ibunya adalah tuhan. Anak kecil juga bisa ngitung kalau tuhannya si pengamat itu berarti ada tiga. Tapi kok ngakunya tuhan dia esa. Esa itu khan satu sih. Nih mahluk pengikut yesus bisa ngitung kagak sih? Keliatan waktu pelajaran matematika, dia sedang bolos karena keasikan menikmati lobang tinja bersama pendeta2 nya..

 268. Gitu2la sebabnya, maka kitab2 kristen itu selalu berubah setiap edisi di ubah nurut selera mereka, utk ngimbangi kehebatan Al-Quranul karim, telah di akui oleh kaum kristen yg berpikir pake akal budi sebagai manusia yg lebih mulia dari makhluk lain nya.

  Lain hal dgn si pengamat ini, mikirnya cuma ke lobang tinja, persundalan, perkosaan, tipu menipu, ingkar janji dsb-dsb.

  Kalo otaknya waras, tentu dia bisa mana tuhan mana bukan…, mosokla tuhan cuma segede manusia…, trus bisa ciptakan jagat raya,

  tuhan kok bisa mati di penteng, terkutuk jadi bangke busuk…,

  tega banget tuh si pengamat.., tuhannya dibiarin ke jemur kena ujan angin, cuma pake sempak doang, turunin bawa pulang sana mandi’in yaa.., nih pake’in baju wa.., kesian banget tuh bangke si yesus.., hahaha..

  hei pengamat, jangan lu bilang pula tuhan melakukan reinkarnasi jadi manusia yang bernama yesus…,
  itu lebih nampak gak masuk akal banget…,
  mosok tuhan mau berubah jadi manusia yg penuh dosa….??,

  kamu aja la yg saat ini sebagai manusia tulen, walaupun utekmu gak maen…,
  apa kira2 kamu mau berubah jadi:
  NGENGAT or BELATUNG..??. (Hosea 5:12).

  Kalo mau…?, ywdh mati dulu dong kamuu.., dlm seminggu dijamin deh kamu berubah jadi belatung…, jangan harap jadi manusia lagi, hehehe…

  Gitu juga fakta terhadap jasad si yesus itu, supaya awet khayalmu, kau buat patung/berhala mirip org, lalu kau sembah2, itu pun kau ngarang2 aja, ntah bentuk org/bangsa dari mana..?,
  gitupun smakin kurang ajar aja kau ama tuhanmu itu.., mosok kau pasang ac di gereja mu, apa gak kedinginan dia..??,
  Mbelejet gitu gak pake bajuu…., hehehehe…..

 269. Tuhan hasil voting 😀
  Kenapa hanya Yesus yang dianggap tuhan lewat voting sedangkan tuhan-tuhan lain tidak..???
  O_Q
  Konsili Nicea 325 Masehi Pada abad ini pertikaian paham sangat sengit membakar Gereja. Arius, uskup dari Aleksandria, menolak ketuhanan Yesus yang menimbulkan kemarahan sebagian besar orang-orang Kristen. Akhirnya kaisar Konstantine menyelenggarakan konsili di Nicea tahun 325 Masehi. 1800 orang yang diundang untuk hadir dalam konsili ini terdiri atas, 1000 orang yang berasal dari Gereja Timur dan 800 dari Gereja Barat. 22 orang rombongan Arius yang dipimpin oleh Eusebius of Nicomedia, semuanya diusir dari forum.

  Sehingga secara keseluruhan Konstantine telah mengusir keluar sekitar 1482 uskup dan hanya 318 yang diijinkan mengikuti hingga akhir. (Dr. Henery Stbble, An Account of the Rise and Progress of Mohametanism, 1954, hal.44-45, Holy Blood Holy Grail hal.692, Arana-”Holocaust Theology”)

  Dari 318 suara tersebut hanya 2 suara yang mendukung Arius. Konsili pertama yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei sampai 25 Juni diakhiri dengan ketokan palu yang mengesahkan Kredo Misterius, yang juga dikenal sebagai Kredo Nicea. Kredo Nicea yang sekarang bukanlah rumusan yang disepakati pada konsili Nicea dulu, tetapi sudah diperluas dan dimodifikasi. (Prof. Percy Gardner, English Modernism,-Apendiks I, hal.223).
  Yang paling penting dari semuanya, keputusan Konsili Nicea diambil dengan cara pengambilan suara, bahwa Yesus seorang Tuhan bukan sekedar nabi yang bisa wafat. (Holy Blood Holy Grail, hal.472) Konsili Nicea menjatuhkan hukuman pengucilan Arius dan uskup lainnya yang ikut dalam konsili tetapi menolak doktrin Trinitas. Tulisan-tulisan Arius dibakar dan akan memasukkan ke penjara bagi siapa saja yang kedapatan memiliki tulisannya. (Edward Gibbon, Decline and Fall of Roman Empire, vol.2, hal.693). :mrgreen:
  http://id.m.wikipedia.org/wiki/Konsili_Nicea_I

 270. Hehehehe….,

  Benar bung Mus, si pengamat ini frustasi banget gak di kasitau ttg sorga dlm Alquran, kitab suci kita harus terhindar dari najis org2 model dia.., ngapain kita kasitau, kalo dia memang punya otak n akal, ya cari sendiri laa.., hehehe….

  Terhadap kitab2 mrk, gak masalah kita bolak-balek, gak usah pake wudhu pun oke aja, soalnya walau edisi baru, namun ajarannya udah usang banget alias butut, isinya cuma sebatas sampai masa berlakunya aja, yakni sampai datang kitab Al-Quranul karim sebagai Penyempurna kitab2 yg terdahulu (Zabur Taurat dan Injil),

  Jadii.., ngapain pula pake ajaran yg udah DALUARSA….?!,

  semuanya udah lengkap ada dalam Al-Quranul karim, penjelasannya lebih lengkap dari tentang Masa lalu, Masa kini bahkan tentang Masa yg akan datang, didampingi Hadist2 Rasulullah SAW, bahkan ada Fakta bahwa PARA ILMUWAN juga ROHANIWAN Kristen banyak yg tobat sadar bhw Al-Quran memberi AJARAN YG BENAR SERTA ISINYA TETAP TERBARUKAN MENGIKUTI PERKEMBANGAN JAMAN sampe MASA Y.A.D.

  tapi hati2 lho…, ada juga Alquran dan hadist yg di palsukan oleh org2 model si pengamat itu, tujuannya cuma kepengen hobbynya ngobok2 lobang tinja gak ada yg protes, trus semua ajaran/didikan selera rendah dari kitab2 mereka tentang PERSUNDALAN, Hahaha….

  Wajar kalo Kitab2 umat Muslim di palsukan, itu malah menandakan bahwa Kitab2 Muslim itu MEMANG BENAR ISINYA TULEN SERTA MURNI MEMBAWA AJARAN YG BENAR,

  TAPI…, KALO AJARAN NYA AJA UDAH KEDALUARSA…?,
  ada dipalsukan..?, Baah…itu sih namanya KURANG KERJAAN….!,
  HAHAHA…..

  PATUNG SI YESUS PUN UDAH KEDALUARSA JUGA TUH.., SOALNYA DARI DULU NGADEP DEPAN TRUS.., SUSAH BAGI SI PENGAMAT, BESOK2 AKAN DIBUAT BOKONGNYA NGADEP BELAKANG, KEPALANYA NYAMPING, KAIN KOLORNYA LEBIH KECIL AGAK NAIK KE PINGGANG, BIAR PARA PASTOR DAN PENDETA LEBIH TEKUN N RAJIN NGAJARI/MENDIDIK ANAK2 ALTARNYA, hehehehe……

 271. Bung Ceng Ho dan Wiro, perlu diketahui, pengamat ini begitu lahir, lobang tinja induknya langsung diembat! Makanya otaknya yang ada di lobang tinja itu selalu ngeres: seks mulu! Dikiranya semua orang seperti dia! Lalu ngebayangin Nabi kita tingkahnya seperti dia.

  Pengamat ini memang kecewa. Ikut yesus cuman berdesak-desakan di sorganya yesus, kepanasan karena penuh dengan mahluk2 dungu semacam dia yang telah berhasil dikibulin sama si yesus!
  Begitu dia tahu bahwa kita mendapat 72 gadis perawan yang tetap perawan selamanya di sorga, dia iri dan nyesel. makanya dia selalu menyerang Islam. Dia terlanjur masuk sorganya si yesus sih.

  Hai, pengamat, elo buru2 bunuh diri aja deh. Daripade prustasi mulu!

 272. hahahaha huhuhuhahahh.

  Kumpulan orang tertipu yang menjadi tolol dan bego tidak mampu menunjukkan data dari kitab yang di wahyukan si allah germonya si nabi palsu penipu pencabul itu. hahahaha.

  SELAMAT MENUJU SORGAMU YANG DISIAPKAN SI ALLAH GERMO ULUNG YANG SUDAH MENYIAPKAN @ 72 BIDADARI UNTUK KAMU MBAT BERSAMA SI NABI PALSU PENCABUL.
  SIAPKAN BURUNGMU DENGAN BAIK YA SUPAYA PATOKANNYA >> . mantapppp.

 273. Maklumlah gan. Otak si pengamat ini khan memang ada di lobang tinjanya sih. Kalau otak manusia itu khan di kepala. Jadi, anggap saja pengamat memang kagak berotak! Malu2 in manusia ajah dia!

 274. Pantes,tokoh faithfreedom namanya ali zina. Rupanya dia hobi zina. Dia ngajarin hidup damai, tapi dia minta barack obama dihukum mati di atas kursi listrik! Makhluk plitat plitut ini rupanya yang dikopas si pengamat yang otaknya miring, korslet pula. Setali tiga uang lah.

 275. Betul sekali Bung Ceng Ho. Ngakunya sih pengamat, tapi otak saja kagak punya, apalagi akal. Bikin kalimat ajah kagak gableg, eh mau nyembah kita. Maklumlah, tuhannya sudah mampus ditiang salib. Jadi bingung, siapa lagi yah yang mau disembah. Lalu merayu kita untuk dijadikan tuhan dia! Dasar otak udah miring! Hihihihih….

 276. Cengho, Mus, Wiro.

  Imbangi Ucapan Tuhan Saya Yesus, dengan ucapan si allah germonya si nabi palsu pencabul yang di tuliskan oleh sahabat si nabi palsu di kitab karangannya,
  saya baru akui lu bertiga punya allah yang maha, dan nabi yang agung versi orang tolol dan idiot seperti kamu bertiga. hehehehuhahh

 277. Hahahaha……,

  sabar bung Mus…, biar si pengamat itu berpikir dulu…, bisa masuk akalnya apa gak…, mosok seorg manusia tulen yg bernama yesus anak dari seorg bapak lalu di lantik jadi tuhan..??,
  kebetulan pula nyuri keledai, ketangkep warga Yahudi, trus di penteng di salib, mati busuk jadi bangkai, tetap nyangkut sampe sekarang,
  pengen ganti sempak aja gak bisa turun sendiri..,
  gimana mau jadi juru selamat umat…?,
  urus diri sendiri aja gak gableg…!!!.

  yang kayak gitu kok dijadikan tuhan…??. hehehe…..

  semua itu cuma dijadikan “Jalarane soko kulino..” menyesatkan manusia, merusak dan merubah perilaku serta akhlak manusia dari normal wajar dan waras, menjadi brutal, gila, menghina wanita, lebih suka lobang tinjaa….
  para hewan pun tertawa mendengar ulah pastor dan pendeta ngobok2 ribuan lobang tinja anak altar di gereja.., hahahaha……

 278. Nulis aja belon bener, apalagi bicara agama. Eh, ngapain tuhan elo turun ke bumi? Kok repot amat! tuhan elo kagak ada kerjaan, hah! Atau mau cari lobang tinja anak2 buat dientotin juga, hah?

 279. Hehehehe…,
  si pengamat tetap pasang perangkap…,
  berani tebar janji tinggi melebihi langit…, karena dia tau bhw seorg umat muslim takkan ada yg mau di sembah atau minta disembah, lain hal dgn si pengamat yg ngaku umat kristus, padahal dia ANTI KRISTUS, terbukti dari caranya:
  MUDAH TABUR JANJI, SEMUDAH DIA INGKARI,
  INilah ciri2 murid si paulus yg Anti Kristus, manis di mulut, pahit di hati.

  Kamu percaya Allah itu adalah Esa bukan tiga, Allah yg mana maksud kamu…?, apakah sebagai Bapak si Yesus.. atau sebagai TUHAN YANG MAHA PENCIPTA….?

  Dalam Trinitas:
  kamu pun mengaku SATU TUHAN yesus kristus, putra Allah yg tunggal, gimana sih kamu ini…, apa mungkin bapa yg laki2 melahirkan yesus…, dari lobang mana…, Haa…?!!,

  Oooo.., pantaslaa lobang2 tinja anak2 Altar gereja di obok2 pastor dan para pendetaaa…, jadiii, itu sebab-musababnya maka lobang tinja laku keras di kalangan gereja di berbagai negara, hahaha….

 280. Hehehehe…, si pengamat tukang obok2 lobang tinja jadi senewen.., sampe2 bersedia nyembah2 akuu…..?,

  yaaaaaa saya bersedia menyembah kamu 7 x 7 kali sehari asalkan ada janji dan tulusan si allah germonya si nabi penipu dan pencabul seperti ucapan Tuhan Yesusku semasa Dia di bumi ini.

  1. AKU lah Jalan dan kebenaran. (Y. 14:6)
  2. AKU pergi untuk menyiapkan tempat bagimu.(Y. 14:2)
  3. Tetapi ingat TIDAK semua orang bisa ikut AKU. ada syaratnya
  ( M. 7:21-27).
  4. AKU adalah Guru & TUHAN (Y 13:13).
  5. Dan ( Ul 6:4 , Mal. 2:15 , Mar.12:29, Mar. 12:32, Yoh. 5:44, 1 Kor. 8:4 , 1 Tim. 1:17, 1 Tim. 2:5) alkitab mengajar Pengamat : Allah itu adalah ESA bukan tiga.

  Kalimat diatas, adalah kata2 yang keluar dari mulut Tuhan Yesus selagi ada di di bumi.sekarang Dia ada di sorga.

  atau yang sinonim dengan ucapan Tuhan Yesus yang di ucapkan / di janjikan si allah germonya si nabi penipu dan pencabul itu.
  jangan ngarang atau ngigau kan karu2 an kamu cengho tolol pake data, dan harus ada saksinya, bau dianggap sah.

 281. Kondomisasi mirip Kristenisasi! Sama2 Merusak Moral bangsa! Dasar mentri kondom antek Liberal,WHO Tolol diikutin!

  Dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2013, negeri ini kembali disuguhi ide sesat dan menyesatkan hasil kerjasama Kemenkes dengan KPAN serta perusahaan kondom dalam kampanye pembagian kondom gratis, yang dibungkus dengan judul “Pekan Kondom Nasional”.

  Melihat judul yang disematkan pada acara pelegalan seks bebas ini, semakin tampak jelas kebobrokan negeri yang tiada habisnya. Seharus apa pun bahasa yang disematkan pada acara kampanye seks bebas yang disponsori perusahaan kondom ini, Q_Q tetap saja tidak memberi pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penderita AIDS maupun menekan laju jumlah penderita, karena pemakaian kondom telah terbukti tidak mampu mengatasi penularan AIDS. Solusi macam apa yang diberikan oleh Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, dalam penanggulangan AIDS??? Menggelontorkan dana sekitar 25 Milyar demi kampanye seks bebas? Luar biasa Q_O SESAT! ..

  Alasan kampanye ini adalah harapan akan adanya perubahan perilaku seks bebas dan resikonya, seperti penularan penyakit seksual dan AIDS. Padahal tidak pernah ada bukti bahwa kondom dapat menyelesaikan masalah AIDS. Kalau itu terbukti, AIDS di dunia ini harusnya berkurang. Namun ternyata malah naik terus. Justru dengan adanya kondomisasi, seks bebas akan semakin menjadi-jadi. Bila kondom tidak mampu mengatasi persoalan AIDS, mengapa pemerintah masih saja memilih metode sesat menyesatkan ini untuk mengatasi persoalan perilaku seks dan solusi masalah AIDS. Bagaimana mungkin perilaku seks bisa berubah dengan memfasilitasi pelaku dengan kondom gratis? Ada misi liberal dalam hal ini?..Sudah tentu.

  Arus liberalisasi yang menyerang negeri ini sudah sedemikian hebat sampai merasuk ke dalam jajaran pemerintah, hingga tak heran bila kemudian bisa timbul ide absurd seperti kampanye kondom ini. Sudah tak malu-malu lagi, kampanye ini kurang lebih berpesan, silahkan melakukan seks bebas asal memakai kondom. Makin hancur sajalah tatanan moral kita dengan himbauan seks bebas ini. Bila negara barat saja sudah tidak berhasil menekan laju AIDS dengan metode konyol ini, mengapa kita masih saja membebek dan tetap menjalankan hal yang tak ada manfaatnya? Jangan jadikan momen tahunan “HARI AIDS SEDUNIA” sebagai tameng jualan kondom dan legalisasi perzinaan yang dibungkus dengan kampanye seks bebas.

  Liberalisme adalah salah satu bagian dari Westernisasi, yakni sebuah proyek ideologi yang telah memprovokasi anak-anak muda Indonesia untuk melawan institusi dan aturan keagamaan. Anehnya, proyek ini didukung oleh pemerintah yang kini memang bukan lagi membawa nilai-nilai Pancasila, tetapi liberal. Pemberian kondom yang digagas oleh Menkes, Nafsiah Mboi, yang telah MURTAD ini merupakan salah satu proyek liberalisasi.

  Perlu diketahui!.. Setiap kondom itu mempunyai serat yang memiliki sepersepuluh mikro di lubangnya. Memang, jika kondom dimasukkan air, seakan-akan air tidak keluar. Namun sesungguhnya, kondom itu memiliki pori-pori yang besarnya sepersepuluh mikro. Sementara virus HIV/AIDS sepersepuluh mikro. Jadi seribu kali lipat lebih kecil daripada pori-pori kondom. Jadi, seandainya ada anak-anak remaja berzina menggunakan 10 lapis kondom pun, virus-virus HIV/AIDS masih tetap bisa keluar dari pori-pori kondom itu.

  @_@ Pantaskah KONDOM menjadi solusi???

  Solusi yang tepat adalah ini: Cegah Pergaulan bebas ,Cegah Zina dan serta cegah Sex Bebas dan juga HOMO Sexual yang dibudayakan Kafir Kristen Barat! Dan kembalilah kpd aturan2 Allah(Al-Qur’an dan Hadits).

  وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (Qs Al-Israa ayat 32) “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

  “Tidaklah seorang pria yang berduaan dengan seorang wanita, kecuali yang ketiganya adalah syetan.” (HR. Imam At-Tirmidzi)

  Diriwayatkan dari Abu Hurairah rahimahullah berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tiga jenis orang yang Allah tidak mengajak berbicara pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka, tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang yang berzina, penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. ”(HR. Imam AL-Muslim).

 282. IBLIS Betina ini berkata: BerSUNDALah kalian wahai Putra-Putri bangsa! jangan takut Hamil atau kena HIV Aids?

  Ini ada kondoM Gratis buat kalian !
  Wahai kalian yang Pelirnya seperti Pelir keledai, dan kalian yang Zakarnya seperti Zakar kuda!
  Bersundal Rialah kalian.

  Sekarang kalian aman! Ini ada KondoM GratiS tis tis buat kalian!
  Kami yg membiayai kalian bersundal!
  Dalam nama Yesus,
  Bersundalah….Bersundalah kalian seperti yang tertulis dlm Alkitab!!!!!!
  Puji tuhan,mereka telah bersundal!!!!!!

 283. pengamat ultra idiot! Sorga baru ditempati setelah kiamat besar! Sebelum kiamat besar, orang mati ada di alam kubur! yesusmu itu setiap hari memilah-milah orang yang baru mati mau dimasukan sorganya yang isinya pembunuh, pembantai masal, pencabul, pendeta2/romo2 yang suka ngembat anus bocah, kaum homo dan lesbi, tukang perkosa, dan kriminal2 lain? Dongeng! yesusmu itu tinggal sendirian di neraka akibat menebus dosa manusia sejagat sejak dia lahir sampai kiamat! yesusmu terlalu amat rakus: neraka dinikmati sendiri! Orang lain cuma disuruh ke sorga, berdesak-desakan, kepanasan tanpa ac. sementara dia sendirian di neraka leha2 sambil berkipas ria dan mentertawakan pengikut2nya yang berhasil dikibulin!

 284. Sudah merupakan tabiat si Cengho berdebat. sudah tidak mampu menjawab lalu ngarang dan ngawur ngigau karena tidak bisa menyajikan data, bukti dan saksi.
  Cengho manusia goblok dikibuli si allah germonya si nabi pencabul, pake data dong,

  6. Sekarang Dia ada di surga. Hihi…. kiamat saja belon kok sudah ada surga! Katanya lagi menyiapkan tempat untukmu. Kok tempatnya sudah jadi! Keliatan ngibulnya!

  inilah ciri khas para Muslim beragama, ternyata sorganya cengho belum ada , kalau gitu simamad di awang awang >> pantesan si nabi penipu & pencabul itu kamu doan terus karena sorganya baru dibikin nungguin kiamat dulu. tololll

  Tolol, bigitu ya ajaran si allah germonya si nabi penipu, pencabu ltu. terbukti kamu tertipu, sorga harapan kamu belum ada. tolollllllll.

 285. Hehehehe…, si pengamat tukang obok2 lobang tinja jadi senewen.., sampe2 bersedia nyembah2 akuu…..?,

  Hahaha…, aku tdak setolol kamu hei pengamat culas…, kan udah ku bilang bhw aku adalah makhluk baharu, lemah tidak berdaya, tidak kekal.., jadi aku takkan terjerumus masuk perangkapmu, jadi sembahanmu pulak….

  Kamu berkata gitu karena kebodohanmu.., dampak menyembah patung berbentuk manusia, yg bernama yesus, sangking bodoh, panik lalu menyerah dan bersedia menyembah kpd manusia…., pake akal mu bung…, jangan cuma terfokus MENCARI JEJAK CIKAL BAKAL DTG YESUS YG KEDUA, LAHIR MELALUI LOBANG2 TINJA, HAHAHA…,

  YESUS KALIAN SEBUT ANAK BAPA, BESAMA BAPA ADA DALAM BAPA,
  MENURUTMU TENTU AJA LAHIRNYA PUN MELALUI LOBANG TINJA KAUM BAPA…, HEHEHE….

  Itulah bukti kebodohanmu, ada otak gak maen, bebaal..,

  oyaa pengamat.., pernah lihat hewan atau binatang berkaki empat..?.
  Naaa.. makhluk itu masih lebih terhormat dari pada kamu…, mereka tetap menghargai perasaan sang betina dgn tetap menggunakan lobang yg benar, krn insting hewannya melarang pakai lobang yg mungkin penuh bakteri, kuman atau virus AIDS….

  Sesungguhnya yg pantas kamu sembah adalah Allah SWT Yang Maha Esa Sang Pencipta Alam ini beserta isi dan penghuninya yg ada di bumi maupun yg ada di langit..,
  bukan aku atau si Yesus tuhan anak yg terbuat dari daging juga seperti manusia pada umum nya…,

  Kamu seharusnya sudah sadari bhw jasad si yesus telah sejak dulu hancur berbau busuk krn terkutuk, sama seperti jasad mu, jika mati tentu akan busuk, hancur, habis, sbagai tanda kamu tidak kekal…,
  tapi karena otakmu gak maen, kok malah kau buat pula patung bentuk manusia, hampir bugil, lalu kau sembah2 pulaa….,

  Hehehe…, dasar utekmu gak maen, pikiran cuma ke patung porno yg hampir bugil itu aja sih kamuuu….

  lain kali bikin patung agak gedean, ngadep belakang yaa., jangan ngadep depan lagi.., biar mudah kamu ngobok2 sambil periksa yesus kapan keluarnyaa….

 286. Jawaban buat pengamat ultra idiot:

  1. Kalau akunya mengatakan jalan dan kebenaran, berarti dia bukan jalan dan bukan kebenaran. Sama seperti orang gila. Orang gila ditanya: kamu gila? Jawabnya pasti Tidak! Yang gila kamu (pengamat oon)!
  2. akunya pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Sudah mampus kok pergi menyiapkan tempat bagi orang lain? dia sudah menyiapkan tempat bagi dirinya saja belum kok, keburu dipentang di tiang salib! Kelihatan bo’ongnya deh!
  3. Tetapi ingat TIDAK semua orang bisa ikut AKU. ada syaratnya: Betul ada syaratnya: syaratnya pengamat dan konco2nya cs mau dikibulin sama yesus!
  4. AKU adalah Guru & TUHAN. Orang kok ngaku jadi TUHAN! geer amat yesus ini!
  5. alkitab mengajar pengamat oon: Allah itu adalah ESA bukan tiga! Ngibul dan mimpi kalee! Sudah jelas pendetanya sendiri mengakui tiga tapi satu dan satu tapi tiga kok masih mau ngebantah!
  6. Sekarang Dia ada di surga. Hihi…. kiamat saja belon kok sudah ada surga! Katanya lagi menyiapkan tempat untukmu. Kok tempatnya sudah jadi! Keliatan ngibulnya!

  ALLAH SWT dan MUHAMMAD SAW tidak perlu bikin janji gombal seperti yesus sang penipu!

  Ayat2 suci dalam Al Qur’an dan hadits2 sahih yang bukan karangan kristen dan yahudi sudah cukup memberikan petunjuk bagi Muslim dan Muslimah di seluruh dunia tentang siapa2 yang bisa masuk sorga, dan yang jelas pengamat oon masuk neraka jahanam selamanya!

 287. untuk kesekian kalinya saya minta buktikan kalau ada keluar dari mulut si allah dan si Muhammad ucapan seperti yang diucapkan oleh Tuhan saya Yesus. saya akan sembah kamu 7x 7 x sehari

  1. AKU lah Jalan dan kebenaran. (Y. 14:6)
  2. AKU pergi untuk menyiapkan tempat bagimu.(Y. 14:2)
  3. Tetapi ingat TIDAK semua orang bisa ikut AKU. ada syaratnya
  ( M. 7:21-27).
  4. AKU adalah Guru & TUHAN (Y 13:13).
  5. Dan ( Ul 6:4 , Mal. 2:15 , Mar.12:29, Mar. 12:32, Yoh. 5:44, 1 Kor. 8:4 , 1 Tim. 1:17, 1 Tim. 2:5) alkitab mengajar Pengamat : Allah itu adalah ESA bukan tiga.

  Kalimat diatas, adalah kata2 yang keluar dari mulut Tuhan Yesus selagi ada di dunia.sekarang Dia ada di sorga.

  Jawab dong jangan menghindar ngawur kemana mana. saya siap menyembah kamu 7x sehari . hehehehhe.

 288. Kondomisasi mirip Kristenisasi! Sama2 Merusak Moral bangsa! Dasar mentri kondom antek Liberal,WHO Tolol diikutin!

  Dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2013, negeri ini kembali disuguhi ide sesat dan menyesatkan hasil kerjasama Kemenkes dengan KPAN serta perusahaan kondom dalam kampanye pembagian kondom gratis, yang dibungkus dengan judul “Pekan Kondom Nasional”.

  Melihat judul yang disematkan pada acara pelegalan seks bebas ini, semakin tampak jelas kebobrokan negeri yang tiada habisnya. Seharus apa pun bahasa yang disematkan pada acara kampanye seks bebas yang disponsori perusahaan kondom ini, Q_Q tetap saja tidak memberi pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penderita AIDS maupun menekan laju jumlah penderita, karena pemakaian kondom telah terbukti tidak mampu mengatasi penularan AIDS. Solusi macam apa yang diberikan oleh Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, dalam penanggulangan AIDS??? Menggelontorkan dana sekitar 25 Milyar demi kampanye seks bebas? Luar biasa Q_O SESAT! ..

  Alasan kampanye ini adalah harapan akan adanya perubahan perilaku seks bebas dan resikonya, seperti penularan penyakit seksual dan AIDS. Padahal tidak pernah ada bukti bahwa kondom dapat menyelesaikan masalah AIDS. Kalau itu terbukti, AIDS di dunia ini harusnya berkurang. Namun ternyata malah naik terus. Justru dengan adanya kondomisasi, seks bebas akan semakin menjadi-jadi. Bila kondom tidak mampu mengatasi persoalan AIDS, mengapa pemerintah masih saja memilih metode sesat menyesatkan ini untuk mengatasi persoalan perilaku seks dan solusi masalah AIDS. Bagaimana mungkin perilaku seks bisa berubah dengan memfasilitasi pelaku dengan kondom gratis? Ada misi liberal dalam hal ini?..Sudah tentu.

  Arus liberalisasi yang menyerang negeri ini sudah sedemikian hebat sampai merasuk ke dalam jajaran pemerintah, hingga tak heran bila kemudian bisa timbul ide absurd seperti kampanye kondom ini. Sudah tak malu-malu lagi, kampanye ini kurang lebih berpesan, silahkan melakukan seks bebas asal memakai kondom. Makin hancur sajalah tatanan moral kita dengan himbauan seks bebas ini. Bila negara barat saja sudah tidak berhasil menekan laju AIDS dengan metode konyol ini, mengapa kita masih saja membebek dan tetap menjalankan hal yang tak ada manfaatnya? Jangan jadikan momen tahunan “HARI AIDS SEDUNIA” sebagai tameng jualan kondom dan legalisasi perzinaan yang dibungkus dengan kampanye seks bebas.

  Liberalisme adalah salah satu bagian dari Westernisasi, yakni sebuah proyek ideologi yang telah memprovokasi anak-anak muda Indonesia untuk melawan institusi dan aturan keagamaan. Anehnya, proyek ini didukung oleh pemerintah yang kini memang bukan lagi membawa nilai-nilai Pancasila, tetapi liberal. Pemberian kondom yang digagas oleh Menkes, Nafsiah Mboi, yang telah murtad ini merupakan salah satu proyek liberalisasi.

  Perlu diketahui!.. Setiap kondom itu mempunyai serat yang memiliki sepersepuluh mikro di lubangnya. Memang, jika kondom dimasukkan air, seakan-akan air tidak keluar. Namun sesungguhnya, kondom itu memiliki pori-pori yang besarnya sepersepuluh mikro. Sementara virus HIV/AIDS sepersepuluh mikro. Jadi seribu kali lipat lebih kecil daripada pori-pori kondom. Jadi, seandainya ada anak-anak remaja berzina menggunakan 10 lapis kondom pun, virus-virus HIV/AIDS masih tetap bisa keluar dari pori-pori kondom itu.

  @_@ Pantaskah KONDOM menjadi solusi???

  Solusi yang tepat adalah ini: Cegah Zina dan Pergaulan bebas serta Sex Bebas dan juga HOMO Sexual yang dibudayakan Kristen Barat! Dan kembalilah kpd aturan2 Allah(Al-Qur’an dan Hadits).

  وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (Qs Al-Israa ayat 32) “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

  “Tidaklah seorang pria yang berduaan dengan seorang wanita, kecuali yang ketiganya adalah syetan.” (HR. Imam At-Tirmidzi)

  Diriwayatkan dari Abu Hurairah rahimahullah berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tiga jenis orang yang Allah tidak mengajak berbicara pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka, tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang yang berzina, penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong, ” (HR. Imam AL-Muslim).

 289. TERBUKTI SI CENGHO, DI TIPU DAN DIBODOHI PENIPU DAN PENCABUL ULUNG, NABI PALSU YANG DIANGGAP AGUNG DAN MULIA OLEH SI CENGHO GOBLOKKKKKKKK.. HEHEHEHEHUUH

 290. cengho. tolol, pengamat juga menulis ayat tsb sebagai syarat yang diucapkan Tuhan ku Yesus.

  Karena kamu tidak bisa menunjukkan ucapan si allah dan si muhammad kepada kamu, seperti yang diucapkan oleh TuhanKu Yesus kepada pengamat. maka pengamat memastikan kamu ditipu dan dibohongi oleh allahmu dan nabi penipu pencabul itu. kasihandeh kamu cengho.

  Sekerang saya membatalkan menyembah kamu, dan berbalik mau kentutin mulut kamu cengho goblok. beragaman kok mau ditipu dan dibodohin, pake otak dong. hehehehe

 291. Hahahahehehe….,

  hei pengamat pengobok lobang tinja…, Hustt lah kamu…, kata Yesus melalui Matius 7:21-23, hehehe…..

 292. Pengamat/jail dungu@
  Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku (Yesus): Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!” (Matius 7:21-23)

  Q_Q
  Hustt!!!

 293. Cengho,
  buat pengamat nabi Isa, Nabi Yesus, adalah nabi Palsu hantu gentayangan. karena itu ada tertulis di kitab karangan si mamad. , si isa banyak diluar sana si Yesus banyak di Filipina dan di amerika latin.

  Saya Hanya Punya TUHAN YESUS.

  Agama Kristen buat saya adalah sebagai kelompok manusia yang suka perang dan tdk beda dengan agama islam dan agama agama lainnya, tetapi ORANG kristen adalah pengikut ajaran Tuhan Yesus karena demikianlah yang ada tertulis didalam alkitab Pengamat. .

  untuk kesekian kalinya saya minta buktikan kalau ada keluar dari mulut si allah dan si Muhammad ucapan seperti yang diucapkan oleh Tuhan saya Yesus. saya akan sembah kamu 7x sehari

  1. AKU lah Jalan dan kebenaran. (Y. 14:6)
  2. AKU pergi untuk menyiapkan tempat bagimu.(Y. 14:2)
  3. Tetapi ingat TIDAK semua orang bisa ikut AKU. ada syaratnya
  ( M. 7:21-27).
  4. AKU adalah Guru & TUHAN (Y 13:13).
  5. Dan ( Ul 6:4 , Mal. 2:15 , Mar.12:29, Mar. 12:32, Yoh. 5:44, 1 Kor. 8:4 , 1 Tim. 1:17, 1 Tim. 2:5) alkitab mengajar Pengamat : Allah itu adalah ESA bukan tiga.

  Kalimat diatas, adalah kata2 yang keluar dari mulut Tuhan Yesus selagi ada di dunia.sekarang Dia ada di sorga.

  Jawab dong jangan menghindar ngawur kemana mana. saya siap menyembah kamu 7x sehari. hehehehhe.

 294. Jadii…, nang kene la rusak’e.. ajaran agama kristen..,

  Mula2 sosok seorg manusia bernama yesus dilantik jadi tuhan…

  trus muncul ide…, biar hebat, tambah tuhan jadi tiga, trinitas…

  yesus dtg yg pertama, dilahirkan oleh wanita…, maka mrk duga bhw,

  yesus dtg yg kedua beda lobang, bukan dari wanita tapi dari pria,

  apalagi ada anggapan dlm trinitas yg sebenarnya sih kacau beneer.., yesus adalah Bapa, yesus besatu dgn Bapa, berarti si yesus ada pada Bapa, yesus adalah anak Bapa ada dalam diri Bapa….

  sangking bingungnya, para pastor dan pendeta pun berkesimpulan :

  yesus anak Bapa, ada dlm diri Bapa, maka lahir/dtg yg kedua pastilah dari Bapa yg berpenampilan seorg pria..,

  mana mungkin dari wanita, sebab dikatakan bhw yesus anak Bapa besatu dalam diri Bapa, yesus adalah Bapa juga, hehehe… semuanya berhubungan dgn kata “Bapa” yg digambarkan sebagai seorg pria.., bukan seorg wanita, juga tak ada kata bhw yesus ada dalam diri ibunda….

  Selanjutnya ya seperti fakta2 yg ada…,
  mungkin dalam rangka mencari jejak dimana yesus akan dilahirkan kaum Bapa yg pria, maka puluhan ribu anak2 ALTAR berbagai gereja di banyak negara, lobang tinja nya di obok2 burung para pemimpin umat kristen di berbagai negara…

  Bahkan beberapa gereja malah merestui/mensahkan PERKAWINAN LOBANG2 TINJA, HAHAHA….

  Karena memang sudah tersesat, para pemimpin mereka tak perduli ada Larangan Keras dari Injil umat Kristen, dalam Imamat 20:13,

  JELAS SUDAH…, KRISTEN BUKANLAH AJARAN TAUHID DARI NABI iSA AS, YG MEREKA SEBUT DGN NAMA YESUS….

 295. Ralat… dan maaf atas kesalahan ngetik, kalimat yg dimaksud adalah :

  “ini membuktikan bhw kristen bukanlah pengikut setia ajaran Tauhid nabi Isa (Yesus)…”.

  Tks.

 296. hei pengamat…,

  Mungkin krn para elite kristen, pastor pendeta dst-dst di gereja2.., telah salah kaprah dalam memahami kata trinitas, 3 in 1, yg berarti:
  si yesus menyatu ada di dalam tubuh sang Bapa,
  trus percaya akan kedatangan yesus yg kedua dikemudian hari…,
  lalu berpendapat, tak mungkin pula sama dgn cara kedatangan pertama yakni dilahirkan oleh wanita,
  mantap n yakinlah para pemimpin kristen berpendapat bhw, yesus akan datang/lahir kembali bukan dari dari lobang yg pertamaaa…,

  Dalam pelaksanaan pencarian LOBANG YG DIMAKSUD, tak tanggung2 jumlahnya, ribuan mungkin pun puluhan ribu Anak2 ALTAR DIBERBAGAI GEREJA DI BANYAK NEGARA, LOBANG TINJA NYA DIKERJAI OLEH PETINGGI DAN PEMIMPIN2 UMAT KRISTEN..!!

  Selanjutnya pihak gereja terang2an malah berani melanggar ayat Imamat 20:13, merestui dan mensahkan nikah kawin kelamin sejenis., ini membuktikan bhw kristen bukanlah pengikut setai ajaran Tauhid nabi Isa (Yesus), tapi telah disesatkan ajaran ANTI KRISTUS.

  SODOMI ADALAH PERBUATAN SANGAT KEJI, HINA DAN MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA, KHUSUSNYA KAUM WANITA JIKA DAPAT PERLAKUAN SODOMI JUGA,

  HEWAN DAN BINATANG PUN MASIH WARAS TETAP MENGHARGAI LOBANG PASANGANNYA YG BENAR, SEBAGAI SARANA PENYALURAN BIRAHI DAN MENERUSKAN KETURUNAN….

 297. Ini lebih masuk akal. Dan jangan lupa Bung Wiro, kalau kristener bego ditampar pipi kirinya, kagak ada ceritanye mereka kasih pipi kanannya buat ditampar. Yang ada, si penampar dan sukunya dibantai abis! Lihat saja tuh filem2 ala bule kristener: Die Hard dan filem2 action mereka. Lihat sejarah pembantaian dan pemusnahan etnis ala kristener bule: orang Islam dituduh menyerang WTC dan Pentagon tanpa pernah bisa dibuktikan (karena kristener itu sendiri yang melakukannya), Afganistan yang tidak ada sangkut paut apa2 dg peristiwa tsb dijajah dan warganya dibantai setiap hari!
  Lagian, emang Tuhan itu = manusia ciptaanNya? Apa si bego pengamat itu tahu kalau Tuhan itu = 1Tubuh+1Jiwa+1roh seperti manusia? Ketemu Tuhan saja belon pernah! Kok Tuhan disamakan dengan manusia ciptaanNya! Hihihihi…..
  Mobil itu = manusia yang menciptakannya? Hihihihi….
  Kayaknya memang si pengamat ini kagak punya otak, apalagi akal! Hihihihihi…..
  Hei, pengamat gemblung, kalau elo baca Qur’an elo pasti mendapat jawaban atas pertanyaan elo sendiri. Baca saja surat Alfatihah. Umat Islam sejati pasti melakukan amar ma’ruf nahi munkar! Kalau melakukan amar ma’ruf nahi munkar, pasti masuk sorga!
  Lah si yesus ini gimana mau jadi jalan dan kebenaran, mau menyiapkan tempat bagimu, bagaimana dia bisa jadi Tuhan wong dia lahir beribu-ribu tahun setelah tuhan menciptakan alam semesta ini? Lagian dia sudah mampus dibantai dan dipentang di tiang salib! Kalau tuhan elo sudah mampus, bagaimana mau memasukkan pengikut2nya ke sorga? Pakai akal dikit lah!

 298. Pengamat@

  Dalam penjumlahan sesuatu,bila menggunakan rumus 1x1x1=1, maka dipastikan angka 2 dst tak perlu ada :mrgree:

  Bila ada yg membeli kendaraan kau spt: 1 unit motor ,1 unit gerobak, dan 1 unit sepedah,maka apakah kau mau Pembeli menghitung kendaraan yg kau jual berjumlah 1 unit???
  Hii hiii apa gx Rugi menghitung begitu???
  Waras dan jujur dikit napa?
  Begok!

 299. @_@”
  Dilema Rumus 1x1x1=1.

  Jika dalam Penjumlahan 3 Oknum yg Dituhankan dalam ajaran Kristen,para pastor dan domba2nya suka menggunakan rumus perkalian 1x1x1=1 dalam penjumlahanya. Q_Q Lalu Bagaimana Bila hal berikut ini terjadi pada diri mereka???

  Seumpama: ada seekor Jemaat(domba) yang akan membeli 3 unit Kendaraan milik seekor Pastor. 3 unit kendaraan tsb adalah:
  1 unit MOBIL.
  1 unit MOTOR.
  1 unit SEPEDAH.

  Nah,apabila disaat Transaksi pembayaran akan dilakukan,seekor domba(pembeli) tsb menjumlahkan TOTAL dari harga 3 unit kendaraan milik seekor pastor tsb dengan menggunakan Rumus penjumlahan yang sama yaitu dengan memakai Rumus penjumlahan 3 oknum trinitas,yakni: 1x1x1=1 Unit.
  @_@
  Apakah seekor pastor(penjual) tsb manggut2 setuju dg Rumus yang digunakan dombanya dalam penjumlahan 1x1x1=1 dari 3 kendaraan miliknya atau pastor tsb malah mencak2 ( tidak setuju karena menginginkan rumus penjumlahan normal yaitu 1+1+1=3 Unit ) sambil MEMUKUL Pipi kiri dombanya agar pipi kananya jg diberikan(biar puas melampiaskan kegeramanya atas rumus 1x1x1=1 UNiT )???
  😀

  @_@
  Bagaimana menurut antum(kaum Muslimin)???

  Q_Q
  Dan bagaimana menurut kalian kaum Dombalus???

  Silahkan jawabanya. @pengamat sempak@
  :mrgreen:

 300. Mus. sudah merupakan kebiasaan muridnya si mamad kalau sudah tidak bisa jawab yang ada kata Bego Goblok. dsb.
  1+1+1=3 tetapi kalau 1x1x1=1. gimana tu.

  1Manusia= 1Tubuh+1Jiwa+1roh. inilah manusia sempurna.
  apakah itu menjadi tiga manusia. lumba2 itu tidak tau karena dia binatang. apa kamu juga seperti lumba2 itu ???.

  Permintaan saya tunjukin dong, saya sembah kamu semua murid2nya si mamad 7x sehari. kalau ada ucapan allahmu atau nabimu yng kamu sebut agung dan mulia, seperti ucapan Tuhanku Yesus semasa Dia manusia di bumi ini. sumpah deh.

 301. Pengamat bego! Elo kalo ngoceh yang konsisten dong! Sebelumnya elo bilang Tuhan Esa. Kini bilang Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Allah itu ESA menurut ISLAM, bego! Elo jangan nyatut2 Islam dan diakui sebagai ajaran yesusmu! Elo sendiri bilang Bapa dan Anak dan Roh Kudus! Itu satu apa tiga?! Dasar bego elo! Ngitung matematika sederhana ajah kagak becus! Lumba2 ajah tahu dan bisa ngitung itu TIGA! Guoblok pol!

 302. Mus, on 1 Desember 2013 at 11:12 said:

  elo tauk kagak sih kalo injil alias bible itu diturunkan buat bani israel. < salah lu Mus.

  Inilah ucapan / Perintah Tuhan Yesus kepada muridnya.

  Mat 28:18 Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
  19 Karena itu pergilah, jadikanlah SEMUA BANGSA murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
  20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."

  Kepada semua Bangsa. termasuk bangsa Indonesia, (elo bangsa dunia bukan, kalu elo bangsa dunia ada kesempatan untuk memperoleh sorga yang disediakan Yesus, disana tidak ada 72 bidadari, yang ada cuma pesta SUKA CITA) hehehehe

 303. Pengamat SempaK@

  @_@
  Bagaimanakah Posisi Biji Pelir tuhan Yesus kau saat dia meregang nyawa dibunuh densus 88 Romawi dan yahudi ditiang Salib Terkutuk ???
  (Ulangan 21:22-23.

  Q,Q
  Apakah mengerut atau membengkak???

  Silahkan pencerahanya.
  :mrgreen:

 304. hee cengho .

  Pengamat adalah orang kristen pengikut ajaran Yesus Kristus Tuhan. Paulus adalah Rasul, Bukan Tuhan, bukan pula Nabi.

  Cengho, Mus. pengecut. jawab pertanyaan saya ini.

  Tunjukkan ada tertulis di kitabmu ada wahyu nya si aa kepada si mamad yang mengatakan.

  1. AKU lah Jalan dan kebenaran. (Y. 14:6)
  2. AKU pergi untuk menyiapkan tempat bagimu.(Y. 14:2)
  3. Tetapi ingat TIDAK semua orang bisa ikut AKU. ada syaratnya
  ( M. 7:21-27).
  4. AKU adalah Guru & TUHAN (Y 13:13).
  5. Dan ( Ul 6:4 , Mal. 2:15 , Mar.12:29, Mar. 12:32, Yoh. 5:44, 1 Kor. 8:4 , 1 Tim. 1:17, 1 Tim. 2:5) alkitab mengajar Pengamat : Allah itu adalah ESA bukan tiga.

  Kalimat diatas, adalah kata2 yang keluar dari mulut Tuhan Yesus selagi Dia berupa Manusia di bumi.

  Tunjukkan kata2 mirip dengan kalimat diatas yang keluar dari mulut si allahmu yang diwahyukan kepada nabimu di gua hira yang ditulis di QS mu. . pengamat akan sembah kamu cengho, Mus
  7 kali sehari. hayoooo.

 305. hee pengamat culas..,

  aku tau org2 model kamu ini, sebagai pengikut ajaran paulus yg ANTI KRISTUS, sangat suka umbar janji “akan ikut seseorang sampai mati”, namun kamu akan tetap ingkari janji2 tsb, sebagaimana ajaran si paulus sang ANTI KRISTUS ituu…, krn otak kamu itu bebal dan mrengkel kata suku jawa, yg artinya “bodoh takmau di ajar, pintar tak bisa di turut…”

  Dijelaskan panjang lebar pun tentang Kebenaran ajaran Tauhid dari nabi Isa as (Yesus), masih kamu sangkal, kamu tetap ikut tulisan paulus yg anti kristus telah melencengkan ajaran Yesus.

  Ditunjukkan ttg fakta2 kebobrokan pastor2 pendeta gereja di banyak negara, kamu tanggapi itu BAGAIKAN HAL YG BIASA…,

  padahal dalam Imamat 20:13, PERBUATAN SODOMI, YAKNI NGEMBAT LOBANG2 TINJA, ADALAH SANGAT KEJI DAN HINA…, WAJIB DIBUNUH, MALAH DARAHNYA DISIRAMKAN KE PELAKU2 SODOMI.

  Jadiii.., kamu sangat tidak PANTAS dapat keterangan dari kitab suci Al-Quran, sebab ku duga akan sangat percuma, sia2.., kamu adalah pengikut ajaran ANTI KRISTUS si paulus, TUKANG INGKAR JANJI..!!.

  Ajaran Tauhid dalam kitab nabi Isa/yesus aja kau pungkiri, apalagi dari kitab yg bukan selalu kamu pegang dan imani, hehehehe…,

  Bacalah ulang2, ambillah makna Lukas 16:31,

  Kamu itu type ORANG2 YANG TIDAK JUGA AKAN MAU DIYAKINKAN, SEKALIPUN OLEH SESEORANG YANG BANGKIT DARI ANTARA ORANG MATI…(Lukas 16:31).

  Hahaha…,

 306. Siapakah PENGIKUT Yesus yang ASLI atau yang SEBENARNYA tsb???

  Yesus telah Menjelaskannya kepada Allah:

  Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka(Murid-murid dan Pengikut-pengikutku) mengenal Engkau (Allah),sebagai SATU-SATUNYA Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah Engkau UTUS.
  (Yohanes 17:3)

  @_@
  Nah,mereka yg mengenal Allah sbg satu2nya Tuhan dan yg mengenal Yesus kristus sbg Nabi utusan Allah itulah yg PENGIKUT Yesus yang ASLI atau yang SESUNGGUHNYA!
  Dan mereka para Murid-murid dan Pengikut-pengikut Yesus yang ASLI tsb yang berjumlah sebanyak 144.000 orang tsb telah dibantai dg SADIS dan MELAMPAUI BATAS oleh Paulus!

  Namun mereka para Murid-murid dan Pengikut-pengikut Yesus yang DiBANTAI Setan Paulus tsb sudah Dimateraikan Allah untuk Masuk SorgaNya.
  Q_Q
  Sdgkn kristen yg skrg ini adalah para pengikut2 dan Budak Paulus saja yg gemar sekali mengklaim diri sbg pengikut Yesus!pdhl mereka adalah para perusak ajaran Yesus alias Kristen pengikut Yesus yg PALSU alias tidak DiAKUI Yesus,dan kelak mereka akan DIUSIR Yesus dg perkataan :
  Q_Q
  HUSSSTT!!!!
  Enyahlah kalian dari hadapanku wahai para pembuat kejahatan!
  Dan Mereka kristen ini akan msk NERAKA dg perasaan MENYESAL!
  (Matius 7:21-23)!

  http://wiropendekarmuslim.wordpress.com/2013/03/31/100-☞-berdasarkan-alkitab-☜-☞-seluruh-umat-kristen-masuk-neraka-jahannam-☜/

 307. pengamat itu yang gombal. elo tauk kagak sih kalo injil alias bible itu diturunkan buat bani israel? elo yahudi apa antek yahudi? elo dibayar berape sih ama yahudi?

 308. cengho pengecut.

  Tunjukkan ada tertulis di kitabmu ada wahyu nya si aa kepada si mamad yang mengatakan.
  Yohanes 14:6
  1. Akulah Jalan dan kebenaran. (Y. 14:6)
  2. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu.(Y. 14:2)
  3. Tetapi ingat TIDAK semua orang bisa ikut ada syartanya ( M. 7:21-27).

  Kalu ada kata2 seperti itu diucapkan oleh seorang manusia di Bumi, Pengamat akan menjadi pengikut manusia itu sampai mati.

  Buktikan. kalau tidak bisa Pengamat anggap semua pelaku agama adalah sebagai manusia bumi yang tidak bisa ikut ke tempat yang disediakan manusia itu nanti di tempatnya yang penuh suka cita abadi
  (bukan pesta sex abadi)

  Cengho, jangan jadi marketing sorga pesta sex abadi.

  Orang kristen, mengikuti kesaksian musa dan para nabi, kecuali nabi palsu dan penipu dan pencabul, yang burungnya hinggap dima mana.

 309. hai pengamat…, percuma banget ngomong dgn mu, karena kamu sudah seperti karakter dan perilaku yg tertulis di Lukas 16:31

  “Kata Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati”

 310. Hahaha…, hei pengamat..,
  aku manusia normal adalah makhluk yg bersifat baharu alias tidak berdaya dan tidak kekal di dunia ini, aku tidak berhak di puji, pujian adalah milik TUHANKU YANG MAHA ESA, adalah Allah SWT Sang Maha Pencipta Yang Maha Agung serta Maha Sempurna…,
  aku tidak sepertimu yg bebal, melek tapi buta, punya telinga tapi tuli, punya otak tapi gakmau pake akal budi dgn waras….

  Ketahuilah bhw tidak ada lagi NABI setelah Nabi Muhammad SAW, krn beliau adalah nabi serta Rasul terakhir utk seluruh umat…!!!.

  Tentang Surga, akan percuma alias sia-sia jika aku jelaskan pada seorang ANTI KRISTUS seperti mu, kamu persis si paulus, yg selalu mengutip tulisan org2, lalu kamu tambahin dgn kata2mu, dgn maksud memplesetkan makna dari tulisan semula…,

  si paulus yg kau ikuti ajarannya adalah sangat pakar merubah ayat2 injil, sehingga banyak org2 kristen yg menempati jajaran pimpinan kristen (pastor/pendeta) terbukti nyata terjerumus melakukan perbuatan sangat keji, menghina merendahkan kaum wanita, yakni menggunakan lobang2 tinja sebagai lobang penyaluran seks mereka, ternyata jauh lebih pintar dan lebih terhormat para makhluk kaki empat, yg tetap waras menggunakan lobang yg benar utk memperbesar komunitasnya serta meneruskan garis keturunan.

  si paulus nyata2 adalah ANTI KRISTUS, dan kamu adalah seorang PENGIKUTNYA…, sungguh percuma dan sia-sia bicara dgn kamu…, krn kamu adalah manusia bebal juga mrengkel, bodoh tak bisa diajar, pintar tak bisa diturut krn pintarmu cuma menyesatkan dari jalan Kebenaran, yg kamu anut adalah ajaran paulus si ANTI KRISTUS…!!.

 311. SARAN dan NASEHAT RUTIN Malam Mingguan dari Wiro buat Kristeners di Room ini !

  Tak bosan2nya Wiro memberikan saran dan nasehat buat kalian wahai kristener yang masih tersesat… Semoga kalian lekas Sadar dan kembali menjadi manusia yang TIDAK MENYEKUTUKAN Allah dengan sesuatupun setelah sekian lama kalian menjadi binatang domba sembelihan gereja (Roma 8:36) yang MENYEKUTUKAN Allah dengan UtusanNya(Yesus) dan Bunda Maria ( Kristen zaman leluhur kalian dan sebagian kristen masih ada yang menuhankan Bunda Maria hingga saat ini )))) ,lalu sebagian menggantikanya dengan MENYEKUTUKAN Allah dengan malaikatNya,yaitu Roh Kudus atau Malaikat Jibril/Gabriel sang penyampai Wahyu dari Allah) ! BERHENTILAH kalian dari apa yang kalian lakukan itu, agar kalian tidak ditimpa SIKSASAAN yang PEDIH. !!!!!!!!!!!!!!!! (Qs Al-maidah 5:73)

  @_@” .” Hi Kristener@ Besok kan hari MINGGU nich,dan so pasti besok kalian akan bertemu dengan Pendeta/Pastor/Romo kalian kan,NAH ^^ berhubung kesempatan itu,Wiro SARANKAN agar kalian lebih cerdas dan teliti serta Kritis lagi lah dalam beragama,jangan cuma mengiyakan titah gereja yg fenomenal itu yaitu: PERCAYA SAJA! Itu keliru,sebab percuma manusia diberi AKAL oleh Allah bila modal beragama kalian hanya berdasarkan PERCAYA SAJA alias PERCAYA BUTA saja pada dongeng2 Leluhur kalian yang menyesatkan itu!

  وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (Qs Lukman 31:21) Dan apabila dikatakan kepada mereka(Kafir seperti kalian)))): “Ikutilah apa yang diturunkan Allah”. Mereka(Kafir seperti kalian)))) menjawab: “(Tidak), tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya”. Dan apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)?

 312. Ceng ho.

  Tidak sekalipun ada tertulis di Alkitab, AGAM KRISTEN, yang ada ORANG KRISTEN.

  Biarin saja para pemluk agama Kristen dan lain2nya, ngembatin lobang tinja, mungkin itu ajaran agamanya.

  Pengamat adalah Orang Kristen, yang artinya pengikut ajaran Tuhan Yesus Kristus. dan Tuhan Saya Yesus namanya, tidak pernah membawa dan mengajarkan Agama.

  Dia Sangat saya kenal dalam Iman Kristen saya, dan saya Percaya, Dia lahir dari kandungan perempuan, tetapi bukan atas dasar kemauan lelaki. Hidup, Mati, bangkit dari antara orang mati. Lalu naik sendiri kesorgaNya. Bukan seperti para nabi , sakit, laluvmati terus dimakan cacing tanah kerana memang itulah kodrat manusia.

  cenghoo.
  coba tunjukkan pernyataan Tuhan allah mu, yang disaksikan / didengarkan oleh minimum satu orang dan dituliskan di kitab mana yang menyatakan, Tuhanmu menjaminan masuk sorga kalau kamu mengikut ajaran nya. kalau ada . Saya 100% ikut tuhan allahmu itu dan saya memuji kamu sebagai nabi pilihan allahmu itu.

 313. Hei pengamat goblok..,
  apa kau pikir kebijakan gereja2 agama kristen mu itu akan cukup dan berhenti pada pengesahan KAWINI LOBANG2 TINJA saja….??,

  Cukup alasan para pastor dan pendetamu yg berselera rendah itu, akan mengubah Bibei lebih parah dari yg ada, demi memuluskan, menselaraskan hobby mrk yg lebih bodoh dari hewan2.

  KINI SEMAKIN JELAS BHW AJARAN AGAMAMU TELAH SANGAT BANYAK MENYEBABKAN KERUSAKAN THD MANUSIA DI BUMI INI YG BERAGAMA KRISTEN. (Ribuan kasus SODOMI para pastor dan pendeta dgn anak2 ALTAR mereka di Gereja2 di banyak negara),
  SODOMI = Penyaluran Birahi Seks lewat LOBANG TINJA…

  AGAMA KRISTEN MU INI JELAS BUKAN AGAMA YG BENAR..,
  MOSOK PARA PASTOR DAN PENDETAMU, YANG JUGA SEBAGAI PEMIMPIN AGAMAMU, RAME2 PUNYA HOBBY NGEMBATLOBANG TINJA..

  HAHAHA…, AGAMA KRISTEN MU ITU SUNGGUH TELAH MERUSAK PRILAKU MANUSIA DI BUMI INI, NGEMBAT LOBANG TINJA ADALAH PERBUATAN SANGAT KEJI, HINA, MENJIJIKKAN DAN BODOOOH..,
  HEWAN DAN BINATANG SAJA MASIH LEBIH PINTAR DARI KAMU2,

  LOBANG TINJA BUKANLAH LOBANG UTK MENERUSKAN KETURUNAN, HARGAILAH KAUM WANITA, JANGAN HINA WANITA DGN PERBUATANMU ITU BUNG…, HEHEHE…

  YANG PASTI…, DULU JAMAN NABI ISA AS, AGAMA NASRANI MEMANG UTK MANUSIA,

  NAMUN SETELAH DATANG MUHAMMAD SAW, AGAMA ISLAM SEBAGAI YG BENAR.., JUGA SEBAGAI PENYEMPURNA DARI AGAMA2 TERDAHULU,

  JADIII.., AGAMA KRISTEN UDAH GAK LAKU LAGI UTK MANUSIA, AJARAN NYA SUDAH JAUH MENYIMPANG DARI NASKAH ASLI, TERBUKTI NYATA DGN RIBUAN KASUS SODOMI PARA PASTOR DAN PENDETA, NGEMBATIN LOBANG2 TINJA ANAK2 ALTAR MRK DI GEREJA…, HAHAHA…..

  KAMU2 MAU BANTAH APA TENTANG INII…?,
  SADARILAH BAHWA AGAMAMU ITU SUNGGUH2 SALAH DAN SUNGGUH2 TIDAK BENAR, TIDAK BERLAKU LAGI SETELAH ADA/DATANG/HADIRNYA AGAMA PENYEMPURNA, YAKNI AGAMA ISLAM YG RAHMATAN LIL ALAMIN , BUKAN CUMA UTK SATU SUKU BANGSA SAJA….

 314. Hahaha…, si pengamat kini diam tak berkotek-kotek…,
  kesian kali ahh…, capek2 ngebelain agama kristen, ternyata para pastor n pendetanya tukang ngembatin lobang2 tinja, hehehe…,

  Agama macam apa tuh…?,
  gak jelas tujuannya.., isi bibel bisa dimani-pulas2i, ayat2nya banyak saling bertentangan, biar kedengaran hebat n keren, tuhan nya pun sampe tiga, tambahin doong sepasang tuhan lagi, yakni utk tuhan Gay n lesbian…

  Agama macam apa sih yg kalian anut ituuu…??,
  mosok lebih waras n lebih pintar para hewan n binatang2 itu ketimbang kalian…,
  LOBANG2 TINJA ITU BUKAN UTK MENERUSKAN GARIS KETURUNAN MU BUNG, INGAT ITUUU…, HAYYAA.., HAHAHA…..

 315. Hahahahehehe…..,
  si pengamat keseringan ngembat lobang2 tinja…, bicaranya ngawur.., di jaman Rasulullah Muhammad Saw, diragukan pabrik kertas udah ada, paling2 kertas dari lobang2 tinja kambing yg di embatnya itu, hehehehe………., goublook.., gembluuuung…, sengeeeet…..

 316. Bung, Mus
  Islam itu agama untuk orang yang berakal, bukan cuma berotak. Jadi, manusia2 berotak tapi tidak berakal tidak mungkin memilih Islam.

  Orang yang berotak, dan berakal sehat, PASTI tidak akan menganggap dan mengatakan mulia dan agung manusia yang
  PENIPU dan PENCABUL. yang mampu dan tega menyetubuhi bibinya. terrrlalu.

 317. cengho baca dan renungkan ini.

  BUKTI ALQURAN STANDARD SAAT INI TERNYATA PALSU
  Mesjid agung di Sanaa, Yaman, ternyata menyimpan banyak naskah Alquran paling tua di dunia yang berasal dari abad pertama Hijriah yaitu abad ke 7 Masehi. Ternyata naskah-naskah Alquran Sanaa sangat berbeda dengan Alquran standar saat ini.

  Makanya Muslim Sunni dan Muslim Shiah berbeda kitab Alquran walaupun sama-sama Islam. Alquran Sunni memiliki 114 surat, sedangkan Alquran Shiah memiliki 115 surat, dimana Surat Al-Wilaya (Pengganti) ditambahkan di dalam Alquran tersebut. *[Dikatakan dalam buku Nabhan Husein: Tinjauan Ahlus Sunnah terhadap paham Syi’ah tentang Alquran dan Hadits, dan juga Hadits Hisyam bin Salim yang diriwayatkan Abi Abdillah, bahwa “Kaum Syi’ah menyatakan bahwa setidak-tidaknya ada 219 ayat-ayat Quran yang palsu.

  Mereka bahkan percaya bahwa jumlah ayat Alquran yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad adalah 17000 ayat”. Jadi yang terhilang hampir 2x yang tersisa. Inilah perselisihan yang tidak terselesaikan sebagai warisan dari Muhammad. Intinya terletak pada kenyataan bahwa Islam telah kehilangan sumber-sumber otentik lainnya yang harus dimusnahkan oleh perintah Utsman.

  Mulai dari bukti berikut ini (bukti pertama)

  The earliest copy of Quran -Yemeni Koran

  Di atas bukan analisa melainkan bukti adanya quran tua dan berbeda dengan yang dipegang muslim sekarang.dimana perbedaannya”

  1. Tulisannya beda, menggunakan Arab Gundul yang punya arti bisa 30 arti berbeda,
  2. Ada gambar juga, yang di pegang muslim sekarang tidak ada.

  The earliest copy of Quran -Yemeni koranIn 1972, a 7th century Koran was found in Yemen during a restoration work of a structure. After 3 decades of examining and investigations, it is found that the Koran is the earliest copy. It is also found out that there are many erasures and alterations to it. Quran yang di pegang muslim sekarang baru distandarisasi tahun 1924 di Mesir, sebelum itu Quran ada banyak versi, banyak versi karena quran tertua itu tersalin dari Arab Gundul, banyak makna yang bisa dikandung. Silahkan baca artikel yang ditulis oleh rekan muslim juga disini.

  Sebagian besar kaum Muslim meyakini bahwa Alquran dari halaman pertama hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara verbatim, baik kata-katanya (lafdhan) maupun maknanya (ma’nan). Kaum Muslim juga meyakini bahwa Alquran yang mereka lihat dan baca hari ini adalah persis seperti yang ada pada masa Nabi lebih dari seribu empat ratus tahun silam.

  Keyakinan semacam itu sesungguhnya lebih merupakan formulasi dan angan-angan teologis (al-khayal al-dini) yang dibuat oleh para ulama sebagai bagian dari formalisasi doktrin-doktrin Islam. Hakikat dan sejarah penulisan Alquran sendiri sesungguhnya penuh dengan berbagai nuansa yang delicate (rumit), dan tidak sunyi dari perdebatan, pertentangan, intrik, dan rekayasa.

  Alquran dalam bentuknya yang kita kenal sekarang sebetulnya adalah sebuah inovasi yang usianya tak lebih dari 89 tahun. Usia ini didasarkan pada upaya pertama kali kitab suci ini dicetak dengan percetakan modern dan menggunakan standar Edisi Mesir pada tahun 1924. Sebelum itu, Alquran ditulis dalam beragam bentuk tulisan tangan (rasm) dengan teknik penandaan bacaan (diacritical marks) dan otografi yang bervariasi.

  Hadirnya mesin cetak dan teknik penandaan bukan saja membuat Alquran menjadi lebih mudah dibaca dan dipelajari, tapi juga telah membakukan beragam versi Alquran yang sebelumnya beredar menjadi satu standar bacaan resmi seperti yang kita kenal sekarang.

  Pencetakan Edisi Mesir itu bukanlah yang pertama kali dalam upaya standarisasi versi-versi Alquran. Sebelumnya, para khalifah dan penguasa Muslim juga turun-tangan melakukan hal yang sama, kerap didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan konflik-konflik bacaan yang muncul akibat beragamanya versi Alquran yang beredar.

  Tapi pencetakan tahun 1924 itu adalah ikhtiyar yang luar biasa, karena upaya ini merupakan yang paling berhasil dalam sejarah kodifikasi dan pembakuan Alquran sepanjang masa. Terbukti kemudian, Alquran Edisi Mesir itu merupakan versi Alquran yang paling banyak beredar dan digunakan oleh kaum Muslim.

  1. Bahwa banyak revisi quran sebelum distandartkan di mesir tahun 1924, apakah muslim masih yakin kalau tidak ada yang berubah isinya? Satu kata saja yg ditulis dalam Arab Gundul, maka artinya bisa lebih dari 20 arti jadi apa ini juga bisa dikatakan bahwa isinya tidak berubah?

  2. Kalau muslim masih yakin quran itu tidak berubah sejak 14 abad lalu, tolong carikan ayat quran yang dimakan kambing (sehingga quran itu tidak lengkap) seperti yang tertulis di hadist Sunan Ibn Maja, Volume 2, Page 39 Ayesha: “When the verses “Rajm” [Stoning] and ayah “Rezah Kabir” descended, they were written on a piece of paper and kept under my pillow. Following the demise of Prophet Muhammad (S) a goat ate the piece of paper while we were mourning.” Terjemahan: Ayesha: “Ketika ayat Rajm dan ayat “rezah kabir” diturunkan, ayat-ayat itu dituliskan pada selembar kertas dan disimpan di bawah bantalku. Setelah kematian nabi muhammad, seekor kambing memakan lembaran kertas itu ketika kami sedang berkabung.” jadi Quran itu ternyata berkurang sejak ada halamannya yg dimakan kambing, tidak seorangpun pengikut Muhammad yang menghapalnya. quran itu.

  cengho. cari dulu taik kambing itu untuk melengkapi qs mu supaya menjadi lengkap dan asli. heheheheheh

 318. Bung, Islam itu agama untuk orang yang berakal, bukan cuma berotak. Jadi, manusia2 berotak tapi tidak berakal tidak mungkin memilih Islam.

  Jadi, biarkan saja non muslim itu tetap dalam kedunguannya. Mereka tidak bisa diajak berpikir waras. Biarpun mereka bergelar doktor, profesor sekalipun, kalau tidak berakal ya tetap tidak berakal. Mereka tidak akan bergeming. Kecuali Allah memberi hidayah kepada mereka dengan membuka akalnya.

 319. Wahai umat Kristen..,
  Tobatlah sebelum terlambat,
  Tobat gak laku lagi apabila kamu2 mati…..

  Fakta yang nyata bahwa :

  1. Banyak ilmuwan dan rohaniwan Nasrani/Kristen masuk Islam,
  mereka pergunakan mata dan telinga serta akal mulia, semakin
  dalam baca bibel, semakin jumpa ayat2 yg saling bertentangan,
  hingga umat pun jadi bingung, Tuhan kok cuma sbesar manusia.?
  mati terkutuk pula ditiang salib, tak berdaya selamanya,
  seharusnya Tuhan itu adalah Dzat Yang Maha Perkasa…

  2. Bibel yg slalu kamu pegang dan kamu baca itu, adalah kitab
  pedoman panduan hidupmu, tapi kitab itu adalah cuma terjemahan
  dlm bahasa Indonesia, telah sangat jauh di selewengkan makna
  ajaran nabi Isa,as dari Naskah aslinya yg berbahasa Hebrew/Ibrani,
  adalah bahasa kampung halaman tempat kelahiran nabi Isa,as yg
  kalian sebut itu, lalu cari dan terjemahkanlah Kidung Agung 5:16
  kalian akan jumpai ttg nabi Muhammad SAW dlm bibel yg asli.

  3. Nabi Isa as (Yesus), beliau diutus hanya utk suku bangsa serta
  keturunan Bani Israel- Yahudi, tidak untuk suku bangsa diluar
  keturunan Bani Israel-Yahudi itu, (bacalah Mathius 7:21-23).

  4. Ribuan kasus Sodomi para pastor dan pendeta thd anak2 altar
  gereja di banyak negara telah memperjelas KETIDAK BENARAN
  AGAMA KRISTEN, padahal pastor n pendeta itu adalah pemimpin
  agamamu, mereka tentu sungguh sangat2 tau bahwa melakukan
  penyaluran seks melalui lobang tinja, adalah perbuatan sangat
  keji dan SUNGGUH SANGAT2 DILARANG, (bacalah Imamat 20:13).

  5. GEREJA2 DI BANYAK NEGARA SUDAH LEGAL KAN NIKAH
  PERKAWINAN MELALUI LOBANG2 TINJA,
  DIDUGA SELANJUTNYA BAHWA, BIBEL2 YG ADA, AKAN DIUBAH
  LEBIH PARAH LAGI DARI YG KINI ADA, SODOMI SEMAKIN MARAK,
  AKIBAT GEREJA2 SUDAH SAH KAN LOBANG2 TINJA SEBAGAI
  LOBANG PELAMPIASAN SEKS…..!!!.

  7. BINATANG YG GAK PUNYA AKAL BUDI, YAKNI MAKHLUK KAKI
  EMPAT PUN MASIH TETAP WARAS MENGGUNAKAN LOBANG YG
  BENAR UTK MENERUSKAN GARIS KETURUNAN.

  8. JELAS, TEGAS SERTA SANGAT TERANG BAHWA…….,
  AJARAN AGAMA INI BUKAN UTK MANUSIA…….

  Dmkn. moga bermanfaat, tks.

 320. wahai umat Kristen.., bersikaplah jujur, pergunakan nalar mulia sebagai manusia, belajarlah, berfikirlah secara benar, Ketahuilah.. bahwa:
  1. “Isi kitab Injil” yg kalian pegang itu terbaca dalam tulisan versi bahasa Indonesia atau dalam versi bahasa Inggris, adalah hanya merupakan “Terjemahan” saja, yang sudah sangat jauh berbeda dari “Naskah Asli/sebenarnya” yg ditulis dalam bahasa Hebrew/Ibrani sebagaimana Yesus/nabi Isa as dilahirkan dilingkungan suku bangsa Yahudi/Ibrani/Israel dan sebagai Pengembala khusus umat Yahudi Israel (jadi.., yg diluar suku bangsa Israel adalah bukan umatnya, kalian tak dikenal beliau, bacalah dalam Mathius 7:21-23),

  Mana mungkin dan sungguh aneh serta lucu jika Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani trus ke bahasa Indonesia dan Inggris, emangnya Jesus/nabi Isa as dilahirkan dimana rupanya…??.

  Dalam Alkitab mu versi bahasa Indonesia, Kidung Agung 5:16

  “Teramat manis tutur katanya, segala sesuatu menarik padanya, Begitulah kekasih dan sahabatku, hai putera puteri Yerusalem!”

  Jauh beda dgn Naskah aslinya dlm bahasa Hebrew/Ibrani yg berbunyi:

  “hik-kow mam-taq-qim, wa-kul-low MA-HA-MAD-DIM; zeh go-w-di we-zeh re-i, ba-no-wt ya-ro-sa-lim”, yg artinya adalah:

  “Teramat manis tutur katanya, Dia lah MUHAMMAD, begitulah kekasih dan sahabatku, hai putera puteri Yerusalem” (Kidung Agung 5:16)

  Kalian umat Kristen mengaku kaum pintar, carilah Alkitab Naskah Asli dlm bahasa ibu nabi Isa,As/Yesus mu, lalu transliterisasikan ke bah inggris trus ke bah Indonesia, ada web com terjemahan bahasa yg justru bukan pula milik umat Islam.

  2. Berbeda dgn Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di Arab dalam bahasa Arab, Naskah aslinya dari dulu tidak berubah, tetap dalam bahasa ibu dimana Rasulullah di lahirkan, terjemahannya dalam berbagai bahasa didunia sangat mudah dicerna/dipahami, karena Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam untuk semua umat manusia yg ada di muka bumi ini, bukan khusus satu suku bangsa saja.
  Jadi.., pahamilah dan sadarilah bahwa kalian umat kristen yg bukan keturunan bani Yahudi Israel, TIDAK DI AKUI OLEH YESUS/ISA,AS SEBAGAI UMAT NYA (Mathius 7:21-23),
  LALU KALIAN MO KMANA & JADI APAA..?,
  JELAS KALIAN AKAN MASUK NERAKA JIKA TIDAK IKUT MENJADI UMAT MUHAMMAD SAW,

  TAPI INGAAAT..!!, JANGAN NGACO.., MUHAMMAD SAW ADALAH SEORANG NABI/UTUSAN/RASULULLAH = RASUL ALLAH,
  JANGAN SESAT NGARANG2 LAGI, KALIAN ANGGAP TUHAN PULA..

  Agama Islam bukanlah cuma Melengkapi, atau cuma Menggenapi agama Samawi yg sudah lebih dulu ada.., namun sebagai PENYEMPURNA dari Agama2 Samawi yg dibawa oleh Nabi serta Rasul2 Allah SWT sebelum Nabi Muhammad Saw lahir.

  3. RIBUAN KASUS SODOMI THD ANAK ALTAR, TERJADI DI BANYAK GEREJA, adalah cermin dan bukti sangat jelas Pelanggaran Pembangkangan atas ajaran agama kalian, baca Imamat 20:13

  BAHKAN ADA GEREJA DI BEBERAPA NEGARA SUDAH PULA MELEGALKAN/MENGESAHKAN NIKAH SEJENIS…KAUM GAY & LESBIAN….!!!,
  APAKAH INI IBADAH AJARAN AGAMA…??,
  PANTASKAH AGAMA INI UTK JENIS MANUSIA…??.

  Sadarlah…, Alkitab sudah sangat jauh diselewengkan dari Naskah Aslinya yg berbahasa Hebrew/Ibrani,
  maka dgn telah legal nya nikah kelamin sejenis itu, cukup alasan Alkitab mu akan lebih diubah oleh para pastor dan pendeta disesuaikan kebutuhan selera rendahnya yang suka ngembat lobang2 tinjaa…

  MAKA PANTASKAH AGAMA INI UTK JENIS MANUSIA…??//,

  KAUM WANITA ADALAH KAUM IBU YG MELAHIRKAN KITA,
  MEREKA AKAN LEBIH TERHINA DAN MENDERITA, JIKA LOBANG TINJA NYA JUGA DI EMBAT OLEH PENGANUT AGAMA YG MELEGALKAN NIKAH KAWINI LOBANG TINJA, SUNGGUH BIADAB…, HEWAN TETAP LEBIH MENGERTI, MENGGUNAKAN LOBANG YG BENAR UTK MENERUSKAN GARIS KETURUNAN…

  Dmkn, moga bermanfaat, tks.

 321. Sudah banyak cendikiawan Nasrani, baik tua atau muda, pria maupun wanita, semakin dalam mrk membaca kitab2 bibel, smakin banyak menemukan kejanggalan ayat2 serta penyimpangan yg saling bertentangan.., ku duga bhw diantara para pembaca n penulis blog ini, ada juga yg berpikir cerdas memakai nalar manusia waras selaras kemuliaan akal budi yg dimiliki, berpendapat sama seperti para cendikiawan Nasrani, tetap getol/tekun membaca serta mendalami utk memahami bibel yg dimiliki, namun belum berani, atau mungkin tertahan gengsi, serta rasa malu hati, sebab selama ini telah memaki dan mencaci Alquran serta umat agama Islam.

  Banyak kalimat ejek yg melecehkan ditujukan ke agama Islam, kini mrk mulai sadar diri, bhw dalam kitab bibel mrk pun ada keterangan/penjelasan/pelajaran ttg shalatnya para nabi, termasuk nabi Musa dan nabi Isa, yg rebah tunduk bersujud menghadap Bait Allah = Baitullah = Rumah Allah sebagai Kiblat arah sholat, bukan berhala seperti kata anda..,
  Gak percaya….??, Buktinya ada dalam kitab bibel mu, baca dan pahamilah Kejadian 17:3, Kejadian 19:1, Mazmur 95:6, Yosua 5:14, Ezra 10:1, Keluaran 34:8, Bilangan 20:6 d.l.l.

  Anda adalah manusia si makhluk cerdas, memiliki akal budi lebih mulia dari makhluk kaki empat, mengapa masih tetap tersesat, belum terlambat untuk Tobat, silahkanlah berpikir, pakai nalar manusia, cerdik n cerdaslah menentukan tuntunan hidup anda sbagai manusia, mengapa gengsi…?, tak perlu takut intimidasi.., Ingaaat… dan ketahuilah bahwa Tobat tidak diterima setelah matii….

  Dmkn, moga bermanfaat, tks.

 322. Kenapa n mengapa ada terjadi ribuan kasus penyodoman anak2 altar yg dilakukan para pastor mrk sendiri….?!,
  para pastor tsb memaksakan penyaluran hasrat seksualnya melalui lobang tinja..
  Apakah prilaku kayak gini yg diajarkan oleh agama mrk..?,
  kalo satu atau dua kasus, mgkn dianggap khilap/silap.., tapi ribuan kasus jelas bukanlah silap, bisa jadi telah merupakan “Trend..” yg semangkin meningkat dgn adanya pengesahan pernikahan kelamin sejenis kaum homo/gay n lesbian oleh gereja2 agama tsb.

  Mengapa bisa terjadi ribuan kasus sodomi ituu…??,
  apa bukan krn terlalu sering melihat penampilan yesus yg hampir bugil itu, sementara sang pastor tidak dekat dgn wanita.., maka disaat hasrat sex naik, imajinasi yg terbayang dlm kepala pastor, cuma sosok lelaki “pujaan/terpuja..” dgn pakaian hampir bugil.., lalu anak2 altar lah yg dijadikan sasaran/korban pelampiasan dorongan sex para pastor tsb melalui lobang tinja dgn pemahaman rasa aman yg mantap “tidak mungkin bisa hamil…”.

  Pengesahan pernikahan kaum gay oleh gereja2, akan mendorong semakin ningkat korban sodomi thd anak2 altar lainnya, dgn doktrin serta intimidasi ke anak2 altar bhw hasrat sex lewat lobang tinja sudah di sah kan oleh gereja2…
  Walaupun mungkin kaum Gay mengatakan, mereka mendapat rasa nikmat yg berbeda.., namun sngguh sangat jelas bhw perilaku dari perbuatan ini telah sangat menyimpang/menyalahi kodrat alami manusia yg memiliki akal budi lebih mulia dari makhluk kaki empat, para hewan pun tau/mengerti/paham menggunakan lobang yg benar dlm perkawinan utk meneruskan garis keturunannya, bukan melalui lobang tinjaa….!!.
  Maka jika ada agama yg mengesahkan perbuatan ini, sungguh sangat diragukan apakah agama tsb Memang Benar utk manusia..?,

  Komunitas Lesbian muncul.., bisa jadi krn meniru mgkn membalas kaum lelaki yg tidak tertarik daya pikat wanita lagi, lalu mengabaikan wanita…, para wanita pun jadi kesepian, kumpul2 ngrumpi, bercerita ttg berprilaku aneh laki2, lalu timbul gagasan utk berbuat hal yg sama.

  Kesimpulanku yg masih dlm tahap kemungkin2 adalah :

  1.Karena patung lelaki yg di namai yesus, dipuja, slalu dipeluk dgn
  penampilannya yg hampir bugil, telah menyesatkan pikiran para
  pastor dikala hasrat sex mrk sdg tinggi, jauh dari wanita, yg ada
  anak altar, lalu di intimidasi selanjutnya terjadilah sodomi di lobang
  tinjaa…

  2.Pastor pelaku sodomi, patut diragukan bawa jemaatnya kemana..?,

  3.Gereja tempat ibadah umat agama Nasrani, telah mengesahkan
  pernikahan kaum Gay, hal ini dapat memicu peningkatan perilaku
  sodomi thd anak2 altar, prilaku ini jelas2 bukanlah ajaran dari
  agama yg Benar.

  Dmkn, moga bermanfaat, tks.

 323. Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku (Yesus): Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!” (Matius 7:21-23)

  Kristen umat yg tak dianggap!
  Hust!

 324. Hebat ya paulus bisa menyesatkan orang nsrani menurut si cengho.

  tetapi masih jauh lebih hebat orang yang satu ini..

  Sibuta hurruf tidak bisa membaca, tetapi ahli menipu dan tukang cabul.

  Nih contohnya, ada BANDOT TUA yang MENIPU istrinya dan MENCABULI perempuan lain di ranjang istrinya sendiri.

  Nah…. yang tertipu bilang, PENIPU dan PENCABUL adalah contoh BERBUDI AGUNG DAN BERAHKLAK SEMPURNA.

  Yang sudah bisa menulis dan membaca, ya OTOMATIS SUPER JENIUS ALA ISLAM karena SURI TELADANNYA si BUTA HURUF SAW tersebut BERBUDI AGUNG dan BERAHKLAK SEMPURNA, alias ya PENIPU dan PENCABUL.

 325. Menghadapi para keturunan iblis Paulus cam kalian, tak perlu pake ayat2 suci, pake cara rada gila aja udah cukup, pake ayat2 bibel milik agamamu pun kamu permainkan, krn dari sononya dlm darahmu udah ngalir bibit darah paulus sang penyesat umat Nasrani dan umat jahudi.

  Jauh sebelum nabi Muhammad SAW lahir, bibel udah dicemari ajaran iblis paulus, ajarannya penuh penyelewengan menuju kerusakan di bumi ini, baik bentuk pertumpahan darah, maupun ajaran porno, mosok dikatakan bhw para pelacur lebih dulu masuk sorga dari pada yg lain..?, utk apa brg2 bekas didunia kayak gitu ada di sorga…?, amal perbuatanmu cuma dapat imbalan brg2 bekas gituu…?.

  Hehehe.., di dunia inipun udah bejibun.., makanya kalian coba2 belagak jadi tuhan, ubah dan sesatkan ajaran yg benar, lalu hidupkan lagi prilaku terkutuk yakni perkawinan kelamin sejenis, komunitas2 Gay dan Lesbian, manusia laki2 tidak lagi cintai manusia wanita, prilaku itu jelas2 sangat dimurkai oleh Sang Maha Pencipta…, tapi krn kalian para pembangkang agama, belagak sudah jadi tuhan, maka melegalkan nikah sejenis tsb,

  Lalu Islam datang utk perbaiki ajaran2 yg sudah sesat, tak murni lagi isi bibelmu itu, tata cara pernikahan diatur dgn benar hingga penentuan hak warisnya agar tidak timbulkan kekacauan dlm garis keturunannya…, bibel kamu yg duluan ngajari ttg pertumpahan darah, kamipun bersedia perang dgn ajaran sesatmu, namun Alquran mengatur lebih terhormat dari ajaran bibel palsumu itu.

  Ajaran agama Islam adalah utk semua umat manusia yg ada di bumi ini.., menjadi Rahmat utk seluruh alam…, kalo dalam bibel mu, nabi Isa As di utus oleh Allah SWT, hanya utk bani Israel, artinya perlindungan serta pengajarannya hanya utk anak cucu serta keturunan bani Israil., tidak utk/kepada/terhadap suku bangsa selain bani Israel, lantaaas…., kamu2 ini suku bangsa apaa…?, apakah kamu2 tercantum dalam silsilah garis keturunan bani Israel…???,
  Kalau tidak tercantum…, lalu mo kemana n jadi apaaa…?, adakah sorga utk kamu2 ituu..?,

  Jangan frustasi lalu jaddi pengacau, coba2 jadi tuhan, serta nyesatkan umat beragama, bentuk kelompok Gay, Lesbian, trus kawin sejenis…, hehehe…, jgn mudah frustasi bung, masih ada solusi agar kamu2 bisa masuk sorga…, umat Nasrani udah jelas kali cuma keturunan bani Israel yg diterima masuk sorga…, sisanya kmana n jadi apaaa…?.

  Dmkn, moga bermanfaat, salamku utk penulis yg manusia, bukan utk iblis serta keturunan nya.

 326. MAYAT Yudas dibuang dr kuburnya,lalu Paulus mengatakan Isa bangkit kelangit. Dan kristen percaya Dusta itu!

  Berikut ini surat Paulus kepada Flavius.

  DALAM SURATNYA KEPADAKU, (PAULUS BERKIRIM SURAT KEPADA JOSEPHUS FLAVIUS DLM BUKUNYA ANTIQUI TATES JUDAICE”

  ”KALAU KITA TIDAK MENGAMBIL MAYAT YUDAS ISKARIOT DARI DALAM KUBURAN ISA MAKA SIA2 LAH KEINGINAN KITA,DAN IMAM2 BESAR YAHUDI FARISI ITU AKAN MENGHUKUM AKU DENGAN HUKUMAN BERAT (HUKUMAN MATI)” (HAL.13/BAB 666).

  Mereka Khawatir Murid2 dan Pengikut Isa akan menuntut Balas atas pembunuhan salib tsb,makanya paulus mengarang bhw Isa dibantai untuk nebus dosa bejat manusia bejat!

  SAKING SERINGNYA PAULUS BERKIRIM SURAT,DIA MEMBONGKAR SEMUA KEBEJATANNYA SENDIRI.

  DAN YANG DITULISNYA DARI ROMA SAAT DIA DALAM PENJARA SAAT AKAN MENGHADAPI HUKUMAN PENGGAL, DIA MENULIS :

  “KENAPA AKU MASIH DIHUKUM PENGGAL ?” “WALAU AKU DENGAN DUSTAKU YANG LUAR BIASA (MELIMPAH) !” “PADAHAL AKU BERDUSTA UNTUK KEMULIAAN ALLAH !” “MASIHKAH AKU DI HUKUM MATI OLEH RAJA NERO ?”

  @_@ PAULUS MASIH MERASA TIDAK BERSALAH, PADAHAL DIA MEMBOHONGI RAJA BAHWA:

  “DEWA ZEUS YANG DISEMBAH RAJA, ADALAH “SEORANG TUHAN” YANG MENJELMA KE BUMI MENJADI MANUSIA DAN MATI LEMAS DI TIANG SALIB UNTUK MENEBUS DOSA BEJAT MANUSIA BEJAT !”

  SAYANGNYA RAJA AKHIRNYA DIBERITAHU OLEH PERWIRA ROMAWI YANG PULANG KAMPUNG DARI JAJAHAN YERUSALEM BAHWA:

  PAULUS ADALAH MANUSIA YANG MEMBUNUH NABI ISA ALMASIH DENGAN CARA DISALIB. NamuN ISA Almasih diselamatkan ALLAH dari penyaliban,3 hari kemudian kuburan ISA dibongkar Oleh Imam2 YAHUDI dan PAULUS Karena berita menyebar kepelosok kota Yerusalem bahwa yang mati disalib itu adalah YUDAS.

  Setelah di bongkar makam tsb,TERNYATA benar yang mati adalah YUDAS ISKARIOT dengan perut terbelah bekas di tombak.

  Tengah malam mayat YUDAS itu dicuri PAULUS dari makamnya lalu dbuangnya keladang. Maka setelah itu paulus membuat ayat bahwa yudas bunuh diri diladang, dan jg ayat kontroversi nya yaitu Yudas JATUH TERLUNGKUP diladang dan PERUTNYA TERBELAH ! (KPR 1:18)

  Semoga kristener cepat sadar dari hipnotis2 kebohongan Sesat gereja!

 327. Pengamat buta mata dan hati serta tuli. Kelakuan sendiri, dibilang Muhammad yang melakukannya. Lalu ditambah embel2 contoh berbudi agung dan berakhlak sempurna versi Islam! Tong, belajar memperbaiki otak lu yang korslet dulu baru nulis!

 328. MUHAMMAD MENIPU HAFSAH DAN MENCABULI MARYAH DI RANJANG HAFSAH SENDIRI —> CONTOH BERBUDI AGUNG DAN BERAHKLAK SEMPURNA VERSI ISLAM.!!!!!

 329. Setelah terbukti ajaranya sesat,kristen mulai dech beralih topik dg Fitnah!
  Tak henti2nya kristen memfitnah para Nabi dan Rasul Allah, termasuk Yesus sendiri.
  Ayat galatia 3:13 adalah bukti nyata bhw kristener kompak dg iblis paulus utk mengutuk Yesus.
  Menjijikan.

 330. Yang suka zinah itu Muhammad!

  Muhammad menyetubuhi Zaynab binti Jahsy tanpa proses pernikahan ijab kabul! Tidak ada saksi tidak ada wali!

  Muhammad menyetubuhi Safiyah tanpa proses pernikahan ijab kabul, tidak ada saksi tidak ada wali!

  Normalnya sebuah perkawinan resmi mesti disaksikan oleh saksi dan wali! Tetapi Muhammad tidak melakukannya. mengapa? Karena Muhammad seorang penzinah!

  Bahkan Muhammad menyetubuhi adik ibunya yang melahirkan dia!
  Yaitu wanita mukminun yang “menyerahkan vagina nya pada Muhammad dengan sukarela”

  Dapatkah kamu bayangkan seorang pria menyetubuhi adik ibumu sendiri (bibimu). Betapa rusak moral pria itu. Siapa yang sanggup melakukan itu? Tidak lain hanya Muhammad!

 331. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
  (Qs Al An’am 6:10)
  Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu(Muhammad), maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan (AZAB) olok-olokan mereka.

  مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً
  (Qs Al-Kahfi 18:5)
  Mereka(kaum kafir) sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali DUSTA.

  قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
  (Qs Ali-Imran 3:118)
  Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

 332. Yang suka zinah itu Muhammad!

  Muhammad menyetubuhi Zaynab binti Jahsy tanpa proses pernikahan ijab kabul! Tidak ada saksi tidak ada wali!

  Muhammad menyetubuhi Safiyah tanpa proses pernikahan ijab kabul, tidak ada saksi tidak ada wali!

  Normalnya sebuah perkawinan resmi mesti disaksikan oleh saksi dan wali! Tetapi Muhammad tidak melakukannya. mengapa? Karena Muhammad seorang penzinah!

  Bahkan Muhammad menyetubuhi adik ibunya yang melahirkan dia!
  Yaitu wanita mukminun yang “menyerahkan vagina nya pada Muhammad dengan sukarela”

  Dapatkah kamu bayangkan seorang pria menyetubuhi adik ibumu sendiri (bibimu). Betapa rusak moral pria itu. Siapa yang sanggup melakukan itu? Tidak lain hanya Muhammad!

 333. Hehehe…, tolong tanyain dooong, si yesus nya sebesar apa, Allah Bapa nya sebesar apa pulaa…?. Apa betul bisa berdiri bersebelahan..?, haiyya.., wa lasa bo masuk akal…?, bo pantas lhooo….?!.

 334. Besar badanmu sebagai manusia atau badan manusia mana saja yg kamu banggakan, bagaikan sebuah titik dibanding besarnya phisik Bumi, konon lagi jika dibandingkan dgn besarnya jagat raya ada galaksi juga matahari.., itu juga adalah karya Tuhan sang Pencipta Yg Maha Esa.

  iLmu manusia sangat dangkal di banding ilmu sang Pencipta,
  Tubuh phisik manusia sangat teramat kecil dibanding sang Pencipta,
  Apapun alasan yg kau buat, adalah benar2 sungguh tidak masuk akal, jika phisik Tuhan cuma sebesar manusia…., itu jelas2 sungguh diluar nalar akal sehat manusia yg normal…, hahaha…, jika disebut sebesar bumi pun maaf, aku tak percaya, krn masih ada bentuk phisik yg lebih sangat besar, contohnya Jupiter, matahari, galaksi bahkan jagat raya.., hehehe… sungguh naif jika percaya bhw Tuhan sang Pencipta cuma sebesar manusia.., lihat jagat raya ini.., tak bisakah akalmu berpikir sampai situuu…?,

  Naif bangetlah makhluk manusia yg telah diberi bermacam indera, ada mata, telinga, mulut, akal budi yg lebih sempurna dari makhluk kaki empat, namun gak digunakan utk memahami isi kitab suci sebagai tuntunan hidupnya.., coba buka matamu, pakai akal budimu, lihat baca pahami dalami arti yesaya 40:25, yesaya 46:9, atau dalam Qs Al-Iklash. Maaf, sengaja tak kutuliskan, agar kamu2 buka kitab2 suci itu, krn ku anggap kamu2 itu lebih pintar dari aku, hehehe…

  Maaf lagi ya.., kecuali anda adalah seekor Iblis atau pengikutnya, yg menyaru/menyamar jadi manusia, lalu berusaha membuat kacau kerukunan beragama..,

  Demikian, smoga bemanfaat, salamku utk semua manusia, bukan utk Iblis ataupun pengikutnya…!!!.

 335. Sblm Adam diciptakan, Iblis itu Islam/muslim, dan sampai sekarang islam itu tetap iblis, buktinya dimana agama islam menjadi agama mayoritas disitu ada teroris, dan pertumpahan darah, karena iblis doyanannnya adalah pertumpahan darah manusia.

 336. “Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima(agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi” karena dia tidak bisa merasakan nikmatnya ” ngebor ” 72 bidadari yang mis V nya perawan terus, dan makan buah yang lezat2 dimasa masa reses ngebor.
  inilah harapan yang dijanjikan hadis nya agama islam ini.

 337. Tak perlu berdebat saling menghujat, baca pelajari dalami pahami isi kitab agama masing2, timbang ukur kebenaran ajaran nya, lebih banyak mengajarkan apa…?, Tinggalkanlah jika lebih banyak ajaran ajakan membuat pertumpahan darah, dan perang saudara sesama muslim. serta membuat Kerusakan dimuka bumi ini sebagai tempat tinggal umat manusia. sepert ajaran al Quran yang nyata membuat umatnya menciptakan dan melakukan perang saudara dan pertumpahan darah melalui bom dan bom bunuh diri yang tidak pernah berhenti sampai detik ini. ini fakta dan kenyataan.
  bukti yang bicara sekarang.

  Sadarlah, salam pengamat.

 338. Maka kembali jadilah manusia normal yang berakal sehat cerdas, bijak dan arif dgn akal yg pintar dapat membedakan mana yg salah atau benar.
  Ingat…, Tinggalkanlah Agama yg lebih banyak mengajarkan utk membuat Pertumpahan Darah dan Kerusakan dimuka bumi ini.., itu jelas bukan agama utk jenis manusia.. dan agama itu adalah agam Islam.

  Buktinya. Sampai detik ini Negera Islam, dan yang paling banyak penduduknya beragama Islam, jauh dari kedamaian, dan terus berlangsung perang, Bom dan pertumpahan darah. karena itulah yang diajarkan dan diinginkan oleh allahnya. Fakta dan bukti yang bicara sekarang.

  Sadarlah . salam pengamat.

 339. Sblm Adam diciptakan, Iblis itu Islam/muslim, namun jadi dengki sirik pada Adam sang kakek moyang manusia, maka dilaknat/dikutuk Allah swt masuk neraka sampai hari kiamat nanti, lalu Iblis mohon pada Allah agar diberi kesempatan menyesatkan Adam serta keturunannya utk jadi teman dia di neraka. Allah Yg Memang Maha Adil memberi permintaan Iblis selama di dunia ini, maka para pengikut Iblis pun banyak juga yg berjaya kaya sejahtera, sukses semua tapi hanya utk urusan dunia selama masih hidup di dunia,
  Gitu mati.., gak pake tanya2 lagi langsung masuk Neraka, kekal disana dalam api yg panasnya 1000x api dunia, tiap kali jasadnya gosong, dikembalikan seperti semula lalu hangus lagi, gitu aja selamanya kekal mrk disana.
  Bagi Allah swt adalah sangat mudah membuat pulih-gosong-pulih-hangus, semudah Allah menciptakan jagat raya ini.

  Allahu Akbar = Allah Maha Besar,
  Yaa.., memang sungguh Allah Maha Besar, alam jagat raya ini adalah ciptaannya, ada galaksi, ada matahari, dsb-dsb. Ambil contoh Bumi aja sbagai tempat tinggal kita, udah sebesar ini, sudah jelas Sang Pencipta Yg Maha Tunggal lebih besar dari benda ciptaan dan sudah Pasti pula tidak sama bentuk serta rupa antara Pencipta dgn benda ciptaan.
  Para ilmuwan yg pinter2 banyak yg jadi sadar, mulanya bangga krn sukses mereka gotong royong bikin kapal selam yang sangat besar serta canggih, lalu belayar dalam laut yg dalam dan luas, namun hatinya bertanya, laut yg ada dibumi ini siapa punya, siapa yg ciptakan..?,
  lalu mrk bikin kapal luar angkasa yg menurut mrk sangat canggih besar luar biasa, namun mrk sadari bahwa kapal2 itu tidak dibuat/diciptakan oleh hanya satu org, tapi karya bersama beberapa/banyak ilmuwan serta para karyawan alias karya keroyokan…., maka mrk pun coba mencari jawaban, akhirnya dapat penjelasan dari Alquran Surat Al-Ikhlash yg dibaca serta dipahami isi makna Qs Al-Ikhlas tsb.

  “Allahu Akbar..”, selalu disebut utk membangun semangat Islami serta bentuk pernyataan kagum yg tak terhingga tanpa ragu disertai penyerahan diri secara total hanya kpd Allah Swt Yang Memang Maha Besar…, DIA yg menciptakan semua makhluk dilangit maupun yg di bumi, termasuk manusia2 seperti kita, ada yg jadi pengikut Iblis sang pendusta, ingkar/menyangkal kebesaranNYA dan ada yg Taqwa kpd Allahu Akbar dalam menghadapi serangan2 kebathilan dalam bentuk nyata maupun dalam bentuk ajaran, ajakan, doktrin maupun bentuk kejahatan yg disamarkan.

  Tak perlu berdebat saling menghujat, baca pelajari dalami pahami isi kitab agama masing2, timbang ukur kebenaran ajaran nya, lebih banyak mengajarkan apa…?, Tinggalkanlah jika lebih banyak ajaran ajakan membuat Pertumpahan Darah serta membuat Kerusakan dimuka bumi ini sebagai tempat tinggal umat manusia..”

  Banyak org yg tersesat, krn baca kitab suci sepotong2, contohnya membaca QS Ali Imran cuma sd ayat ke 55, coba periksa dan bacalah ayat ke 85 dst sd ayat 200. Khusus QS Ali Imran ayat 85 artinya adalah:
  “Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima(agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi”

  Maka kembali jadilah manusia normal yang berakal sehat cerdas, bijak dan arif dgn akal yg pintar dapat membedakan mana yg salah atau benar.
  Ingat…, Tinggalkanlah Agama yg lebih banyak mengajarkan utk membuat Pertumpahan Darah dan Kerusakan dimuka bumi ini.., itu jelas bukan agama utk jenis manusia..

  Trimakasih.., salam utk para penulis.

 340. jika memang benar cerita ini..
  subahanallah???
  jika tidak benar
  jangan anda kotori islam dengan cara begini
  membuat cerita yg gk pasti, anak kecilpun tau klo itu dosa
  wassalam

 341. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ
  (Qs Ali-Imran 3:112)
  Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan MEMBUNUH PARA NABI tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

 342. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
  (Qs Ali-Imran 3:110)
  Kamu adalah UMAT YANG TERBAIK yang dilahirkan untuk manusia, MENYURUH kepada yang MA’RUF, dan MENCEGAH dari yang MUNKAR, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

  لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدُبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ
  (Qs Ali-Imran 3:111)
  Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

 343. Gini aja abank” yang pinter nya ga ketulungaaaaan!
  ane cuman lulusan SD nich! SD juga ga tamat kaleee!
  ada pertanyaan buat yang pade coment disini!

  1. Sebenernye apaan sich yang di permasalahkan dimari?
  2. Sebenernye mau dapet apaan sich sampe-sampe pada ngotot tentang kebenaran agama masing”?

  Orang Islam (yang bukan Alim Ulama) terlihat bodoh ketika menyebutkan Agamanya yang paling hebat!
  Sebenernye Islam hebat karena adanya Al-Quran!
  Semua pembuktian Islam itu hebat jika kalian sudah mengetahui dan memahami, dan menjalankan isi dari Al-Quran itu sendiri! (tidak hanya mendengar saja)
  Nabi Muhammad SAW gak akan hebat kalo gak di bimbing ma Al-Quran.
  Agama Islam gak akan berjaya jika kalian masih berpikir menggunakan logika tapi tidak mengikuti bimbingan dari Al-Quran.
  Khan dah ada peribahasa “Kafir menggonggong, biarlah berlalu”

  Non Muslim lo terlalu pinter….
  Saking pinternya lo keliatan dongo….
  Lo nyembah pada apaan?
  Lo nyembah pada orang yang di gantungnye apa pada kayu yang menggantungnye?
  Gak jelas…
  Kalo lo nyembah pada yang di gantungnye ngapain lo pake kalung ma pernak pernik yang bentuknye kaya yang menggantung tuhan lo!
  Berarti lu bangga pada kayunye tuh daripada bangga pada yang di gantungnye!
  Kasian tuh ma yang di gantungnye!
  Dah berkorban buat nebus dosa lo lo pada, lo malah bangga pada yang menggantungnye!

  Terakhir nich dari orang yang gak pernah sekolah!
  Untuk Muslim = Sudahlah lo Punya TUHAN SATU yaitu ALLAH SWT dan punya NABI SATU NABI MUHAMMAD SAW!
  Gak bisa di tolak tuch!!!!

  Untuk Non Muslim = Sudahlah rembukin dulu siapa Tuhan lo?
  Roh Kudus, NABI ISYA AS, Bunda Maria, apa ALLAH?

  Sorry cuman pandangan dari yang ga mihak pada salah satu dari kalian!
  KEYAKINAN LO URUSAN LO, BUKAN URUSAN GUE!
  KEYAKINAN GUE BIAR URUSAN GUE!

  GAK SERU DUNIA KALO SEMUA SAMA DALAM SEGALA HAL!!!

 344. At Tahrim (66) ayat 3

  Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya (Hafshah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafshah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (semua pembicaraan antara Hafshah dengan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafshah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafshah dan Aisyah) lalu Hafshah bertanya: “Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?” Nabi menjawab: “Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

  gosip si aa sama si mamad

 345. Hihihihih…… makin lama kristener2 tolol ini makin menunjukkan kebodohannya, dimanapun mereka mengaku berada. Yang dikutip tidak utuh. Kondisi sebelum turunnya ayat2 yang dikutip sepotong2 itu ditiadakan sehingga terkesan “Islam” versi mereka itu biadab dan barbar. Padahal faktanya bule2 kafir itulah yang barbar, biadab dan hobi membantai umat Islam dan sesama mereka sendiri. Perang Saudara di AS, Perang Dunia I dan II, Perang Vietnam, penjajahan terhadap negara2 Islam sejak dulu sampai sekarang. Pembantaian rakyat Irak dan Afghanistan oleh bule2 kafir yang beraninya main keroyok, pembantaian rakyat Bosnia, dsbnya. Korbannya puluhan atau bahkan ratusan juta jiwa!
  Fakta tak terbantahkan lainnya, kristener2 cerdas di belahan utara bumi makin banyak yang masuk Islam karena menemukan kebenaran Islam!

  Bro, sebelum menulis, bercermin dululah! Supaya kebodohan dan kedengkian anda tidak menjadi cemoohan orang lain!

 346. MENGAPA WAJAH ORANG-ORANG ISLAM ITU BENGIS, TIDAK ADA KASIH, BIADAB, BRUTAL, DAN PENUH DENGAN KEBENCIAN DAN DENGKI???

  TIDAK USAH BINGUNG. ITU KARENA MEMANG
  AJARAN MEREKA ITU ADALAH TERORIS.

  BERIKUT INI ADALAH AYAT-AYAT MENJADI SUMBER LANDASAN TERORIS, KEBRUTALAN, PEMBUNUHAN, DAN KEJAHATAN:

  [QS 8:39] Dan perangilah mereka, supaya jangan ada
  fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk
  Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka
  sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka
  kerjakan.

  [QS 9:14] Perangilah mereka, niscaya Allah akan
  menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tangan mu dan Allah akan menghinakan mereka dan
  menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan
  hati orang- orang yang beriman,

  [QS 9:29] Perangilah orang-orang yang tidak
  beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari
  kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang
  telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak
  beragama dengan agama yang benar (agama Allah),
  (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada
  mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan
  patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

  [QS 9:123] Hai orang-orang yang beriman, perangilah
  orang- orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan
  hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu,
  dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-
  orang yang bertakwa..

  [QS 66:9] Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan
  orang- orang munafik dan bersikap keraslah terhadap
  mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam dan
  itu adalah seburuk- buruk tempat kembali.

  [QS 2:191] Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu
  jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat
  mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu
  lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan
  janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram,
  kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu.
  Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka
  bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-
  orang kafir.

  [QS 4:66] Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan
  kepada mereka:“Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu
  dari kampungmu”, niscaya mereka tidak akan
  melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka.
  Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan
  pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal
  yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih
  menguatkan (iman mereka),

  [QS 4:89] Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir
  sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu
  menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah
  kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong
  (mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka
  jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di
  mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu
  ambil seorangpun di antara mereka pelindung, dan
  jangan (pula) menjadi penolong,

  [QS 4:91] Kelak kamu akan dapati (golongan-
  golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka
  aman daripada kamu dan aman (pula) dari kaumnya.
  Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik),
  merekapun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka
  tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau
  mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak)
  menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka
  tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimana saja
  kamu menemui mereka, dan merekalah orang-orang
  yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata
  (untuk menawan dan membunuh) mereka.

  [QS 9:5] Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu,
  maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana
  saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka.
  Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian.
  Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan
  menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada
  mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha
  Pengampun lagi Maha Penyayang.

  [QS 8:12] Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan
  kepada para malaikat:“Sesungguhnya Aku bersama
  kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yg
  telah beriman”. Kelak aku akan jatuhkan rasa
  ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka
  PENGGALLAH KEPALA MEREKA dan PANCUNGLAH
  TIAP-TIAP UJUNG JARI MEREKA

  Di suatu malam Muhammad mengunjungi istrinya
  Hafsa, malam itu adalah “jatah” Hafsa untuk tidur
  dengan Muhammad. Ketika masuk rumah, ia melihat
  Maria, gadis remaja yang cantik jelita, merangsang
  sukma. Dia membangkitkan nafsu birahi pria
  manapun yang melihatnya. Namun rupanya Hafsa
  juga ada dirumah. Muhammad yang sudah tak tahan
  untuk berduaan dengan Maria, akhirnya mencari cara
  untuk mengusir Hafsa. Dia suruh Hafsa pergi dengan
  alasan dipanggil ayahnya. Segera setelah istrinya
  pergi, dia menikmati Maria diranjang Hafsa.

  Tahu ayahnya ternyata tidak memanggil, Hafsa
  bergegas kembali kerumah. Ia begitu kaget ketika
  melihat Muhammad dan Maria yang sedang
  bermesraan diatas ranjangnya. Hafsa pun marah, dan
  mulai berteriak sekencang2nya,“Kau lakukan ini
  dirumahku? Disaat giliranku? Muhammad panik, lalu
  ia menenangkan Hafsa, ia berjanji untuk tidak
  menyentuh Maria lagi jika Hafsa diam dan tidak
  menceritakan peristiwa malam itu kepada siapapun.
  Hafsa masih tak percaya dengan ucapan Muhammad,
  lalu ia pun meminta Muhammad untuk bersumpah
  atas nama Allah. Muhammad menuruti permintaan
  Hafsa, kemudian ia berkata,“Demi Allah aku tak akan
  menyentuh Maria”[Tabaqat v. 8 p. 223]

  Beberapa hari kemudian Muhammad secara tak sengaja mendengar pembicaraan Hafsa yang sedang curhat dengan Aisha. Muhammad kaget ketika ia tau ternyata
  Hafsa menceritakan kejadian semalam kepada Aisha.
  Merasa permintaan untuk merahasiakan affairnya
  tidak dituruti Hafsa, akhirnya ia mengeluarkan
  ayatnya;

  QS 66: 3 – 4 Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan
  secara rahasia kepada salah seorang dari istri-
  istrinya (Hafshah) suatu peristiwa. Maka tatkala
  (Hafshah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah)
  dan Alloh memberitahukan hal itu (semua
  pembicaraan antara Hafshah dengan Aisyah) kepada
  Muhammad lalu Muhammad memberitahukan
  sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan
  menyembunyikan sebagian yang lain (kepada
  Hafshah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan
  pembicaraan (antara Hafshah dan Aisyah) lalu
  Hafshah bertanya: “Siapakah yang telah
  memberitahukan hal ini kepadamu?” Nabi menjawab:
  “Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha
  Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Jika kamu berdua
  bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu
  berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan
  jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan
  Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya
  dan (begitu pula) Jibril dan orang- orang mukmin
  yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat
  adalah penolongnya pula

  Muhammad yang merasa sakit hati atas perbuatan
  Hafsa membocorkan rahasianya akhirnya kembali lagi
  ketempat Maria, sudah kepalang tanggung pikirnya.
  Disaat mereka sedang berduaan, masuklah Hafsa
  kerumah, dan lagi2 ia mendapati Muhammad bersama
  Maria. Hafsa pun mulai mengomel; “Bagaimana
  janjimu? Bukankah kau sudah berjanji padaku untuk
  tidak menyentuh Maria lagi. Haram itu..” Lalu
  Muhammad berkata bahwa barusan ia dikirimi Jibril
  ayat2 dari surga;

  QS 66:1-2 Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan
  apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu
  mencari kesenangan hati istri- istrimu? Dan Allah
  Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
  Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu
  sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah
  adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi
  Maha Bijaksana.

  Hafsa masih menggerutu dengan
  ucapan Muhammad tersebut, lalu nabi berkata lagi;

  QS 66: 5 Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi
  Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan
  istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh,
  yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang
  mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan
  yang perawan.

  Karena diancam cerai, Hafsa langsung terdiam. Dia
  sadar bahwa ia bisa kesepian jika dicerai oleh
  Muhammad. Karena Allah sudah mengatakan bahwa
  siapapun tidak boleh menikahi istri2 rasul.

  QS 33: 53 Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati)
  Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya
  selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya
  perbuatan itu adalah amat ya (dosanya) di sisi Allah.

  Karena peristiwa itu pula, Muhammad mengambil
  kesempatan sebulan penuh untuk bercumbu dengan
  Maria. Sekaligus memberi pelajaran kepada Hafsa dan
  Aisha yang sering bergosip mengenai dirinya.

  Sahih Bukhari 43, Nomer 648: Sang Nabi tidak
  mengunjungi istri2nya karena Hafsa membocorkan
  rahasia kepada Aisha, dan sang Nabi berkata bahwa
  dia tidak akan mengunjungi para istrinya selama
  sebulan karena dia marah pada mereka ketika Allah
  membatalkan sumpahnya untuk tidak menyentuh
  Maria lagi.”

  BENAR-BENARLAH SI MUHAMMAD ITU GILA SEX.
  SAMPAI DISORGANYA PUN SEX MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA.

 347. Sex itu mmg nikmat kok,siapa yg bisa membantahnya!
  Bukankah sex merupakan anugerah yg sangat besar dr Tuhan???
  Yesus aja tahu,masak kau budak paulus tak tahu???
  Klik
  Gx bersyukur sich!
  Kufurnya kau ini,jail!

 348. SURGA, NIKMATNYA PESTA SEKS DALAM ISLAM?
  Mungkin anda sebagai muslim bertanya2; Seperti apakah surga itu? Apakah yang kita lakukan disana?

  Berikut penjelasan surga islami berdasarkan Quran dan hadis sahih;

  “Suatu kali Rasulullah pernah ditanya sahabat tentang hal ini. “Apakah penghuni surga melakukan persetubuhan?” Beliau menjawab, “Ya, dengan penyemburan yang keras, dengan kemaluan yang tidak lemas dan dengan syahwat yang tidak terputus, tetapi tidak keluar air mani sedikitpun, baik dari lelaki atau perempuan. Apabila selesai, perempuan kembali bersih dan kembali perawan.” (HR. Ibnu Hibban).

  Kemudian marilah kita melangkah jauh kedalam Quran dengan ahli tafsir Quran yang terpercaya, berikut petikannya

  QS 52: 17 – 20

  Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan, mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. (Dikatakan kepada mereka): “Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan”, mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

  QS 55: 70 -77

  Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik, yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.

  QS 56: 35 – 36

  Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan,

  QS 78: 33 – 44

  dan gadis-gadis remaja berdada montok* yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).

  Kenapa kata berdada montok tidak disebutkan sama sekali dalam Quran bahasa Indonesia padahal dalam bahasa Arabnya ada jelas tertulis?

  QS 78: 33 ; Kawa’eba atraba

  Kata Arab ‘Kawa’eba’ berarti wanita perawan muda yang dadanya kencang montok dan berbentuk indah. Kata ‘atraba’ berarti usia yang sama. Tapi penerjemah Qur’an Indonesia terlalu malu untuk menerjemahkan dada montok tersebut sebab memang itu bertentangan dengan nurani sang penerjemah. Tapi bahasa Arabnya jelas menyebutkan hal itu. Karena merasa malu dan risih inilah para penerjemah Quran Indonesia dengan nekad mengedit kata2 Allah. Astagfirullah…

  Berikut ayat2 lain yang berkenaan dengan surga; QS 37: 40–48, 55: 56-58, 56: 22-24, 2: 25, dan 47:15.

  QS 36 : 55

  Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).

  Kesibukan apa ya?

  Berdasarkan tafsir Al Jalalani, kesibukan diartikan dengan fakehoun, atau memerawani wanita (virginity ripper), bahkan tafsiran yang lebih tajam diberikan oleh al- ‘Ouaza’i, yang merupakan cendikiawan Islam pertama memberikan tafsirnya tentang ayat Quran tadi (baca: Ihy’a ‘Uloum ed-Din by Ghazali, Dar al-Kotob al-’Elmeyah, Beirut, Vol IV, p. 575.), kemudian seorang Ahli Tafsir Quran bernama Ibn ‘Abbas dalam bukunya “Ibn ‘Abbas, Tanweer al-Miqbas, commenting on Q 36:55″ mengatakan hal yang sama dengan Tafsir Al Jalalani.

  Maksud sesungguhnya dari QS 36 : 55 adalah;

  Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam memerawani bidadari2.

  Dalam tradisi Islam Arab, memerawani wanita (virginity ripper) itu dianggap kenikmatan yang surgawi. Karena itulah Muhammad sibuk mengobral janji janji kosong pada para Mujahidin dan Jihadis bahwa kalau mereka mau mati demi dia, nanti di surga banyak terdapat perawan (houris) yang berdada montok dan siap diperawani. Astagfirullah!!

  Surga Islam:
  Rumah Pelacur Allah
  Beberapa yang disebut pembela Islam modern sering mencoba untuk menipu orang-orang kafir barat bahwa Islam adalah agama yang sangat sederhana dan Islam tidak pernah memikat Muslim dengan kenikmatan surga erotis. Tidak ada yang bisa jauh dari kebenaran ini klaim konyol dari Islam. Mari kita periksa benar-benar fakta tentang surga Islam.
  Jika kita penelitian tentang langit dari lima agama yang terkenal di dunia ini adalah apa yang kita bisa belajar: Baik agama Yahudi dan Kristen berbicara tentang surga tetapi tidak menggambarkan apa yang ada di sana! Hindu berbicara tentang surga dan memberikan kesenangan materi duniawi tetapi tidak pergi lebih jauh. Buddhisme tidak percaya setelah kehidupan, dan tidak punya neraka atau surga. Mereka percaya neraka dan surga ada di bumi ini.
  Tapi Islam tegas menjelaskan banyak bentuk langit (minimal 8 dari mereka dengan berbagai status / kelas) dengan banyak keserakahan duniawi dan bernafsu / kenikmatan erotis yang tidak banyak manusia (yang terbuat dari tanah) dapat menolak untuk mendapatkannya. Muslim saleh berdoa setidaknya lima kali (bahkan ada yang berdoa 10 kali) sehari, mengunjungi Mekah dan Mencium Batu dan Darbishes (Orang Suci) hanya untuk mendapatkan tiket utama bagi mereka kebahagiaan penuh nafsu dari langit.
  Di masa kecilku aku bertanya Huzur (Imam Masjid) kami apa sebenarnya yang akan menjadi imbalan surgawi dari Allah yang semua umat Islam bersifat menjilat Allah dengan salat lima kali per hari, dan berpuasa selama satu bulan. Imam Shaheb menjawab: “setelah kematian Anda, Anda akan dibangkitkan lagi sebagai laki-laki sehat dari 25 tahun,. Ada dalam surga Anda akan diberikan bidadari cantik / Gillman, anggur dan banyak makanan untuk dimakan. Anda akan tetap awet muda selama-lamanya dan kematian, penyakit tidak akan pernah mendekati lagi Folks. “, semua orang Islam Mullah, Maoulanas, semua Jihadis dari Kashmir, Palestina, Bin-Laden-geng teroris Osama, dan semua umat Islam mudah tertipu lainnya asyiknya percaya hanya itu.
  Islam Allah dan Nabi Muhammad sering menjanjikan orang yang beriman Islam dengan langit penuh nafsu dan kenikmatan erotis dari berbagai jenis yang akan kita hadapi nanti dalam tulisan ini. Al-Quran mendapat ratusan ayat seperti itu, dan segudang tentang Sahih Hadis berurusan bidadari dan anggur dan seks bagi orang-orang Muslim yang saleh. Kebenaran dari hal ini mitos (takhyul), seks dan kekerasan merupakan pilar utama Islam. Berikut adalah beberapa contoh janji ilahi dari Allah Maha Penyayang dan Pengasih Nabi Islam.
  Ayat-ayat Quran (Diterjemahkan oleh Maolana A. Yousuf Ali) yang menjanjikan surga dengan bidadari, Seks, dan Anggur bagi Muslim yang saleh:
  • Quran-(52:17-20): “They will recline (with ease) on thrones arranged in ranks. And We shall marry them to Huris (fair females) with wide lovely eyes.” Quran-(52:17-20): “Mereka akan berbaring (dengan mudah) di atas takhta diatur dalam peringkat. Dan Kami akan menikahkan mereka dengan Bidadari (perempuan soleh) dengan mata cantik yang lebar.” “There they shall pass from hand to hand a (wine) cup, free from any Laghw-.” “Di sana mereka akan lulus dari tangan ke tangan cangkir anggur, bebas dari Laghw-.”
  • Quran: (37:40-48):-mereka akan duduk dengan malu-malu, perawan bermata gelap, seperti suci sebagai terlindung dari telur burung unta.
  • Quran: (44:51-55): Ya, dan kita akan menikah mereka bidadari bermata gelap (perawan indah).
  • Quran: (55:56-57): Pada mereka akan malu-malu perawan, manusia maupun Jin belum pernah menyentuh mereka sebelumnya. Lalu mana di antara nikmat Tuhan kamu dustakan?
  • Quran-(55:72): “Hur (cantik, perempuan wajar) dijaga dalam paviliun;”
  • Quran: (78:31-32): “As for the righteous, they surely triumph. Their gardens and vineyards and high-bosomed (pointed breast) virgins for companions, truly overflowing cup” Quran: (78:31-32): “Adapun orang-orang benar, mereka pasti menang dan mereka. Kebun-kebun anggur dan bosomed (menunjuk) payudara perawan tinggi untuk teman, memang luapan cup”
  • Quran-(78: 33-34): “And young full-breasted (mature) maidens of equal age, and a full cup of wine.” Quran-(78: 33-34): “Dan muda penuh-breasted (dewasa) gadis-gadis yang sebaya, dan secangkir penuh anggur.”
  • Quran-(55:57-58): “Then which of the blessings of your lord will you both (jinn and men) deny? (In beauty) they are like rubies and coral” . Quran-(55:57-58): “Maka yang mana berkat-berkat tuan Anda akan Anda berdua jin (dan laki-laki) menyangkal”? (Dalam keindahan) mereka seperti karang dan batu rubi.
  • Quran-(56:34-37): ” -we created the houris and made them virgins, loving companions for those on the right hand-.” Quran-(56:34-37): “-kita menciptakan bidadari dan membuat mereka perawan, penuh cinta bagi mereka teman di sebelah kanan tangan.”
  • Quran-(55:70-77): ” In each there shall be virgins chaste and fair-.dark eyed virgins sheltered in their tents whom neither man or Jinn have touched before-” Quran-(55:70-77): “Pada setiap akan ada perawan wajar-.dark bermata perawan dan suci berlindung di tenda-tenda mereka yang tidak laki-laki atau Jin telah menyentuh sebelum-”
  • Quran-56: 22: “Dan (akan ada) Bidadari dengan mata yang indah dan lebar (sebagai istri bagi orang-orang saleh)”
  • Quran-(56: 35-36): “Sesungguhnya, Kami telah menciptakan mereka (bidadari) dari penciptaan khusus perawan. Dan menjadikan mereka.”
  • Quran- (55:56): “Wherein both will be Qasirat-ut-Tarf (chaste females restraining their glances, desiring none except their husband) with whom no man or jinni has had tamth before them.” Quran-(55:56): “dalamnya keduanya akan Qasirat-ut-Tarf (wanita suci mereka menahan pandangannya, tidak menginginkan kecuali suami mereka) dengan mereka orang-orang atau jin memiliki tamth sebelum mereka.”
  • Quran: (2:25): “Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh baik, bahwa bagi mereka akan surga yang mengalir sungai-sungai di bawah (surga )—. dan mereka akan diberikan hal-hal ini di kemiripan ( yaitu, dalam bentuk yang sama tetapi berbeda dalam rasa) dan mereka akan memiliki dalamnya Azwajun Muhtahharatun (pasangan disucikan dan istri) dan bahwa mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya “.
  • Quran: (47:15): “Gambaran surga yang telah dijanjikan Muttaqun (adalah) di dalamnya adalah sungai air rasa dan bau yang tidak berubah, sungai susu yang tidak pernah berubah rasanya, sungai-sungai anggur lezat untuk orang-orang yang minum, dan sungai-sungai dari madu — dijelaskan. “
  Sekarang beberapa Hadis Sahih
  Tema utama dari Jihad adalah: Jihad Islam bertahan jika pertempuran itu, mereka aman dan banyak selir rampasan, tetapi jika mereka jatuh (mati), mereka yakin untuk masuk surga penuh bidadari, anggur dan hidup di lingkungan yang paling mewah.
  TIRMZI, vol. 2 menyatakan pada halaman 138: Setiap orang yang masuk surga akan diberikan 72 (tujuh puluh dua) bidadari; tidak peduli pada usia berapa dia mati, ketika ia mengakui ke surga, dia akan menjadi tiga puluh tahun, dan harus usia tidak lebih jauh. Seorang pria di surga akan diberikan kekuatan seks setara dengan seratus orang.
  Ghilman (Anak laki-laki muda) Dalam surah: (52:24) Allah berjanji untuk memasok berlian berkilau indah anak-anak-muda untuk beberapa penghuni langit Islam. Beberapa mullah licik yang hidup di barat akan menyatakan bahwa anak-anak ini ada untuk melayani minuman kepada penduduk saleh dari langit dan bukan untuk berhubungan seks oleh orang-orang Badui homoseksual Jihad Martir. Mereka juga akan mengatakan bahwa Quran tidak menentukan bahwa Ghilman (muda anak laki-laki) akan digunakan sebagai pasangan seks oleh Martir, yaitu, tidak mengatakan hal itu dalam Qur’an. Yah, Quran juga tidak menentukan apa yang Martir / Muslim saleh kira hubungannya dengan mata terbelalak, tegas, payudara bengkak, bidadari cantik berkulit putih! Orangtua Anda membuat Anda menikah dengan wanita muda yang cantik, dan orangtua tidak pernah mengatakan apa yang Anda rasa untuk lakukan dengan istri Anda, apakah mereka? Mullah Decietful logika / alasan bahwa Ghilman bisa berada di sana sebagai pelayan hanya untuk melayani minuman dan makanan tidak terdengar benar. Saya tidak berpikir itu adalah tujuan penyediaan anak laki-laki hanya untuk menjadi pelayan. Pelayan bisa menjadi orang dewasa, bukan mutiara yang berkilau-anak laki-laki yang kekal! Is not it folks? Bukan orang?
  Pasar Sex Surga (Islam bordir) menurut Ihya Uloom Ed-Din
  Allah telah mengatur Saleh muslim dan non-stop-sela langit seks non Islam karena Mullah akan tetap sibuk tak terbatas hanya dengan seks dan anggur untuk miliaran tahun-tahun mendatang. Ini adalah hadiah dari Allah penuh belas kasih untuk pembunuhan dan penyiksaan musuh-musuh Allah oleh Mumeen Muslim.
  Dalam Hadis Nabi Muhammad memberi orang-orang mukmin pilihan akhir dari sebuah pasar seks terbuka di surga di mana tidak akan ada batas jumlah partner seksual. Wanita di layar seperti pasar buah terbuka:. Hadis Al hadis, Vol. 4, Page-172, No.34: Hozrot Ali (ra) meriwayatkan bahwa Rasul Allah berkata, “Ada di surga pasar terbuka dimana tidak akan ada membeli atau menjual, tetapi akan terdiri dari pria dan wanita. Bila Seorang Pria ingin orang cantik, sekaligus ia akan melakukan hubungan dengan mereka seperti yang diinginkan.
  Dalam pasar seks terbuka surga orang dapat dengan mudah membayangkan apa jenis menyenangkan yang akan terjadi di sana. Katakanlah hari tertentu salah satu surga-satu Muslim yang sangat saleh (yang berdoa lima kali sehari dan mengunjungi Mekah) yang telah diizinkan untuk yang terbaik dari surga Islam. Ada satu hari ia memutuskan untuk mengunjungi (karena penasaran) jenis kelamin pasar terkenal surga, dan ketika ia sampai di sana, ia menemukan bahwa semua yang hebat itu kakek tua, kakek, ayah, saudara juga ada di sana mengunjungi “Islam bordir” yang disebut pasar seks surga. Sekarang, mereka semua harus senang dengan keindahan bidadari surgawi teladan dengan payudara sangat besar, mata gelap dan kulit adil. Kakek Moyang yang hebat akan memerintahkan seluruh anggota keluarga keturunannya merasa bebas untuk menikmati rasa manis bidadari. Pada kasus ini kakek tua, kakek, ayah, saudara-mereka semua akan mulai pesta simultan hak hubungan seksual di depan satu sama lain. Dapatkah Anda membayangkan bahwa pemandangan orang-orang yang mengerikan? Allah benar-benar hebat dan penyayang memang!
  Sekarang Beberapa Penjelasan tentang bidadari dari Quran dan hadis-hadis
  • Quran-(78: 33-34) : The houris are ever-young full-breasted (mature) maidens of equal age having swelling (protruding/pointed) bosoms, and a full cup of wine.” Quran-(78: 33-34): Para bidadari yang pernah-muda penuh-breasted (dewasa) gadis-gadis yang sebaya memiliki dada yang (menonjol), dan secangkir penuh anggur.”
  • Quran-(55:56): “dalamnya keduanya akan Qasirat-ut-Tarf (wanita suci mereka menahan pandangannya, tidak menginginkan kecuali suami mereka) dengan mereka orang-orang atau jin memiliki tamth sebelum mereka.”
  • MISHKAT, (volume tiga Says pada halaman 83-97): Jika seorang bidadari melihat ke bawah dari tempat tinggalnya di langit ke bumi, seluruh jarak (spasi) harus diisi dengan cahaya dan aroma. Wajah bidadari adalah lebih bercahaya daripada cermin, dan satu dapat melihat gambar yang satu di pipinya. Sumsum dari tulang kering nya dapat dilihat oleh mata.
  • TIRMZI, volume dua (p 35-40): bidadari adalah wanita cantik yang paling muda dengan tubuh transparan. Sumsum tulangnya terlihat seperti garis-garis interior mutiara dan batu mirah.Dia tampak seperti anggur merah di gelas putih. Dia berkulit putih, dan bebas dari cacat fisik rutin dari seorang perempuan biasa seperti menstruasi, menopause, dan sisanya debit urinoir, membawa anak dan polusi terkait. Bidadari adalah seorang gadis usia muda, memiliki payudara besar yang berbentuk bulat (menunjuk), dan tidak cenderung menggantung. Bidadari tinggal di lingkungan istana megah.
  Berikut adalah beberapa hal yang luar biasa di surga menunggu Mumeen Muslim.
  Buku oleh Imam Besar Ghazali: Ihya Uloom Ed-Din. The Sunnis consider this epic as next to Quran. Kaum Sunni menganggap ini epik sebagai sebelah Quran.
  Volume 4, P. 4.430: Volume 4, P. 4,430:
  “According to Prophet Muhammad (SW) the Hurs of Paradise will be pure women-free of menstruation, urine, stool, cough and children . The Hurs will sing in Paradise on divine purity and praise-we are most beautiful Hurs and we are for the honored husbands. “Menurut Nabi Muhammad (SW) gubuk surga akan bebas murni perempuan-menstruasi, urin, tinja, batuk dan anak-anak. Gubuk akan menyanyi di surga tentang kemurnian Ilahi dan memuji-kita yang paling indah gubuk dan kami adalah untuk suami yang terhormat.
  Muhammad berkata bahwa penghuni surga akan mempunyai kekuatan seksual seperti 70 laki-laki. Muhammad berkata, “Seorang penghuni surga akan memiliki 500 gubuk, 4.000 wanita yang belum menikah dan 8.000 perempuan janda.. Setiap dari mereka akan terus memeluknya selama seluruh hidup duniawinya”
  P-4.431: P-4,431:
  Muhammad berkata, “Jika penghuni surga berharap ingin memiliki anak lahir, dia akan mendapatkannya. Ia tetap di dalam rahim, yang penyapihan dari susu dan pemuda yang akan terjadi pada saat yang sama.” Muhammad berkata, “Para penghuni surga akan beardless dan berbulu. Mereka. Warna akan menjadi putih dan mata mereka dicat dengan collyrium Mereka akan muda seperti usia 33 tahun. Mereka akan enam puluh hasta panjang dan lebar tujuh hasta.”
  Hal-hal Lebih baik dari buku terkenal Imam Ghazali (Ihya Uloom Ed-Din)
  Siapa yang akan duluan pergi ke surga?
  (P1.117; P.1.149-150; p.1.181)
  Adalah wajib untuk percaya di surga dan neraka. Surga tanpa syarat adalah yang terjamin untuk orang yang bekerja sebagai seorang Imam di sebuah masjid. Sebuah Muazzin (pembaca doa) akan masuk surga tanpa syarat setelah dinasnya empat puluh tahun. Imam Anda adalah wakil Allah atas nama Anda. Seorang Imam berdiri antara Allah dan hamba-Nya. Berdoa di belakang seorang Imam untuk masuk surga. Anda dapat mengetuk pintu surga melalui puasa.
  p. hal 3.204: 3,204:
  Muhammad berkata, “Para pengungsi miskin akan masuk surga lima ratus tahun sebelum para pengungsi kaya. Orang yang beriman miskin akan masuk surga sebelum beriman kaya. Mereka akan terlibat dalam menikmati makanan dan minuman ketika kaya akan tetap di atas lutut mereka. Allah akan berkata, “saya punya pertanyaan untuk meminta Anda: Anda telah memegang kekuasaan atas manusia. Kau adalah raja dan penguasa atas mereka.. Sekarang memberitahukan tindakan apa yang telah Anda lakukan dengan hadiah yang kuberikan padamu” ‘[Kunci faktor mengapa Muslim seluruh dunia miskin] sialan. p. hal 3.205: 3,205:
  Muhammad berkata, “Mereka yang akan menjadi pemimpin di surga antara orang-orang mukmin adalah mereka yang tidak bisa mendapatkan makan malam mereka setelah makan pagi, yang tidak mendapatkan pinjaman ketika meminta, yang tak punya kain kecuali apa yang mereka punya untuk menutupi rasa malu mereka dan yang tidak bisa mendapatkan bahkan hal-hal yang diperlukan mereka, namun mereka puas dengan Tuhan mereka setiap saat. Mereka adalah orang-orang pada siapa Allah menghujani rahmat-Nya-nabi, orang yang benar, para martir dan orang-orang religius faktor. “Kunci [mengapa Muslim di seluruh dunia miskin] sialan.
  p. hal 3.210: 3,210:
  Muhammad berkata, “Apakah aku tidak memberitahu Anda tentang penghuni surga.?-Lemah dan diabaikan setiap pria Jika ia diberikan bersumpah atas nama Allah, membuat dia untuk memenuhi itu aku. Apakah tidak memberitahu Anda tentang penghuni neraka? -setiap bangga, angkuh dan kasar manusia. “
  Muhammad berkata, “Mereka yang berantakan di rambut, debu dikendarai, mengenakan pakaian robek dan compang-camping, dibenci oleh orang-orang, mereka yang tidak diberikan izin untuk pergi ke penguasa ketika berdoa untuk, yang tidak diberikan gadis-gadis dalam perkawinan ketika dicari, yang tidak terdengar ketika mereka berbicara, yang keinginan dan keluhan yang dipadamkan dalam pikiran mereka – mereka adalah penghuni surga. Jika lampu mereka didistribusikan antara orang-orang pada hari kiamat, akan cukup bagi mereka faktor. “[kunci mengapa umat Islam di seluruh dunia miskin] sialan.
  (p.4.294; p.4.321; p.4.353)”
  Muhammad mengatakan bahwa, “selama hari kebangkitan Allah akan memberikan sayap untuk kelompok pengikutnya, mereka akan terbang ke surga dengan bantuan orang-orang sayap.. Hal ini disebabkan mereka untuk pengabdian kepada Allah ketika mereka mereka menghabiskan waktu dalam kesendirian” Muhammad juga berkata, “Dia yang terus duduk di masjid akan bertemu Allah. Jika ada yang mencari surga, ia tidak harus tidur di malam hari, dia yang takut akan Allah mengambil sisa subuh. Jika Anda menderita epilepsi Anda akan pergi ke surga. Ada dua surga dari peralatan perak dan dua surga alat-alat Gold. Seorang bidadari akan mengisi langit dan bumi dengan cahaya dan bau dan seorang martir (Jihad) ingin kembali dan dibunuh lagi dan lagi. “
  Bentuk Surga dan sekitarnya
  p. hal 4.427: 4,427:
  Surga memiliki 8 pintu. Dia yang berdoa akan dipanggil dari pintu doa. Dia yang membayar zakat akan dipanggil dari pintu zakat. Dia yang berperang akan dipanggil dari pintu jihad.
  Sahih Bukhari 1214; No:
  Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syed Moryam (ra): “Nabi Muhammad (SW) mengatakan, surga akan memiliki delapan pintu dan salah satu pintu disebut sebagai” Riayaaan “melalui yang hanya mereka yang sedang berpuasa selama bulan Ramadhan akan masuk surga.” (Ihya Uloom Ed-Din: 3.50.896, 4.52.48; 4.54.465, 4.54.466, 4.54.474)
  Mengetahui 99 nama Allah akan membawa kita ke surga … Surga memiliki seratus derajat; Al-firdaus adalah kelas tertinggi … Muhammad melihat istana Umar di surga-tenda A dalam surga adalah seperti mutiara berongga tenda tiga puluh mil lebar dan tinggi enam puluh mil. (Ihya Uloom Ed-Din: 6.60.7, 6.60.402, 6.60.403, 7.70.555, 9.93.536, 4.52.53)
  Makanan pertama di surga akan caudite (ekor) lobus dari tuas ikan. Di surga ada sebuah paviliun terbuat dari enam puluh satu mil mutiara berongga luas, setiap sudut memiliki istri untuk kesenangan. Ada sebuah pohon besar di surga yang membutuhkan 100 tahun untuk bepergian melewatinya. p.1.190:
  Batu Hitam (dari Kakbah) adalah permata dari surga. Ini akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Ini akan memiliki dua mata dan satu lidah yang akan berbicara. Ini akan menanggung bagi setiap orang yang menciumnya dan bersaksi kebenarannya. Allah telah menjadikan Kakbah 2.000 tahun sebelum Dia menciptakan Adam. p.1.207:
  Mencium Batu Hitam adalah seperti mencium tangan Tuhan. Muhammad berkata: “Batu Hitam adalah tangan kanan Allah di Dunia.. Sebagaimana manusia berjabat tangan dengan saudaranya seperti itu Allah berjabat tangan dengan orang-orang membeli alat Batu Hitam” p.1.210; p.2.90: p.1.210; p.2.90:
  Setiap ayat Al-Qur’an adalah pintu surga dan lampu rumah Anda. Pecinta saling Allah akan hidup di pilar panjang zamrud merah. Akan ada 70, 000 kamar di pilar itu. Dari kamar mereka akan mengintip penghuni surga.
  Kelas-Kelas atau Tingkatan Surga Islam
  Seperti halnya ada banyak kelas hotel seperti: bintang 2, bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 dengan berbagai gaya mewah dan fasilitas untuk dinikmati oleh penghuni; Surga Islam juga dengan kelas yang berbeda dan nilai yang siap (oleh Allah SWT) untuk berbeda kelas musalman Mumin yang terikat untuk menduduki mereka sesuai dengan prestasi mereka masing-masing saleh di bumi, terutama jumlah kafir mereka dibunuh oleh bom bunuh diri dan pemenggalan Islam. Berikut adalah beberapa tingkatan Surga:
  p. hal 4.431: 4,431:
  Prophet Muhammad (SW) said, “The lowest rank of an inmate of Paradise will have eighty thousand servants and seventy-two wives.” Nabi Muhammad (SW) berkata, “Peringkat terendah seorang tahanan surga akan memiliki delapan puluh ribu pelayan dan tujuh puluh dua istri.”
  Sahih Muslim: 1.0363; 20.4690, 4691
  Air di surga akan menjadi lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu dan dua streamlets akan dibuat dari emas dan perak. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis dan catatan diperiksa pada setiap hari Kamis dan Jumat. Para penghuni surga akan melihat ke atas apartemen surga seperti yang kita lihat planet-planet di langit. Ada sebuah jalan yang di surga akan ada perakitan dan angin Utara akan menyebarkan aroma dan akan ada telah menambahkan keharuman, keindahan dan kecantikan. [Hanya Islam Allah dan nabi-Nya tahu bagaimana di dunia harus ada siang dan malam, atau Kamis dan Jumat! Apakah akan ada sebuah Matahari dan Bulan berputar di langit juga?] (Ihya Uloom Ed-Din: 40.6797, 6798; 40.6800; 40.6802; 40.6808; 41.6998)
  Para penghuni surga akan makan dan minum tetapi mereka tidak akan meludah, buang air kecil, buang air besar atau menderita penyakit selesma; keringat mereka akan kesturi-Para penghuni surga akan mencerna makanan dalam bentuk-bersendawa. Tidak ada satupun surga akan menjadi miskin maupun pakaian akan aus; setiap orang akan menjadi muda-Beberapa orang di surga akan memiliki hati seperti yang dimiliki-bumi burung cendrawasih adalah seperti kesturi putih bersinar.
  Kesimpulan
  Orang-orang peringkat terendah surga menerima 10 kali dari apa yang mereka inginkan; orang peringkat tertinggi surga akan terpilih oleh Allah; Allah memberi balasan kepada mereka dengan karunia yang tidak ada mata yang pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar dan tidak ada pikiran manusia dirasakan. Dua pertiga dari rampasan bagi jihadis akan dibayarkan dalam surga, mereka akan mendapatkan satu pertiga di dunia ini. Jika mereka tidak mendapatkan rampasan apapun di dunia ini maka mereka akan mendapatkan pahala penuh selanjutnya. (Ihya Uloom Ed-Din: 40.6792, 6788, 32.6222, 6223, 6224; 30.5702)
  Hal ini sangat jelas dari Quran dan hadis-hadis Sahih bahwa surga Islam penuh nafsu dan keserakahan duniawi yang telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad sendiri hanya untuk memancing Arab Badui untuk bergabung dengan usaha nya menjarah, membunuh, mengetuk orang-orang kafir Arab yang tidak bersalah dan orang lain yang menolak percaya nya aneh agama Allah. Nabi Muhammad sangat cerdas, paling kejam, dan sangat licik manusia memang! Dia menyadari betul bahwa untuk mewujudkan mimpi narsis, ia diperlukan untuk menghasut / energi Badui yang buta huruf dan pengembara Arab sangat miskin untuk bersatu dan memerangi musuh-Nya orang musyrik dan Yahudi.
  Ia mengerti dengan sangat baik, untuk, apa yang bisa menjadi objek penting / bahan yang akan paling menarik bagi orang-orang Jahiliyah Arab. Dia tahu bahwa orang Arab pada dasarnya seks maniak dan pencinta anggur yang benar historis. Dalam Arab gurun lingkungan air adalah komoditas yang paling berharga lain yang tidak ada orang Arab bisa menolak atau mengabaikan untuk mendapatkan. Kepintaran penciptaan Nabi Muhammad dan deskripsi angan dari kesenangan surgawi (yang juga disalin dari agama-agama lainnya seperti Zoroastrian dan Hindu) tidak melewatkan salah satu yang paling penting dan paling menarik item di atas untuk memikat orang-orang Arab Badui. Faktanya, orang-orang miskin, buta huruf, Vagabond Arab Badui itu hanya terpesona oleh deskripsi penuh nafsu yang luar biasa houries surgawi, anggur, makanan, dan gaya hidup mewah di langit.
  Sebagian besar kekuatan penting pendorong di belakang mereka adalah kaus kaki bayi menggila perang: hubungan seks dengan wanita-wanita muda yang cantik dari orang-orang kafir dikalahkan, anggur, dan barang-barang duniawi lainnya yang kebanyakan orang-orang Arab Badui bahkan tidak bisa mimpi dalam seumur hidup mereka. Sebagai akibatnya mereka sama sekali tak kenal takut pejuang dan ingin mati dalam terburu-buru untuk mencapai langit yang luar biasa dalam setelah hidup. Ini adalah faktor kunci yang membawa kemenangan Nabi Muhammad setelah kemenangan atas orang musyrik Arab.
  Tanpa pertanyaan Nabi Muhammad yang paling licik untuk menciptakan pola pikir yang paling berbahaya dan horrendously hukuman kejam di neraka Islam-nya aneh (sebuah esai terpisah akan dibuat di neraka Islam kemudian) yang sama terus semua orang Arab Pagan benar-benar dalam panik dan tenang. Rasa takut api neraka, dan keserakahan tak terbatas untuk kesenangan surgawi yang penuh nafsu adalah kekuatan pendorong yang paling penting yang telah disimpan pagan Arab yang paling benar-benar dijinakkan Muhammad angan misi Nabi mendirikan Islam. Bahkan hari-hari ini, rasa takut sama api neraka dan kerakusan langit penuh nafsu adalah unsur penting dan utama sebagian besar (Opium) yang menjaga hampir satu miliar manusia tidak bisa diatasi atau mati rasa, tapi tanpa ada norma, atau akal manusia. (oleh Syed Kamran Mirza 08/08/2009)

 349. Sudahlah Kristener,bertaubatlah kalian kepada Allah SWT yg telah menciptakan kalian dari air mani bapak kalian yg dipancarkan dari tulang sulbi bapak kalian kedalam rahim ibu kalian.
  Yesus tdk menciptakan kalian,sebab Yesus jg diciptakan Allah sbgmana Allah menciptakan adam dg kalimat KUN.

  @_@
  Jika kalian tidak segera bertaubat,maka bacalah ini baik2! Dan renungkan kebenaranya!

  http://wiropendekarmuslim.wordpress.com/2013/03/31/100-☞-berdasarkan-alkitab-☜-☞-seluruh-umat-kristen-masuk-neraka-jahannam-☜/

 350. @_@
  Copas@

  Menurut ajaran Yesus yg masuk sorga katolik atau protestan???

  Kl katolik sich bilang protestan itu sesat!
  Sedangkan protestan bilang justru katoliklah yg sesat! Sbb katolik tdk Alkitabiah,melainkan hanya mengikuti doktrin paus Roma!

  Silahkan pencerahanya umat kolor yg narsis masuk sorga dg mudah 😛

 351. Dalil dalil di bawah ini di kutip dari situs situs islam yang terkenal yang membahas hubungan IBLIS, JIN dan SETAN.

  “Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: ‘Sujudlah kamu kepada Adam’, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin…” (Al-Kahfi: 50)

  “Para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian.” (HR. Muslim no. 2996)
  Iblis merupakan asal mula jin, sebagaimana Adam sebagai asal mula manusia’.” (Tafsir Al-Qur`anul ’Azhim, 3/94)

  Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di t mengatakan: “Iblis adalah abul jin (bapak para jin).” (Taisir Al-Karim Ar-Rahman, hal. 406 dan 793)
  Sedangkan setan, mereka adalah kalangan jin yang durhaka. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi t pernah ditanya tentang perbedaan jin dan setan, beliau menjawab: “Jin itu meliputi setan, namun ada juga yang shalih. Setan diciptakan untuk memalingkan manusia dan menyesat-kannya. Adapun yang shalih, mereka berpegang teguh dengan agamanya, memiliki masjid-masjid dan melakukan shalat sebatas yang mereka ketahui ilmunya. Hanya saja mayoritas mereka itu bodoh.” (Nashihatii li Ahlis Sunnah Minal Jin).

  Dari pengertian di atas, IBLIS, JIN atau SETAN adalah Iblis adalah leluhur jin yaitu setan shalih dan non shalih, sama seperti Adam leluhur manusia yaitu muslim dan non muslim.

  Pertanyaan sederhana yang saya ajukan adalah:
  —- Apakah agama setan setan yang dikirim allow seperti yang terdapat pada QS 19:83:

  Arab : Alam tara anna arsalna ashshayateenaAAala alkafireena taozzuhum azza
  Inggris : Do you not see that We have sent the devils upon the disbelievers, inciting them to [evil] with [constant] incitement?
  Indonesia :Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?.

  Silahkan anda jawab berdasarkan sumber islam yang sahih.

  —- Apakah agama setan setan yang dikirim allow seperti yang terdapat pada QS 19:83————
  Report
  Additional Details
  Mohon jawaban jangan ngawur, perhatikan pertanyaannya dengan baik dan uji/periksa bahwa pertanyaan yang diajukan sesuai dengan rujukan sahih.

  Iblis adalah abul jin (bapak para jin).” (Taisir Al-Karim Ar-Rahman, hal. 406 dan 793)
  Sedangkan setan, mereka adalah kalangan jin yang durhaka. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi t pernah ditanya tentang perbedaan jin dan setan, beliau menjawab: “Jin itu meliputi setan, namun ada juga yang shalih. Setan diciptakan untuk memalingkan manusia dan menyesat-kannya. Adapun yang shalih, mereka berpegang teguh dengan agamanya, memiliki masjid-masjid dan melakukan shalat

  Jelas sekali dari pernyataan/sumber di atas bahwa setan adalah turunan iblis yaitu jin yang durhaka. Jin itu meliputi setan dan setan diciptakan untuk memalingkan manusia dan menyesatkannya sedang setan yang shalih yaitu jin muslim keturunan iblis, memiliki masjid masjid dan melakukan sholat.

  Kalau anda bingung memahaminya dan menjadikan jawaban anda ngawur kesana kemari, itu salah anda Karena anda adlah adalah sekutunya iblis yang Sama sama begaragama islam.

 352. COPAS.

  AL QURAN DAN HADIST BILANG IBLIS BERAGAMA ISLAM

  Q_Q
  Makanya jgn asal copas :mrgreen:

  Buktikan sendiri kl AL QURAN DAN HADIST BILANG IBLIS BERAGAMA ISLAM.
  Kl gk bisa,bunuh diri aja sana!
  Disalib jg boleh!

 353. COPAS.

  AL QURAN DAN HADIST BILANG IBLIS BERAGAMA ISLAM

  April 8, 2013

  Kalau IBLIS BERAGAMA ISLAM, sama saja kan kalau dibalik ISLAM AGAMA IBLIS.
  Al Quran, Hadis, Sirah dan Ahli ahli islam sepakat bahwa:
  Agama Allow swt adalah AGAMA ISLAM.

  Allow swt menciptakan manusia dan jin untuk menyembahnya.
  Manusia dan jin pertama beragama islam.
  Manusia pertama adalah Adam, Jin pertama adalah Iblis.
  Iblis adalah golongan jin sebagaimana Adama golongan manusia.
  Leluhur Jin adalah IBLIS, leluhur manusia adalah ADAM
  Leluhur jin beragama islam, leluhur manusia beragama islam

  Mau diputar putar, mau dibolak bali, PERNYATAAN TERSEBUT SESUAI DENGAN ALQURAN, ADAM BERAGAMA ISLAM, IBLIS BERAGAMA ISLAM

  Turunan adam ada yang kafir, turunan iblis ada yang kafir.
  Turunan ADAM yang beragama ISLAM disebut Manusia MUSLIM,
  Turunan IBLIS yang bergama ISLAM disebut JIN MUSLIM.

  Tak pelak lagi, pengertian IBLIS bagi umat beragama, bahkan agama setan pun, serupa tapi tak sama, dengan pengertian sebagai sumber kekacauan, penyesat, bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan yang universal.
  Pandangan pandangan Islam tentang IBLIS dengan mudah dipahami berdasarkan sumber Quran dan Hadist.
  Tetapi pencampur adukan Iblis, Jin dan setan dalam cerita cerita Quran yang jelas, terpaksa harus ditafsirkan kembali untuk merangkai hubungan sebab akibat dari kesalahan, ketidak tahuan, kesembronoan penulisan Quran yang detail dan rinci yang minus penjelasan.
  Islam mengenal JIN MUSLIM, tapi keberatan mengatakan kalau IBLIS beragama ISLAM, padahal QURAN JELAS mengatakan IBLIS golongan jin, walaupun ada banyak ayat Quran yang tersirat bahwa IBLIS adalah malaikat.
  Intinya, allow swt memerintahkan malaikat malaikat untuk menyembah/bersujud kepada adam, dan iblis membangkang. (Perintah kepada malaikat, dan iblis membangkang tersirat bahwa iblis adalah gelar atau nama salah satu malaikat)
  Husus untuk JIN, islam sangat menaruh tempat yang istimewa dengan ayat husus jin. Jin bahkan lebih terhormat dari manusia, karena surah surah di quran hanya menuliskan orang per orang dan tidak ada surah MANUSIA di quran seperti halnya surah JIN.
  Setan setan seringkali tercampur aduk pengertiannya di dalam Quran, kadang merupakan kata sifat, kadang merupakan kata benda, berhemaprodit sebagai kata sandang.
  Setan di dalam Quran bisa jadi merupakan setan manusia dan setan jin atau manusia setan dan jin setan.
  Disanalah letaknya kerunyaman ajaran islam tentang IBLIS, JIN dan SETAN, serupa tapi tidak sama, paradok dalam sifat dan karakter, dibela tetapi dibenci dan tidak pernah jelas tempatnya.
  Quran yang jelas harus ditafsir untuk mereposisi arti dan makna dari hal yang jelas, hususnya setan setan yang tiba tiba muncul menjadi alat allow swt menyesatkan manusia, sementara setan dikatakan adalah penyesat dan allow sendiri menyesatkan siapa siapa yang hendak disesatkannya.
  Quran yang jelas harus ditafsir untuk mereposisi arti dan makna dari hal yang jelas, bahwa setan setan adalah musuh manusia (apakah juga musuh jin?!!!), tetapi dibagian lain setan setan tersebut ditundukkan allow dan menjadi pesuruh handal dan angkatan perang luar biasa yang dipekerjakan oleh seorang nabi allow swt, yaitu Sulaiman.
  QS 21:82
  Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan setan-setan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu; dan adalah Kami memelihara mereka itu,
  Kemudian banyak tafsir menjelaskan jin meliputi setan setan, ada yang durhaka dan ada yang shalih.
  Lihat bagaimana QURAN YANG JELAS harus ditafsirkan bahwa setan setan “PASTI” menghuni neraka, padahal setan adalah kata sifat yang menerangkan setan sebagai setan manusia dan setan jin berbantahan langsung dengan setan sebagai kata benda suatu wujud yang pasti masuk neraka.
  Setan dalam banyak kesempatan, baik di dalam penjelasan alim ulama, hadist, sabda rosul dikonotasikan sebagai iblis; penyebutan setan adalah sama makna dan artinya dengan penyebutan iblis.
  Apakah iblis juga kata sifat? Anggablah iblis bukan malaikat yang diperintah allow untuk menyembah adam, maka iblis sesuai QURAN YANG JELAS adalah golongan jin sama seperti adam adalah golongan manusia.
  QURAN YANG JELAS HARUS DITAFSIRKAN karena allow swt menciptakan jin dan manusia untuk menyembahnya “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyem-bah-Ku.” (Adz-Dzariyat: 56).
  Kalau sejak semula adam beragama islam, maka sejak semula IBLIS juga BERAGAMA ISLAM.
  1. ALLOW MENCIPTAKAN JIN DAN MANUSIA UNTUK MENYEMBAHNYA.
  – Adam adalah golongan manusia, diciptakan untuk menyembah allow dengan agama allow, maka ADAM BERAGAMA ISLAM
  – IBLIS adalah golongan jin, diciptakan untuk menyembah allow dengan agama allow, maka IBLIS BERAGAMA ISLAM.
  Seiring dengan perjalanan waktu, menurut islam, allow mengutuki yahudi (turunan adam yang beragama islam) menjadi monyet, karena tadinya islam tetapi durhaka.
  Seiring perjalanan waktu, menurut islam, allow memberikan hidayah bagi jin (Katakanlah jin arab untuk mempresentasikan jin sebagai mahluk ciptaan allow seperti manusia….. manusia jahudi vs jin arab), sehingga jin kembali kejalan lurus mengikuti agama allow yang dikenal dengan JIN MUSLIM.
  Pertanyaannya, dimana keberadaan setan setan? Apakah mereka mahluk ciptaan allow juga? Kalau setan setan seperti dikatakan QURAN YANG JELAS adalah setan manusia dan setan jin atau manusia setan dan jin setan, maka QURAN YANG JELAS HARUS DITAFSIRKAN SIAPA YANG MASUK NERAKA???!!!!
  “Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh (mu), karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak GOLONGANNYA supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.” (QS. Fathir: 6).
  Iblis adalah golongan jin
  Adam adalah golongan manusia
  Setan setan hanya mengajak golongannya, siapa golongan setan setan?
  TAFSIR apa yang bisa menjelaskan QURAN YANG JELAS untuk memastikan setan setan mengajak golongannya, manusia atau jin?
  Setan setan apa yang dikirimkan allow swt untuk menyesatkan manusia? Setan setan jin atau setan setan manusia?
  QURAN YANG JELAS TIDAK BISA DITAFSIR LAGI, kalaupun ada tafsir yang berusaha menjelaskannya, maka tafsir tersebut akan bertabrakan dengan tafsir lain yang mengulas tentang IBLIS dan JIN. QURAN YANG JELAS, adalah BLUNDER yang menyebabkan TIDAK ADA PERTENTANGAN DI DALAMNYA, karena setiap pengikut islam harus menerima dengan tunduk bahwa setan diciptakan untuk menyesatkan manusia padahal setan tidak pernah diciptakan allow berdasarkan QURAN YANG JELAS DAN TIDAK ADA PERTENTANGAN DI DALAMNYA.
  Pengikut islam yang mengaku sebagai GOLONGAN MANUSIA, karena ada pengikut islam yang GOLONGAN JIN), diberikan otak bukan untuk berpikir, tapi untuk memahami TAFSIR sambil jedotin kepala untuk tunduk dan berdoa “YA ALLOW, LINDUNGILAH KAMI DARI GODAAN SETAN”, sementara allow sendiri mengirimkan setan setan untuk menyesatkan manusia dan allow menyesatkan siapa siapa yang hendak disesatkannya.
  Dengan banyaknya ayat ayat QURAN YANG JELAS bercerita tentang setan setan dan pengertian umum dari MANUSIA MUSLIM bahwa setan setan adalah wujud yang tidak kelihatan, maka yang paling mendekati dan mungkin…. seperti ayat QURAN YANG JELAS mengatakan allow swt mengirimkan setan setan (Baca juga ayat ayat yang menerangkan setan setan mencuri dengar…. dst), setan dimaksud adalah jin.
  Iblis adalah golongan jin dan sudah dikutuk allow swt, dan disebagian ayat QURAN YANG JELAS, iblis adalah setan yang dimaksudkan.
  Iblis tidak pernah mati sampai hari kiamat, karena demikianlah perjanjian allow swt dengan iblis seperti yang dimuat di QURAN YANG JELAS, seperti
  ” Allah berfirman, “Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina.” ” [Q.S Al-A’raf : 13]
  “Iblis menjawab, ‘Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka di bangkitkan.” ” [Q.S Al-A’raf : 14]” Allah berfirman, “Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh.” [Q.S Al-A’raf : 15]
  Maka jelaslah
  2. JIN MUSLIM ADALAH SETAN SHALIH, IBLIS BERAGAMA ISLAM.
  Pemahaman menyeluruh terhadap ayat ayat QURAN YANG JELAS, HADIST DAN TAFSIR, sebenarnya dengan sangat mudah dipahami bagaimana wujud allow swt, yang katanya memberikan wahyu melalui jibril ketika muhammad berada di gua hira, dan cerita sejarah bagaimana proses tersebut berlangsung, adalah cara menghapus jejak RAJA IBLIS, dengan banyaknya ayat ayat ancaman, hasutan, saran, anjuran, permusuhan yang menyalahi norma manusia.
  Dua point yang menjelaskan bahwa iblis PASTI BERAGAMA ISLAM:
  1. ALLOW MENCIPTAKAN JIN DAN MANUSIA UNTUK MENYEMBAHNYA.
  – Adam adalah golongan manusia, diciptakan untuk menyembah allow dengan
  agama allow, maka ADAM BERAGAMA ISLAM
  – IBLIS adalah golongan jin, diciptakan untuk menyembah allow dengan agama
  allow, maka IBLIS BERAGAMA ISLAM.
  2. JIN MUSLIM ADALAH SETAN SHALIH, IBLIS BERAGAMA ISLAM.
  dapat dikonfirmasikan dengan QURAN YANG JELAS :
  QS 19. 83. Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim syaitan- syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat ma’siat dengan sungguh-sungguh?,
  Setan setan yang dikirim tersebut adalah setan setan yang sudah mendapat hidayah allow swt (JIN MUSLIM, IBLIS BERAGAMA ISLAM) dan tunduk (Tidak memberontak lagi) atas perintah allow swt untuk menyesatkan orang orang kafir, karena yang tidak kafir tidak perlu disesatkan lagi…. mereka sudah benar benar tersesat sesuai jalan yang dikehendaki allow swt. (Ngapain coba menyesatkan orang yang sudah tersesat?, maka yang harus disesatkan adalah orang kafir yang tidak mengikuti perintah allow swt).
  QS 42:46 Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allâh maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun (untuk mendapat petunjuk).
  dan allow swt sendiri adalah SANG PENYESAT karena kafir belum tersesat, tidak cukup setan setan saja yang dikirimkan untuk menyesatkan kafir kafir keparat tersebut, allow swt sebagai raja penyesat harus ambil bagian untuk menyesatkan kafir kafir yang tidak nurut allow swt.
  Bahkan di QURAN YANG JELAS, oknum allow swt berbagi tugas dengan setan setan untuk menyesatkan manusia:
  [ QS 43.36] Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Qur’an), Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan) maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
  QS 4:118 yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan: “Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya),
  Perhatikanlah baik baik QURAN YANG JELAS, memuat banyak sekali CARA CARA ALLOW SWT MENYESATKAN MANUSIA SENDIRI SENDIRI (selalu memakai kata ganti kami) dan BEKERJA SAMA DENGAN SETAN SETAN.
  Apakah allow swt adalah PIMPINAN SETAN SETAN? RAJA IBLIS?
  Kalau ya, maka RAJA IBLIS dalam QURAN YANG JELAS selalu berusaha menghapus jejaknya dalam hal penyesatan untuk meyakinkan pengikutnya dan pengikutnya dengan lantang dapat mengatakan bahwa ALLOW SWT adalah KHAIRUL MAKARIN, PENIPU ULUNG, SANG PENYESAT YANG MAHA KUASA.
  Maka TAFSIR dari QURAN YANG JELAS, TERPERINCI, DITERANGKAN SECARA DETAIL dan TIDAK TERDAPAT PERTENTANGAN DI DALAMNYA, dapat dipahami dengan baik berdasarkan terminologi ISLAM:
  MAHA TIPU DAYA, SANG PENYESAT, PENIPU ULUNG = MAHA KUASA
  SETAN TERKUTUK = JIN SHALIH, IBLIS BERGAMA ISLAM
  PEMBUNUH, PENIPU, PENCABUL DLL. = BERBUDI AGUNG, BERAHKLAK SEMPURNA.
  Silahkan anda tambahkan setelah memahami IBLIS, JIN, SETAN DALAM ISLAM, QURAN, HADIST dan TAFSIR.
  Semua smber berasal dari QURAN YANG JELAS plus TAFSIR YANG MEMPERJELAS

  TUNGGU DULU, ada bantahan habis habisan dari pihak islam yang mengatakan
  IBLIS ADALAH JIN, JIN YANG DURHAKA ADALAH IBLIS,
  JADI NGGA MUNGKIN IBLIS BERAGAMA ISLAM.

  Begitulah TAFSIR AHLI ISLAM yang kelihatan logis dan masuk akal, tetapi sebenarnya sama saja dengan mengatakan (Lihat kesetaraan Iblis golongan Jin, Adam Golongan manusia):
  ADAM (iblis) ADALAH MANUSIA (jin), MANUSIA (jin) YANG DURHAKA ADALAH
  ADAM (iblis), JADI NGGA MUNGKIN ADA ADAM (iblis) BERAGAMA ISLAM

  Kira kira begitulah TAFSIR AL QURAN YANG JELAS, didalammnya banyak PENYESATAN LOGIKA, makanya dalam Islam itu OTAK NGGA BOLEH DIPAKAI, yang boleh dalam ISLAM, OTAK DIJEDOTIN.

  Kalau ada ahli islam yang mau menyanggah artikel ini, jangan pake FALLACY, gunakan QURAN YANG JELAS, DETAIL DAN TERPERINCI SEBAGAI SUMBERNYA:

  IBLIS adalah Golongan Jin sebagaimana, turunannya yang beragama islam, JIN MUSLIM
  ADAM adalah Golongan Manusia, turunannya yang beragama islam, MANUSIA MUSLIM
  Untuk apa JIN dan MANUSIA diciptakan Allow? Untuk menyembahnya.
  Siapa leluhur Jin dan Manusia? Iblis dan Adam
  Apa agamanya? Islam, sesuai dengan agama Allow….

 354. Sudah wooww@
  Buat apa kau capek2 berkoar2 bahwa yesus adalah tuhan dan kau ngikut dia sampe mulut kau berbusa spt itu,mending kau merenung saja,layak gak kau mengklaim diri sbg pengikut Yesus sementara ajaranya kau tendang kelangit???
  Sembahlah Allah yg Esa,kata Yesus.dan dia hanya Utusan Allah saja,ehh malah dia juga kau samakan dg Allah, malah melebihi Allah segala.
  Kau ini makhluk jenis apa wooww@ ?
  Kok gx intropeksi diri jg?
  Ngaca diri sana!
  Biar kau tahu bahwa apa yg diajarkan dan dipraktekan digereja itu hanyalah ajaran Paulus saja!
  Tidak ada ajaran Yesus disana!
  Yesus tak kenal gereja!
  Yesus tak kenal nyanyi2 kayak kera begitu!
  Yesus tak kenal kristen!
  Apalagi katolik atau protestan!
  Yesus kenalnya pengikut yg taat mengikuti ajaran Tauhidnya!
  Baca Yohanes 17:3.

  Kau itu sampah tak dianggap!
  (Matius 7:21-23).
  Hust!!!
  Bunuh diri sana!

 355. Dimana ada umatnya Islam mayoritas, PASTI disitu DIJAJAH KAFIR hingga tidak akan pernah ada Kedamaian, yang ada hanya perseturuan , peperangan, bunuh diri untuk membunuh lebih banyak manusia, karena itulah hasil karya si Iblis Paulus yang beranak pinak 10x lebih banyak dari si Yahweh. << ini adalah surat karanagn Wirooo turunan Iblis Jahanam. karena tidak ada refrensinya.

  Mat 7:21-23 , semua umat Kritiani sangattttt tau dan mengerti arti Pesan Tuhan Yesus ini dan diamini.

  Dari tsabit berkata, Telah sambai berita pada kami bahwa iblis bertanya kepada Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menciptakan Adam dan Engkau menjadikannya antara aku dengan dia sebagai musuh, maka berilah aku bagian untuk bisa menguasai keturunannya? Allah menjawab :” Dada-dada mereka tempat tinggal kamu, Iblis berkata: “ Tambahlah buatku ? Allah menjawab:” Tidaklah lahir seorang manusia kecuali bersamaan dengannya sepuluh anak kamu, Iblis berkata : Tambahlagi ya Tuhanku ? kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka (Al-Isra 17:64)

  Ayat2 JIN, sebagai sekutu si allah gilaaaaaa.

 356. Sudahlah Jail@
  Buat apa kau capek2 berkoar2 sampe mulut kau berbusa spt itu,mending kau merenung saja,layak gak kau mengklaim diri sbg pengikut Yesus sementara ajaranya kau tendang kelangit???
  Sembahlah Allah yg Esa,kata Yesus.dan dia hanya Utusan Allah saja,ehh malah dia juga kau samakan dg Allah, malah melebihi Allah segala.
  Kau ini makhluk apa jail@ ?
  Ngaca diri sana!
  Biar kau tahu bahwa apa yg diajarkan dan dipraktekan digereja itu hanyalah ajaran Paulus saja!
  Tidak ada ajaran Yesus disana!
  Yesus tak kenal gereja!
  Yesus tak kenal nyanyi2 kayak kera begitu!
  Yesus tak kenal kristen!
  Apalagi katolik atau protestan!
  Yesus kenalnya pengikut yg taat mengikuti ajaran Tauhidnya!
  Baca Yohanes 17:3.

  Bunuh diri aja sana!
  Itu lebih baik drpd kau narsis2 tak dianggap!
  (Matius 7:21-23).

 357. Dimana ada umatnya Islam mayoritas, PASTI disitu DIJAJAH KAFIR hingga tidak akan pernah ada Kedamaian, yang ada hanya perseturuan , peperangan, bunuh diri untuk membunuh lebih banyak manusia, karena itulah hasil karya si Iblis Paulus yang beranak pinak 10x lebih banyak dari si Yahweh.

  “ Tambahlah buatku ? Yesus berkata:
  Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku (Yesus): Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!” (Matius 7:21-23)

  Hust!!!!

 358. Dimana ada umatnya si allah mayoritas, PASTI disitu tidak akan pernah Kedamaian, yang ada hanya perseturuan , peperangan, bunuh diri untuk membunuh lebih banyak manusia, karena itulah hasil karya si Iblis yang beranak pinak 10x lebih banyak dari si muslim.

  “ Tambahlah buatku ? Allah menjawab:” Tidaklah lahir seorang manusia kecuali bersamaan dengannya sepuluh anak kamu Ibisss.

  Mengerikannnnn. berarti persetereuan, permusuhan, dan teroris akan pasti bertambah di negeri ini, karena itulah maunya allah nya si wiroooooo. edan, gila, sintingngngngngngngngngng

 359. Hii hii kau tak tahu yach bhw Iblis itu bisa masuk kedalam aliran darah manusia?
  Pikiran manusia?
  Dada manusia?
  Dasar kau anak Iblis yg durhaka!
  Kau lupa bhw Iblis itu pernah mencobai tuhan gondrong kau?
  Ha haaa :mrgreen:

  Ep ep epppsss!!! Kau masih tanpa malu mengklaim diri sbg pengikut Yesus,jail???
  Waduch! Kau ini makhluk macam apa sich?
  Gx punya malu jg kau?
  Sudahlah Jail@
  Buat apa capek2 berkoar2 sampe mulut kau berbusa spt itu,mending kau merenung saja,layak gak kau mengklaim diri sbg pengikut Yesus sementara ajaranya kau tendang kelangit???
  Sembahlah Allah yg Esa,kata Yesus.dan dia hanya Utusan Allah saja,ehh malah dia juga kau samakan dg Allah, malah melebihi Allah segala.
  Kau ini makhluk apa jail@ ?
  Ngaca diri sana!
  Biar kau tahu bahwa apa yg diajarkan dan dipraktekan digereja itu hanyalah ajaran Paulus saja!
  Tidak ada ajaran Yesus disana!
  Yesus tak kenal gereja!
  Yesus tak kenal nyanyi2 kayak kera begitu!
  Yesus tak kenal kristen!
  Apalagi katolik atau protestan!
  Yesus kenalnya pengikut yg taat mengikuti ajaran Tauhidnya!
  Baca Yohanes 17:3.

  Dasar umat dungu tukang klaim!

 360. COPAS.

  Dari tsabit berkata, Telah sambai berita pada kami bahwa iblis bertanya kepada Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menciptakan Adam dan Engkau menjadikannya antara aku dengan dia sebagai musuh, maka berilah aku bagian untuk bisa menguasai keturunannya? Allah menjawab :” Dada-dada mereka tempat tinggal kamu, Iblis berkata: “ Tambahlah buatku ? Allah menjawab:” Tidaklah lahir seorang manusia kecuali bersamaan dengannya sepuluh anak kamu, Iblis berkata : Tambahlagi ya Tuhanku ? kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka (Al-Isra 17:64)

  inilah jawaban allah gila dan sintang menjawab IBLIS.

  1. Dada-dada mereka tempat tinggal kamu,

  2. Tidaklah lahir seorang manusia kecuali bersamaan dengannya sepuluh anak kamu Iblis.

  3. kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka.

  allahnbya si wiro memang allah gila sinting, edan. Pantasan umatnya TIDAK pernah ada kedamaian (Negara arab), karena populasi Iblis atas persetujuan si allah , berkembang 10 x lebih banyak populasinya dari simuslimin .

  Tetapi laskar Kristus harus maju Terus dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis. (Ef.4:27) Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis (Ef. 6:11).

  Tuhan Yesus Kami pasti bisa menolong kati dari pertumbuhan populasi Iblis muslimin yang berkembang luar biasa itu.

 361. Q_Q
  Sudahlah jail@
  Sebaiknya kau sadar diri aja dech! Kau itu bukanlah pengikut Yesus !
  Kau itu pengikut Iblis Paulus!

  Ajaran Yesus sudah kau tendang kelangit!
  Sekarang Ajaran iblis pauluslah yg kau kerjakan!
  Kenapa Q_Q kau tak tahu diri begini jail???
  Bunuh diri aje sono ! Buat apa hidup dlm kemunafikan???
  Ngaca ….ngaca!!!
  Buat apa capek2 dg mulut berbusa ngeklaim diri sbg pengikut Yesus,sementara ajaran Yesus kau tendang kelangit!
  Bunuh diri aja sana!
  Itu lebih baik drpd kau narsis2 tak dianggap!
  (Matius 7:21-23).

  Ngapain bahas Islam yg kebenaran sudah jelas2 terbukti,segala ibadahnya ada dalilnya,semua atas perintah Tuhan yg tertulis jelas dlm Al-Qur’an, sementara Kristen gax jelas banget sumber ibadahnya,semua hanya mengerjakan doktrin sesat iblis Paulus belaka!
  Mending kau berkaca sambil menyelidiki sendiri ajaran Yesus yg mana yg telah kau kerjakan?
  Ada atau tidak?
  Ajaran gereja atas ajaran Yesus atau Paulus?
  Nah itulah yg seharusnya kau pikirkan sekarang!
  Bukan yg lain!
  Kalau udah menyadari bhw kau bukan pengikut Yesus,maka bunuh dirilah sana sebagai bentuk penyesalan atas kesesatan kau selama ini.
  Ok jail???

 362. Menurut analisa sayaaa. berdasarkan fakta lapangan, Karena si allah senang di panggali untuk suasana Kacau / Kerusuhan, teror. Kriteria JIN dibagai dalam dua kelompok.

  1. si Wiropendekarmuslim adalah keturunan / Jelmaan JIN yang ber
  amal soleh di dunia Maya kepada si allah.

  2. Umat Muslim yang senang memakai Baju Putih (malaikat berhati JIN) ,bersorban, dan berjenggot sambil teriak2 mengamuk dan merusuh adalah turunan / Jelmaan JIN yang berada di dunia Nyata

  3. Teroris adalah Turunan / Jelmaan si JIN Yang dibodohin si allah untuk membunuh manusia yang tidak mau iku ajaran si allah.

  Kalau begitu bagaiman kondidi kelompok Pemberontak.
  1. Jin Menjelama menjadi penderma, dan saling membantu .

 363. Ttg jin kau baca saja surah Jin . Semua lengkap disana! Apa yg kau tak tahu kau bisa jd tahu ttg jin! Bukan asal nyerocos doang spt sijudas saat meregang nyawa:eli eli lama sabhaktani 😀 :mrgreen: 😛

  خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ
  (Qs Ar-Rahman 55:14)
  Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,

  وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ
  (Qs Ar-Rahman 55:15)
  dan Dia menciptakan jin dari nyala api.

  فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
  (Qs Ar-Rahman 55:16)
  Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

  رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ
  (Qs Ar-Rahman 55:17)
  Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya

  فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
  (Qs Ar-Rahman 55:18)
  Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

 364. Copas.

  Jin beranak-pinak dan berkembang-biak (lihat surat Al-Kahfi, 18:50). Tentang apakahjin bisa meninggal atau tidak, ada pendapat bahwa jin hanya berkembang biak, tetapi tidak pernah meninggal.

  Ngeri kali ini ajaran allahnya simamad. Jadi Dunia ini akan dipenuhi oleh Jin ?????.

  Tolol bangat ya ajaran ini.

  Salah satu keturunan JIN yang paling soleh adalah si wiropendekarmuslim. mungkin si wiro juga tidak mati, karena si wiro ketuunan JIN heheh.

 365. Jail@
  Sebaiknya kau sadar diri dech! Kau itu bukan pengikut Yesus lho !
  Kau itu pengikut Iblis Paulus!

  Ajaran Yesus kau tendang!
  Ajaran iblis paulus kau kerjakan!
  Kenapa Q_Q kau tak tahu diri begini???
  Bunuh diri aje sono jail@! Buat apa hidup dlm kemunafikan???

 366. Copas.

  JIN JUGA MENIKAH & BERKETURUNAN

  Oleh Saad Saefullah — Senin 21 Rabiulakhir 1434 / 4 Maret 2013 21:15

  SEBAGAIMANA halnya manusia, jin pun melakukan pernikahan dan berketurunan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat dan hadits berikut;

  “Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turanan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim ” (QS. Al-Kahfi 18: 50).
  Dalam ayat ini Allah berfirman: “….Patutkah kamu mengambil dia dan turanan-turunannya,…”.

  Kata turunan-turunannya dalam ayat ini menunjukkan bahwa memang jin itu melahirkan dan berketurunan. Sekaligus juga menunjukkan bahwa jin itu juga menikah, karena tidak mungkin adanya keturunan kalau tidak menikah (jima) sebelumnya. Dalil lain yang mengatakan bahwa jin juga menikah adalah firman Allah berikut ini:

  “Tidak pernah “disentuh” oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin” (QS. Ar-Rahman 55:56).
  Kata thamts yang terdapat pada kata yathmitshunna dalam ayat di atas, dalam bahasa Arab artinya adalah jima’. Ini menunjukkan bahwa jin itu juga menikah. Bahkan, dalam sebuah riwayat dikatakan:
  “Abdullah bin Umar berkata: “Sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin itu ke dalam sepuluh bagian: sembilan bagian adalah jin dan satu bagian adalah manusia. Tidak seorangpun manusia yang melahirkan seorang anak, kecuali jin melahirkan 9 anak” (HR. Ibnu Abdil Barr, Ibnu Jarir, Hakim dan Ibn Abi Hatim).

  Dan khusus untuk Iblis SETIAP LAHIR ANAK ADAM (MANUSIA). MAKA IBLIS BERKETURUNAN SEPULUH ANAK IBLIS., sebagaimana hadits berikut;

  Dari tsabit berkata, Telah sambai berita pada kami bahwa iblis bertanya kepada Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menciptakan Adam dan Engkau menjadikannya antara aku dengan dia sebagai musuh, maka berilah aku bagian untuk bisa menguasai keturunannya? Allah menjawab :” Dada-dada mereka tempat tinggal kamu, Iblis berkata: “ Tambahlah buatku ? Allah menjawab:” Tidaklah lahir seorang manusia kecuali bersamaan dengannya sepuluh anak kamu, Iblis berkata : Tambahlagi ya Tuhanku ? kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka (Al-Isra 17:64)

  Hadits di atas di samping mengisyaratkan bahwasannya jin itu memang melahirkan dan menikah, juga menunjukkan bahwa jumlah jin jauh lebih banyak dari pada jumlah manusia. Karena setiap kali manusia melahirkan satu orang anak, maka jin dapat melahirkan sembilan anak. [akhir zaman]

  JADI JUMLAH IBLIS SAAT INI 10X LIPAT BANYAKNYA DENGAN IBLIS. ITU ADALAH ATAS PERSETUJUAN si allah.

  mengerikannn. Pantas salman Rusdi mengatakan QS Kitab ???? .

  Wirooo. kamu keturunan / generasi keberapi dari si JIN nenek moyang mu itu.

  kalau yang pake baju putih bersorban dan berjenggot, sambil teriak2 memanggil allahnya sambil merusuh itu, nyang itu keturunan keberapa wiro, itu Jin yang soleh atau Jin yang Kafir.

  iiiihhhh merinding.

 367. Lha kenapa kok gx mau ngasih tahu???
  Bagaimana kau bisa jadi Misionaris bila ditanya ajaran Yesus mana yg kau kerjakan saja kau tak bisa menyajikanya!
  Waduch,sudahlah jail@ BUNUH DIRI AJA SONO!!!!

 368. Itu bukan urusanmu wiro uruslah urusanmu bersama JIN yang menurunkan kamu di dunia ini. Itu urusanku bersama Yesus Tuhanku.

  Beribadahlah kamu kepada allahmu bersama Jin, dan berharaplah kamu nanti kelak bersama si JIN di sorgamu sambil ” mompain” bidadari yang perawan terus telah diasiapkan allahmu buat kamu untuk tontonan si JIN, soalnya si Jin tidak bisa menyentuh si Bidadari. asyyikkkkk.

  ngeri benar sorgamu wiro dihuni bersama JIN.

 369. Buat saudara ku non muslim. Alkitab itu kebenaran,
  tulisan : oleh Saad Saefullah — Senin 21 Rabiulakhir 1434 / 4 Maret 2013 21:15 diatas mengingatkan kita atas surat Paulus ke Jemaat di Efesus dan juga JemaatNYA di Indonesia .

  Efesus 6:12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan ROH – ROH jahat di udara.
  (Ingat pertambahan populasi Iblis 10 x lebih cepat dari pertambahan populasi umatnya)

  Efesus 6:11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis;
  17. dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah, Amin.

 370. Wiropendekarmuslim, Jujur saya katakan, setelah saya menemukan tulisan umatmu seperti diatas, saya merinding ketakutan, betapa banyaknya JIN di Indonesia ini sekarang menjadi sahabat kamu tentu dan pastri JIN apapun itu namanya adalah musuh non muslim. , walaupun menurut QS ada yang baik, dan ada yang kafir, JIN ya tetap Jin.

  Wooow, itulah sebabnya Kitab Saya Menuliskan.

  1Yoh 4: 4 Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu; sebab Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia. (Iblis, Setan, Jin = roh2 Jahat)

  Menurut keparcayaan non Muslim, Iblis, Setan, Jin, adalah Roh atau tidak mempunyai Tubuh. dan tidak mungkin berketurunan. karena mahluk yang bisa berketurunan harus adal jantan dan betna.

  Tetapi menurut bukumu, JIN berketurunan dan bahkan 10x lebih subur dari manusia, mengerikannnnnnn isi buku ini.

  sungguh saya TIDAKKKKKK akan mau berdiskusi dengan para keturunan JIN ihhhh menjijikkan.

  dan bagaimana keadaan Negeri ini kedapan ??.. mengaju kepada Populasi yang percaya kepada kitab itu + 90 %, maka dapat dipastikan, JIN sudah pasttiiiiii mempunya populasi 10x lipat dari 90% populsi manusianya. ngeeeriii dan menakutkan. Tetapi Tuhanku Yesus sudah mempersenjatai non muslim dengan pegangan:
  1Yoh. 4:4 dan
  Yakobus 4:7 Karena itu tunduklah kepada Allah, dan LAWANLAH Iblis, maka ia akan lari dari padamu! aminnnnnnn.

 371. Copas.

  JIN Juga Menikah & Berketurunan

  Oleh Saad Saefullah — Senin 21 Rabiulakhir 1434 / 4 Maret 2013 21:15

  SEBAGAIMANA halnya manusia, jin pun melakukan pernikahan dan berketurunan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat dan hadits berikut;

  “Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turanan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim ” (QS. Al-Kahfi 18: 50).
  Dalam ayat ini Allah berfirman: “….Patutkah kamu mengambil dia dan turanan-turunannya,…”.

  Kata turunan-turunannya dalam ayat ini menunjukkan bahwa memang jin itu melahirkan dan berketurunan. Sekaligus juga menunjukkan bahwa jin itu juga menikah, karena tidak mungkin adanya keturunan kalau tidak menikah (jima) sebelumnya. Dalil lain yang mengatakan bahwa jin juga menikah adalah firman Allah berikut ini:

  “Tidak pernah “disentuh” oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin” (QS. Ar-Rahman 55:56).
  Kata thamts yang terdapat pada kata yathmitshunna dalam ayat di atas, dalam bahasa Arab artinya adalah jima’. Ini menunjukkan bahwa jin itu juga menikah. Bahkan, dalam sebuah riwayat dikatakan:
  “Abdullah bin Umar berkata: “Sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin itu ke dalam sepuluh bagian: sembilan bagian adalah jin dan satu bagian adalah manusia. Tidak seorangpun manusia yang melahirkan seorang anak, kecuali jin melahirkan 9 anak” (HR. Ibnu Abdil Barr, Ibnu Jarir, Hakim dan Ibn Abi Hatim).

  Dan khusus untuk Iblis SETIAP LAHIR ANAK ADAM (MANUSIA). MAKA IBLIS BERKETURUNAN SEPULUH ANAK IBLIS., sebagaimana hadits berikut;

  Dari tsabit berkata, Telah sambai berita pada kami bahwa iblis bertanya kepada Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menciptakan Adam dan Engkau menjadikannya antara aku dengan dia sebagai musuh, maka berilah aku bagian untuk bisa menguasai keturunannya? Allah menjawab :” Dada-dada mereka tempat tinggal kamu, Iblis berkata: “ Tambahlah buatku ? Allah menjawab:” Tidaklah lahir seorang manusia kecuali bersamaan dengannya sepuluh anak kamu, Iblis berkata : Tambahlagi ya Tuhanku ? kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka (Al-Isra 17:64)

  Hadits di atas di samping mengisyaratkan bahwasannya jin itu memang melahirkan dan menikah, juga menunjukkan bahwa jumlah jin jauh lebih banyak dari pada jumlah manusia. Karena setiap kali manusia melahirkan satu orang anak, maka jin dapat melahirkan sembilan anak. [akhir zaman]

  JADI JUMLAH IBLIS SAAT INI 10X LIPAT BANYAKNYA DENGAN IBLIS. ITU ADALAH ATAS PERSETUJUAN si allah. mengerikan.

  sementara kitab non muslim mengajar.

  Yakobus 4:7 Karena itu tunduklah kepada Allah, dan LAWANLAH Iblis, maka ia akan lari dari padamu!

  Mengerikan ajaran kitab / hadits ini.

 372. Masak disorga masih ada perang!!!!! ya ada Duluuuuuuuukala tololllll. perang sama si Iblis, Setan, Jin. lahu dicampakkan ke Sorganya si allah, mamad, wiro. sehingga sekarang Tidakkkkkk ada tempat buat si jahanam itu di sorganya non muslim, dan sudah dipindahkan ke si alah, mamad dan wio.

  Wahyu 12:
  7 Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya,
  8 tetapi mereka tidak dapat bertahan; mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga.
  9 Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah ; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.

  MENJADI UMATNYA SI allah YANG DISURUHNYA nya BERSAMA PARA MUSLIMIN UNTUK MENYEMBAHnya.

  cari sendiri ayatnya di QS mu, ada itu.

 373. tdk semua orang2 nasoro & yahudi bodoh tp berbicara dgn orang2 nasoro & yahudi yg bodoh2 itu [sebagian besar], jgn kita” umat muslim menanggapi masuk dgn kebodohannya yg persis spt anak2 bayi yg manja dgn fitnah2an tak bermutu” krn mreka2 yg bodoh itu tdk akan mampu berlogika sama sekali menerima kebenaran {betul2 bodoh siiih}… kita maklumi saja mreka sbg orang yg sengsara & nasibnya yg mengenaskan.

 374. Lho lho kok nyerempet2 kesorga Muslim?
  Hii hiii udah,akui saja,sorga kitab kau hanya karangan manusia!!!!!!!
  Bukan wahyu Allah.
  Masak disorga masih ada perang!!!!!
  Hadeuch!!!!

 375. yang gua tanya apa yang kamu jawab apa. lebih baik gua diskusi sama monyet kurap idiot daripada sama siwiro konconya si JIN.

  Ayat 8
  tetapi mereka tidak dapat bertahan; mereka tidak mendapat tempat LAGI di sorga.

  Nah lho piye? terlempar ke sorgamu bersama JIN di disana, untuk menyembah allahmu. ni ayatnya.

  51. Adz Dzaariyaat: 56.
  Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

  Nih, saya dapat salah satu JOB Desc. nya si JIN. menyembah allah nya si madmad + wiro di sorganya = Neraka jahanam.

  Job Desc. yang lain apa wiro. Jawabbbbb

 376. Nich ribuan kisah bohong kristen yang sudah kita maklumi Ini asli ayat2 lucu. bodoh, dongeng dari Injil Injil adalah Kitab Dongeng Yang sangat Bodoh !

  Nih Dia : Wahyu 12 : (1) Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: [[Seorang perempuan berselubungkan matahari]], dengan [[bulan di bawah kakinya]] dan sebuah mahkota dari [[dua belas bintang di atas kepalanya]]. Ini benar2 ayat dongeng yaitu Wanita berselubung Matahari, dibawah kakinya ada bulan, (2) Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Kira2 siapa wanita itu ? Kalau Maria dia tinggal dibumi, dia melahirkan dibumi. Kalaupun mengandung siapa kira2 suaminya ? Kita ikuti trerus .

  (3) Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit; dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota.

  Kruuuk kruuuk kruuuk kruuuk 😀 Ada Naga merah. Ini seperti Cerita Dongeng Megaloman. Naga ini berkepala tujuh, ada tanduk dan ada mahkota. Kalau dalam dunia Shaolin , pastilah banyak pendekar2 Kungfu berusaha merebut Mahkota itu.

  (4) Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya. Dahsyat. Ekornya saja bisa menyabet 1/3 bintang dilangit.

  Kalau nggak salah jumlah bintang yang ada di galaxi bimasakti saja milyaran jumlahnya. Namanya bintang itu termasuk Merkurius, Neptunus, Yupiter yang besarnya lebih dari bumi, Pengarang ini mungkin masih bodoh waktu 2000 tahun yang lalu , dia mungkin ndak tahu kali , bahwa bintang2 itu ukurannya bukan kecil2 seperti kelereng.

  KRUUUK KRUUUK KRUUUK KRUUUK Kisah dongeng dimana ekor naga menyeret bintang2 dan melemparka ke Bumi.

  Berarti pastilah Naga itu Naga Raksasa. Karena bisa menyeret bintang2 seperti Yupiter, saturnus dll.

  (5) Maka ia melahirkan seorang Anak laki-laki, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi; tiba-tiba Anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhta-Nya.

  Ini anak pastilah seorang raksasa. 😀

  Pastilah dia seorang Megaloman, Ibunya saja saja memiliki selubung Matahari. Dan anak ini siap mau dimakan Naga Raksasa . Sayang si anak lahir akan memimpin dunia dengan Gada Besi. Pastilah anak yang bengis dan sadis. Dongeng pagan!!!!!!

  KUTUUUUK KURUUUUK KLUUUK KLUUUUUK KRUUUUK KRUUUK KRUUUUKK KUTUK :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 😳 :mrgreen: 😳 🙄 🙄 🙄 ))))))))” (((((((((” ))))))))” (((((((((” 🙄 🙄 🙄 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: : 🙄 🙄 🙄 ┊  ★ ┊  ★ ┊ ┊  ┊ ☆  ☆┊  ★┊ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 🙄 🙄 🙄 . 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 :mrgreen: :mrgreen: 😳 ┊  ┊ ☆  ☆┊  ★┊┊  ┊ ☆  ☆┊  ★┊ 🙄 🙄 🙄 )…)))))))” (((((((((“))))))))” 🙄 🙄 🙄 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: : 🙄 🙄 🙄 ┊  ┊ ☆  ☆┊  ★┊