MENGAPA SALAFY SUKA MEMVONIS ORANG KAFIR,KURAFAT,AHLI BID’AH, SESAT,…?

Apakah Salafy itu Tuhan…
Apakah dia berhak memvonis golongan lain yang bukan golongannya menjadi sesat,kafir,murtad,iblis,bid’ah,masuk neraka..dll.
Inilah dakwah golongan orang yang suka membingungkan umat yang memang sudah bingung.
Wahai saudaraku para salafy jangan anda sala fyli.
Nanti anda rugi sendiri.
Jangan suka memvonis orang lain yang tidak sepaham dengan anda.
jangan suka memfitna para ulama besar dengan tulisan – tulisan anda yang sering saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.