BUKTI KEBENARAN AL QUR’AN, APAKAH TUHAN SALAH MENGHITUNG…?

Bukti terkuat bukan kata orang, kata TV, kata Radio,,, tapi bukti terkuat ialah KATA TUHAN, FIRMAN TUHAN atau KITAB SUCI

Sebuah Kitab yang mengaku dari ALLAH

Harus berani dihadapkan dengan segala macam masalah, segala zaman, segala segi, segala sisi, dari sudut manapun & harus sepanjang zaman.

Dari segi Sastra, matematika, astronomi, sains, tata negara, muamalat, ekonomi, Kode-kode angka, jumlah surah, jumlah ayat, jumlah kalimat, jumlah huruf, segala ilmu, segala abad, sejak penciptaan alam semesta, masa lalu, masa kini, masa depan, sehingga masa kiamat & kehidupan setelah kiamat sekalipun

Dan zaman ini ialah zaman ilmu pengetahuan, apakah Qur’an atau alkitab yang dapat mengikuti perkembangan zaman???

Mari buktikan KITAB mana yang 100% masih asli & suci

Ilmu pengetahuan saat ini dengan satelit & alat canggih abad 20 kini membuktikan bahwa air meliputi 71,111% wilayah bumi, dan daratan menutupi 28,8889%, tapi hal ini telah ditulis Qur’an jauh-jauh hari 1400 tahun lalu. Ini membuktikan jika Qur’an bukan karangan Rasulullah Muhammad SAW, tapi memang datang dari sisi Allah.

Ilmu pengetahuan modern kini membuktikan bahwa air meliputi 71,111% wilayah bumi, dan daratan menutupi 28,8889%.

Dalam Qur’an disebutkan kata “DARAT” sebanyak 13 ayat, dan kata “LAUT” ialah 32 ayat.

Mari kita perhatikan baik baik:

Darat=13 ayat

Laut=32 ayat

Jumlah= 45 ayat

Percentage DARAT:

= 13/45

=28.888888889%

Percentage LAUT

= 32/45

=71.111111111%

Jadi

Pendapat Qur’an, Darat = 28.889%, Laut=71.111%

Bukti Ilmiah Nyata, Darat=28.889%, Laut=71.111%

QS. 4 An-Nisaa’:82 Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

Sekarang, mari kita lihat lagi mukjizat lainnya masih masalah angka.

BULAN, disebutkan 12 x

HARI, disebutkan 365 x

Apakah ini kebetulan?

Sekarang, mari kita perhatikan, bagaimana mana Alkitab Christian berbicara masalah LUAS LAUT… ^_^

1 Raja 7:26 Tebal “laut” itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. “Laut” itu dapat memuat DUA RIBU bat air.

2 Tawarikh 4:5 Tebal “laut” itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. “Laut” itu dapat memuat TIGA RIBU bat air.

… Mana yang betul? 2000…. atau… 3000?

Jika kesalahan ini terjadi pada buku manusia tak da soal

Tapi kesalahan ini pada Kitab “SUCI”, FIRMAN ALLAH, mana mungkin???

Mungkinkah ALLAH keliru berfirman?

ALLAH yang salah atau alkitab christian yang tak suci lagi???

Perlu diketahui jika zaman lalu belum mengenal angka, jadi “2000” ditulis “DUA RIBU”

Sekarang mari kita perhatikan lagi kat alkitab christian, masih masalah ANGKA-ANGKA… sikit saja, tak perlu banyak… ^_^

Mana yang betul? 1700 atau 7000?

2 Samuel 8:4 Daud menawan dari padanya SERIBU TUJUH RATUS orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta.

1 Tawarikh 18:4 Daud merebut dari padanya seribu kereta, TUJUH RIBU orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta.

Selisih 5300 orang?

Apakah Tuhan keliru berhitung?

Ingat, yang dinamakan kitab suci dari ALLAH itu harus betul segala seginya, sampai titik & koma harus mempunyai makna, bahkan jumlah kata, jumlah huruf, jumlah kalimat, jumlah surat harus mempunyai makna. Bukan sekedar tulis saja, keliru pula… ^_^ … bandingkan dengan Qur’an!

Sekarang masalah “Cerita” kenaikan Isa setelah disalib.

Mana yang betul? Setelah 1 hari, setelah 8 hari atau setelah 40 hari???

Dalam Lukas 24:1-51 & Markus 16:9-19 menulis setelah 1 hari

Dalam Yohanes 20:26 menulis setelah 8 hari

Dalam Kisah Rasul 1:2-3 & 9 menulis setelah 40 hari

Inilah apa yang dikatakan Qur’an tentang kitab “Suci” lain:

QS. 4 An-Nisaa’:82 Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

Ini bermakna kitab lain tidak murni dari ALLAH karena banyak pertentangan didalamnya.

Subhanallah…1 lagi bukti…

Dari ilmiah…. Islam TERBUKTI Benar…

Dari nalar…. Islam TERBUKTI Benar…

Dari Sejarah…. Islam TERBUKTI Benar…

Dari bahkan Kitab agama lain pun…. Islam TERBUKTI Benar…

TV Al Qur’An… Mendengarkan Bacaan Ayat Qur’an On Line dari Internet

Dengarkanlah bacaan-bacaan ayat suci Al Qur’an dari para qori mudah dengan suara yang merdu…
Insya Allah akan menambah kesyahduan dan ketenangan jiwa kita ketika mendengar bacaan mereka.

Klik gambar ini untuk mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al Qur’an dari internet