BACA DAN SEBARKAN LINK ARTIKEL BERIKUT INI!!! 100% HALAL UNTUK DI COPY PASTE!! WASPADAI TERUS AJARAN WAHHABI!!!

BACA DAN SEBARKAN LINK ARTIKEL BERIKUT INI!!! 100% HALAL UNTUK DI COPY PASTE!!

WASPADAI TERUS AJARAN WAHHABI!!!

1. Para Ulama Telah Membantah Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab; Perintis Gerakan Wahhabi, klik http://www.facebook.com/note.php?note_id=…112485828768335&id=351534640896&ref=mf

2. Imam Taqiyyudin Abu Bakr al-Husni, penulis kitab Kifayat al-Akhyar, (–herannya kitab ini menjadi salah satu buku rujukan Wahabi–) dalam kitabnya berjudul “Daf’u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrad” menuliskan: “Kekufuran Ibn Taimiyah telah disepakati oleh Ulama empat madzhab”. klik http://www.facebook.com/note.php?note_id=112479795435605&id=351534640896&ref=share

3. BACA DAN SEBARKAN!! al Imam Ibn al Jawzi Membongkar Kesesatan Aqidah Tasybih ((( Mewaspadai Ajaran Wahabi ))) klik inihttp://www.facebook.com/note.php?note_id=164430070240577&id=351534640896&ref=mf

4. Wahabi Punya Akal Sehat Ga Sih???? Dia Yakin Arsy Makhluk Allah; Tapi Dia Bilang Allah bertempat Di arsy!! Na’udzu Billah!!! klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=139898152693769&id=351534640896&ref=mf

5. Dalil Kebolehan Mencium Makam Rasulullah Atau Orang-orang Saleh Dari Kitab Wafa’ al Wafa (Menohok Ajaran Sesat Wahabi) klik ini http://www.facebook.com/note.php?note_id=160954943921423&id=351534640896&ref=mf

6. Wahabi Merusak Kitab Nihayah al-Qaul al-Mufid, [[ Ini Buktinya ]], baca dan sebarkan…. tengok kiri kanan jangan sampai ada kerabat kita yang jadi Wahhabi, Klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=154182567931994&id=351534640896&ref=mf

7. Dalil Kebolehan Mencium Makam Rasulullah Atau Orang-orang Saleh Dari Kitab Wafa’ al Wafa (Menohok Ajaran Sesat Wahabi), baca dan sebarkan. Klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=160954943921423&id=351534640896&ref=mf

8. Hadits Riwayat Imam Muslim Dalam Kitab Shahih Dengan Syarh-nya Tentang Anjuran Tabarruk Dengan Peninggalan Orang2 Saleh, Sementara Wahabi sesat mengatakan tabarruk perbuatan bid’ah dan syirik. Klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=162827517067499&id=351534640896&ref=mf

9. Imam Syafi’i Setiap Hari Ziarah Ke Makam Imam Abu Hanifah Dan Tawassul Dengannya, Sementara Wahabi Mengatakan Syirik Dan Kufur. Waspadai terus ajaran sesat Wahabi…. Klik http://www.facebook.com/note.php?note_id=162829053734012&id=351534640896&ref=mf

10. Satu catatan untuk Ibnu Utsaimin dan para pengikutnya: “DI MATA KALIAN SENDIRI RAJA KALIAN ADALAH ORANG KAFIR” karena ia berdoa dengan menghadap ke makam Rasulullah… Klik http://www.facebook.com/note.php?note_id=177951145555136&id=351534640896&ref=mf

11. Dedengkot Wahabi “Berantem” Saling Menyesatkan; Ibnu Bas dan Ibnu Utsaimin [Bukti Nyata Kesesatan Aqidah Wahabi]… baca dan sebarkan!!!! Klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=181310078552576&id=351534640896&ref=mf

12. Ibn al Jawzi Dalam Sifat as Shofwah Menganjurkan Ziarah Ke Makam Orang2 Saleh Dan Tawassul, Sementara Wahabi Mengatakan Syirik Klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=162824827067768&id=351534640896&ref=mf

13. Salah Seorang Ulama Terkemuka Dalam Madzhab Hanafi; Imam Ibn Abidin, MENGATAKAN bahwa Kaum Wahabi SESAT…!!!! Klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=150450398305211&id=351534640896&ref=mf

14. Ibnu Hajar al-Haitami; Ulama Terkemuka Madzhab Syafi’i, Mengatakan: “IBNU TAIMIYAH SESAT” (Menohok Wahabi) Klik http://www.facebook.com/note.php?note_id=150951658255085&id=351534640896&ref=mf

15. Menohok Kaum Wahabi Yang Anti Tawassul, Dari Tulisan Adz-Dzahabi. Sodorkan Tulisan adz-Dzahabi Ini Kepada Mereka!!!! Klik http://www.facebook.com/note.php?note_id=151512118199039&id=351534640896&ref=mf

16. Lengkap membahas masalah peray…aan Maulid Nabi dari a sampe z, sangat penting untuk membantah ajaran sesat Wahabi, baca dan sebarkan…. Barakallah fikum!!! Klik http://www.facebook.com/note.php?note_id=153892607960990&id=351534640896&ref=mf

17. Konyol, salah seorang pemuka Wahabi, bernama al Qanuji, dlm karyanya berjudul “ad Din al Khalish”, j. 1, h. 140, brkt: “Taqlid dengan madzhab-madzhab adalah syirik”. Ini artinya, menurut dia seluruh umat Islam telah menjadi kafir karena mreka semua bertaqlid kepada empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali). klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=154893354527582

18. Di Atas Arsy Terdapat Tempat [[[ Membongkar Kesesatan Nashiruddin al Albani; Salah Satu Tiang Ajaran Sesat Wahhabi ]]] Klik http://www.facebook.com/note.php?note_id=153597111323873&id=351534640896&ref=mf

19. Ibnu Taimiyah Dalam Karyanya Mengatakan Bahwa Dari Arah Timur Akan Muncul FITNAH BESAR Dan PANGKAL KEKUFURAN yaitu Fitnah Wahhabi An-Najedi Klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=154442421239342&id=351534640896&ref=mf

20. Wahabi mengatakan: “Maulid nabi sesat, ga ada di zaman Rasulullah”. heh.. Wahabi, buka dan baca link ini; Imam Kalian; Ibnu Taimiyah al Mujassim mengatakan perayaan maulid nabi pekerjaan yang baik. Katakan oleh kalian: “IBNU TAIMIYAH SESAT”. Klik http://www.facebook.com/note.php?note_id=154866137863637&id=351534640896&ref=mf

21. Lagi; Kaum Wahabi “Mengoyak” (mereduksi) Kitab al Adzkar Karya Imam An Nawawi, heh!! mereka ga punya amanat ilmiah, klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=160029190680665

22. Hati2, Ada Dua Orang Bernama Abu Ya’la, Keduanya Orang Berbeda [Sangat Penting Untuk Menghindari Tipu Daya Kaum Wahhabi], klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=185239738159610&id=351534640896&ref=mf

23. Heh..!”Cium Tangan” Dibilang Mendekati Perbuatan Syirik?! Membasmi Atau Menyebarkan “TBC”??! [Mendudukan Persoalan Dengan Dalil] Klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=132078848329&id=1789501505&ref=mf

24. Nasehat adz-Dzahabi Terhadap Ibn Taimiyah; Bukti Pengakuan Seorang Murid Bagi Kesesatan Sang Guru Klik http://www.facebook.com/note.php?note_id=381439268329&id=1789501505&ref=mf

25. Wahabi = Khawarij,,,,, Khawarij = Wahabi, demikain tulisan Syekh Shawi dalam Hasyiyah Tafsir al Jalalain, silahkan cek dalam link berikut Klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=153873444629573&id=351534640896&ref=mf

26. Diantaranya, Karena Takwil Berikut Ini Ulama Sekaliber Imam an-Nawawi Dianggap sesat Oleh Kaum Wahhabi. Hasbunallah!! Klik http://www.facebook.com/note.php?note_id=154238364593081&id=351534640896&ref=mf

27. Dedengkot Wahabi; IBNU UTSAIMIN mengatakan bahwa Imam Ibnu Hajar al Asqalani bukan dari golongan Ahlussunnah Wal Jama’ah, klik inihttp://www.facebook.com/note.php?note_id=112481828768735&id=351534640896&ref=mf

28. Supaya Jangan Sembarangan Mengklaim Ahli Bid’ah Kepada Orang Lain (Hakekat Bid’ah Lengkap Dari a Sampai z, Mewaspadai Wahabi) Klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=112546762095575&id=351534640896&ref=mf

29. Supaya Tidak Sembarang Berbicara Masalah Hukum Agama; Anda Tidak Akan Mencapai Derajat Mujtahid Maka Anda Harus Menjadi Muqallid, klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=112489875434597&id=351534640896&ref=share

30. Salah satu akar terorisme; karena salahpaham terhadap kandungan QS. al-Ma’idah: 44. Waspada, jangan sampai anda terjebak…Oleh Wahabi Teroris!!! Klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=112481618768756&id=351534640896&ref=mf

31. Membongkar Kesesatan Ajaran Wahabi Yang Membagi Tauhid kepada 3 Bagian; Aqidah Mereka Ini Nyata Bid’ah Sesat Klik http://www.facebook.com/note.php?note_id=112480862102165&id=351534640896&ref=mf

32. Imam Taqiyyudin Abu Bakr al-Husni, penulis kitab Kifayat al-Akhyar, (–herannya kitab ini menjadi salah satu buku rujukan Wahabi–) dalam kitabnya berjudul “Daf’u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrad” menuliskan: “Kekufuran Ibn Taimiyah telah disepakati oleh Ulama empat madzhab”. Klik http://www.facebook.com/note.php?note_id=112479795435605&id=351534640896&ref=share

33. [Mewaspadai Wahhabiyyah] Masa Memakai Tasbih Untuk Menghitung Bilangan Dzikir Disebut Bid’ah Juga?! [Panjang.. Baca yang sabar] Klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=112554782094773&id=351534640896&ref=mf

34. al Imam Ibn al Jawzi Membongkar Kesesatan Aqidah Tasybih ((( Mewaspadai Ajaran Wahabi ))) klik ini http://www.facebook.com/note.php?note_id=164430070240577&id=351534640896&ref=mf

35. Jangan Salah Memahami Hadits Ini, Orang2 Wahhabi Mengkafirkan Banyak Orang Islam Karena Salah Memahami Hadits Ini, Hattiii2..!!! Klikhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=112487062101545&id=351534640896&ref=mf

36. Di Antara Argumen Buruk Kaum Wahhabi Tentang Tabarruk Dan Tawassul; KITA BONGKAR DI SINI.. !!! Klik http://www.facebook.com/note.php?note_id=112482865435298&id=351534640896&ref=m

SURAT TERBUKA UNTUK PARA PENGIKUT WAHABI/SALAFY

Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh

 

Wahai saudaraku  sejujurnya kukatakan kepadamu bahwa aku  tidak membenci mu  bahkan aku sangat kasihan dan risau kepadamu.

 

Mengapa itu terjadi dan selalu menganggu pikiranku ketika aku berhadapan atau mengingat saudaraku???

 

Hal-hal berikut inilah yang membuatku risau dan sedih…

 

  1. Saudaraku engkau  telah menyimpang dari kalimat syahada yang pertamat yang diperintahkan Allah dan yang diajarkan Rasulullah.  Dalam syahadat Allah hanya meminta kita meyakini tiada tuhan selain Allah itu saja. Kita tidak disuruh untuk meyakini tuhan itu dilangit dan tidak disuruh memaksakan keyakinan bahwa tuhan dilangit kepada orang yang sudah bersyahadat dengan benar. Ingat syahadat kita hanya diperintahkan meyakini tiada tuhan selain Allah itu saja.
  2. Saudaraku engkau telah menyimpangan terhadap syahadat yang kedua, engkau lebihmemulyakan Muhammad bin Abdul Wahab ketmbang Muhammad bin Abdullah ini terbukti engkau melarang orang mengingat sirroh nabawi (sejarah kelahiran nabi) dan melarang umat Islam mengagungkan dan memberi gelaran sayyidina kepada Rasulullah, padahal untuk ulama dan ustadz kalian memberi gelaran seperti syaikh,allama’,hafidzahulloh,dan lain-lain paggilan yang mulia.
  3. Saudaraku engkau menjadikan sunnah Nabi secara fisik sebagai hal yang menakutkan umat sehingga ciri2 fisik Rasulullah yang mulia menjadi ejekan umat akibat perbuatan anda menghujat dan menghina golongan lain. Sehingga umat takut untuk mengamalkan sunnah. Karena jika mereka tidak dihina maka mereka juga tidak akan menghina.
  4. Saudaraku engkau kembali mengungkap hal2 khilafiyah yang oleh ulama terdahulu dianggap sudah selesai tetapi engkau ungkit2 kembali sehingga menjadi perdebatan dan membingungkan umat dan memecah belah ukhuwah Islamiyah yang sudah terbina dengan baik.
  5. Saudaraku engkau mengikuti fatwa hal-hal yang ghoib yang merupakan wewenang Allah kepada umat Islam padahal hal2 ghoib itu hanya Allah yang tahu misalnya tentang dimana Allah,Arsy,Surga dan Neraka,
  6. Saudaraku engkau telah menyakiti hati umat Islam dan juga menyakiti hati Rasulullah dengan memvonis orang tua Rasulullah di neraka dan juga memvonis ulama2 berada di neraka dan juga memvonis umat yang tidak sefaham berada di neraka. Dengan mengungkapkan dalil2 ayat dan nash yang samar penafsirannya bahkan ulama2 muktabar tidak berani menafsirkan ayat dan hadist tersebut.

Dengan beberapa fakta diatas menjadikan aku sedih dan risau  bahwa dakwahmu bukan  mengajak kepada Allah dan RasulNya tetapi mengajak kepada musuh2 Allah.

 

Semoga saudaraku segera menyadari dan bertobat dan kembali kepada Allah dan RasulNya dengan belajar kepada ulama yang berguru pada ulama yang  benar-benar sebagai pewaris para Nabi yaitu ulama yang pemikirannya dan ilmunya sudah teruji mampu menyelesaikan permasalahan umat baik untuk perkara dunia lebih-lebih untukperkara akherat, sebelum maut memisahkan kita… dan semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk jalan yang benar yaitu jalan orang2 yang telah diberi nikmat kepada mereka dan bukan jalan orang2 yang dimurkai Allah dan bukan jalan orang2 yang tersesat. Amin ya robbal alamin.

 

Ya Allah jika ilham yang engkau berikan ini benar sesungguhnya ini datang dariMu dan  Engkaulah Zat yang Maha Benar, jika ini salah, kesalahan ini adalah milik hambaMu yang dhoif ini dan tidak ada sedikitpun bermaksud memfitnah saudaraku yang lain… ini hanyalah karena kerisauan hambamu ini ya Allah aku mohon ampun kepadaMu, Ya Rahman…Ya Rahim..Ya Ghofurur Rohim.

 

Bagi saudaraku yang lain yang juga tak rela jika saudaranya terjerumus terlalu jauh dengan hal2 yang telah saya utarakan diatas silakan share dengan cara mengklik tulisan “share” atau “bagi” atau copy paste dan memposting ulang di account fb saudara atau blog saudara.

 

Terima kasih. Jazakumullah khoiron katsiron…

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

 

 

Taman Surga

Rabi’ul Awal 1432H

Sumber: <a href=”http://www.facebook.com/note.php?note_id=105090906237810“>http://www.facebook.com/note.php?note_id=105090906237810</a>

SELAMAT MENYAMBUT MAULID NABI BESAR MUHAMMAD SAW

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi robbil ‘alamin, washollatu wassalamu’alall asrofil anbiyai wal mursallin wa’ala alihi wa ashobihi ajmain. Ama ba’du.

Segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wata’ala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita yaitu nikmat Iman wal Islam. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Sholallahu ‘alaihi wa salam, karena dengan kelahiran beliau membawa rahmat di seluruh alam dan membawa manusia dari jaman jahiliyah menjadi jaman cahaya hidayah Iman dan Islam.

Sebentar lagi kita akan menyambut dan memperingati hari yang sangat bersejarah untuk umat Islam di seluruh dunia yaitu maulid nabi besar Muhammad sholallahu ‘alaihi wasalam, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal 1432 H atau bertepatan dengan tanggal 15 Pebruari 2011. Sebagai umat beliau sepantasnyalah kita mengenang siroh nabawi atau sejarah perjalanan nabi dan perjuangannya dalam menegakkan dinnul Islam.

Sebagaian orang yang tidak bertanggung jawab menuduh merayakan maulid adalah bid’ah dan sesat sangat – sangat menyakitkan hati umat Islam di dunia khususnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan setiap tahun merayakan dan bergembira menyambut maulid nabi dengan sodaqah kepada anak yatim dan mengadakan pengajian dan ceramah agama tentang siroh nabawi di Masjid-masjid, di mushollah-mushollah bahkan di gedung-gedung perkantoran,pesantren-pesantren,kampus-kampus dan sekolah-sekolah.

Tuduhan mereka sangat lucu dan menggunakan dalil yang tidak sesuai dengan konteks dan penuh tuduhan yang tidak berdasar atas peringatan maulid itu. Dengan demikian perlulah diluruskan bahwa maulid nabi itu mempunyai dalil dan juga ada keutamaan – keutamaan dalam peringatan dengan tujuan mengingat kembali perjalanan sejarah rasulullah dalam mendakwahkan Islam sehingga kita bisa mendapatkan nikmat Islam itu sekarang.

Berikut ini adalah dalil-dalil yang menjadi dasar peringatan maulid nabi besar Muhammad sholallahu ‘alaihi wasalam:

1. Abu Bakar ash-Shiddiq

Telah berkata Sayyidina Abu Bakar As-Shiddiq: “Barangsiapa yang menafkahkan satu dirham bagi menggalakkan bacaan Maulid Nabi saw., maka ia akan menjadi temanku di dalam syurga.” (sumber …dari kitab anni’matul kubr…o ‘alaa al-’aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

2. Umar bin Khottob al-Furqon

Telah berkata Sayyidina ‘Umar: “Siapa yang membesarkan (memuliakan) majlis maulid Nabi saw. maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam.” (sumber dari kitab anni’matul kubro ‘alaa al-’aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

3. Utsman bin ‘Affan Dzun-Nuraini

Telah berkata Sayyidina Utsman: “Siapa yang menafkahkan satu dirham untuk majlis membaca maulid Nabi saw. maka seolah-olah ia menyaksikan peperangan Badar dan Hunain” (sumber dari kitab anni’matul kubro ‘alaa al-’aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

4. Ali bin Abi Tholib Karomallahu wajhah

Telah berkata ‘Ali : “Siapa yang membesarkan majlis maulid Nabi saw. dan karenanya diadakan majlis membaca maulid, maka dia tidak akan keluar dari dunia melainkan dengan keimanan dan akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab”. (sumber dari kitab anni’matul kubro ‘alaa al-’aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

5. Syekh Hasan al-Bashri

Telah berkata Hasan Al-Bashri: “Aku suka seandainya aku mempunyai emas setinggi gunung Uhud, maka aku akan membelanjakannya untuk membaca maulid Nabi saw. (sumber dari kitab anni’matul kubro ‘alaa al-’aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

6. Syekh Junaid al-Baghdady

Telah berkata Junaid Al-Baghdadi semoga Allah mensucikan rahasianya: “Siapa yang menghadiri majlis maulid Nabi saw. dan membesarkan kedudukannya, maka sesungguhnya ia telah mencapai kekuatan iman”. (sumber dari kitab anni’matul kubro ‘alaa al-’aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

7. Syekh Ma’ruf al-Karkhy

Telah berkata Ma’ruf Al-Karkhi: “Siapa yang menyediakan makanan untuk majlis membaca maulid Nabi saw. mengumpulkan saudaranya, menyalakan lampu, memakai pakaian yang baru, memasang bau yang wangi dan memakai wangi-wangian karena membesarkan kelahiran Nabi saw, niscaya Allah akan mengumpulkannya pada hari kiamat bersama kumpulan yang pertama di kalangan nabi-nabi dan dia berada di syurga yang teratas (Illiyyin)” (sumber dari kitab anni’matul kubro ‘alaa al-’aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

8. Fakhruddin ar-Rozi

Telah berkata seorang yang unggul pada zamannya, Imam Fakhruddin Al-Razi: “Tidaklah seseorang yang membaca maulid Nabi saw ke atas garam atau gandum atau makanan yang lain, melainkan akan zahir keberkatan padanya, dan setiap sesuatu yang sampai kepadanya (dimasuki) dari makanan tersebut, maka makanan tersebut akan bergoncang dan tidak akan tetap sehingga Allah mengampunkan orang yang memakannya”.

“Sekirannya dibacakan maulid Nabi saw. ke atas air, maka orang yang meminum seteguk dari air tersebut akan masuk ke dalam hatinya seribu cahaya dan rahmat, akan keluar daripadanya seribu sifat dengki, penyakit dan tidak mati hati tersebut pada hari dimatikan hati-hati”.

“Siapa yang membaca maulid Nabi saw. pada suatu dirham yang ditempa dengan perak atau emas dan dicampurkan dirham tersebut dengan yang lainnya, maka akan jatuh ke atas dirham tersebut keberkatan, pemiliknya tidak akan fakir dan tidak akan kosong tangannya dengan keberkatan Nabi saw.” (sumber dari kitab anni’matul kubro ‘alaa al-’aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

9. Imam as-Syafii

Telah berkata Imam Asy-Syafi’i: “Siapa yang menghimpunkan saudaranya (sesama Islam) untuk mengadakan majlis maulid Nabi saw., menyediakan makanan dan tempat serta melakukan kebaikan, dan dia menjadi sebab dibaca maulid Nabi saw. itu, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat bersama ahli siddiqin (orang-orang yang benar), syuhada’ dan solihin serta berada di dalam syurga-syurga Na’im.” (sumber dari kitab anni’matul kubro ‘alaa al-’aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

10. as-Sary as-Saqothy

Telah berkata As-Sariyy As-Saqothi: “Siapa yang pergi ke suatu tempat yang dibacakan di dalamnya maulid Nabi saw. maka sesungguhnya ia telah pergi ke satu taman dari taman-taman syurga, karena tidaklah ia menuju ke tempat-tempat tersebut melainkan lantaran kerana cintanya kepada Nabi saw. Sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: “Sesiapa yang mecintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam syurga.” (sumber dari kitab anni’matul kubro ‘alaa al-’aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

11. Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar al-Haitami

“Siapa yang hendak membesarkan maulid Nabi saw. maka cukuplah disebutkan sekedar

ini saja akan kelebihannya. Bagi siapa yang tidak ada di hatinya hasrat untuk membesarkan maulid Nabi saw. sekiranya dipenuhi dunia ini dengan pujian ke atasnya, tetap juga hatinya tidak akan tergerak untuk mencintai Nabi saw. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian di kalangan orang yang membesarkan dan memuliakannya dan mengetahui kadar kedudukan Baginda saw. serta menjadi orang yang teristimewa di kalangan orang-orang yang teristimewa di dalam mencintai dan mengikutinya. Aamiin, wahai Tuhan sekalian alam. Semoga Allah melimpahkan rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad saw. keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian hingga Hari Kemudian.”

(sumber dari kitab anni’matul kubro ‘alaa al-’aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

Oleh Group Facebook: 1.000.000 Juta Orang Menolak Wahabi di Indonesia