TELANJANG BERJAMAAH

Telanjang berjamaah…yaitu orang-orang yang telanjang bersama-sama….

Hadist Nabi Muhammad SAW tentang padang Masyar:

Dari Usman bin Affan bin Dahaak bin Muzaim

daripada Abbas ra, bapa saudara Rasulullah SAW

dari Rasulullah SAW telah bersabda, yang

bermaksud:
  “Aku adalah orang (manusia) yang paling awal

dibangkitkan dari kubur (bumi) pada hari kiamat

yang tiada kebanggaan. Bagiku ada syafaat pada

hari kiamat yang tiada kemegahan. Bendera

pujian di tanganku dan nabi-nabi keseluruhannya

berada di bawah benderaku. Umatku adalah umat

yang terbaik. Mereka adalah umat yang pertama

dihisab sebelum umat yang lain. Ketika mereka

bangkit dari kubur, mereka akan mengibas

(membuang) tanah yang ada di atas kepala

mereka. Mereka semua akan berkata: “Kami

bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan

kami bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah.

Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Taala

serta dibenarkan oleh para rasul.”     Ibnu

Abbas ra berkata: “Orang yang pertama

dibangkitkan dari kubur di hari kiamat ialah

Muhammad SAW. Jibril as akan datang kepadanya

bersama seekor Buraq. Israfil pula datang

dengan membawa bersama bendera dan mahkota.

Izrail pula datang dengan membawa bersamanya

pakaian-pakaian syurga.”

Jibril as akan menyeru: “Wahai dunia! Di mana

kubur Muhammad SAW?”

Bumi akan berkata: “Sesungguhnya, Tuhanku telah

menjadikan aku hancur. Telah hilang segala

lingkaran, tanda dan gunung-ganangku. Aku tidak

tahu dimana kubur Muhammad SAW.”

Rasulullah SAW bersabda: “Lalu diangkatkan

tiang-tiang dari cahaya dari kubur Nabi

Muhammad SAW ke awan langit. Maka, empat

malaikat berada di atas kubur.”

Israfil bersuara: “Wahai roh yang baik!

Kembalilah ke tubuh yang baik!”

    Maka, kubur terbelah dua. Pada seruan yang

kedua pula, kubur mula terbongkar. Pada seruan

yang ketiga, ketika Rasulullah SAW berdiri,

baginda SAW telah membuang tanah di atas kepala

dan janggut baginda SAW. Baginda SAW melihat

kanan dan kiri. Baginda SAW dapati, tiada lagi

bangunan. Baginda SAW menangis sehingga

mengalir air matanya ke pipi.

Jibril as berkata kepadanya: “Bangun wahai

Muhammad! Sesungguhnya kamu di sisi Allah Taala

di tempat yang luas.”

Baginda SAW bertanya, “Kekasihku Jibril! Hari

apakah ini?”

Jibril as menjawab: “Wahai Muhammad! Janganlah

kamu takut! Inilah hari kiamat. Inilah hari

kerugian dan penyesalan. Inilah hari

pembentangan Allah Taala.”

Baginda SAW bersabda: “Kekasihku Jibril!

Gembirakanlah aku!”

Jibril as berkata: “Apakah yang kamu lihat di

hadapanmu?”

Baginda SAW bersabda: “Bukan seperti itu

pertanyaanku.”

Jibril as berkata: “Adakah kamu tidak melihat

bendera kepujian yang terpacak di atasmu?”

Baginda SAW bersabda: “Bukan itu maksud

pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan

umatku. Di mana perjanjian mereka?”

Jibril as berkata: “Demi keagungan Tuhanku!

Tidak akan terbongkar oleh bumi daripada

manusia, sebelummu?”

Baginda SAW bersabda: “Nescaya akan, kuatlah

pertolongan pada hari ini. Aku akan

mensyafaatkan umatku.”

Jibril as berkata kepada baginda SAW:

“Tungganglah Buraq ini wahai Muhammad SAW dan

pergilah ke hadapan Tuhanmu!”

Jibril as datang bersama Buraq ke arah Nabi

Muhammad SAW. Buraq cuba meronta-ronta. Jibril

as berkata kepadanya: “Wahai Buraq! Adakah kamu

tidak malu dengan makhluk yang paling baik

dicipta oleh Allah Taala? Sudahkah Allah Taala

perintahkan kepadamu agar mentaatinya?”

    Buraq berkata: “Aku tahu semua itu. Akan

tetapi, aku ingin dia mensyafaatiku agar

memasuki syurga sebelum dia menunggangku.

Sesungguhnya, Allah Taala akan datang pada hari

ini di dalam keadaan marah. Keadaan yang belum

pernah terjadi sebelum ini.”

Baginda SAW bersabda kepada Buraq: “Ya!

Sekiranya kamu berhajatkan syafaatku, nescaya

aku memberi syafaat kepadamu.”

    Setelah berpuas hati, Buraq membenarkan

baginda SAW menunggangnya lalu dia melangkah.

Setiap langkahan Buraq sejauh pandangan mata.

Apabila Nabi Muhammad SAW berada di Baitul

Maqdis di atas bumi dari perak yang putih,

malaikat Israfil as menyeru: “Wahai tubuh-tubuh

yang telah hancur, tulang-tulang yang telah

reput, rambut-rambut yang bertaburan dan urat-

urat yang terputus-putus! Bangkitlah kamu dari

perut burung, dari perut binatang buas, dari

dasar laut dan dari perut bumi ke perhimpunan

Tuhan yang Maha Perkasa.

    Roh-roh telah diletakkan di dalam tanduk

atau sangkakala. Di dalamnya ada beberapa

tingkat dengan bilangan roh makhluk. Setiap

roh, akan didudukkan berada di dalam tingkat.

Langit di atas bumi akan menurunkan hujan dari

lautan kehidupan akan air yang sangat pekat

seperti air mani lelaki. Daripadanya,

terbinalah tulang-tulang. Urat-urat memanjang.

Daging kulit dan bulu akan tumbuh. Sebahagian

mereka akan kekal ke atas sebahagian tubuh

tanpa roh.

    Allah Taala berfirman: “Wahai Israfil! Tiup

tanduk atau sangkakala tersebut dan hidupkan

mereka dengan izinKu akan penghuni kubur.

Sebahagian mereka adalah golongan yang gembira

dan suka. Sebahagian dari mereka adalah

golongan yang celaka dan derita.”

Malaikat Israfil as menjerit: “Wahai roh-roh

yang telah hancur! Kembalilah kamu kepada

tubuh-tubuh mu. Bangkitlah kamu untuk

dikumpulkan di hadapan Tuhan semesta alam.”

Allah Taala berfirman:
“Demi keagungan dan ketinggianKu! Aku

kembalikan setiap roh pada tubuh-tubuhnya!”

    Apabila roh-roh mendengar sumpah Allah

Taala, roh-roh pun keluar untuk mencari jasad

mereka. Maka, kembalilah roh pada jasadnya.

Bumi pula terbongkar dan mengeluarkan jasad-

jasad mereka. Apabila semuanya sedia, masing-

masing melihat.

    Nabi SAW duduk di padang pasir Baitul

Maqdis, melihat makhluk-makhluk. Mereka berdiri

seperti belalang yang berterbangan. 70 umat

berdiri. Umat Nabi Muhammad SAW merupakan satu

umat (kumpulan). Nabi SAW berhenti

memperhatikan ke arah mereka. Mereka seperti

gelombang lautan.

Jibril as menyeru: “Wahai sekalian makhluk,

datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang

telah disediakan oleh Allah Taala.”

Umat-umat datang di dalam keadaan satu-satu

kumpulan. Setiap kali Nabi Muhammad SAW

berjumpa satu umat, baginda SAW akan bertanya:

“Di mana umatku?”

Jibril as berkata: “Wahai Muhammad! Umatmu

adalah umat yang terakhir.”

Apabila nabi Isa as datang, Jibril as menyeru:

Tempatmu!”   Maka nabi Isa as dan Jibril as

menangis.

Nabi Muhammad SAW berkata: “Mengapa kamu berdua

menangis.”

Jibril as berkata: “Bagaimana keadaan umatmu,

Muhammad?”

Nabi Muhammad bertanya: “Di mana umatku?”

Jibril as berkata: “Mereka semua telah datang.

Mereka berjalan lambat dan perlahan.”

Apabila mendengar cerita demikian, Nabi

Muhammad SAW menangis lalu bertanya: “Wahai

Jibril! Bagaimana keadaan umatku yang berbuat

dosa?”

Jibril as berkata: “Lihatlah mereka wahai

Muhammad SAW!”

    Apabila Nabi Muhammad SAW melihat mereka,

mereka gembira dan mengucapkan selawat kepada

baginda SAW dengan apa yang telah Allah Taala

muliakannya. Mereka gembira kerana dapat

bertemu dengan baginda SAW. Baginda SAW juga

gembira terhadap mereka. Nabi Muhammad SAW

bertemu umatnya yang berdosa. Mereka menangis

serta memikul beban di atas belakang mereka

sambil menyeru: “Wahai Muhammad!”

Air mata mereka mengalir di pipi. Orang-orang

zalim memikul kezaliman mereka. Nabi Muhammad

SAW bersabda: “Wahai umatku.” Mereka berkumpul

di sisinya. Umat-umatnya menangis.

Ketika mereka di dalam keadaan demikian,

terdengar dari arah Allah Taala seruan yang

menyeru: “Di mana Jibril?”
Jibril as berkata: “Jibril di hadapan Allah,

Tuhan semesta alam.”

Allah Taala berfirman di dalam keadaan Dia amat

mengetahui sesuatu yang tersembunyi: “Di mana

umat Muhammad SAW?”

Jibril as berkata: “Mereka adalah sebaik umat.”

Allah Taala berfirman: “Wahai Jibril!

Katakanlah kepada kekasihKu Muhammad SAW bahawa

umatnya akan datang untuk ditayangkan di

hadapanKu.”

Jibril as kembali di dalam keadaan menangis

lalu berkata: “Wahai Muhammad! Umatmu telah

datang  untuk ditayangkan kepada Allah Taala.”

Nabi Muhammad SAW berpaling ke arah umatnya

lalu berkata: “Sesungguhnya kamu telah

dipanggil untuk dihadapkan kepada Allah Taala.”

    Orang-orang yang berdosa menangis kerana

terkejut dan takut akan azab Allah Taala. Nabi

Muhammad SAW memimpin mereka sebagaimana

pengembala memimpin ternakannya menuju di

hadapan Allah Taala. Allah Taala berfirman:

“Wahai hambaKu! Dengarkanlah kamu baik-baik

kepadaKu tuduhan apa-apa yang telah

diperdengarkan bagi kamu dan kamu semua

melakukan dosa!”

    Hamba-hamba Allah Taala terdiam. Allah

Taala berfirman: “Hari ini, Kami akan membalas

setiap jiwa dengan apa yang telah mereka

usahakan. Hari ini, Aku akan memuliakan sesiapa

yang mentaatiKu. Dan, Aku akan mengazab sesiapa

yang menderhaka terhadapKu. Wahai Jibril! Pergi

ke arah Malik, penjaga neraka! Katakanlah

kepadanya, bawakan Jahanam!”

Jibril pergi berjumpa Malik, penjaga neraka

lalu berkata: “Wahai Malik! Allah Taala telah

memerintahkanmu agar membawa Jahanam.”

Malik bertanya: “Apakah hari ini?”

Jibril menjawab: “Hari ini adalah hari kiamat.

Hari yang telah ditetapkan untuk membalas

setiap jiwa dengan apa yang telah mereka

usahakan.”

Malik berkata: “Wahai Jibril! Adakah Allah

Taala telah mengumpulkan makhluk?”

Jibril menjawab: “Ya!”

Malik bertanya: “Di mana Muhammad dan umatnya?”

Jibril berkata: “Di hadapan Allah Taala!”

Malik bertanya lagi: “Bagaimana mereka mampu

menahan kesabaran terhadap kepanasan nyalaan

Jahanam apabila mereka melintasinya sedangkan

mereka semua adalah umat yang lemah?”

Jibril berkata: “Aku tidak tahu!”

    Malik menjerit ke arah neraka dengan sekali

jeritan yang menggerunkan. Neraka berdiri di

atas tiang-tiangnya. Neraka mempunyai tiang-

tiang yang keras, kuat dan panjang. Api

dinyalakan sehingga tiada kekal mata seorang

dari makhluk melainkan bercucuran air mata

mereka (semuanya menangis).

    Air mata sudah terhenti manakala air mata

darah manusia mengambil alih. Kanak-kanak mula

beruban rambut. Ibu-ibu yang memikul anaknya

mencampakkan mereka. Manusia kelihatan mabuk

padahal mereka sebenarnya tidak mabuk.

 

Rasulullah SAW Membela Umatnya

    Di padang mahsyar orang yang mula-mula

berusaha ialah nabi Ibrahim as. Baginda

bergantung dengan asap Arsy yang naik lalu

menyeru: “TuhanKu dan Penguasaku! Aku adalah

khalilMu Ibrahim. Kasihanilah kedudukanku pada

hari ini! Aku tidak meminta kejayaan Ishak dan

anakku pada hari ini.”

Allah Taala berfirman: “Wahai Ibrahim! Adakah

kamu melihat Kekasih mengazab kekasihnya.”

Nabi Musa as datang. Baginda bergantung dengan

asap Arsy yang naik lalu menyeru: “KalamMu. Aku

tidak meminta kepadaMu melainkan diriku. Aku

tidak meminta saudaraku Harun. Selamatkanlah

aku dari kacau bilau Jahanam!”

Isa as datang di dalam keadaan menangis.

Baginda bergantung dengan Arsy lalu menyeru:

“Tuhanku… Penguasaku.. Penciptaku! Isa roh

Allah. Aku tidak meminta melainkan diriku.

Selamatkanlah aku dari kacau bilau Jahanam!”

Suara jeritan dan tangisan semakin kuat. Nabi

Muhammad SAW menyeru: “Tuhanku.. Penguasaku

Penghuluku.. .. !Aku tidak meminta untuk

diriku. Sesungguhnya aku meminta untuk umatku

dariMu!”

Ketika itu juga, neraka Jahanam berseru:

“Siapakah yang memberi syafaat kepada umatnya?”

Neraka pula berseru: “Wahai Tuhanku…

Penguasaku dan Penghuluku! Selamatkanlah

Muhammad dan umatnya dari seksaannya!

Selamatkanlah mereka dari kepanasanku, bara

apiku, penyeksaanku dan azabku! Sesungguhnya

mereka adalah umat yang lemah. Mereka tidak

akan sabar dengan penyeksaan.”

Malaikat Zabaniah menolaknya sehingga terdampar

di kiri Arsy. Neraka sujud di hadapan Tuhannya.

Allah Taala berfirman: “Di mana matahari?”  

Maka,  matahari dibawa mengadap Allah Taala. Ia

berhenti di hadapan Allah Taala.

Allah Taala berfirman kepadanya: “Kamu! Kamu

telah memerintahkan hambaKu untuk sujud kepada

kamu?”

Matahari menjawab. “Tuhanku! Maha Suci diriMu!

Bagaimana aku harus memerintahkan mereka

berbuat demikian sedangkan aku adalah hamba

yang halus?”

Allah Taala berfirman: “Aku percaya!”

Allah Taala telah menambahkan cahaya dan

kepanasannya sebanyak 70 kali ganda. Ia telah

dihampirkan dengan kepala makhluk.”

Ibnu Abbas r.h. berkata: “Peluh manusia bertiti

dan sehingga mereka berenang di dalamnya. Otak

-otak kepala mereka menggeleggak seperti periuk

yang sedang panas. Perut mereka menjadi seperti

jalan yang sempit.

Air mata mengalir seperti air mengalir. Suara

ratap umat-umat manusia semakin kuat.

Nabi Muhammad SAW lebih-lebih lagi sedih. Air

matanya telah hilang dan kering dari pipinya.

Sekali, baginda SAW sujud di hadapan Arsy dan

sekali lagi, baginda SAW rukuk untuk memberi

syafaat bagi umatnya.

Para Nabi melihat keluh kesah dan tangisannya.

Mereka berkata: “Maha Suci Allah! Hamba yang

paling dimuliakan Allah Taala ini begitu

mengambil berat, hal keadaan umatnya.

Daripada Thabit Al-Bani, daripada Usman Am

Nahari berkata: “Pada suatu hari Nabi SAW

menemui Fatimah Az-Zahara’ r.h. Baginda SAW

dapati, dia sedang menangis.”

Baginda SAW bersabda: “Permata hatiku! Apa yang

menyebabkan dirimu menangis?”

Fatimah menjawab: “Aku teringat akan firman

Allah Taala.”

“Dan, kami akan mehimpunkan, maka Kami tidak

akan mengkhianati walau seorang daripada

mereka.”
Lalu Nabi SAW pun menangis. Baginda SAW

bersabda: “Wahai permata hatiku! Sesungguhnya,

aku teringat akan hari yang terlalu dahsyat.

Umatku telah dikumpulkan pada hari kiamat

dikelilingi dengan perasaan dahaga dan

telanjang. Mereka memikul dosa mereka di atas

belakang mereka. Air mata mereka mengalir di

pipi.”

Fatimah r.h. berkata: “Wahai bapaku! Apakah

wanita tidak merasa malu terhadap lelaki?”

Baginda SAW menjawab: “Wahai Fatimah!

Sesungguhnya, hari itu, setiap orang akan sibuk

dengan untung nasib dirinya. Adapun aku telah

mendengar Firman Allah Taala:” Bagi setiap

orang dari mereka, di hari itu atau satu utusan

yang melalaikan dia.

( Abasa: 37)

Fatimah ra. bertanya: “Di mana aku hendak

mendapatkanmu di hari kiamat nanti, wahai

bapaku?”

Baginda SAW menjawab: “Kamu akan menjumpaiku di

sebuah telaga ketika aku sedang memberi minum

umatku.”

Fatimah r.h. bertanya lagi: “Sekiranya aku

dapati kamu tiada di telaga?”

Baginda SAW bersabda: “Kamu akan menjumpaiku di

 atas Sirat sambil dikelilingi para Nabi. Aku

akan menyeru: “Tuhan Kesejahteraan! Tuhan

Kesejahteraan! Para malaikat akan menyambut:

“Aamiin.”

Ketika itu juga, terdengar seruan dari arah

Allah Taala lalu berfirman: “Nescaya akan

mengikuti kata-katanya pada apa yang kamu

sembah.”

Setiap umat akan berkumpul dengan sesuatu yang

mereka sembah. Ketika itu juga, neraka Jahanam

melebarkan tengkuknya lalu menangkap mereka

sebagaimana burung mematuk kacang.

Apabila seruan dari tengah Arsy kedengaran,

maka manusia yang menyembahNya datang beriring.

Sebahagian daripada orang yang berdiri di situ

berkata: “Kami adalah umat Muhammad SAW!”

Allah Taala berfirman kepada mereka: “Mengapa

kamu tidak mengikuti orang yang kamu sembah?”

Mereka berkata: “Kami tidak menyembah melainkan

Tuhan Kami. Dan, kami tidak menyembah

selainNya.”

Mereka ditanya lagi: “Kami mengenali Tuhan

kamu?”

Mereka menjawab: “Maha Suci diriNya! Tiada yang

kami kenali selainNya.”

    Apabila ahli neraka dimasukkan ke dalamnya

untuk diazab, umat Muhammad SAW mendengar bunyi

pukulan dan jeritan penghuni neraka. Lalu

malaikat Zabaniah mencela mereka. Mereka

berkata: “Marilah kita pergi meminta syafaat

kepada Muhammad SAW!”

Manusia berpecah kepada tiga kumpulan.
1.  Kumpulan orang tua yang menjerit-jerit.
2.  Kumpulan pemuda.
3.  Wanita yang bersendirian mengelilingi

mimbar-mimbar.

    Mimbar para Nabi didirikan di atas kawasan

lapang ketika kiamat. Mereka semua berminat

terhadap mimbar Nabi Muhammad SAW. Mimbar Nabi

Muhammad SAW terletak berhampiran dengan tempat

berlaku kiamat. Ia juga merupakan mimbar yang

paling baik, besar dan cantik. Nabi adam as dan

isterinya Hawa berada di bawah mimbar Nabi SAW.

Hawa melihat ke arah mereka lalu berkata:

“Wahai Adam! Ramai dari zuriatmu dari umat

Muhammad SAW serta cantik wajah mereka. Mereka

menyeru: “Di mana Muhammad?”

    Mereka berkata: “Kami adalah umat Muhammad

SAW. Semua umat telah mengiringi apa yang

mereka sembah. Hanya tinggal kami sahaja.

Matahari di atas kepala kami. Ia telah membakar

kami. Neraka pula, cahaya juga telah membakar

kami. Timbangan semakin berat. Oleh itu

tolonglah kami agar memohon kepada Allah Taala

untuk menghisab kami dengan segera! Sama ada

kami akan pergi ke syurga atau neraka.”

Nabi Adam as berkata: “Pergilah kamu dariku!

Sesungguhnya aku sibuk dengan dosa-dosaku. Aku

mendengar firman Allah Taala: Dan dosa Adam

terhadap Tuhannya kerana lalai. Mereka pergi

berjumpa nabi Nuh as yang telah berumur, umur

yang panjang dan sangat sabar. Mereka

menghampirinya. Apabila nabi Nuh as melihat

mereka, dia berdiri.

    Pengikut (umat Nabi Muhammad SAW) berkata:

“Wahai datuk kami, Nuh! Tolonglah kami terhadap

Tuhan kami agar Dia dapat memisahkan di antara

kami dan mengutuskan kami dari ahli syurga ke

syurga dan ahli neraka ke neraka.”
Nabi Nuh as berkata: “Sesungguhnya, aku sibuk

dengan kesalahanku. Aku pernah mendoakan agar

kaumku dimusnahkan. Aku malu dengan Tuhanku.

Pergilah kamu berjumpa Ibrahim kekasih Allah

Taala! Mintalah kepadanya agar menolong kamu!”

Nabi Ibrahim as berkata: “Sesungguhnya aku

pernah berbohong di dalam usiaku sebanyak tiga

pembohongan di dalam Islam. Aku takut dengan

Tuhanku. Pergilah kamu berjumpa Musa as!

Mintalah pertolongan darinya!”

    Nabi Musa as berkata: “Aku sibuk dengan

kesalahanku. Aku pernah membunuh seorang jiwa

tanpa hak. Aku membunuhnya bukan dari

kemahuanku sendiri. Aku dapati dia melampaui

batas terhadap seorang lelaki Islam. Aku ingin

memukulnya. Aku terperanjat kerana menyakitinya

lalu menumbuk lelaki tersebut. Ia jatuh lalu

mati. Aku takut terhadap tuntutan dosaku.

Pergilah kamu berjumpa Isa as!”

    Mereka pergi berjumpa nabi Isa a.s. Nabi

Isa a.s. berkata: “Sesungguhnya Allah Taala

telah melaknat orang-orang Kristian. Mereka

telah mengambil aku, ibuku sebagai dua Tuhan

selain Allah Taala. Hari ini, aku malu untuk

bertanya kepadaNya mengenai ibuku Mariam.”

Mariam, Asiah, Khadijah dan Fatimah Az-Zahra’

sedang duduk. Ketika Mariam melihat umat Nabi

Muhammad SAW dia berkata: “Ini umat Nabi

Muhammad SAW. Mereka telah sesat dari Nabi

mereka.”

Suara Mariam, telah didengari oleh Nabi

Muhammad SAW Nabi Adam a.s. berkata kepada nabi

Muhammad SAW. “Ini umatmu, wahai Muhammad!

Mereka berkeliling mencarimu untuk meminta

syafaat kepada Allah Taala.”

Nabi Muhammad SAW menjerit dari atas mimbar

lalu bersabda: “Marilah kepadaku, wahai umatku!

Wahai sesiapa yang beriman dan tidak melihatku.

Aku tidak pernah lari dari kamu melainkan aku

sentiasa memohon kepada Allah Taala untukmu!”

Umat Nabi Muhammad SAW berkumpul di sisinya.

Terdengar suara seruan: “Wahai Adam! Ke marilah

kepada Tuhanmu!” Nabi Adam as berkata: “Wahai

Muhammad! Tuhanku telah memanggilku. Moga-moga

Dia akan meminta kepadaku.”

Nabi Adam as pergi menemui Allah Taala. Allah

Taala berfirman kepadanya: “Wahai Adam!

Bangunlah dan hantarkan anak-anakmu ke neraka!”

Nabi Adam as bertanya: “Berapa ramai untukku

kirimkan?”

Allah Taala berfirman: Setiap seribu lelaki

kamu hantarkan seorang ke syurga, 999 orang ke

neraka.”

Allah Taala berfirman lagi:
“Wahai Adam! Sekiranya Aku tidak melaknat orang

yang berdusta dan Aku haramkan pembohongan,

nescaya Aku akan mengasihi anakmu

keseluruhannya. Akan, tetapi, Aku telah

janjikan syurga bagi orang yang mentaatiKu

Neraka pula bagi orang yang menderhakaiKu Aku

tidak akan memungkiri janji Wahai Adam!

Berhentilah di sisi Mizan (timbangan). Sesiapa

yang mempunyai berat pada kebaikannya daripada

dosanya walaupun seberat biji sawi, bawalah dia

untuk memasuki syurga tanpa perlu berunding

denganKu! Sesungguhnya Aku telah menjadikan

bagi mereka, satu kejahatan dengan satu dosa.

Manakala satu kebaikan dengan sepuluh pahala

agar memberitahu mereka bahawa, sesungguhnya

Aku tidak akan memasukkan mereka ke dalam

neraka melainkan setiap yang kembali akan 

dikembalikan dengan dosa bagi orang yang

melampaui batas.”

Nabi Adam as berkata: “Tuhanku! Penguasaku!

Engkau lebih utama bagi menghisab berbanding

aku. Hamba itu adalah hambaMu dan Engkau Maha

Mengetahui sesuatu yang ghaib!”

 

Umat Muhammad SAW Diseru Meniti Sirat

    Allah Taala menyeru: “Wahai Muhammad!

Bawalah umatmu untuk dihisab dan lintaskan

mereka di atas Sirat yang dilebarkan.

Panjangnya sejauh 500 tahun perjalanan.”

    Malaikat Malik berdiri di pintunya

(neraka). Dia menyeru: “Wahai Muhammad! Sesiapa

yang datang dari umatmu dan bersamanya ada

perlepasan dari Allah Taala, maka dia akan

terselamat. Sekiranya sebaliknya maka, dia akan

terjatuh di dalam neraka. Wahai Muhammad!

Katakan kepada orang yang diringankan agar

berlari! Katakan kepada orang yang diberatkan

agar berjalan!”

    Nabi Muhammad SAW bersabda kepada malaikat

Malik: “Wahai Malik! Dengan kebenaran Allah

Taala ke atasmu, palingkanlah wajahmu dari

umatku sehingga mereka dapat melepasi! Jika

tidak, hati mereka akan gementar apabila

melihatmu.”

    Malaikat Malik memalingkan mukanya dari

umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW

telah di pecahkan kepada sepuluh kumpulan. Nabi

Muhammad SAW mendahului mereka lalu bersabda

kepada umatnya: “Ikutlah aku wahai umatku di

atas Sirat ini!”

    Kumpulan pertama berjaya melintasi seperti

kilat yang memancar. Kumpulan kedua melintasi

seperti angin yang kencang. Kumpulan ketiga

melintasi seperti kuda yang baik. Kumpulan yang

keempat seperti burung yang pantas. Kumpulan

yang kelima berlari. Kumpulan keenam berjalan.

Kumpulan ketujuh berdiri dan duduk kerana

mereka dahaga dan penat. Dosa-dosa terpikul di

atas belakang mereka.

    Nabi Muhammad SAW berhenti di atas Sirat.

Setiap kali, baginda SAW melihat seorang dari

umatnya bergayut di atas Sirat, baginda SAW

akan menarik tangannya dan membangunkan dia

kembali. Kumpulan kelapan menarik muka-muka

mereka dengan rantai kerana terlalu banyak

kesalahan dan dosa mereka. Bagi yang buruk,

mereka akan menyeru: “Wahai Muhammad SAW!”

Nabi Muhammad SAW berkata: “Tuhan! Selamatkan

mereka! Tuhan! Selamatkan mereka!

    Kumpulan ke sembilan dan ke sepuluh

tertinggal di atas Sirat. Mereka tidak

diizinkan untuk menyeberang. Dikatakan bahawa,

di pintu syurga, ada pokok yang mempunyai

banyak dahan. Bilangan dahannya tidak terkira

melainkan Allah Taala sahaja yang mengetahui.

Di atasnya ada kanak-kanak yang telah mati

semasa di dunia ketika umur mereka dua bulan,

kurang dan lebih sebelum mereka baligh. Apabila

mereka melihat ibu dan bapa mereka, mereka

menyambutnya dan mengiringi mereka memasuki

syurga. Mereka memberikan gelas-gelas dan cerek

serta tuala dari sutera. Mereka memberi ibu dan

bapa mereka minum kerana kehausan kiamat.

Mereka memasuki syurga bersama-sama.

    Hanya tinggal, kanak-kanak yang belum

melihat ibu dan bapa mereka. Suara tangisan

mereka semakin nyaring.
Mereka berkata: “Aku mengharamkan syurga bagi

diriku sehingga aku melihat bapa dan ibuku.”

Kanak-kanak yang belum melihat ibu dan bapa

mereka telah berkumpul. Mereka berkata: “Kami

masih di dalam keadaan yatim di sini dan di

dunia.”

Malaikat berkata kepada mereka: “Bapa-bapa dan

ibu-ibu kamu terlalu berat dosa mereka. Mereka

tidak diterima oleh syurga akibat dosa mereka.”

Mereka terus menangis malah lebih kuat dari

sebelumnya lalu berkata: “Kami akan duduk di

pintu syurga moga-moga Allah Taala

mengampuninya dan menyatukan kami dengan

mereka.”

    Demikianlah! Orang yang melakukan dosa

besar akan dikurung di tempat pembalasan yang

pertama oleh mereka iaitu Sirat. Ia dipanggil

“Tempat Teropong.”  Kaki-kaki mereka akan

tergantung di Sirat.

    Nabi Muhammad SAW melintasi Sirat bersama

orang-orang yang soleh di kalangan yang

terdahulu dan orang yang taat selepasnya. Di

hadapannya, ada bendera-bendera yang

berkibaran. Bendera Kepujian berada di atas

kepalanya.

    Apabila bendera baginda menghampiri pintu

syurga, kanak-kanak akan meninggikan tangisan

mereka. Rasulullah SAW bersabda:
 “Apa yang berlaku pada kanak-kanak ini?”

Malaikat menjawab: “Mereka menangis kerana

berpisah dengan bapa dan ibu mereka. “Nabi SAW

bersabda: “Aku akan menyelidiki khabar mereka

dan aku akan memberi syafaat kepada mereka,

Insya Allah.”

    Nabi Muhammad SAW memasuki syurga bersama

umatnya yang berada di belakang. Setiap kaum

akan kekal didalam rumah-rumah mereka. Kita

memohon kepada Allah Taala agar memasukkan kita

di dalam keutamaan ini dan menjadikan kita

sebahagian daripada mereka.

GOLONGAN PUTIH HARAM, GOLONGAN HITAM….HALAL

Halal haram hanya wewenang Allah SWT:

Firman Allah SWT:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS: Almaidah:87)

Firman Allah SWT:
Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah[639] dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (AT Taubah:31)

Firman Allah SWT:
Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu[1486] dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At Tahrim:2)

[1486]. Apabila seseorang bersumpah mengharamkan yang halal maka wajiblah atasnya membebaskan diri dari sumpahnya itu dengan membayar kaffarat, seperti tersebut dalam surat Al Maaidah ayat 89.

[639]. Maksudnya: mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal.

WANITA DUNIA DAN BIDADARI SURGA

Wanita dunia dan bidadari surga adakah hubungan kedua makhluk itu…

Negara kita rusak karena kaum wanitanya sudah rusak….
Maka jika ingin negara ini baik maka perbaikilah akhlak wanita Indonesia.

Hadist Nabi:
Wanita adalah tiang negara, apabila baik wanita maka baiklah negara. Apabila rusak wanita maka runtuhlah negara.
(Al Hadist).

Hadist Nabi SAW:
Aku bertanya “ Ya Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli?”

Beliau menjawab “ Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari seperti kelebihan apa yang nampak dari apa yang tidak terlihat”

“Aku bertanya mengapa wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari?”

Beliau menjawab “Karena sholat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka, tubuh mereka adalah kain sutera, kulitnya outih bersih, pakaiaannya berwarna hijau, perhiasaannya kekuningan, sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas”

Mereka berkata “Kami hidup abadi dan tidak mati. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Kami ridha dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya”

(HR Tbahari dari Ummu Salamah)

IMLEK DAN GERHANA MATAHARI

Mengapa imlek bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari…apa hubungan imlek dengan gerhana matahari…

Artikel ini mencoba untuk membahas imlek dan gerhana matahari…
Silakan dibaca….

Hari ini etnis cina di seluruh dunia merayakan perayaan imlek,tak terkecuali pula warga etnis cina di Indonesia.Imlek yang selalu identik dengan kemeriahaan,pesta dan harapan-harapan baru dirayakan di hampir setiap sudut kota di Indonesia.

Ketika warga etnis cina larut dalam euforia perayaan imlek,apa yang terjadi dengan bangsa pribumi kita ? ( maaf,tidak bermaksud SARA )

Warga pribumi kita juga ikut larut menghadiri klenteng-klenteng di setiap kota,bukan untuk merayakan imlek,tapi justru menjadi pengemis dan mengahrapkan belas kasihan dari warga etnis cina yang dermawan.

Memalukan ?

Jelas.Tapi inilah kenyataan yang terjadi di negara kita.

 

Masalah kemiskinan sepertinya belum benar-benar bisa lepas dari bumi Indonesia.

Tapi sebenarnya masalahnya bukan ini saja,mental bangsa kita yang lebih bahagia menjadi pengemis daripada dermawan membuat fenomena seperti ini tidak akan pernah bisa hilang.

Penyakit mental seperti ini bukan hanya menjangkit pada rakyat kecil saja.Lihat saja sudah berapa kali pemerintah kita minta bantuan IMF untuk menyelesaikan krisis ekonomi dalam negeri,belum lagi bantuan-bantuan dari pihak lain.

Yang lebih menggelikan lagi yang sekarang lagi menjangkit di negeri ini adalah banyaknya calon wakil rakyat kita yang ikut-ikutan menjadi pengemis.Mereka mengharapkan belas kasihan dari rakyat sebagai pemilihnya dengan cara apapun.Bahkan jika harus berperan sebagai manusia paling munafik di dunia pun mereka lakukan asal rakyat memilihnya untuk duduk di kursi empuk di DPR.

Jadi janganlah heran jika 100 tahun ke depan,kita masih melihat banyak pengemis yang antre minta sedekah di depan klenteng-klenteng ketika perayaan imlek,karena kenyataannya bangsa kita adalah bangsa pengemis atau kita yang memang tidak pernah memiliki kemauan untuk berubah jadi lebih baik.

Untuk seluruh warga etnis tionghoa di seluruh Indonesia,maaf bukannya saya ingin memperkeruh suasana,tapi dari hati yang paling dalam saya malah mengucapkan terimakasih karena Anda telah memberikan pelajaran yang paling berharga bagi bangsa kami tentang pentingnya sebuah harga diri dan kerja keras agar selamanya bangsa kami tidak menjadi bangsa pengemis.

Aku,kamu,anda ,kalian dan kita adalah satu : INDONESIA

Sumber:: http://sudhew.wordpress.com/2009/01/25/imlek-dan-bangsa-kita-yang-lebih-bahagia-jadi-pengemis/

Berikut ini foto gerhana matahari cincin yang diambil dari berbagai media online. Di Yogyakarta, terutama di pusat kota,  gerhana tidak terlihat karena tertutup awan dan mendung. Jadinya tidak bisa memfoto sendiri D

gerhana1

Gerhana dilihat dari Jakarta (Foto: Ramadhian Fadillah/ detikcom)

gerhana2

Fenomena gerhana matahari cincin terlihat di Jakarta, Senin (26/1). Proses gerhana ini terjadi dari pukul 15.21 – 17.50 wib dan mencapai puncaknya pada pukul 16.41 wib. Gerhana ini dapat dilihat secara sempurna di wilayah Tanjung Karang Lampung dan Anyer Baten. Kristianto Purnomo (KP) 26-01-2009

gerhana3

Awan menutupi gerhana matahari yang tampak dari kawasan Jakarta Selatan pada pukul 16.54.54 Posisi gerhana di Jakarta tidak sepenuhnya berbentuk cincin. TEMPO/Budi Yanto

gerhana4

Peristiwa gerhana matahari cincin (GMC) terlihat jelas di wilayah Bandar Lampung, Lampung, pada letak 05.21 derajat lintang selatan dan 105.14 derajat bujur timur, pukul 16.41, Senin (26/1). Peristiwa ini memiliki siklus 54 tahun sekali pada posisi letak yang sama. Kompas/Rony Ariyanto Nugroho (RON) 26 Januari 2009

gerhana5

Gerhana matahari cincin ini terjadi karena pada saat kejadian, diameter bulan lebih kecil dari diameter matahari dan menutup matahari sehingga membentuk sebuah cincin. Reuters/Beawiharta.(detik.com)

gerhana5

Puncak gerhana matahari cincin bisa dilihat dengan jelas di Bandarlampung, Provinsi Lampung. Reuters/Beawiharta.(detik.com)

Sebagian foto bisa berwarna merah karena diambil menggunakan kamera dengan  solar filter. Diwilayah Indonesia akan terjadi gerhana matahari total pada 9 Maret 2016. Jadi nantikanlah 7 tahun lagi peristiwa alam ini.

Sumber: http://darmawanku.wordpress.com/2009/01/26/foto-gerhana-matahari-cincin-26-januari-2009/