JAMAAH TABLIGH BERDAKWAH HANYA UNTUK MENGAJAK UMAT TAAT KEPADA ALLAH DAN KEMBALI MENGHIDUPKAN SUNNAH RASULULLAH


Mereka menghidupkan amalan Nabi secara menyeluruh yakni Dakwah, Taklim wa Ta’allum, dan Tazkiyyah. Sesuai ayat :

Ya Tuhan kami, utuslah seorang Rasul ditengah-tengah mereka yang berasal dari diri mereka sendiri (yang tugasnya) membacakan ayat-ayat Engkau (DAKWAH), mengajarkan kepada mereka ALKITAB dan ALHIKMAH (Taklim wa Ta’allum) dan Tazkiyyah (Dzikir Ibadah dan Khidmat), Sesungguhnya Engkau Maha Gagah dan Maha Bijaksana (AL Baqarah : 129)

Doa di atas adalah doa Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka’bah sehingga mereka katakan : Inilah amalan masjid yang diinginkan Ibrahim as.

Mereka membagi waktu khuruj dengan tertib sebagai berikut :

4 Jam untuk Dakwah, yang terdiri dari :

1. Jaulah Umumi, yakni jumpa seluruh orang kampung

2. Jaulah Khususi, yakni jumpa orang perorang sebagaimana kedudukan orang yang didatangi, misalnya : ulama atau umara.

3. Jaulah Taklimi, yakni mereka berkeliling untuk ajak orang kampung duduk di majlis taklim fadhilah amal yang mereka buat.

4. Jaulah Tasykili, yakni mereka datang ke tempat orang yang ada simpati setelah mendengar bayan-bayan (penjelasan) mereka.

5. Jaulah Ushuli, yakni mereka datang kepada orang yang niat keluar bersamaan dengan kepindahan mereka ke kampung lain.

4 Jam mereka gunakan untuk Taklim, yang terdiri dari :

1. Taklim Kitabi

2. Taklim Halaqah Al Quran

3. Taklim Enam Sifat

4. Mudzakarah Adab-Adab Sunah Sehari-hari

5. Taklim Infiradi, yakni membaca buku yang mereka bawa di luar amalan ijtima’i

4 Jam Mereka gunakan untuk Dzikir Ibadah, yang terdiri dari :

1. Sholat berjamaah

2. Sholat-sholat sunnah

3. Dzikir Pagi Petang

4. Sholat Tahajud dan Doa Hidayah dimalam hari

5. Tilawah Al Quran

6. Doa-doa masnunah

4 Jam mereka gunakan untuk Khidmat, yang terdiri dari :

1. Khidmat kepada Amir

2. Khidmat kepada Jemaah

3. Khidmat kepada orang kampung

4. Khidmat kepada diri sendiri

Semuanya menyita waktu 16 Jam. Sedangkan sisanya digunakan 6 jam untuk tidur dan 2 jam untuk MCK dan keperluan pribadi lainnya.

Apabila mereka keluar ikut tertib dengan iktu kepada amalan ijtima’I secara full, maka biasanya dengan izin Allah mereka mendapat Ishlah setelah pulang. Bisa jaga shalat berjamaah dan muamalah dan mu’asyarahnya menjadi lebih baik.

Kegagalan orang keluar di jalan Allah disebabkan mereka tidak ikut tertib sehingga tak ada Ishlah dan setelah itu sulit diperbaiki lagi dan jadi HIJAB bagi manusia lain untuk dapat Hidayah.

3 Perkara yang menyebabkan seorang sukses keluar di jalan Allah :

1. Keluar dengan mentaati Amir

2. Keluar dengan tertib di dalam Ijtimaiyyat

3. Keluar semata karena Allah SWT

Apabila orang keluar dengan 3 hal tersebut maka Allah akan beri kepada mereka 2 perkara :

1. Dicabut sifat binatang dari diri mereka

2. Doa mereka akan dikabulkan sebagaimana doa Nabi-Nabi.

Telah banyak bukti perubahan yang terjadi pada orang yang keluar di jalan Allah, mereka yang sebelumnya orang yang rusak agamanya atau sampah masyarakat. Preman, Koruptor, Bandar Narkoba, Artist Pejabat, Anak Menteri, Polisi, Tentara, dsb yang sebelumnya jauh dari agama, mereka kini menjadi Pendakwah, bukan hanya diri mereka baik tapi mereka juga fikir orang lain untuk menjadi baik.

Sehingga ketika Amir mereka Syaikh Maulana Muhammad Yusuf Al Kandahlawi Rah A dikritik orang katanya Jemaah Tabligh hanya Amar Makruf saja tak ada Nahi mungkar. Maka Beliau katakan : Hadits yang menyebutkan : “Jika kamu lihat kemungkaran maka ‘Fal Yughayyir’ yakni rubahlah bukan hancurkanlah maka lihatlah oleh kalian !! Perubahan hidup mereka dari maksiat kepada taat.

ENAM SIFAT JEMAAH TABLIGH

Yang menarik dari Enam Sifat Jemaah Tabligh merupakan ciri kas mereka yang tidak dimiliki oleh Harokah lain. Bahkan Enam Sifat seperti kode untuk membedakan mereka dengan yang lain. Untuk masuk Negara Israel misalnya kebanyakan gerakan Islam tidak boleh tetapi Jemaah Tabligh tak bisa dibendung kehadirannya di Israel karena mereka gunakan Jemaah yang berasal dari negeri yang ada hubungan Diplomatik dengan Israel yakni Singpura, Australia, dsb.

Untuk bedakan Jemaah Tabligh atau bukan maka orang Israel uji mereka di Bandara dan Perbatasan dengan SIX POINT / ENAM SIFAT.

Yang menakjubkan banyak ahli Jemaah mereka yang orang-orang Arab, Yordan, Yaman yang sebelumnya menganut WAHABI yakni yang tak mau menerima sesuatu yang tidak ada tuntunan dari AL Quran dan As Sunnah, ketika salah seorang ditanya kenapa terima Enam Sifat ? Mereka katakan bahwa Enam Sifat ada dalam Surat Thaha yakni pesan Allah SWT kepada Nabi Musa as sebelum dakwah kepada Fir’aun, Samiri, Hamman, Baslam, Qorun.

1. Sesungguhnya Aku Allah tiada Tuhan selain Aku maka sembahlah Aku

2. Dirikan Sholat untuk iangat Aku

3. Pergilah kamu dan saudaramu (Harun as) dengan ayat-ayat Ku dan jangan lupa untuk ingat Aku.

4. Berkatalah kepada Firaun dengan lemah lembut

5. Aku pilih engkau untuk diri Ku

6. Pergilah kamu kepada Firaun karena dia telah melampaui batas

ENAM SIFAT

1. Yakin terhadap hakikat kalimah La ilaha illa Allah

2. Shalat Khusyu’ wal Khudu’

3. Ilmu ma’a Dzikir

4. Ikramul Muslimin (Akhlaq terhadap orang Islam dan Adil terhadap orang Kafir seperti ucapan lemah lembut kepada Firaun)

5. Tashhiihunniyah (Amal Semata karena Allah)

6. Dakwah dan Tabligh

Lihatlah tuan-tuan point enam sifat di atas adakah yang ikhtilaf dengan Al Quran dan Hadits.

JEMAAH TABLIGH SELESAIKAN MASALAH UMMAT DENGAN AMALAN MASJID

Dari Surat Al Baqarah 129 terlihat doa Nabi Ibrahim di Ka’bah / di masjid memohon amal Nabi yakni : Dakwah, Taklim, dan Tazkiyyah. Hal ini untuk menghilangkan panyakit asal manusia yakni :

1. Takut kepada selain Allah karena ketika manusia hadir di dunia langsung berhubungan dengan kekuatan makhluk, sedangkan Allah menyempurnakan diri untuk uiji hambaNya.

2. Hidup dengan cara kebiasaan sendiri, karena untuk atasi keadaan hidup yang keras mereka usaha bagaimana bisa bertahan sehingga ketika berhasil maka diyakini sebagai cara hidup yang baik (adat).

3. Memakai hukum selain yang diturunkan Allah SWT, karena berhasil mengatasi persoalan hidup, maka dibuatlah menjadi suatu undang-undang.

Amalan Nabi berfungsi untuk :

1. DAKWAH untuk memasukkan Iman Yakin kepada manusia sehingga keluar kebesaran makhluk dan masuk kebesaran Allah SWT.

2. TAKLIM untuk mengenalkan cara hidup anbiyasehingga merubah cara hidup adat menjadi cara hidup secara Sunnah.

3. TAZKIYAH mensucikan kehidupan manusia dari dosa ketika jumpa dengan Allah. Di zaman Nabi penzina, pencuri, pemabuk datang kepada hukum Islam untuk minta disucikan. Sehingga hukum tegak bukan cari pelaku maksiat tetapi orang datang kepada hukum untuk tazkiyah.

Syaikh Ilyas Rah A katakan amalan masjid / amalan Nabi yakni :

1. Dakwah

2. Taklim wa Ta’allum

3. Dzikir Ibadah

4. Khidmat

4 Penyakit yang menjangkiti Umat :

1. Hubbuddunya (Cinta Dunia)

2. Bodoh dalam agama (Tidak tahu hukum)

3. Maksiat kepada Allah Ijtima’i (bersama-sama)

4. Senang berpecah belah.

Cara Pengobatannya :

1. Jadikan dakwah sebagai maksud hidup umat

2. Taklim wa Ta’allum

3. Dzikir Ibadah (Sholat mencegah Fahsya dan Mungkar)

4. Khidmat kepada orang Islam

PROGRAM JAULAH

Julah adalah tulang punggung Dakwah,karena semua anbiya’ mengadakan jaulah / keliling jumpa manusia. Jaulah merupakan kumpulan usaha / amal Nabi yang dikerjakan dalam waktu bersamaan, yakni : Dakwah, Taklim, Dzikir Ibadah, dan Khidmat.

Jaulah dibagi menjadi 2 bagian yakni : Di luar dan di dalam.

Di dalam masjid hidupkan amalan : Taklim dengan cara taqrir (menulang-ulang pentingnya amal agama dan kerja agama), Dzikir dikerjakan oleh seorang atau lebih mudzakir, dan khidmat dikerjakan oleh seorang atau lebih istiqbal.

Bagian yang di luar : Dalam surat Yasin diceritakan tentang jaulah Habb Annajar dimana beliau disyahidkan saat buat jaulah.

Tatkala Kami utus dua orang (Mutakallim dan Amir) QS Yasin : 14

Maka Kami kuatkan dengan yang ketiga (makmur) QS Yasin : 14

Dan datanglah seseorang dari pinggiran kota dengan tergesa-gesa (Dalil) QS Yasin : 20

Dengan dalil yang kuat serta adab-adab yang tinggi maka jaulah merupakan asbab hidayah bagi manusia, banyak orang yang terkesan dengan cara jaulah ini. Mereka datangi para pemabuk, rumah orang kaya, orang miskin, orang sakit, orang lapar, dll tak kesan dengan keadaan mad’u nya.

Adakah cara dakwah yang lebih haq, lebih hebat dari ini. Suatu cara dakwah yang sudah teruji di Al Quran menghantarkan Habib Annajar menjadi Mukromin. Bukan dakwah uji coba !!

Kebodohan seorang ustadz ketika menghujat Jemaah Tabligh, ia katakan : Maulana Ilyas Rah A kerja dakwah pertama kali di India dimana negeri yang mayoritas Hindu. Pendeta mereka di sana biasa datangi umatnya dengan datang ke rumah-rumah, maka Maulana Ilyas Rah A ikut-ikutan cara pendeta Hindu datangi orang dari rumah ke rumah. Anehkan? Ada ustadz tidak tahu kalau Nabinya Dakwah datangi manusia dari rumah ke rumah.

7 tanggapan untuk “JAMAAH TABLIGH BERDAKWAH HANYA UNTUK MENGAJAK UMAT TAAT KEPADA ALLAH DAN KEMBALI MENGHIDUPKAN SUNNAH RASULULLAH

 1. aslmualaikum…? yeyen saudaraq se iman, km jgn lngsung memvonis bid’ah, klw JT itu gerakan da’wah yg pnuh bid’ah, pasti usaha da’wah ini tak akn maju dan berkembang pesat, kenyataanx bnyak org yg ahli maksiat yg asbab kluar khuruj ikut tertib, brubah 100%, dlm artian mnjadi ahli masjid.

 2. ass,..kalian mencela, menghujat, ataupun menghina karna kalian tidak mengerti ,betapa susahnya jaman rassul untuk mendirikan ISLAM,……….jamaah tabligh di sini hanya meneruskan ajaran nabi kita,MUHAMMAD SAW,. agar tetapmenjaga ajaranya (sunah ) tanpa mengharapkan imbalan atau upah dari kalian ,tetapi semata mata karena ALLAH SWT saja,…………………………………………………… Jangan hiraukan mereka yang menghujat mu syekh, antum jalankan saja terus da”wah dari keluaga sendiri ,tetangga, sampai seluruh dunia,…………………………………..ALLAH bersamamu,……………………….
  Saya sangat berterima kasih terhaddap kalian yg mau menyebarkan hidayah ALLAH SWT ke seluruh penjuru,,…….ALLAHU AKBAR

 3. Sdr Anwar,kalau anda nak tahu kesesatan tabligh sola lawat blog
  Ketua urusan ulama dan baca artikel label tabligh

 4. Assalmkm…. baiknya kamu jgn sembarangan memberi Fatwa Bid’ah,sesat,dsb kepada suatu kaum… padahal kamu sendiri bukan orang ahli ilmu, hadist, Quran.. sedangkan para sahabt nabi saja tdk smua nya mmberi fatwa… saking hati-hatinya. Di dalam Jamaah ini ada bnyk Ulama.. dan mereka buat usaha ini bukan tanpa dalil dan ilmu.. dan satu lg kamu harus tau bhwa usaha da’wah yg di jalankn ini adalh sarana Tarbiyah ummat secara bertahap-tahap.. jadi ada yg masih tau huruf alif, ada yg masih tau cara wudhu..dst… so…bersikaplah lebih Hikmah…….

 5. Ass-kum wr wb saudara islam ku yeyen yg terhormat sebaiknya antum belajar yang baek semoga allah swt memberikan petunjuk ana bukan jamaah tabligh ana seorang pelaut syukur alhamdulillah uda keliling hanya jamaah tabligh yg ana temuin disamping jamaah yang uda ada sejak dulu ana bisa bersama-sama jamaah tabligh tetapi tetap menjalan ajaran para wali”janganlah kamu menghujat satu kaum karna belum tentu……………terusin aja dech?…

 6. Asslm..afwan saudara saya bukan membela orang tabligh. tapi saya ingatkan ke pada saudara,bahwa tabligh yang anda sangka bkn seperti itu.alhamdu ana ikt pengajian,tp untuk pratek ilmunya kita hrs bawa orang tabligh bukanya menghina,itu brarti saudara sama saja merusak hati umat islam,skrng mari kita rangkul,sama2 amalkan agama.bukanya mengatakan itu bid’ah ini bid’ah brati saudara sdh mencap umat muslim.ana mau tanya brapa hadist yg antum hafal!?trus apakah udah antum amalkan?nt alloh minta tanggung jawab,apa yang antum katakan sama Alloh SWT?tlg di fikirkan kalau bicara bid’ah!!!???Wslm..

 7. khuruj 3 hara.40 dan seterusnya mana dalilnya.yampein dalil bukan pd tempatnya,sekilas bagus,busana rapi.saya pernah gabung sebentar,bukannya nambah ilmu malah dangkal,alangkah banyaknya bid’ah,syirik,khurofat,khulu,masturonya tahunya 6 sifat aja.pengantar ulumul hadist aja gak tahu,ana taubat ih…….apa beda ama arqam ya………tasawwuf banget…… tanya asma u sifat…….bengong.muhammad ilyass kan sufi tulen……….baca sejarah………..pasti akan temukan betapa rusuknya aqidah jamaah tablig………………taubat aja belajarlah………….brani ngajak sholat,bahas ilmu tentang sholat kok kagak ngerti bedaain shohih,hasan dll,mau palsu kek……yang penting hadist katanya.sabda beliau’barang siapa yang meyampaikan hadist dariku yang bukan dariku hendaklah dai mengambil tempat di neraka[HR.bukhori]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s